Azərbaycanda ilk məntiq testləri saytıTest bazası

Müsabiqə 39-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 38-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 37-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 36-nın sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 35-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 34-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 33-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 32-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 31-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 30-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 29-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 28-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 27-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 26-nın sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 25-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 24-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 23-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 22-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 21-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 20-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 19-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 18-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 17-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 16-nın sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 15-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 14-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 13-ün sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 12-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 11-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 10-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 9-un sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 8-in sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 7-nin sualları!!! (10 SUAL)
Müsabiqə 5-in sualları!!! (30 SUAL)
Müsabiqə 4-ün sualları!!! (30 SUAL)
Müsabiqə 3-ün sualları!!! (30 SUAL)
Müsabiqə 2-nin sualları!!! (30 SUAL)
Müsabiqə 1-in sualları!!! (30 SUAL)
20 suallı İQ test

İnformatika testi-1 (10 SUAL)

İnformatika testi-2 (10 SUAL)

İnformatika testi-3 (10 SUAL)

İnformatika testi-4 (10 SUAL)

İnformatika testi-5 (10 SUAL)

İnformatika testi-6: Tətbiqi proqramlar (10 SUAL)

İnformatika testi-7: İnternetin tarixi (10 SUAL)

İnformatika testi-8 (10 SUAL)

 

 

 

 

Dünyagörüşü testi. (20 SUAL)
Astronomiya testi. (20 SUAL)
Fəlsəfə testi. (20 SUAL)

 

 

 

 

Test bazası əsasında qurulmuş testlər.

50 suallı məntiq testi-2 (Magistraturaya hazırlaşanlar üçün.).
50 suallı məntiq testi (Magistraturaya hazırlaşanlar üçün).
Orta səviyyəli suallardan ibarət 50 suallı test.
Müsabiqə 6-nın sualları!!! (10 SUAL)
Hesabi məntiqi testlər. (30 SUAL)
Fiqurlu testlər. (30 SUAL)

EDUCATION ABROAD

Düzgün cavablar

Sualın variantını seç:

 

Sualın nömrəsini yaz:    (CAVAB AÇILACAQ EDU.BİLİKLİ.NET SƏHİFƏSİNDƏ SAĞ SÜTUNDA QIRMIZI HƏRFLƏRLƏ YAZILMIŞ OLACAQ. Cavablarda hər hansı səhv aşkar etsəniz, lütfən əlaqə saxlayın.)

MyCounter - Ваш счётчик