Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 909 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

1,3,4,7,11,18,?


2) [Sualın ID nömrəsi 268 ]
3-6, 9-72, 2-2, 5-?


3) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 903 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

319, 292, 256, 196, 142, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


6) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


7) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


8) [Sualın ID nömrəsi 481 ]
0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?


9) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 960 ]
Ox ilə hədəfi vurma cəhdləri edən Cabir əvvəlki nəticələrini hesablayaraq gördü ki, onun ortalama nəticəsi belədir: "hər 100 cəhddən 72-sində o hədəfə düşür".

Bu dəfə Cabir yenidən cəhd eləyərək 30 atış etdi.  Və nəticə haqqında dostuna dedi: "nədənsə bu dəfəki nəticəm əvvəlki orta nəticəmdən demək olar 2 dəfə zəif oldu".

Cabir bu dəfə neçə dəfə hədəfə düşdü?