Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 668 ]
a , b ni hansı ədədlər cütü ola bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 686 ]
Axtarılan ədədi tapın:
Screenshot from 2014-09-26 17:35:08


3) [Sualın ID nömrəsi 616 ]
Variantlardakı sözlərdəki sirri açaraq digərlərindən məzmun baxımından fərqlənəni seçin .


4) [Sualın ID nömrəsi 838 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-04-10 15:25:34


5) [Sualın ID nömrəsi 298 ]
1*2*3*...*10 hasilinin son iki rəqəmini məntiqlə tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 359 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


7) [Sualın ID nömrəsi 242 ]
İşləyərkən geri qalan saat sutka dəyişəndə düz işləyən saata uyğunlaşdırıldı. Saat hər bir saatda 5 dəqiqə geri qaldı və 5 saat əvvəl tamamilə dayandı. İndi saat axşam 7-yə 10 dəqiqə qalmışdırsa, xarab saat neçəni göstərir? (Təxminən)


8) [Sualın ID nömrəsi 898 ]
Sual işarəsinin yerində hansı fiqur ola bilər onu seçin.

aa


9) [Sualın ID nömrəsi 903 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

319, 292, 256, 196, 142, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 5025 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

13, 22, 26, 62, 66, ?