Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 290 ]
Cüt hərflər arasındakı məntiqi əlaqəni taparaq ardıcıllığı tamamlayın.
M-E, L-E, T-T, G-G, A-A, İ-İ, N-?


2) [Sualın ID nömrəsi 5093 ]
Əsas ortaq əlamətlərinə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5069 ]
Baş verən hadisələrə sabit, dəyişməz, köklü ideallara əsaslanan baxış - ...


4) [Sualın ID nömrəsi 797 ]
Anaqramı həll edin artıq variantı seçin.


5) [Sualın ID nömrəsi 832 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57


6) [Sualın ID nömrəsi 5028 ]
Üç dost Anar, Cəlil və  Ziya sinifdə bir-birinin ardınca üç sırada otururlar. Cəlil Anar ilə Ziyanın arasında deyil. Ziya son sırada oturur. Dostların oturma sırasını öndən arxaya doğru ardıcıl göstərin.

 


7) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5076 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saat əqrəbi arasında kiçik bucaq neçə dərəcə olar?


9) [Sualın ID nömrəsi 611 ]
Perimetri 100 m olan düzbucaqlı şəklində bağçanın ətrafına çəkilmiş hasar kvadrat şəklində bağça üçün istifadə olunarsa bir tərəfə nə qədər hasar çəkilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 5071 ]
Cübbə, rəngli, tavan - cəsarət

Qurd, sabit, rol - ?