Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 899 ]
Tire işarəsi ilə ayrılmış cütlərin arasındakı əlaqəni taparaq sonuncu cütü tamamlayın. (cütlər bir yerdə məntiqi ardıcıllıq təşkil etmir, sadəcə hər cütün sol və sağ tərəfi arasında məntiqi əlaqə var)

78 - 51, 39 - 21,  48 - 21, 98 - 71, 29 - 11, 99 - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 931 ]
Qonaqlığa ən sonda gələn bir ailənin 3 üzvü qonaqlıqda olan digər şəxslərlə bir-bir görüşür və sonra məclis başlayır. Qonaqlıqda cəmi 20 şəxs iştirak edibsə, ən sonda gələn ailənin üzvləri bir yerdə digər qonaqlarla cəmi neçə dəfə görüşüblər?


3) [Sualın ID nömrəsi 668 ]
a , b ni hansı ədədlər cütü ola bilər?


4) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?


5) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 414 ]
184-21
425-1
847-81
394-?


7) [Sualın ID nömrəsi 913 ]
x ədədinin rəqəmləri hasili ilə y ədədinin rəqəmləri hasilinin cəmini tapın.

Screenshot from 2015-07-13 11:57:39


8) [Sualın ID nömrəsi 827 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
124 (4810) 366
456 ( ? ) 643


9) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


10) [Sualın ID nömrəsi 486 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
İlk 3 komandada topların fərqi müvafiq olaraq 5-2, 3:1 və 2:4-dür. Sonuncu komandada topların fərqi neçə ola bilər?