Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


2) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


3) [Sualın ID nömrəsi 54 ]
1,1,2,3,5,?


4) [Sualın ID nömrəsi 490 ]
Məhsulun ilin əvvəlində sabit qalan qiyməti 50 faiz endirildikdən bir müddət sonra 20 faiz qaldırıldı. Məhsulun cari qiyməti ilin əvvəldəkinə nəzərən neçə faiz azalmış oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 5111 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Möminik, kеflənərik arzuyi-cənnət ilə,
Оxumuşlar adını yad еdərik lənət ilə,
... еlm ilə, insaf ilə, hürriyyət ilə,
Biz bu əfsanələri cəhl ilə tənfir еdərik!
Mümkün оlduqca müsəlmanları təkfir еdərik!


6) [Sualın ID nömrəsi 5054 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:17:44


7) [Sualın ID nömrəsi 5020 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

34 ↝ 19

12↝ 5

76 ↝ 55

29 ↝  ?


8) [Sualın ID nömrəsi 475 ]
Tutaq ki, bu gün günəş düz saat 8-də batdı. Gecə saatları 1 saat önə çəkdilər. Sabah günəş saat neçədə batmış olar?


9) [Sualın ID nömrəsi 679 ]
Digərlərindən fərqlənən sözü seçin


10) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?