Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 955 ]
Adil evə gələrək qardaşları Elçin və Elmirə dedi: konsertin vaxtını öyrəndim. İndi sizə bir şey deyəcəm, özünüz tapın tarixi: Konsert bu 4 tarixdən birindədir:

14 iyun, 12 iyun, 12 iyul, 13 iyul.

Gəlin birinizə ayı, digərinizə günü deyim, və bir birinizə bildiyinizi demədən doğru tarixi tapın:

Sonra Adil Elçinə təkcə ayı, Elmirə isə günü dedi.

Bir qədər düşündükdən sonra Elmir dedi: "Mən təkcə günü bilirəm, ayı bilmirəm, tapmaq üçün yetərli məlumat yoxdur."

Elçin dedi: "Mən isə təkcə ayı bilirəm, günü yox.  Amma bir dəqiqə... Madam ki, Elmir ayı bilmədi, o halda mən günü də tapdım. Mən bildim cavabı. Konsert ** iyul tarixindədir." Bu cavab düzgün oldu.

İndi məsələni diqqətlə oxuyub **-un yerində nə olmalıdır onu tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5265 ]
Belə bir məsələni sizdən həll etməyib istəyirlərsə, cavabını nə olar?

"3 komanda dairəvi qaydada (hər komanda bir biri ilə iki dəfə qarşılaşır) mübarizə aparır.  Yekunda hər komanda 4 oyun keçirərək yarışı bitir.

Birinci yer dörd qələbə, sıfır heç-heçə, sıfır məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

İkinci yer üç qələbə, sıfır heç-heçə, bir məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Üçüncü yer sıfır qələbə, X heç-heçə, Y məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

X nəyə bərabərdir?"


4) [Sualın ID nömrəsi 301 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl


5) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


6) [Sualın ID nömrəsi 5270 ]
Qatar başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə qədər 2 saata gedib çatdı. Arada daha 3 məntəqədə hərəsində 5 dəqiqə olmaqla dayandı.

Qatarın cəmi yola sərf olunan zamandakı orta sürəti 120 km/saat olmuşdur.

Qatar aradakı 3 məntəqənin hərəsində 5 dəqiqə yox, 1 dəqiqə gözləsəydi, ümumi orta sürət təxminən nə qədər olardı?


7) [Sualın ID nömrəsi 5159 ]
Üstündə V, Ü, Q, A, R  hərfləri yazılmış 5 ədəd eyni formalı plastik oyuncaq parçanı qutunun içinə atdılar və qutunu bağlayaraq qarışdırdılar. Sonra da baxmadan dalbadal bir-bir 5 hərfin hər birini çıxardılar və yerə düzdülər.

Bu ardıcıllıq nəticəsində yerdə VÜQAR adının yazılmış olma şansı nə qədərdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 487 ]
11, 20 - 8
41, 12 - 34
14, 14 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 5040 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Fevral,Mart,May,İyul,?


10) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?