Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 85 ]
Nömrələmə soldan sağadır:


2) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


3) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 166 ]
Ardıcıllığı tamamlayın: 13, 16, 25, 52, 133, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 937 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.

6$5=3
7$6=5
1$1=2
7$1=0
3$4=7
4$4=?


7) [Sualın ID nömrəsi 865 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?


8) [Sualın ID nömrəsi 259 ]
25-5, 36-6, 49-7, 121-?


9) [Sualın ID nömrəsi 78 ]
Hophopnamə (...) Naşir


10) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00