Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 755 ]
Atanın yaşı oğulun 10 il əvvəlki yaşından üç dəfə böyükdür.Hazırda ata və oğulun yaşları cəminin 74 olduğunu bilərək ata və oğulun yaşını tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


4) [Sualın ID nömrəsi 5262 ]
Ən uyğun gələni seçin:

dənə - əşya

nəfər - insan

? - qoyun


5) [Sualın ID nömrəsi 94 ]


6) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


7) [Sualın ID nömrəsi 600 ]
? i tapın


8) [Sualın ID nömrəsi 5287 ]
Hər hansı alt qatı olmayan, eyni ölçülü 4 ədəd mərtəbədən ibarət binada iş otağı 2-ci mərtəbədə olan işçinin otağı 4-cü mərtəbəyə köçürüldü. Həm əvvəllər, həm də indi işçi iş otaqlarına pilləkənlərlə çıxırdı.

İşçi hazırda otağına çıxmaq üçün əvvəlki iş otağına gedərkən çıxdığından nə qədər çox pilləkən dəf etməli olur?


9) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


10) [Sualın ID nömrəsi 5058 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

343=DFD

YDL=139

FYD - ?