Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 830 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:11:24


2) [Sualın ID nömrəsi 5074 ]
1345 -> 2456 -> 3567 -> 4???


3) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


4) [Sualın ID nömrəsi 835 ]
Qanunauyğluğu pozan şəkili seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:19:48


5) [Sualın ID nömrəsi 878 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:21:29


6) [Sualın ID nömrəsi 940 ]
Elçin yeni ilin ilk günündən idman təmrinləri etməyə başladı. Hər gün ayın gün nömrəsinə uyğun sayda təmrin etməklə günü gündən daha çox təmrin etmiş oldu. Məsələn 1 yanvarda 1 təmrin, 2 yanvarda 2, 10 yanvarda 10 təmrin və.s. Ay tamam olandan sonra o bitən ayın son 3 günündə cəmi neçə təmrin etmiş oldu?


7) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


8) [Sualın ID nömrəsi 739 ]
İşçi və müdürün yaşları cəmi 91 dir.
İki il əvvəl onların yaşları 2 dəfə fərqlənirdi. Yəni biri digərindən iki dəfə çox idi.
Hazırda işçinin yaşının cüt ədəd olduğunu bilərək müdürün hazırki yaşını tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 784 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:50:17


10) [Sualın ID nömrəsi 734 ]
Kvadratların hər birinin daxilindəki 2 ox fiquru arasında eyni əlaqə var. O halda,
? işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru seçin.
Screenshot from 2015-01-08 17:22:12