Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 345 ]
Verilmiş hərflərə qoşulduqda söz əmələ gətirəcək hərflər qrupunu seçin.(Cavablardakı hərflər hər iki variant üçün eyni sıralanmalıdır)
Müq...
H...


2) [Sualın ID nömrəsi 611 ]
Perimetri 100 m olan düzbucaqlı şəklində bağçanın ətrafına çəkilmiş hasar kvadrat şəklində bağça üçün istifadə olunarsa bir tərəfə nə qədər hasar çəkilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 5261 ]
Əgər bütün deyilən fikirləri səmimi hesab etsək, o halda hansı şəxs piano çalmağı bacarır?

Yusif: Piano çalmaq mənə çox asan görünür, qısa zamanda öyrənib piano çala bilərəm.

İnci: Mən piano çalmağı bacararam.

Hüseyn: İndiyə qədər piano çalmasam da, bunu bacararam.

Aynur: İfaçı zəif ifa etdi, o əsəri mən daha yaxşı ifa edə bilərəm.

Tuncay: Piano çalmaq məncə çox asandır.


4) [Sualın ID nömrəsi 918 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3421 ➔ 13

5632 ➔ 24

8631 ➔ 55

7532 ➔ ?


5) [Sualın ID nömrəsi 903 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

319, 292, 256, 196, 142, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAD


7) [Sualın ID nömrəsi 658 ]
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin


8) [Sualın ID nömrəsi 417 ]
Reinkarnasiya nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


10) [Sualın ID nömrəsi 522 ]
12 (3) 43
31 (8) 55
12 (?) 79.