Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5028 ]
Üç dost Anar, Cəlil və  Ziya sinifdə bir-birinin ardınca üç sırada otururlar. Cəlil Anar ilə Ziyanın arasında deyil. Ziya son sırada oturur. Dostların oturma sırasını öndən arxaya doğru ardıcıl göstərin.

 


2) [Sualın ID nömrəsi 865 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?


3) [Sualın ID nömrəsi 5153 ]
Bir bilərzik hazırlamaq üçün 9 qırmızı,8 yaşıl və 4 mavi muncuq lazımdır.Əlimizdə 200 qırmızı,130 yaşıl və 125 mavi muncuq varsa neçə bilərzik düzəldə bilərik?


4) [Sualın ID nömrəsi 435 ]
12, 13, 15, 19, 27, 32, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 164 ]
C-riyazi operatordursa, tapın.

C1=-14; C12=30; C32=110; C22-?


6) [Sualın ID nömrəsi 935 ]
Aşağıda 5 təbiət hadisəsi verilmişdir. Mənşəcə digərlərinə uyğun gəlməyən variantı seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 247 ]
Qədim türk xalqı+İngilis kişi adı = İngiliscə ölkə adı. Ölkə adı=?


8) [Sualın ID nömrəsi 772 ]
65 (701) 42
76 (?) 62


9) [Sualın ID nömrəsi 504 ]
isbat, açar, tərəf - itaət .
üsul, kəmiyyət, rəf - ülkər.
duzlu, ney, ? - dunay .


10) [Sualın ID nömrəsi 815 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Qələm - kağız
Klaviatura -?