Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 581 ]
Cədvəlin bütün elementlərinin cəmi 300 isə, x+y+z cəmini tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 837 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46


3) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


4) [Sualın ID nömrəsi 149 ]
4,9,11,23,25,51,53, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5142 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

83= 55

41= 15

76= 13

54= ?


6) [Sualın ID nömrəsi 52 ]
72 ( 27 ) 36
102 ( 30 ) 18
16 ( .. ) 20


7) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


8) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


9) [Sualın ID nömrəsi 295 ]
Ardıcıllığı tamamlayın
3, 13, 8, 17, 13, 21, 18, 25, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 614 ]
Sual işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır ?