Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4961 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
7,17,37,77,?


2) [Sualın ID nömrəsi 249 ]
Hansı ölkənin internet domen uzantısı bizim dilimizdə feldir?


3) [Sualın ID nömrəsi 74 ]
Artıq olan variantı seçin (açar söz: peşə)


4) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


5) [Sualın ID nömrəsi 173 ]
17 - ABŞ - 76

19 - Azərbaycan - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 5201 ]


Artıq olan variantı seçin:


7) [Sualın ID nömrəsi 746 ]
13 (20) 15
14 (56) 18
15 (45) 18
12 (?) 19


8) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 821 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Kitab - nəşr
Çörək - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 411 ]
0, 0, 4, 8, 16, 24, 36, x, y.
x+y=?