Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 802 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-26 17:34:06


2) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


3) [Sualın ID nömrəsi 866 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
345 〄 6810
239 〄 4618
487 〄 81614
956 〄 ?


4) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


5) [Sualın ID nömrəsi 132 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***mir, kəh***an


6) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 465 ]
145, 214, 542, 199, 246, 184, X, Y.
X+Y=?


8) [Sualın ID nömrəsi 265 ]
Malın qiyməti 4 dəfə bahalaşıbsa, mal neçə faiz bahalaşıb?


9) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


10) [Sualın ID nömrəsi 117 ]
Uyğun gələn fiquru tapın: