Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


2) [Sualın ID nömrəsi 864 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?


3) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?


4) [Sualın ID nömrəsi 758 ]
3 (625) 4
3 (169) 2
6 (?) 8


5) [Sualın ID nömrəsi 5138 ]
Dairəvi stol arxasında adları A,B,C,D,E ilə şifrələmiş 5 nəfər oturub.B A nın dərhal solunda oturub.A ilə C arasında iki nəfər oturub onlardan biri B dir.Bu şərtlərə əsasən aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir.

1.D C ilə B arasında oturub.

2.C ilə B arasında ya D ya da E oturub.

3.A ilə C arasında üç nəfər oturub.

4.D ilə C yanaşı oturub


6) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


7) [Sualın ID nömrəsi 184 ]
Artıq olanı seçin. (açar söz: fəza)


8) [Sualın ID nömrəsi 901 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4, 6, 9, 13, 18, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 375 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Hər iki kürənin sarı olması ehtimalını tapın.
Ehtimal hesablaması üçün kömək: Bir qəpik verilibsə və biz onu iki dəfə atırıqsa, hər iki dəfə qartal üzünün düşmə ehtimalını hesablayarkən ayrıca düşmə ehtimallarını bir birinə vururuq.
(1/2)*(1/2)=1/4.


10) [Sualın ID nömrəsi 630 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.