Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


2) [Sualın ID nömrəsi 767 ]
Ən böyük cüt üçrəqəmli ədəd ilə ən kiçik üçrəqəmli ədədin ədədi ortasını tapın


3) [Sualın ID nömrəsi 381 ]
2009-un yanvar ayı 21-ci əsrdə sayca neçənci aydır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5097 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Əsas məntiq bir hərfdə gizlənib.

Sabit - 9

Bacı - 1

Abak - 4

Dərbənd - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 892 ]
Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə daşıyacaq?


6) [Sualın ID nömrəsi 268 ]
3-6, 9-72, 2-2, 5-?


7) [Sualın ID nömrəsi 110 ]
3,0,4 - 15,12,16 - 21,12,28 - 39,12,?


8) [Sualın ID nömrəsi 832 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57


9) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


10) [Sualın ID nömrəsi 184 ]
Artıq olanı seçin. (açar söz: fəza)