Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5182 ]
Tutaq ki, stolun üstündə 100 ədəd yumurta qoyulub. Yumurtalardan 97-si ölçü (həm də çəki) baxımından bir-birinə çox yaxındırlar, yəni orta çəkilidirlər. Qalan üçündən ikisi digər 97 dənədən çox böyük, biri isə digər 97 dənədən çox kiçikdir. Sizə yalnız iki yumurtanın çəkisini öyrənmək şansı verilibsə hansı yumurtaları seçib çəkməklə 100 yumurtanın ümumi orta çəkisinə ən yaxın qiyməti ala bilərsiniz?


2) [Sualın ID nömrəsi 256 ]
Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?


3) [Sualın ID nömrəsi 5050 ]
a❤b=2a-b

  a㉿b=a+b

  (4❤6)㉿8 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?


5) [Sualın ID nömrəsi 5016 ]
Üç çoxluq var A ,B və  C çoxluqları.B  çoxluğu A çoxluğunun bütün elementlərini öz daxilinə alır.C çoxluğu A çoxluğundan daha geniş çoxluqdur.B C nin alt çoxluğudur.Bu məlmatlara görə  A B C çoxluqlarının vizual təsviri hansı şəkildə düzgündür?

Screenshot from 2016-04-14 11:57:08


6) [Sualın ID nömrəsi 499 ]
Saitlərdən ibarət 3 hərfli, ilk və son hərfi fərqli olan birləşmələrin ümumi sayı nə qədərdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 334 ]
Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?


8) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


9) [Sualın ID nömrəsi 796 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığına diqqət etməli)

Kainat - qalatika - planet


10) [Sualın ID nömrəsi 5041 ]
Əhməd cibindəki pulun 40 % ini xərcləyir, sonra qalan pulun daha 20 % ini xərcləyir. Sonra bankomatdan 56 manat pul çıxarır və cibində cəmi 200 manat olur. Əvvəlcə Əhmədin nə qədər pulu vardı?