Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."


2) [Sualın ID nömrəsi 886 ]
Şeir parçasında çatışmayan hissəni məntiqi tamamlayın:

Səadət fürsətini qaçırtdıq sən də, mən də,
Onu köhlən at kimi salmalıydıq kəməndə,
Hərdən sevda yolunu azıb dumanda, çəndə,
Sənə ümid verəcək bir işıq görməyəndə
... olurammı cığırlar arasında?
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi? (Ə.Kürçaylı)


3) [Sualın ID nömrəsi 640 ]
a + b+c +d +e -?


4) [Sualın ID nömrəsi 752 ]
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet


5) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


6) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


7) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


8) [Sualın ID nömrəsi 522 ]
12 (3) 43
31 (8) 55
12 (?) 79.


9) [Sualın ID nömrəsi 464 ]
12-27, 22 - 64, 31 - 64, 51 - 216, 62 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?