Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."


2) [Sualın ID nömrəsi 5029 ]
Anaqramları həll edin digərlərindən fərqli olanı göstərin.

 


3) [Sualın ID nömrəsi 483 ]
12, 16, 64, 60, 15, ?, 76


4) [Sualın ID nömrəsi 5271 ]
Banka illik 12% gəlirlə əmanət yerləşdirmisiniz və bank bu şərtlər altında gəlirinizi sizə hər ay verir.

Banka 5000 manat pul qoyduqda bank sizə hər ay nə qədər pul ödəmiş olar?


5) [Sualın ID nömrəsi 270 ]
ab*cb=dfe. e=9 isə b hansı variantdakı ədədə bərabər ola bilər? (Burada ab,cb,def yanaşı yazılışdır. Yəni məs: a=1 b=2 isə ab=12.)


6) [Sualın ID nömrəsi 108 ]
3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9


7) [Sualın ID nömrəsi 5141 ]
13 mərtəbəli binanın hər qonşu mərtəbəsi arasında 40 ədəd pilləkən var.8 ci mərtəbədən əvvəlcə 10 cu mərtəbəyə qalxıb sonra isə 3 cü mərtəbəyə enən adam ümumilikdə neçə pillləkən qalxib-enib?


8) [Sualın ID nömrəsi 339 ]
Şagirdin öyrənməli olduğu 9 dərs var. Dərslərin hər biri çətin, orta və yaxud asan sayıla bilər. Çətin dərslərin sayı asan dərslərin sayından 5 dəfə azdır. Şagirdin artıq bir çətin dərsi oxuduğunu bilərək tapın ki, 9 dərsdən neçəsi orta səviyyəlidir?


9) [Sualın ID nömrəsi 232 ]
Adaptasiya nədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5127 ]
Bir məhsulun qiyməti 80 manatdan artımla 200 manata qalxıbsa, neçə faiz artım olub?