Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 472 ]
21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?


2) [Sualın ID nömrəsi 805 ]
1-ci və 2 -ci ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğa əsasən 3-cü ardıcıllıqla bağlı 4-cü ardıcıllığı qurun.

1)3,9,6,18,15

2)27,9,12,4,7

3)4,16,12,48,44

4) ?


3) [Sualın ID nömrəsi 353 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?


5) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


6) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


7) [Sualın ID nömrəsi 865 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?


8) [Sualın ID nömrəsi 295 ]
Ardıcıllığı tamamlayın
3, 13, 8, 17, 13, 21, 18, 25, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 797 ]
Anaqramı həll edin artıq variantı seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00