Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


2) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


3) [Sualın ID nömrəsi 375 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Hər iki kürənin sarı olması ehtimalını tapın.
Ehtimal hesablaması üçün kömək: Bir qəpik verilibsə və biz onu iki dəfə atırıqsa, hər iki dəfə qartal üzünün düşmə ehtimalını hesablayarkən ayrıca düşmə ehtimallarını bir birinə vururuq.
(1/2)*(1/2)=1/4.


4) [Sualın ID nömrəsi 5115 ]
Bağçamızdakı çoxlu güllərin içində qızılgüllər də var.
Bağçamızdakı bəzi gül kolları qalan digər gül kollarından xeyli hündürdürlər.
Deməli
"Bəzi qızılgül kolları digər gül kollarından xeyli hündürdürlər." - bu fikir doğrudurmu?


5) [Sualın ID nömrəsi 666 ]
Aşağıdakılardan hansı şərtlər birgə doğru olduqda düzgün hökmü almaq olar?
1.a müsbətdirsə
2.a mənfidirsə
3.a* b müsbətdirsə
4.a*b hasili mənfidirsə
... b mənfi ədəddir.


6) [Sualın ID nömrəsi 589 ]
Üç müxtəlif sarı,qırmızı,yaşıl rəngdə qapı yanaşı qurulub və nömrələnib.Aşağıdakı şərtlərə görə qapıların sıralanma ardıcıllığını tapın.
Sarı qapı yaşıl və qırmızı qapılar arasında deyil.
Yaşıl qapı qırmızıdan sonra gəlir .
Yaşıl qapı 2 ci deyil.


7) [Sualın ID nömrəsi 423 ]
148 - 13 - 4
428 - 14 - 5
498 - 21 - 3
108 - X - Y
X+Y=?


8) [Sualın ID nömrəsi 443 ]
A+B+C<43 və A=2B=4C məlumdur. O halda C-nin ala biləcəyi ən böyük tək ədədi tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 232 ]
Adaptasiya nədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 121 ]
Mükalimə nədir? (Sözün tərkibini məntiqi analiz edin)