Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?


2) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 234 ]
Tamamlayın: 1, 8, 17, 42, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 50 ]
400 yerlik kvadrat şəkilli zalda sıraların sayını nə qədər azaldıblar ki,yerlər 40% azalıb?


5) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


6) [Sualın ID nömrəsi 774 ]
İsmayıl bir gündə kitabın 32 səhifəsini oxudu. Bu kitabdakı ümumi vərəqlərin 1/8 hissəsidir. Kitabdakı vərəqlərin sayını tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 795 ]
A*B mənfi ədəddirmi?
1.A mənfidir
2.B mənfidir
(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


8) [Sualın ID nömrəsi 5073 ]
Hər keçiddə bir hərf başqa biri ilə əvəz edilirsə, sonuncu koddakı 3 hərfi bərpa edin
CULLC -> BYTTB -> RLCCR ->  P???P


9) [Sualın ID nömrəsi 895 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Velosiped - 4

Motosiklet - ?

Minik avtomobili - 16

Yük avtomobili - 100


10) [Sualın ID nömrəsi 332 ]
Ağac, X, mebel,
Y, parça, paltar.
Məntiqi ardıcıllıqları tap. X və Y hansı yerinə variantdakı sözlər uyğundur?