Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5197 ]
Ata və ana ayrılıqda və körpə uşaqla birgə çəkilərini tərəziyə çıxaraq ölçdülər.
4 ölçmə baş verdi, alınan nəticələr bunlardır: 62,2 kq, 66.4 kq, 68 kq, 72,2 kq. Ata anadan 4.2 kiloqram ağırdırsa, o halda körpənin çəkisi nə qədərdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 5283 ]
Laləyə aşağıdakı tapşırıqlar verilir.

Yağışlı havada bayıra çıxma.
Hava günəşlidirsə marketə get və yalnız çay al.
Çay alsan kommunal borcu da ödə.
Qar yağarsa bayıra çıx,yalnız kofe al və kommunalı ödəmə.

Lalənin kommunal borcu ödəmədiyini bilərək aşağıdakılardan hansının mütləq baş verdiyini təyin et.


3) [Sualın ID nömrəsi 950 ]
İki dost bir biri haqqında aşağıdakıları deyirlər.

Samir : Cəmil əsla yalan danışmaz.

Cəmil : Samir əsla yalan danışmaz.

Bu deyilənlərə görə aşağıdakılardan neçəsi doğrudur?

1.Cəmil düzgün,Samir yalan danışa bilər.

2.Samir düzgün,Cəmil yalan danışa bilər.

3.Hər ikisi yalan danışa bilər.

4.Hər ikisi doğru danışa bilər.


4) [Sualın ID nömrəsi 5159 ]
Üstündə V, Ü, Q, A, R  hərfləri yazılmış 5 ədəd eyni formalı plastik oyuncaq parçanı qutunun içinə atdılar və qutunu bağlayaraq qarışdırdılar. Sonra da baxmadan dalbadal bir-bir 5 hərfin hər birini çıxardılar və yerə düzdülər.

Bu ardıcıllıq nəticəsində yerdə VÜQAR adının yazılmış olma şansı nə qədərdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 5046 ]
Sual işarəsinin yerinəuyğun gələn variantı tapın.

13 -> 36

14 -> 52

15 -> 70

16 ->?


6) [Sualın ID nömrəsi 5219 ]
215 - 3,7,6;

531 -  8,6,4;

? - 1,3,2

 


7) [Sualın ID nömrəsi 121 ]
Mükalimə nədir? (Sözün tərkibini məntiqi analiz edin)


8) [Sualın ID nömrəsi 943 ]
Hansı şəkildə müəllim,şagird,insan çoxluqları düzgün təsvir edilmişdir?

Screenshot from 2015-07-28 11:03:37


9) [Sualın ID nömrəsi 321 ]
alison-1*2*3*5*9*12, əmr-8*4*0, üslub-6*5*2* 7 *10
4*3*5*1*2 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 40 ]
Əhalisinə aid müəyyən bir xüsusiyyətə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın