Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 253 ]
X-in yerində hansı işarə olmalıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5086 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
12,15,20,27,38,?


3) [Sualın ID nömrəsi 503 ]
A|5*A|5=?
Əgər | yanaşı yazılma operatorudursa, sual işarəsinin yerində hansı ifadə olmalıdır? (Yanaşı yazılma operatoru yəni 1|2=12, 10|20=1020, 1|0=10 və.s.)


4) [Sualın ID nömrəsi 5072 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
qəmlə,kadşanar
dnzəi, lgö
slut,?


5) [Sualın ID nömrəsi 941 ]
Digərlərindən fərqlənən adı seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


7) [Sualın ID nömrəsi 5049 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2016-06-11 12:11:15


8) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


9) [Sualın ID nömrəsi 439 ]
4A5=9, 7A1=8, 3A3=9, 3A2=5, 8A8=64, 24A1-?


10) [Sualın ID nömrəsi 4961 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
7,17,37,77,?