Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 809 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 01:31:44


2) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


3) [Sualın ID nömrəsi 939 ]
Asif işdən saat 6-da çıxaraq evə doğru  velosipedlə yola düşdü. Velosipedin orta sürəti saniyədə 3 metr  olmaqla Asifin 1 saatdan sonra evə çatdığını nəzərə alaraq işdən evə qədər olan yolun təxmini uzunluğunu seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 5066 ]
Hərbi rejim hakimiyyəti hansı varianta uyğun gəlir?


5) [Sualın ID nömrəsi 833 ]
x+y-?

Screenshot from 2015-04-10 15:17:04


6) [Sualın ID nömrəsi 224 ]
2 uzunqulağın 80 vahid miqdarında arpasını yarısını bu gün yarısını sabah olmaqla yem kimi bölmək lazımdır. 1-ci uzunqulağın 2-cidən 1.5 dəfə çox arpa yediyini nəzərə alaraq 1-ci uzunqulağa 1-ci gün neçə vahid miqdarda arpa düşür?


7) [Sualın ID nömrəsi 451 ]
Hər iki hərfi bir-birindən fərqli saitlərdən(a,ı,o,u,e,ə,i,ö,ü) ibarət olan neçə ikihərfli birləşmə mövcuddur?


8) [Sualın ID nömrəsi 423 ]
148 - 13 - 4
428 - 14 - 5
498 - 21 - 3
108 - X - Y
X+Y=?


9) [Sualın ID nömrəsi 5166 ]
Böyük qardaşın kiçik qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, atanın da yaşı böyük qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, ailənin ən böyük üzvü olan babanın da yaşı atanın yaşından 2 dəfə çoxdur. Böyük qardaşın neçə yaşı var?


10) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48