Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 448 ]
Sol tərəfdəki şəklin kiçilmə və çevrilməsindən alınan şəkli tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


3) [Sualın ID nömrəsi 803 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:35:25


4) [Sualın ID nömrəsi 820 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 825 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
33,18,65,61,37,?


6) [Sualın ID nömrəsi 415 ]
84, 76, 69, 63, 58, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5024 ]
Lingin solundakı  yükü nə qədər sağa çəkmək lazimdir ki ling tarazlıqda qalsın?

Screenshot from 2016-04-14 12:11:13


8) [Sualın ID nömrəsi 872 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?


9) [Sualın ID nömrəsi 826 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
36 → 27
78 → 71
38 → 35

42-?


10) [Sualın ID nömrəsi 80 ]
2014-cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin doğumundan (e.ə. 356) neçə il keçir?