Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


2) [Sualın ID nömrəsi 70 ]
Mənşə etibarilə hansı artıqdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 456 ]
28 domino daşından biri seçildi və 4:4(qoşa dörd) daşı oldu. Yerdə qalan daşlardan təsadüfi seçilən bir daşın xallarının sayının 4:4-ün xallarının sayına, 8-ə bərabər olması ehtimalı nə qədərdir? (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)


4) [Sualın ID nömrəsi 949 ]
Aşağıdakı cümləni deyən insan Aytənin nəyidir?

-Aytənin anası mənim anamın yeganə qızıdır.


5) [Sualın ID nömrəsi 5163 ]
Kainatda milyardlarla qalaktika olsa da, biz adi gözlə gecələr səmaya baxanda yalnız bir qalaktikaya aid olan minlərlə ulduzu görə bilirik. Bu hansı qalaktikadır?


6) [Sualın ID nömrəsi 414 ]
184-21
425-1
847-81
394-?


7) [Sualın ID nömrəsi 5077 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saniyə əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


9) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


10) [Sualın ID nömrəsi 5098 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları.
A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur.
Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı daha çox uyğun gəlir?