Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5131 ]
münasibət - bənna

aydınlıq - qaya

mətanətli - tətil

üstünlük - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 773 ]
Oğulun yaşı atanın yaşı ilə ananın yaşının cəmindən 7 dəfə kiçikdir. 5 il sonra atanın yaşı oğulun yaşından 3 dəfə böyük olacaq. Atanın yaşının 64 olduğunu bilərək ananın yaşını tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


4) [Sualın ID nömrəsi 280 ]
'(' - M, '+' - C, '#'-D, '=' - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 784 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:50:17


6) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


7) [Sualın ID nömrəsi 740 ]
Anaqramı həll edin və uyğun gələn sözü tapın:

Akzə,əcüşdnü,nihez,...


8) [Sualın ID nömrəsi 38 ]
Benilüks - Belçika,Lüksemburq və ...


9) [Sualın ID nömrəsi 5150 ]
Namiq evdən işə gedərkən yolun üçdə birinə çatdığında bir marketin yanından, ikidə birinə çatdığında isə bir məktəbin qarşısından keçir.

Namiq həmin market yanına gəldiyində saat 8:40 və məktəbin yanına gəldiyində isə 8:50 olursa, Namiq evdən saat neçədə çıxmışdır?(Namiqin eyni sürətli yeriş ilə getdiyini qəbul edirik)


10) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409