Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 266 ]
1-0, 2-4, 3-18, 4-48, 5-100, 6-180, 7-?


2) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


3) [Sualın ID nömrəsi 5070 ]
Transformasiya nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 224 ]
2 uzunqulağın 80 vahid miqdarında arpasını yarısını bu gün yarısını sabah olmaqla yem kimi bölmək lazımdır. 1-ci uzunqulağın 2-cidən 1.5 dəfə çox arpa yediyini nəzərə alaraq 1-ci uzunqulağa 1-ci gün neçə vahid miqdarda arpa düşür?


5) [Sualın ID nömrəsi 42 ]
5-likdə fəaliyyət baxımdan artıq olan variantı seçin


6) [Sualın ID nömrəsi 449 ]
mütləqiyyət - ət, təlim, müəllim, til
müzəffər - zəfər, zər, zərər, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


8) [Sualın ID nömrəsi 231 ]
Uyğun fiquru tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 683 ]
x+y -?
Screenshot from 2014-09-25 13:45:37


10) [Sualın ID nömrəsi 5042 ]
Aişə Nəzrinin dayısı oğlu olan Rəşadın nənəsidir, amma Nəzrinin nənəsi deyil. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?