Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


2) [Sualın ID nömrəsi 252 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Şmanı-Otoyat, Yəvem - İrkə, Neyhav - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 268 ]
3-6, 9-72, 2-2, 5-?


4) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


5) [Sualın ID nömrəsi 882 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)


6) [Sualın ID nömrəsi 409 ]
4 A 12=84, 6 A 3=81, 3 A 12=63.
4 B 12=12, 6 B 3=9, 3 B 12=9.
(3 A 4) A (5 B 5)=?


7) [Sualın ID nömrəsi 414 ]
184-21
425-1
847-81
394-?


8) [Sualın ID nömrəsi 509 ]
Firmada 10 işçi çalışır, 9 nəfərin 32 , bir nəfərin 42 yaşı var. Firma işçilərinin orta yaşı nə qədərdir ?


9) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 945 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

274 (568) 312

593 (973) 421

662 (826) 243

821 (?) 108