Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


2) [Sualın ID nömrəsi 300 ]
Tamamlayın: 1, 5, 4, 1, 3, 2, 1, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 254 ]
7,15 - 15
17,18 - 36
17,24 - 48
9,12 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 941 ]
Digərlərindən fərqlənən adı seçin.


5) [Sualın ID nömrəsi 5045 ]
İki zəri atdıqda hər iki zərdə 6 xalın düşmə ehtimalı nə qədərdir?

(hər zərin 6 üzü var və onlar 1,2,3,4,5,6 xal ilə nömrələnib)


6) [Sualın ID nömrəsi 147 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


7) [Sualın ID nömrəsi 497 ]
Sait və samit cütlərindən sözlər düzəldin:
əi, əu, üü, eə - mftn, rs, snbl, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 283 ]
?-ın yerində hansı saylı fiqur olmalıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 5172 ]
2 nərd zərini ən azı neçə dəfə atdıqda mütləq 6-6 (altı qoşa) üzləri düşəcək?

(kub formasında olan nərd daşının 1,2,3,4,5,6 saylı üzləri var)


10) [Sualın ID nömrəsi 409 ]
4 A 12=84, 6 A 3=81, 3 A 12=63.
4 B 12=12, 6 B 3=9, 3 B 12=9.
(3 A 4) A (5 B 5)=?