Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5017 ]
Aşağıdakı şəklə əsasən A , B və C  çoxluqlarının hansı varianta uyğun gəldiklərini tapın.Screenshot from 2016-04-14 11:58:32


2) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


3) [Sualın ID nömrəsi 5314 ]
Atanın 40 yaşı var. 6 il sonra ata ilə əkiz uşaqlarının birlikdə yaşları arasında fərq 28 olacaq. İndi uşaqların neçə yaşı var?


4) [Sualın ID nömrəsi 5320 ]
"Dörd rəfiqə - Gülay, Aygün, Kəmalə, Samirə ****** rəssamlıq, rəqs, şahmat və toxuculuq dərnəyinə gedirlər. "

Bu cümlədə ulduz işarələri əvəzinə hansı sözləri qoysaq, anlaşılar ki, Gülay rəssamlıq dərnəyinə, Aygün rəqsə, Kəmalə şahmata, Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir?


5) [Sualın ID nömrəsi 5115 ]
Bağçamızdakı çoxlu güllərin içində qızılgüllər də var.
Bağçamızdakı bəzi gül kolları qalan digər gül kollarından xeyli hündürdürlər.
Deməli
"Bəzi qızılgül kolları digər gül kollarından xeyli hündürdürlər." - bu fikir doğrudurmu?


6) [Sualın ID nömrəsi 400 ]
Verilmiş şəkil hansı variantı daha düzgün əks etdirir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5081 ]
X məhsulu  10 manata idi. Birdən birə qıtlıq ucbatından 50% bahalaşdı, daha sonra yenə 40% bahalaşdı. Daha sonra da istehsal çoxaldı deyə birdən birə 90% ucuzlaşdı.  Mal indi neçəyə olmuş oldu?


8) [Sualın ID nömrəsi 5383 ]
Ardıcıllıq 1 ədədi ilə başlayır və ardıcıllıqdakı hər bir sonrakı ədəd əvvəlki bütün ədədlərin ədədi ortasıdır. Ardıcıllıqdakı üçüncü ədəd 1.25-dirsə, ikinci ədəd nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 943 ]
Hansı şəkildə müəllim,şagird,insan çoxluqları düzgün təsvir edilmişdir?

Screenshot from 2015-07-28 11:03:37


10) [Sualın ID nömrəsi 264 ]
15 - 522
12 - 441
17 - 982
13 - ?