Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 281 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


3) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 5079 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 10 dəfə ucuzlaşıb. Deməli neçə faiz ucuzlaşıb?


5) [Sualın ID nömrəsi 187 ]


6) [Sualın ID nömrəsi 879 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-05-18 12:23:10


7) [Sualın ID nömrəsi 234 ]
Tamamlayın: 1, 8, 17, 42, ?, 246,...


8) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


9) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


10) [Sualın ID nömrəsi 465 ]
145, 214, 542, 199, 246, 184, X, Y.
X+Y=?