Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 665 ]
Ardıcıllığın növbəti hədlərini tapın
1 , 1 , 5 , 4 , 13 , 7 , 29 , 10 , ? , ?


3) [Sualın ID nömrəsi 753 ]
125 (6) 1
1 (1) 0
? (5) 8


4) [Sualın ID nömrəsi 145 ]
A rejissordur və film çəkir. A-nın çəkdiyi filmdə olan B obrazı film çəkir və o filmdə olan C obrazı da film çəkir. D də C çəkən filmdə film çəkir. (yəni film içində film və.s.) Filmdə rejissor D kadrı çəkərkən stop əmri verir. Bu əmr əslində kimə məxsusdur?


5) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


6) [Sualın ID nömrəsi 499 ]
Saitlərdən ibarət 3 hərfli, ilk və son hərfi fərqli olan birləşmələrin ümumi sayı nə qədərdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


8) [Sualın ID nömrəsi 481 ]
0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?


9) [Sualın ID nömrəsi 5143 ]
Çəkisi 165 kq olan oğlan pəhriz saxlayır və hər həftə 2 kq çəki atmağa qərar verir. Bir şərtlə  ki, hər həftəsonu yalnız bir gün pəhrizi pozur və buna görə 0.5 kq çəki alır. 10 həftə sonra oğlanın çəkisi neçə kq olacaq?


10) [Sualın ID nömrəsi 675 ]
Samirin pulu Ziyanın pulunun yarısının iki mislindən 3 dəfə çoxdur. Əgər Samir Ziyaya 10 manat pul versə onların pulları bərabər olar. Samirin nə qədər pulu var?