Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 820 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


3) [Sualın ID nömrəsi 448 ]
Sol tərəfdəki şəklin kiçilmə və çevrilməsindən alınan şəkli tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


5) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 137 ]
Banka 15% illik artma ilə 1000 dollar pul qoyan şəxsin 2 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


8) [Sualın ID nömrəsi 322 ]
Tamamlayın:
6,12,15,17,23,26,28,?


9) [Sualın ID nömrəsi 402 ]
11: 11, 5, 3, 2, 2.
34: 34, 17, 11, 8, 6.
77:77, a, b, c, 15 .
a+b+c=?
Sual işarəsinin yerində durmalı olan ədədi tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 803 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:35:25