Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 676 ]
Əksik hissəni tapın (Hissələri fırlatmaq olar)


2) [Sualın ID nömrəsi 5061 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cığır - 13538

Şad- 467

Yal- 962

Ağac yaşıldır - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 503 ]
A|5*A|5=?
Əgər | yanaşı yazılma operatorudursa, sual işarəsinin yerində hansı ifadə olmalıdır? (Yanaşı yazılma operatoru yəni 1|2=12, 10|20=1020, 1|0=10 və.s.)


4) [Sualın ID nömrəsi 483 ]
12, 16, 64, 60, 15, ?, 76


5) [Sualın ID nömrəsi 253 ]
X-in yerində hansı işarə olmalıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 76 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlış yazılıb. Doğru olanı tapın.

Şirkət-...


7) [Sualın ID nömrəsi 505 ]
Bir cüt ideal nərd zərini atdıqda zərlərin üzünün bir-birindən fərqli düşməsi ehtimalı nə qədərdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?


9) [Sualın ID nömrəsi 399 ]


10) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?