Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 254 ]
7,15 - 15
17,18 - 36
17,24 - 48
9,12 - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


3) [Sualın ID nömrəsi 858 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
54,41,17,50,?


4) [Sualın ID nömrəsi 574 ]
Anaqramı həll edin ve 5 liyə daxil olmayanı seçin


5) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."


6) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


7) [Sualın ID nömrəsi 69 ]
İnternet saytlarındakı .uk sonluğu ... mənasını verir.


8) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


9) [Sualın ID nömrəsi 681 ]
Screenshot from 2014-09-25 13:42:23


10) [Sualın ID nömrəsi 5058 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

343=DFD

YDL=139

FYD - ?