Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 219 ]
Uyğun fiquru tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 448 ]
Sol tərəfdəki şəklin kiçilmə və çevrilməsindən alınan şəkli tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 5153 ]
Bir bilərzik hazırlamaq üçün 9 qırmızı,8 yaşıl və 4 mavi muncuq lazımdır.Əlimizdə 200 qırmızı,130 yaşıl və 125 mavi muncuq varsa neçə bilərzik düzəldə bilərik?


5) [Sualın ID nömrəsi 820 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 874 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
1 - 10
2 - 17
3 - 9981
4 - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 915 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 11:59:29


8) [Sualın ID nömrəsi 5218 ]
226 - 4,8,8;

513 -  6,8,4;

? - 2,2,2


9) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


10) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?