Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


2) [Sualın ID nömrəsi 5097 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Əsas məntiq bir hərfdə gizlənib.

Sabit - 9

Bacı - 1

Abak - 4

Dərbənd - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 377 ]
Əvvəlki ikiliklərə uyğun olaraq, son ikiliyi tamamlayın:
Ford - Kanada, Nokia - İsveç, BMW - Belçika, Peugeot - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


5) [Sualın ID nömrəsi 220 ]
Da Vinçi, İsaak, Eynşteyn, Ernest, Albert, Y.Sebastyan, Leonardo, Nyuton, V.Amadey, Bax, Motsart, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 281 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


7) [Sualın ID nömrəsi 748 ]
12,51,45,84,78,?


8) [Sualın ID nömrəsi 398 ]
Məntiqi olaraq tapın: Hansı tarixi şəxsiyətin adı dəmir anlamını verir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5274 ]
31 , 34 , 17 , 10

19 , 22 , 11 , 4

a , b , c , 8

a+b+c=?


10) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?