Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 188 ]
Şəhər - Ölkə, Ada - Dəniz, ? - Səhra


2) [Sualın ID nömrəsi 899 ]
Tire işarəsi ilə ayrılmış cütlərin arasındakı əlaqəni taparaq sonuncu cütü tamamlayın. (cütlər bir yerdə məntiqi ardıcıllıq təşkil etmir, sadəcə hər cütün sol və sağ tərəfi arasında məntiqi əlaqə var)

78 - 51, 39 - 21,  48 - 21, 98 - 71, 29 - 11, 99 - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 456 ]
28 domino daşından biri seçildi və 4:4(qoşa dörd) daşı oldu. Yerdə qalan daşlardan təsadüfi seçilən bir daşın xallarının sayının 4:4-ün xallarının sayına, 8-ə bərabər olması ehtimalı nə qədərdir? (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)


4) [Sualın ID nömrəsi 176 ]
aca - 3 , acb - 6, ada - 6, bdc - ? (a,b,c natural ədədlərdir.)


5) [Sualın ID nömrəsi 5141 ]
13 mərtəbəli binanın hər qonşu mərtəbəsi arasında 40 ədəd pilləkən var.8 ci mərtəbədən əvvəlcə 10 cu mərtəbəyə qalxıb sonra isə 3 cü mərtəbəyə enən adam ümumilikdə neçə pillləkən qalxib-enib?


6) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 784 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:50:17


8) [Sualın ID nömrəsi 168 ]
A B-dən böyükdür. C isə D-dən böyükdür. C A-dan da böyükdür. A D-dən kiçikdir. Onda D ... böyükdür.


9) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


10) [Sualın ID nömrəsi 313 ]
Kilidli kodlu qapının üzərində bu yazılar yazılıb: "3 sol addım əlifba (ŞÇBVÇJV)" Qapını açacaq 4 hərfli sözü tapın.
Qeyd: Əlifbamız - Aa, Bb, Cc, Çç, Dd, Ee, Əə, Ff, Gg, Ğğ, Hh, Xx, Iı, İi, Jj, Kk, Qq, Ll, Mm, Nn, Oo, Öö, Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Uu, Üü, Vv, Yy, Zz .