Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


2) [Sualın ID nömrəsi 830 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:11:24


3) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 150 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Peyk-...


5) [Sualın ID nömrəsi 439 ]
4A5=9, 7A1=8, 3A3=9, 3A2=5, 8A8=64, 24A1-?


6) [Sualın ID nömrəsi 93 ]
15,13,17,14 : -1
12, 15, 6, 18 : 9
22, 15,18,19 : ?


7) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?


8) [Sualın ID nömrəsi 387 ]
Əlinin X manat pulu var idi. O 1-ci gün pulunun yarısını, 2-ci gün qalan pulun 1/3-ni xərclədi. Əlinin 2 gün ərzində pullarının ancaq kağız pullardan ibarət olduğunu bilərək tapın ki, onun başlanğıcdakı pulunun miqdarı hansı variantdakı məbləğ ola bilərdi?


9) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 420 ]
A, B və C rəqəmlərdir və A+B+C=17. ABC-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. (Məsələn A=1, B=1, C=1 isə ABC=111.)