Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çox çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


3) [Sualın ID nömrəsi 801 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-26 17:32:21


4) [Sualın ID nömrəsi 174 ]
Ədədlər ardıcıllığında ədədlərlə durduqları sıra nömrələrində riyazi asılılıq var. Tamamlayın. (Köməkçi: Kub, kvadrat və ədəd üzərində əməllər)

4, 15, 40, 85, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 248 ]
8,10,14,? Ardıcıllığı sadə məntiqlə tamamlamayan variantı seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 110 ]
3,0,4 - 15,12,16 - 21,12,28 - 39,12,?


8) [Sualın ID nömrəsi 808 ]
x,y - ?

54 (148) 20

82 (196) 16

78 (x) y


9) [Sualın ID nömrəsi 907 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

12,23,38,107,?


10) [Sualın ID nömrəsi 5279 ]
 Doğru olanı göstər.