Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çox çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 226 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın: 6, 7, 12, 23, ?,71


2) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


5) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?


7) [Sualın ID nömrəsi 801 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-26 17:32:21


8) [Sualın ID nömrəsi 156 ]
x və y hansı ədədlər ola bilər?


9) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


10) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?