Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çox çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 808 ]
x,y - ?

54 (148) 20

82 (196) 16

78 (x) y


2) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


3) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


4) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?


5) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


6) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 629 ]
a + b + c - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


9) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?