Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


2) [Sualın ID nömrəsi 129 ]
CC (2 B 8)=2, C (24 Y 57)=9, CC (13 Y 4 B 17) ? (Hərflər sadə riyazi operatorlardır)


3) [Sualın ID nömrəsi 319 ]
1) Alıcı müəyyən etdiyi 4 əşyanı almaq üçün müəyyən məbləğdə pul götürüb mağazaya daxil oldu. Amma o, aldığı 3 əşyanın hər birini 5 faiz güzəştlə aldı. Daha sonra o başqa mağazadan da 5 faiz güzəştlə bir əşya aldı. Alıcı ümumi puluna nə qədər qənaət etdi?


4) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


5) [Sualın ID nömrəsi 262 ]
Uyğun cütləri tamamlayın:
İnnovasiya, Konservator, Polemika, Diskussiya - Mühafizəkar, Mübahisə, Yenilik ?


6) [Sualın ID nömrəsi 5029 ]
Anaqramları həll edin digərlərindən fərqli olanı göstərin.

 


7) [Sualın ID nömrəsi 144 ]
Yox+əşya=Boşqab, Dəvə+mebel=?


8) [Sualın ID nömrəsi 309 ]
Ardıcıllıq-hədd, qatar-?


9) [Sualın ID nömrəsi 46 ]
Google (...) məktub


10) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.