Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 479 ]
18 - 9, 46 - 8, 982- 17, 144-? .


3) [Sualın ID nömrəsi 431 ]
dərə - çala, dağ - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


5) [Sualın ID nömrəsi 521 ]
Yolun yarısının yarısının yarısını gedən adam yolun daha neçə faizini getməlidir ki yolun sonuna çatmış olsun?


6) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


7) [Sualın ID nömrəsi 342 ]
70 sutkada neçə saniyə var?


8) [Sualın ID nömrəsi 892 ]
Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə daşıyacaq?


9) [Sualın ID nömrəsi 90 ]
Sağdakı fiqurlardan hansı sual işarəsinin yerində olmalıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.