Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 422 ]
3 sutkada neçə saniyə olur?


2) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


4) [Sualın ID nömrəsi 462 ]
Təkamül sözü hansı sözə mənaca yaxındır?


5) [Sualın ID nömrəsi 276 ]
1,5,6,11,17,?


6) [Sualın ID nömrəsi 306 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
Monreal, Los Anceles, Barselona, Sidney, ? , Rio De Janeyro


7) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


8) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 340 ]
M.Ə.Sabirin şerindən verilən 2 sətirdəki boşluğu məntiqi taparaq tamamlayın:
Şimdi hələlik süfrə də qazğan da bizimdir,
Şərbət də bizim, kasa da, ... da bizimdir.


10) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?