Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 491 ]
+C, -F, *H, /?


2) [Sualın ID nömrəsi 869 ]
”Ülızqılg” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


3) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


4) [Sualın ID nömrəsi 307 ]
Şirvan - A, Bakı - K, Şəki - K, Xaçmaz - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


6) [Sualın ID nömrəsi 501 ]
bənna - daş, çilingər - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 588 ]
Aralarındakı məsafə S olan iki məntəqədən eyni zamanda minik və yuk maşını qarşı qarşıya hərəkətə başladı.Yük maşınının sürəti 30 km/saat minik maşının sürəti isə 50 km/saat dır.Maşınlar nə qədər müddətən sonra görüşəcək?


8) [Sualın ID nömrəsi 396 ]
23-8, 15-1, 31-3, 22-4, 32-?


9) [Sualın ID nömrəsi 823 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Mərtəbə - bina
? - ev


10) [Sualın ID nömrəsi 334 ]
Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?