Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 239 ]
Selsi - Temperatur, ? - Seysmo


2) [Sualın ID nömrəsi 443 ]
A+B+C<43 və A=2B=4C məlumdur. O halda C-nin ala biləcəyi ən böyük tək ədədi tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 884 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin  hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Riyaziyyat dərsini oxuyan zaman dəftər və qələm götür, Ədəbiyyat oxuyan zaman ucadan oxu, oxuyarkən diqqətli ol.


4) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...


5) [Sualın ID nömrəsi 658 ]
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin


6) [Sualın ID nömrəsi 422 ]
3 sutkada neçə saniyə olur?


7) [Sualın ID nömrəsi 608 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
198 (728) 24
392 (?) 13


8) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


9) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 129 ]
CC (2 B 8)=2, C (24 Y 57)=9, CC (13 Y 4 B 17) ? (Hərflər sadə riyazi operatorlardır)