Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 762 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:
Screenshot from 2015-03-19 13:04:39


2) [Sualın ID nömrəsi 782 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:47:19


3) [Sualın ID nömrəsi 5038 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


4) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 779 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-03-24 13:35:17


6) [Sualın ID nömrəsi 871 ]
Anaqramları həll edin və artıq olan variantı seçin:


7) [Sualın ID nömrəsi 288 ]
3 dostun yaşlarının cəmi 58-ə bərabərdir. Dostların 10 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmindən nə qədər böyük olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 500 ]
5-liyə mənaca uyğun gəlməyən variantı seçin:


9) [Sualın ID nömrəsi 190 ]
Zonaya uyğun artıq olanı seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 467 ]
saydım - ğac, gördüm-?, dolandım -?