Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 673 ]
Proqramçı → Kod
Yazıçı → ?


2) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


3) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 607 ]
? işarəsinə uyğun ədədi tapın


5) [Sualın ID nömrəsi 471 ]
4 qardaş 4 müxtəlif şəhərə çatdıqdan sonra bir-biri ilə telefon əlaqəsi yaradırlar. Bütün qardaşlar bir-biriylə danışdı və hər qardaş digəri ilə yalnız bir dəfə danışmış oldu. Hər telefon danışığı 2 dəqiqə sürübsə, qardaşlar bir-biriylə cəmi neçə dəqiqə danışmış oldular?


6) [Sualın ID nömrəsi 498 ]
1*2*3*4*5*6*7*8*9*...*20 hasilinin son rəqəmi hansıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03


8) [Sualın ID nömrəsi 767 ]
Ən böyük cüt üçrəqəmli ədəd ilə ən kiçik üçrəqəmli ədədin ədədi ortasını tapın


9) [Sualın ID nömrəsi 5083 ]
bina - mərtəbə - ev
ofis - şkaf - sənədlər
meşə - ? - ?

 


10) [Sualın ID nömrəsi 355 ]
451 - 155, 124 - 422, 101 - 102, 168 - ?