Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 787 ]
Qrafikdə şirkətin idxal etdiyi məhsulun illər üzrə göstəricisi verilmişdir.Ən çox məhsul idxal olunan il ilə ən azməhsul idxalı olan illər arasındakı məhsul fərqini tapın.Screenshot from 2015-03-24 13:54:31


2) [Sualın ID nömrəsi 875 ]
Aşağıdakı sıralamalardan hansı verilən sıralama eyni qaydada tərtib edilmişdir?
5,7,4,6,3,5,2


3) [Sualın ID nömrəsi 630 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


5) [Sualın ID nömrəsi 372 ]
Daşıdığı anlama görə digər 4-lüyə uyğun gəlməyən 5-ci ölkə adını seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 5179 ]
1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hasili (yəni 10! = 1*2*...*10 ) aşağıdakılardan hansına tam bölünmür?


7) [Sualın ID nömrəsi 5089 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

**mi, ə**li


8) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 5036 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


10) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?