Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


2) [Sualın ID nömrəsi 869 ]
”Ülızqılg” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


3) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 873 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
81 * 97
62 * 84
43 * 71
63 * ?


5) [Sualın ID nömrəsi 100 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


7) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?


8) [Sualın ID nömrəsi 427 ]
Hansı variant assimilyasiya sözünün qısa izahıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 159 ]
Artıq olanı seçin.(Açar söz: real)


10) [Sualın ID nömrəsi 126 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. (açar söz - xətt)