Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 401 ]
12-33, 31-44, 41-55, 43-?


2) [Sualın ID nömrəsi 87 ]
1,-1,2,14,3,79, 4, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 431 ]
dərə - çala, dağ - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?


5) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...


7) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


8) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 395 ]
Bakı-Ş...,Xaçmaz-Ş...., Astara-C...., Qazax-Q..., Xızı-?


10) [Sualın ID nömrəsi 54 ]
1,1,2,3,5,?