Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 363 ]
12-2, 487-3, 54-2, 12427-4, 514784-?.


2) [Sualın ID nömrəsi 267 ]
Tayqa ...


3) [Sualın ID nömrəsi 897 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cəlil Məmmədquluzadə - Molla Nəsrəddin

?                      - Əkinçi


4) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D


5) [Sualın ID nömrəsi 269 ]
Mahiyyətcə fərqli variantı seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 5036 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


7) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?


8) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


9) [Sualın ID nömrəsi 382 ]
Artıq olan şəkili seçin:


10) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?