Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 764 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-19 13:09:53


2) [Sualın ID nömrəsi 933 ]
Şəhər -> kitabxana -> kitab -> ?


3) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


4) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


5) [Sualın ID nömrəsi 149 ]
4,9,11,23,25,51,53, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03


7) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 797 ]
Anaqramı həll edin artıq variantı seçin.


9) [Sualın ID nömrəsi 958 ]
Yusifin doğum günü yay fəslində, adında "s" hərfi olmayan bir ayın sonuncu günü qeyd edilir.  Doğum günü onunla eyni ayda olan bacısının doğum günü isə onun ad günündən düz 30 gün əvvələ düşür. Yusifin ad günü hansı gündə qeyd edilir?


10) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?