Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 276 ]
1,5,6,11,17,?


2) [Sualın ID nömrəsi 468 ]
4 şəhərə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


3) [Sualın ID nömrəsi 323 ]
Himnimizdə bu sözlərdən hansı yoxdur?


4) [Sualın ID nömrəsi 421 ]
Variantlardakı hansı atalar sözü "Cəfa çəkməyən səfa görməz" atalar sözünə mənaca daha yaxındır:


5) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 467 ]
saydım - ğac, gördüm-?, dolandım -?


9) [Sualın ID nömrəsi 5184 ]
Məşhur rus pedaqoqu A.Makarenkonun fikri ifadə olunan cümlədəki boşluğu məntiqi olaraq tamamlayın:
"İnsana xoşbət olmağı öyrətmək mümkün deyil, amma onu elə ... mümkündür ki, o xoşbəxt olsun."


10) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.