Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 170 ]
1)Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 2)Daldan atılan daş topuğa dəyər. 3)Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 4)Yüz ölç bir biç, 5)İgid ölər, adı qalar.

Məntiqi uyğunluq tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


3) [Sualın ID nömrəsi 5038 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


4) [Sualın ID nömrəsi 464 ]
12-27, 22 - 64, 31 - 64, 51 - 216, 62 - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 382 ]
Artıq olan şəkili seçin:


6) [Sualın ID nömrəsi 363 ]
12-2, 487-3, 54-2, 12427-4, 514784-?.


7) [Sualın ID nömrəsi 326 ]
-5 və 31 ədədləri arasında neçə tam ədəd yerləşir? (-5 və 31-in özlərini hesaba almayın).


8) [Sualın ID nömrəsi 413 ]
Bir cüt ideal nərd zərini atdıqda hər iki zərin eyni üzünün düşməsi ehtimalı nə qədərdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 679 ]
Digərlərindən fərqlənən sözü seçin


10) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?