Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 101 ]
-1,0,7,26,?


2) [Sualın ID nömrəsi 484 ]
Artıq olan variantı seçin .


3) [Sualın ID nömrəsi 127 ]
Artıq olanı seçin (açar söz: ölkə)


4) [Sualın ID nömrəsi 490 ]
Məhsulun ilin əvvəlində sabit qalan qiyməti 50 faiz endirildikdən bir müddət sonra 20 faiz qaldırıldı. Məhsulun cari qiyməti ilin əvvəldəkinə nəzərən neçə faiz azalmış oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


6) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


7) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 779 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-03-24 13:35:17


9) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 397 ]
24-16, 14-1, 33-27, 12-1, 21-?