Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 323 ]
Himnimizdə bu sözlərdən hansı yoxdur?


2) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


3) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 5050 ]
a❤b=2a-b

  a㉿b=a+b

  (4❤6)㉿8 - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 741 ]
Düşüncə -  $*&*@!%  , Asiya - #^?>#  formasında şifrələnmişdir.Buna uyğun olaraq “ *&*>%@ [email protected]^#@ “   şifrələnmiş mətnini açın.


6) [Sualın ID nömrəsi 599 ]
? işarəsinin yerinde tarazlığı saxlamaq üçün nə qədər yük olmalıdır.


7) [Sualın ID nömrəsi 5039 ]
Əgər A məntəqəsi B məntəqəsinə 2 km yaxın tikilsə idi onda bu məntəqələr arasındakı məsafə 34 km olardı.Məntəqlər arasındakı məsafə nə qədərdir.


8) [Sualın ID nömrəsi 947 ]
Cüt nömrəli maşınlar həftənin cüt günləri, tək nömrəli maşınlar işə həftənin tək günləri hərəkət edir. Bu qayda ilə **-BG-230 nömrəli maşın hansı günlərdə hərəkət edə bilər?


9) [Sualın ID nömrəsi 926 ]
Şirkətə Aydan, Emil, Zaur adında üç işçi gəlib. Onlar mühasib, proqramçı və kargüzar vəzifələri üzrə işləyəcəklər. Mühasib vəzifəsində işləyəcək işçi qadın deyil. Emil kargüzar vəzifəsində işləyəcək. Zaur hansı vəzifədə işləyəcək?


10) [Sualın ID nömrəsi 349 ]
2-ci çoxluğu tamamlayın:
{Dədə Qorqud, Koroğlu, Yeddi gözəl, Leyli və Məcnun}{Qeys, Bəhram, Dəmirçioğlu, ?}