Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5184 ]
Məşhur rus pedaqoqu A.Makarenkonun fikri ifadə olunan cümlədəki boşluğu məntiqi olaraq tamamlayın:
"İnsana xoşbət olmağı öyrətmək mümkün deyil, amma onu elə ... mümkündür ki, o xoşbəxt olsun."


2) [Sualın ID nömrəsi 5093 ]
Əsas ortaq əlamətlərinə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 372 ]
Daşıdığı anlama görə digər 4-lüyə uyğun gəlməyən 5-ci ölkə adını seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 293 ]
? işarəsinin yerində hansı fiqur olmalıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 883 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Evdən çıxarkən saat tax, əgər hava isti olarsa o zaman özünlə su və papaq götür , soyuq olarsa jaket geyin, yağış yağarsa özünlə çətir götür.


7) [Sualın ID nömrəsi 440 ]
5 variantda verilmiş sözlərdən digər 4 sözə mənaca uyğun gəlməyən 5-ci sözü seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 336 ]
7A2=49, 5A3=125, 4A2=16 isə, A hansı hansı əməliyyatı yerinə yetirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 159 ]
Artıq olanı seçin.(Açar söz: real)


10) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?