Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 256 ]
Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?


2) [Sualın ID nömrəsi 883 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Evdən çıxarkən saat tax, əgər hava isti olarsa o zaman özünlə su və papaq götür , soyuq olarsa jaket geyin, yağış yağarsa özünlə çətir götür.


3) [Sualın ID nömrəsi 307 ]
Şirvan - A, Bakı - K, Şəki - K, Xaçmaz - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 472 ]
21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?


5) [Sualın ID nömrəsi 386 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
124-108, 325 - 310, 162-112, 421 - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 341 ]
Uyğun variantı seçin:


7) [Sualın ID nömrəsi 498 ]
1*2*3*4*5*6*7*8*9*...*20 hasilinin son rəqəmi hansıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 191 ]
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?


9) [Sualın ID nömrəsi 754 ]
1,2,6,24,120,?


10) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?