Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 391 ]
Tamamlayın: 0, 3, 3, 6, 12, 21, 39, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 338 ]
Azərbaycanlılar sözünə neçə müxtəlif hərf var?


3) [Sualın ID nömrəsi 243 ]


4) [Sualın ID nömrəsi 87 ]
1,-1,2,14,3,79, 4, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 752 ]
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet


6) [Sualın ID nömrəsi 310 ]
Səhra-qum, çoxluq-?


7) [Sualın ID nömrəsi 918 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3421 ➔ 13

5632 ➔ 24

8631 ➔ 55

7532 ➔ ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5038 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


9) [Sualın ID nömrəsi 953 ]
6  oyunçu şans oyunu oynayır. Qutuda 1 dən 10 a qədər olan ədədlərlə nömrələnmiş daşlar var.Hər  oyunçu bir daş çıxarır. Oyunun sonunda oyunu aparan qutuda yalnız cüt ədədlərin qaldığını görür. Qalan daşlardakı ədələrin cəminin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?