Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5179 ]
1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hasili (yəni 10! = 1*2*...*10 ) aşağıdakılardan hansına tam bölünmür?


2) [Sualın ID nömrəsi 89 ]
Nömrələmə soldan sağadlr:


3) [Sualın ID nömrəsi 5039 ]
Əgər A məntəqəsi B məntəqəsinə 2 km yaxın tikilsə idi onda bu məntəqələr arasındakı məsafə 34 km olardı.Məntəqlər arasındakı məsafə nə qədərdir.


4) [Sualın ID nömrəsi 476 ]
5 ədəd zər atılır. Zərlərin hamısının cüt üzü düşürsə, zərlərdəki xalların cəminin ola biləcək maksimum qiymətini tapın


5) [Sualın ID nömrəsi 884 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin  hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Riyaziyyat dərsini oxuyan zaman dəftər və qələm götür, Ədəbiyyat oxuyan zaman ucadan oxu, oxuyarkən diqqətli ol.


6) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


7) [Sualın ID nömrəsi 757 ]
Ardıcıl üç cüt ədədin cəmi 54 dür.Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın


8) [Sualın ID nömrəsi 397 ]
24-16, 14-1, 33-27, 12-1, 21-?


9) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 460 ]
məslək, qayğı, üsyan - may
kod, səfir, əsmər - kəm
aydın, bilgi,dad - ?