Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...


2) [Sualın ID nömrəsi 794 ]
Dördrəqəmli ədədin hər bir rəqəmini 2 vahid azaltsaq 2347 alınar.İlkin dördrəqəmli ədədi tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 479 ]
18 - 9, 46 - 8, 982- 17, 144-? .


6) [Sualın ID nömrəsi 74 ]
Artıq olan variantı seçin (açar söz: peşə)


7) [Sualın ID nömrəsi 54 ]
1,1,2,3,5,?


8) [Sualın ID nömrəsi 807 ]
7 * 5 =6

9 * 3 =2

8 * 6 =7

5 * 3 -?


9) [Sualın ID nömrəsi 881 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Gör necə bir döndü bu bəxtin üzü,

Əyrini düz, əyri yazırdıq düzü.

Ruzi axırdı gecəsi, gündüzü.

Əllini bir, ayrı yığırdıq   …  .

Sandığa pullar necə dam-dam idi,

"Ax, necə kef çəkməli əyyam idi". (M.Ə.Sabir)


10) [Sualın ID nömrəsi 883 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Evdən çıxarkən saat tax, əgər hava isti olarsa o zaman özünlə su və papaq götür , soyuq olarsa jaket geyin, yağış yağarsa özünlə çətir götür.