Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5178 ]
Bir yumurta səbətində 25 yumurta var, anbarda yanaşı 30 sırada səbətlər düzülüb. Hər sırada da üst-üstə 20 səbət var.

Səbətləri daşıyarkən məlum oldu ki, 4 səbət tam boşdur.  Qalanlar isə gözlənildiyi kimi doludur. Anbarda nə qədər yumurta var?


2) [Sualın ID nömrəsi 366 ]
48-77, 63-88, 80-99, 35-?


3) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 5103 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2016-07-04 10:43:04


5) [Sualın ID nömrəsi 5039 ]
Əgər A məntəqəsi B məntəqəsinə 2 km yaxın tikilsə idi onda bu məntəqələr arasındakı məsafə 34 km olardı.Məntəqlər arasındakı məsafə nə qədərdir.


6) [Sualın ID nömrəsi 868 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Avtomobil - sürücü
Təyyarə - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


9) [Sualın ID nömrəsi 445 ]
Tamamlayın.
3, 6, 0 -'063'
1,4,7 - '741'
4, 4 , 0 - '?'


10) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...