Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 875 ]
Aşağıdakı sıralamalardan hansı verilən sıralama eyni qaydada tərtib edilmişdir?
5,7,4,6,3,5,2


2) [Sualın ID nömrəsi 5267 ]1357
15171921
abcd
43454749
 

a+b+c+d=?


3) [Sualın ID nömrəsi 464 ]
12-27, 22 - 64, 31 - 64, 51 - 216, 62 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 5286 ]
Yaşıl (Yarı) Sarı

Mavi (Mara) Qara

Qırmızı (?) Turuncu


5) [Sualın ID nömrəsi 471 ]
4 qardaş 4 müxtəlif şəhərə çatdıqdan sonra bir-biri ilə telefon əlaqəsi yaradırlar. Bütün qardaşlar bir-biriylə danışdı və hər qardaş digəri ilə yalnız bir dəfə danışmış oldu. Hər telefon danışığı 2 dəqiqə sürübsə, qardaşlar bir-biriylə cəmi neçə dəqiqə danışmış oldular?


6) [Sualın ID nömrəsi 457 ]
10,12,6,4,8,10,5,3,?


7) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.


8) [Sualın ID nömrəsi 850 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-04-16 19:07:14


9) [Sualın ID nömrəsi 259 ]
25-5, 36-6, 49-7, 121-?


10) [Sualın ID nömrəsi 5162 ]
Çatışmayan hərfləri tapın: