Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5094 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 353 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


3) [Sualın ID nömrəsi 142 ]
Software-Windows. Hardware-?


4) [Sualın ID nömrəsi 822 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5089 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

**mi, ə**li


6) [Sualın ID nömrəsi 427 ]
Hansı variant assimilyasiya sözünün qısa izahıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 422 ]
3 sutkada neçə saniyə olur?


9) [Sualın ID nömrəsi 457 ]
10,12,6,4,8,10,5,3,?


10) [Sualın ID nömrəsi 508 ]
17-48,11-30, 7-18, 16-?