Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 440 ]
5 variantda verilmiş sözlərdən digər 4 sözə mənaca uyğun gəlməyən 5-ci sözü seçin.


2) [Sualın ID nömrəsi 855 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Meh - külək
? - yağış


3) [Sualın ID nömrəsi 5118 ]
Hansı Bakı və ya Respublika inzibati rayonunun adı yazıçı/şair şərəfinə adlandırılmış deyil?


4) [Sualın ID nömrəsi 5157 ]
Saqqız və şokoladın birgə
qiyməti 1 manat 10 qəpikdir, şokolad
saqqızdan 1 manat bahadır.
Saqqızın qiyməti neçədir?


5) [Sualın ID nömrəsi 152 ]
Offisiant - Radio,

? - Restoran


6) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


7) [Sualın ID nömrəsi 807 ]
7 * 5 =6

9 * 3 =2

8 * 6 =7

5 * 3 -?


8) [Sualın ID nömrəsi 297 ]
İerarxiya sözünə aşağıdakı variantlardan hansı daha uyğundur?


9) [Sualın ID nömrəsi 588 ]
Aralarındakı məsafə S olan iki məntəqədən eyni zamanda minik və yuk maşını qarşı qarşıya hərəkətə başladı.Yük maşınının sürəti 30 km/saat minik maşının sürəti isə 50 km/saat dır.Maşınlar nə qədər müddətən sonra görüşəcək?


10) [Sualın ID nömrəsi 5317 ]
lşaıqq - hərflərin yerini dəyişərək Azərbaycan dilində olan sözü tapın və variantlarda o sözə mənaca yaxın olan sözü seçin.