Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 478 ]
Üzüntü - 4, Qalib - 5, İstisna - 5, Müstəqillik - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 822 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 951 ]
Göstərilən rəqəmləri rənglərinə görə qruplayıb toplayın.Ən böyük cəm ilə ən kiçik cəm arasındakı fərqi tapın.

Screenshot from 2015-08-03 01:00:01


5) [Sualın ID nömrəsi 319 ]
Alıcı müəyyən etdiyi 4 əşyanı almaq üçün müəyyən məbləğdə pul götürüb mağazaya daxil oldu. Amma o, aldığı 3 əşyanın hər birini 5 faiz güzəştlə aldı. Daha sonra o başqa mağazadan da 5 faiz güzəştlə bir əşya aldı. Alıcı ümumi puluna nə qədər qənaət etdi?


6) [Sualın ID nömrəsi 152 ]
Offisiant - Radio,

? - Restoran


7) [Sualın ID nömrəsi 888 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən kiçik deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


8) [Sualın ID nömrəsi 5363 ]
"BRUSH" sözünün birinci və ikinci hərfləri dəyişdirilsəydi, yeni birinci hərf nə olardı?


9) [Sualın ID nömrəsi 58 ]
Əgər siz sınaq imtahanında 4 dəfə 26, 2 dəfə 25 bal, 1 dəfə də 21 bal toplasaz, orta hesabla neçə bal toplamış olarsız?


10) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?