Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 160 ]
Şəkildə nöqtə tutduğu mövqenin uyğununu soldan sağa neçənci fiqurda tuta bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 5127 ]
Bir məhsulun qiyməti 80 manatdan artımla 200 manata qalxıbsa, neçə faiz artım olub?


3) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?


4) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48


5) [Sualın ID nömrəsi 450 ]
{Sinus, Biologiya, Kelvin, Ədəbiyyat, Fizika, Riyaziyyat,?, Xromosom }


6) [Sualın ID nömrəsi 913 ]
x ədədinin rəqəmləri hasili ilə y ədədinin rəqəmləri hasilinin cəmini tapın.

Screenshot from 2015-07-13 11:57:39


7) [Sualın ID nömrəsi 749 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:47:25

 


8) [Sualın ID nömrəsi 5339 ]
Çatışmayan fiquru tapın:


9) [Sualın ID nömrəsi 673 ]
Proqramçı → Kod
Yazıçı → ?


10) [Sualın ID nömrəsi 219 ]
Uyğun fiquru tapın.


11) [Sualın ID nömrəsi 5066 ]
Hərbi rejim hakimiyyəti hansı varianta uyğun gəlir?


12) [Sualın ID nömrəsi 591 ]
1 , 4 , 2 ,5 ,3 ,6 ardıcıllığına uyğun üsulla qurulmuş ardıcıllığı tapın.


13) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


14) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


15) [Sualın ID nömrəsi 827 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
124 (4810) 366
456 ( ? ) 643


16) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 5288 ]
Yaşıl - getmək.

Sarı - ?

Qırmızı - dayanmaq.


18) [Sualın ID nömrəsi 176 ]
aca - 3 , acb - 6, ada - 6, bdc - ? (a,b,c natural ədədlərdir.)


19) [Sualın ID nömrəsi 5082 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.
1$2=4
16$2=34
7$3=23
1$1=3
(0$1)$4=?


20) [Sualın ID nömrəsi 5101 ]
Ağac əkiləndə boyu 3 m idi. Ağac hər il 2 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 3m kəsildi.
Ağacın boyu nə qədər oldu?


21) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


22) [Sualın ID nömrəsi 5262 ]
Ən uyğun gələni seçin:

dənə - əşya

nəfər - insan

? - qoyun


23) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


24) [Sualın ID nömrəsi 280 ]
'(' - M, '+' - C, '#'-D, '=' - ?


25) [Sualın ID nömrəsi 435 ]
12, 13, 15, 19, 27, 32, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 923 ]
Aydan, Cəfər və Samir üç fərqli A,B,C məktəblərində üç fərqli kimya, riyaziyyat və və fizika fənlərindən dərs keçirlər.Fizika fənnini deyən Cəfərin dostudur.

Cəfər A məktəbində dərs demir. C məktəbində fizika dərsini deyən müəllim Samirlə qonşudur. Samir kimya dərsini deyir. Cəfər hansı məktəbdə hansı dərsi deyir?


27) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


28) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?


29) [Sualın ID nömrəsi 466 ]
10 ədəd fərqli nömrəli şarı 10 ədəd fərqli nömrəli qutuya təsadüfi olaraq yerləşdirdilər. 5 nömrəli şarın 5 nömrəli qutuya düşmə ehtimalı nə qədərdir?


30) [Sualın ID nömrəsi 5128 ]
Qələbənin 3, heç-heçənin 1 xalla dəyərləndirildiyi turnirdə bir klub 38 oyundan sonra 89 xal toplayıb. Bu klubun neçə qələbə qazandığını tapın.