Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 288 ]
3 dostun yaşlarının cəmi 58-ə bərabərdir. Dostların 10 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmindən nə qədər böyük olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 685 ]
Keçən il atanin yaşı oğulun yaşının üç misli idi.Bu il ananın yaşı oğlunun yaşının iki mislindən 10 yaş çoxdur. Ata anadan 6 yaş böyükdür. Ata, ana və oğulun hazırki yaşlarını tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


4) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


5) [Sualın ID nömrəsi 676 ]
Əksik hissəni tapın (Hissələri fırlatmaq olar)


6) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


7) [Sualın ID nömrəsi 219 ]
Uyğun fiquru tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


9) [Sualın ID nömrəsi 5075 ]
Saat 04:00-da saniyə və saat əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


11) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


12) [Sualın ID nömrəsi 309 ]
Ardıcıllıq-hədd, qatar-?


13) [Sualın ID nömrəsi 5056 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

 1,3,6,10,?


14) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


15) [Sualın ID nömrəsi 162 ]
12+12*7:3-8:2*3-1+10*8-2+12=?


16) [Sualın ID nömrəsi 897 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cəlil Məmmədquluzadə - Molla Nəsrəddin

?                      - Əkinçi


17) [Sualın ID nömrəsi 5177 ]
Soldakı verilmiş ədədlərdən sağdakı ədəd alınırsa, sual işarəsinin yerində olacaq ədədi tapın:

14, 20  - 41;

12, 10 - 26;

32, 5 - 47;

16, 16 - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 854 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∰b=3*a-b
a∯b=2*a-b
a∮b=a-b isə,
((9∰7)∯3)∮5 -?


19) [Sualın ID nömrəsi 943 ]
Hansı şəkildə müəllim,şagird,insan çoxluqları düzgün təsvir edilmişdir?

Screenshot from 2015-07-28 11:03:37


20) [Sualın ID nömrəsi 132 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***mir, kəh***an


21) [Sualın ID nömrəsi 5186 ]
Çatışmayan cütü tapın:
yanvar - qış - il
insan - ? - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


23) [Sualın ID nömrəsi 923 ]
Aydan, Cəfər və Samir üç fərqli A,B,C məktəblərində üç fərqli kimya, riyaziyyat və və fizika fənlərindən dərs keçirlər.Fizika fənnini deyən Cəfərin dostudur.

Cəfər A məktəbində dərs demir. C məktəbində fizika dərsini deyən müəllim Samirlə qonşudur. Samir kimya dərsini deyir. Cəfər hansı məktəbdə hansı dərsi deyir?


24) [Sualın ID nömrəsi 147 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


25) [Sualın ID nömrəsi 99 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


26) [Sualın ID nömrəsi 333 ]
Variantlardakı sözlərdən 4-ü bir-birinə mənaca bir-birinə yaxındır. Artıq bildiyiniz 5-cini seçin.
Qeyd: []-də sözlərin səslənişi yazılmışdır.


27) [Sualın ID nömrəsi 867 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
91 ㉿ 38
54 ㉿ 90
32 ㉿ 46
34 ㉿ ?


28) [Sualın ID nömrəsi 930 ]
Bilik yarışmasında iştirak edən 8 tələbə yarışma başlamadan öncə bir-birləri ilə əl görüşüb qarşılıqlı uğurlar arzu etdilər. Cəmi neçə əl görüşməsi oldu?


29) [Sualın ID nömrəsi 189 ]
20 faizlik artımla banka pul qoyan A bir ildən sonra bankdakı pullarını götürdü. Əgər götürülən pul 3000 manatdırsa, onda bank bir ildə onun pulunu nə qədər artırıb?


30) [Sualın ID nömrəsi 736 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın
Screenshot from 2015-01-08 17:26:00