Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 871 ]
Anaqramları həll edin və artıq olan variantı seçin:


4) [Sualın ID nömrəsi 5193 ]
11, 5 - 45
13, 7 - 81,
19, 5 - 81,
12, 4 - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 469 ]
İlin aylarında bir ayda ən azı neçə saat ola bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 851 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊜b=(a+b):2
a⊛b=a*b-2
(4⊜8)⊛7 -?


7) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


8) [Sualın ID nömrəsi 5274 ]
31 , 34 , 17 , 10

19 , 22 , 11 , 4

a , b , c , 8

a+b+c=?


9) [Sualın ID nömrəsi 910 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:52:42

 


10) [Sualın ID nömrəsi 275 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Onki,retat
Ərbib,Sğnao
Rmano,?


11) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


12) [Sualın ID nömrəsi 5270 ]
Qatar başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə qədər 2 saata gedib çatdı. Arada daha 3 məntəqədə hərəsində 5 dəqiqə olmaqla dayandı.

Qatarın cəmi yola sərf olunan zamandakı orta sürəti 120 km/saat olmuşdur.

Qatar aradakı 3 məntəqənin hərəsində 5 dəqiqə yox, 1 dəqiqə gözləsəydi, ümumi orta sürət təxminən nə qədər olardı?

 

 


13) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


14) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


15) [Sualın ID nömrəsi 960 ]
Ox ilə hədəfi vurma cəhdləri edən Cabir əvvəlki nəticələrini hesablayaraq gördü ki, onun ortalama nəticəsi belədir: "hər 100 cəhddən 72-sində o hədəfə düşür".

Bu dəfə Cabir yenidən cəhd eləyərək 30 atış etdi.  Və nəticə haqqında dostuna dedi: "nədənsə bu dəfəki nəticəm əvvəlki orta nəticəmdən demək olar 2 dəfə zəif oldu".

Cabir bu dəfə neçə dəfə hədəfə düşdü?


16) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


17) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


18) [Sualın ID nömrəsi 322 ]
Tamamlayın:
6,12,15,17,23,26,28,?


19) [Sualın ID nömrəsi 256 ]
Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?


20) [Sualın ID nömrəsi 73 ]
Cavab variantlarından artıq olanı seçin ( açar söz: qüvvət)


21) [Sualın ID nömrəsi 473 ]
A=Say{İlin neçə ayında azı 30 gün var?}, B=Say{Ilin neçə ayında cəmi 30 gün var?}. A+B=?


22) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...


23) [Sualın ID nömrəsi 310 ]
Səhra-qum, çoxluq-?


24) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


25) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


26) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


27) [Sualın ID nömrəsi 5017 ]
Aşağıdakı şəklə əsasən A , B və C  çoxluqlarının hansı varianta uyğun gəldiklərini tapın.Screenshot from 2016-04-14 11:58:32


28) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


29) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


30) [Sualın ID nömrəsi 948 ]
Məntiqi əlaqəni tapın və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin.

Yatmaq  - yuxu görmək

Oxumaq - informasiya almaq

İşləmək  - ?