Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 765 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 921 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-07-20 13:30:16


3) [Sualın ID nömrəsi 5052 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:14:20


4) [Sualın ID nömrəsi 155 ]
2 6 (15) 3 15, 3 24 (16) 8 16, 5 10 (10) 3 ?


5) [Sualın ID nömrəsi 952 ]
Mehdinin papağı yaşıl, Akifin qırmızı, Cəmilən sarı, Afaqın papağı isə göy rəngdədir. Əvvəlcə Akif Afaqla, Cəmilə Mehdi ilə papağını dəyişdi. Daha sonra Afaq Cəmillə, Akif Mehdi ilə papaqlarını dəyişdilər. Uyğun olaraq Mehdi, Akif, Cəmilə və Afaqın papaqlarının rəngini tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 375 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Hər iki kürənin sarı olması ehtimalını tapın.
Ehtimal hesablaması üçün kömək: Bir qəpik verilibsə və biz onu iki dəfə atırıqsa, hər iki dəfə qartal üzünün düşmə ehtimalını hesablayarkən ayrıca düşmə ehtimallarını bir birinə vururuq.
(1/2)*(1/2)=1/4.


7) [Sualın ID nömrəsi 359 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


8) [Sualın ID nömrəsi 37 ]
Eqoizmin əksi?


9) [Sualın ID nömrəsi 608 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
198 (728) 24
392 (?) 13


10) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


11) [Sualın ID nömrəsi 484 ]
Artıq olan variantı seçin .


12) [Sualın ID nömrəsi 279 ]
Verilmiş avropa xalqlarında işlədilən terminlər və adlar ərəb mənşəlidir. Yazılan sözlər içində hər bir avropa mənşəli söz bir ərəb mənşəli sözə uyğundur. Bu uyğun cütləri bərpa edəndən sonra sonuncu cütü yaratmaq üçün çatışmayan termini tapın:
Algorithm, Əl qohl, İbn Sina, Admiral, Alchemy, Əl Kimya, Əl Xorəzm, Avisenna, Alkoqol, ?


13) [Sualın ID nömrəsi 762 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:
Screenshot from 2015-03-19 13:04:39


14) [Sualın ID nömrəsi 243 ]


15) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


16) [Sualın ID nömrəsi 46 ]
Google (...) məktub


17) [Sualın ID nömrəsi 50 ]
400 yerlik kvadrat şəkilli zalda sıraların sayını nə qədər azaldıblar ki,yerlər 40% azalıb?


18) [Sualın ID nömrəsi 5113 ]
Telefonun ekranındakı kilid üçün olan 4 rəqəmli kodu tam unutmusunuz. Ekrandakı köməkçi mətndə belə yazılıb: "Artan musbet cut reqemler". Kodu tapın:


19) [Sualın ID nömrəsi 892 ]
Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə daşıyacaq?


20) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


21) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 664 ]
Dörd dost Araz , Ziya , Nərmin və Kamil fizika , kimya , informatika və riyaziyyat fənlərindən olimpiadada iştirak ediblər . Araz və Ziya olimpiadada 1 ci yeri tutmayıblar. Riyaziyyat olimpiadasına gedən şagird olimpiada qalibidir. Kamil informatikadan 1 ci yeri tutub. Aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir ?


23) [Sualın ID nömrəsi 178 ]
Sual işarəsinin əvəzinə hansı variant uyğun gəlir?


24) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAC


25) [Sualın ID nömrəsi 352 ]
10 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq və yekunda ilk iki yeri tutanlarsa aralarında final oyunu keçirəcək. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


27) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


28) [Sualın ID nömrəsi 758 ]
3 (625) 4
3 (169) 2
6 (?) 8


29) [Sualın ID nömrəsi 467 ]
saydım - ğac, gördüm-?, dolandım -?


30) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?