Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 767 ]
Ən böyük cüt üçrəqəmli ədəd ilə ən kiçik üçrəqəmli ədədin ədədi ortasını tapın


2) [Sualın ID nömrəsi 5110 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Dеrlər utan, hеç kəsə bir söz dеmə, –
Həq sözü dеrkən utana bilmirəm!
Nеyləməli, göz görür, əqlim kəsir,
Mən günəşi göydə ... bilmirəm!


3) [Sualın ID nömrəsi 5175 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 91 ]
1,8,14 - 1;5

5,1,32 - 5;11

2,7,17 - 4;?


5) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


6) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 833 ]
x+y-?

Screenshot from 2015-04-10 15:17:04


8) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


9) [Sualın ID nömrəsi 113 ]
Hissələrdən soldakı şəkli qursaq, hansı hissədə 2 artıq parça olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 752 ]
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet


11) [Sualın ID nömrəsi 282 ]
1,11,2,10,3,9,?


12) [Sualın ID nömrəsi 5197 ]
Ata və ana ayrılıqda və körpə uşaqla birgə çəkilərini tərəziyə çıxaraq ölçdülər.
4 ölçmə baş verdi, alınan nəticələr bunlardır: 62,2 kq, 66.4 kq, 68 kq, 72,2 kq. Ata anadan 4.2 kiloqram ağırdırsa, o halda körpənin çəkisi nə qədərdir?


13) [Sualın ID nömrəsi 5111 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Möminik, kеflənərik arzuyi-cənnət ilə,
Оxumuşlar adını yad еdərik lənət ilə,
... еlm ilə, insaf ilə, hürriyyət ilə,
Biz bu əfsanələri cəhl ilə tənfir еdərik!
Mümkün оlduqca müsəlmanları təkfir еdərik!


14) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?


15) [Sualın ID nömrəsi 481 ]
0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?


16) [Sualın ID nömrəsi 5048 ]
Aşağıdakı linglərdən hansı tarazlıq vəziyyətinə digərlərinə nisbətən daha yaxındır?


17) [Sualın ID nömrəsi 5198 ]
Sosial şəbəkədə 3123 üzvü olan qrup ayın əvvəlindən başlayaraq 1 ay ərzində 2 dəfə böyüdü. Təbii ki, buna çoxsaylı yeni üzvlərin qoşulması təsir etdi. Böyümə dövründə, yəni həmin 1 ay ərzinsə 43 üzv isə qrupdan çıxdı.
O halda qrupun hazırki üzv sayı nə qədər olur?


18) [Sualın ID nömrəsi 4961 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
7,17,37,77,?


19) [Sualın ID nömrəsi 5196 ]
1 həftəlik plan tutub bazar ertəsi günü idman təmrini etməyə başladınız və təmrini 3 dəfə təkrar etdiniz. Məqsədiniz həftəsonuna qədər hər gün təmrin sayını 2 dəfə artırmaqdır.
Cümə günü neçə təmrin etməlisiniz?


20) [Sualın ID nömrəsi 160 ]
Şəkildə nöqtə tutduğu mövqenin uyğununu soldan sağa neçənci fiqurda tuta bilər?


21) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


22) [Sualın ID nömrəsi 5096 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3-25, 7-81, 9-121, 13-?


23) [Sualın ID nömrəsi 4965 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
90,81,72,63,?


24) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAD


25) [Sualın ID nömrəsi 803 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:35:25


26) [Sualın ID nömrəsi 271 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


27) [Sualın ID nömrəsi 247 ]
Qədim türk xalqı+İngilis kişi adı = İngiliscə ölkə adı. Ölkə adı=?


28) [Sualın ID nömrəsi 639 ]
a*b*c -?


29) [Sualın ID nömrəsi 769 ]
8,16,49,98,289,?


30) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D