Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 949 ]
Aşağıdakı cümləni deyən insan Aytənin nəyidir?

-Aytənin anası mənim anamın yeganə qızıdır.


3) [Sualın ID nömrəsi 5158 ]
Uyğun gələn fiqur hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 414 ]
184-21
425-1
847-81
394-?


5) [Sualın ID nömrəsi 941 ]
Digərlərindən fərqlənən adı seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 361 ]
Tərkibcə digərlərindən fərqlənən ədədin olduğu variantı seçin:


7) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


8) [Sualın ID nömrəsi 875 ]
Aşağıdakı sıralamalardan hansı verilən sıralama eyni qaydada tərtib edilmişdir?
5,7,4,6,3,5,2


9) [Sualın ID nömrəsi 5083 ]
bina - mərtəbə - ev
ofis - şkaf - sənədlər
meşə - ? - ?

 


10) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


11) [Sualın ID nömrəsi 332 ]
Ağac, X, mebel,
Y, parça, paltar.
Məntiqi ardıcıllıqları tap. X və Y hansı yerinə variantdakı sözlər uyğundur?


12) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 683 ]
x+y -?
Screenshot from 2014-09-25 13:45:37


14) [Sualın ID nömrəsi 658 ]
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin


15) [Sualın ID nömrəsi 247 ]
Qədim türk xalqı+İngilis kişi adı = İngiliscə ölkə adı. Ölkə adı=?


16) [Sualın ID nömrəsi 264 ]
15 - 522
12 - 441
17 - 982
13 - ?


17) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


18) [Sualın ID nömrəsi 170 ]
1)Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 2)Daldan atılan daş topuğa dəyər. 3)Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 4)Yüz ölç bir biç, 5)İgid ölər, adı qalar.

Məntiqi uyğunluq tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 5077 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saniyə əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


20) [Sualın ID nömrəsi 5282 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç.


21) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


22) [Sualın ID nömrəsi 587 ]
x-i tapın.


23) [Sualın ID nömrəsi 734 ]
Kvadratların hər birinin daxilindəki 2 ox fiquru arasında eyni əlaqə var. O halda,
? işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru seçin.
Screenshot from 2015-01-08 17:22:12


24) [Sualın ID nömrəsi 477 ]
5 ədəd zər atılır. Zərlərin hamısının cüt üzü düşürsə, zərlərdəki xalların cəminin ola biləcək maksimum qiyməti ilə minimum qiymətinin fərqini tapın.


25) [Sualın ID nömrəsi 5079 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 10 dəfə ucuzlaşıb. Deməli neçə faiz ucuzlaşıb?


26) [Sualın ID nömrəsi 316 ]
16542 - 18, 23412 - 12, 41411 - 11, 54789 - ?


27) [Sualın ID nömrəsi 138 ]
Asif 121-i xoşlayır, 120-ni yox, 64-ü xoşlayır, 66-nı yox, 196-nı xoşlayır, 200-ü yox. Sizcə o, başqa hansı ədədi xoşlayır?


28) [Sualın ID nömrəsi 5107 ]
Yunancadan hərfi tərcüməsi "uşaq ötürən" olan bu elm aşağıdakılardan hansı ola bilər?


29) [Sualın ID nömrəsi 5102 ]
Camal bir gündə kitabın 48 səhifəsini  oxudu. Bu kitabın ümumən 1/4 hissəsidir. Kitabdakı səhifələrin sayını tapın.


30) [Sualın ID nömrəsi 4964 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
14→ 24
41→ 65
35 → 55
?→ 98