Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 323 ]
Himnimizdə bu sözlərdən hansı yoxdur?


2) [Sualın ID nömrəsi 49 ]
Ən qısa adam kimdir?
Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.


3) [Sualın ID nömrəsi 519 ]
kəndir -qulluqçu-İzmir
məhsul - həbsdə olan - kumir
sərvət -azad-?


4) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 293 ]
? işarəsinin yerində hansı fiqur olmalıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 773 ]
Oğulun yaşı atanın yaşı ilə ananın yaşının cəmindən 7 dəfə kiçikdir. 5 il sonra atanın yaşı oğulun yaşından 3 dəfə böyük olacaq. Atanın yaşının 64 olduğunu bilərək ananın yaşını tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?


8) [Sualın ID nömrəsi 656 ]
Aytən, Samirə və Gülay sarışın, qaraşın və kürən qızlardır. Aytən qaraşın deyil. Gülay sarışın və qaraşın qızın arasında oturub. Aşağıdakılardan hansı dəqiqdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 5110 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Dеrlər utan, hеç kəsə bir söz dеmə, –
Həq sözü dеrkən utana bilmirəm!
Nеyləməli, göz görür, əqlim kəsir,
Mən günəşi göydə ... bilmirəm!


11) [Sualın ID nömrəsi 5020 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

34 ↝ 19

12↝ 5

76 ↝ 55

29 ↝  ?


12) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


13) [Sualın ID nömrəsi 242 ]
İşləyərkən geri qalan saat sutka dəyişəndə düz işləyən saata uyğunlaşdırıldı. Saat hər bir saatda 5 dəqiqə geri qaldı və 5 saat əvvəl tamamilə dayandı. İndi saat axşam 7-yə 10 dəqiqə qalmışdırsa, xarab saat neçəni göstərir? (Təxminən)


14) [Sualın ID nömrəsi 5171 ]
Dənizin ən dərin yeri 2500 metr, ən dayaz yeri 46 metrdirsə, dənizdə aşağıdakılardan hansı dərinlikdə yer ola bilməz?


15) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


16) [Sualın ID nömrəsi 168 ]
A B-dən böyükdür. C isə D-dən böyükdür. C A-dan da böyükdür. A D-dən kiçikdir. Onda D ... böyükdür.


17) [Sualın ID nömrəsi 404 ]
4 ( 1 __ 12 ) 10
11 (15 __ 14 ) 85
X ( 8 __ 7 ) Y
X+Y=?


18) [Sualın ID nömrəsi 739 ]
İşçi və müdürün yaşları cəmi 91 dir.
İki il əvvəl onların yaşları 2 dəfə fərqlənirdi. Yəni biri digərindən iki dəfə çox idi.
Hazırda işçinin yaşının cüt ədəd olduğunu bilərək müdürün hazırki yaşını tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 864 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?


20) [Sualın ID nömrəsi 783 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:48:58


21) [Sualın ID nömrəsi 835 ]
Qanunauyğluğu pozan şəkili seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:19:48


22) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


23) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


24) [Sualın ID nömrəsi 362 ]
Xəttlərin köməyi ilə hərflərdən iki söz düzəldib onlara uyğun variantı seçin:


25) [Sualın ID nömrəsi 5273 ]
31 ,34 , 17 , 10

15 , 18 , 9 , a

21 , b , 12 , 5

a+b=?


26) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


27) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


28) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


29) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


30) [Sualın ID nömrəsi 81 ]
10 maşın var. 4-ü qara, 3-ü ağ, 2-si boz, 1- qırmızı. Qara maşınlardan ən zəif sürətlisi qırmızıyla bərabərdir. Boz maşınların ən sürətlisi ağ maşınların orta sürətiylə eynidir. Boz maşınların ən sürətlisi qaraların ən sürətlisindən çoxdur. Ən sürətli maşın hansı rəngdədir?