Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 933 ]
Şəhər -> kitabxana -> kitab -> ?


2) [Sualın ID nömrəsi 946 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Azərbaycan → yaşıl

Almaniya     → qara

Fransa         → göy

Türkiyə        → ?


3) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


4) [Sualın ID nömrəsi 796 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığına diqqət etməli)

Kainat - qalatika - planet


5) [Sualın ID nömrəsi 277 ]
İnternet domenlerində .mil uzantısı hansı mənanı verir?


6) [Sualın ID nömrəsi 183 ]
Məlumdur ki, bir cüt A vəB nərd zərini atdıqda 6*6=36 cür nəticə alına bilər. Zərdə düşən nömrələrin cəminin 9-dan böyük olması ehtimalını tapın. (Ehtimal= (Tələbi ödəyən hallar)/(Bütün mümkün nəticələr). Məsələn düzgün qəpikdə gerb üzünün düşmə ehtimalı 1/2 - yə bərabərdir.)


7) [Sualın ID nömrəsi 5097 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Əsas məntiq bir hərfdə gizlənib.

Sabit - 9

Bacı - 1

Abak - 4

Dərbənd - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 678 ]


9) [Sualın ID nömrəsi 5042 ]
Aişə Nəzrinin dayısı oğlu olan Rəşadın nənəsidir, amma Nəzrinin nənəsi deyil. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


10) [Sualın ID nömrəsi 5099 ]
Lingin solundakı  yükü nə qədər sağa çəkmək lazimdir ki ling tarazlıqda qalsın?

Screenshot from 2016-07-04 10:37:50


11) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


12) [Sualın ID nömrəsi 5195 ]
2 metr enindəki parçanı 1 dəfə yarıdan qatlayanda 1 metr eni olan 2-qat parça alınar. Bəs bu yolla yarıya qatlamanı daha 4 dəfə təkrarlasaq alınan çoxqat parçanın eni nə qədər olar?


13) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


14) [Sualın ID nömrəsi 5200 ]
dolan..., ... almaq
Hansı 3 hərf birinci natamam sözü isimə, ikincini feilə çevirir? (hərflər sıra ilə verilməyib)


15) [Sualın ID nömrəsi 76 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlış yazılıb. Doğru olanı tapın.

Şirkət-...


16) [Sualın ID nömrəsi 90 ]
Sağdakı fiqurlardan hansı sual işarəsinin yerində olmalıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


18) [Sualın ID nömrəsi 474 ]
aslan - 1,2,3,1,4.
qarı - 5, 1, 6, 7.
ədəbiyyat - ?


19) [Sualın ID nömrəsi 434 ]
Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?


20) [Sualın ID nömrəsi 5143 ]
Çəkisi 165 kq olan oğlan pəhriz saxlayır və hər həftə 2 kq çəki atmağa qərar verir. Bir şərtlə  ki, hər həftəsonu yalnız bir gün pəhrizi pozur və buna görə 0.5 kq çəki alır. 10 həftə sonra oğlanın çəkisi neçə kq olacaq?


21) [Sualın ID nömrəsi 361 ]
Tərkibcə digərlərindən fərqlənən ədədin olduğu variantı seçin:


22) [Sualın ID nömrəsi 5112 ]
Giriş qapısındakı kodun 4 rəqəmli və bütün rəqəmlərin eyni olduğu məlumdur. O halda ən çoxu neçə cəhdə kodu tapa bilərsiniz?


23) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


24) [Sualın ID nömrəsi 5076 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saat əqrəbi arasında kiçik bucaq neçə dərəcə olar?


25) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


26) [Sualın ID nömrəsi 5180 ]
Orta məktəbdə ötən il 1458 şagird var idi.  98 məzun 11-ci sinfi bitirdi, 32 şagird də 9-cu sinifi bitirəndən sonra məktəbdən ayrıldı. Həmçinin məktəbdən müxtəlif siniflərdən şəxsi səbəblərlə 34 şagird ayrıldı.

Növbəti ildə isə məktəbə 161 1-ci sinif gəldi, müxtəlif yuxarı siniflərə də 23 şagird gəldi. Məktəbdə keçən il ilə müqayisədə neçə şagird artımı oldu?


27) [Sualın ID nömrəsi 5068 ]
Baş verən hadisələrə şübhəcil baxış - ...


28) [Sualın ID nömrəsi 657 ]
baş - papaq
?


29) [Sualın ID nömrəsi 101 ]
-1,0,7,26,?


30) [Sualın ID nömrəsi 864 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?