Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 738 ]
Fiqurdan kəsilmiş hissə hansıdır?

Screenshot from 2015-02-17 17:33:27


2) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 329 ]
Ardıcıllığı tamamlayın: 11, 14, 12, 17, 20, 18, 23, 26, 24, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 372 ]
Daşıdığı anlama görə digər 4-lüyə uyğun gəlməyən 5-ci ölkə adını seçin.


5) [Sualın ID nömrəsi 5134 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından sonradır. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 386 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
124-108, 325 - 310, 162-112, 421 - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 99 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.


9) [Sualın ID nömrəsi 905 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

48, 63, 60, 72, 66, 81, 78, 90, ?, ?


10) [Sualın ID nömrəsi 803 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:35:25


11) [Sualın ID nömrəsi 730 ]
Quruluşuna görə digərlərindən fərqlənən sözü seçin


12) [Sualın ID nömrəsi 954 ]
Mehman evdən çıxıb 5 km şərqə tərəf  banka  getdi, daha sonra bankdan 8 km cənuba kommunal xərcləri ödəmək üçün yola düşdü. Daha sonra 2 km qərbə marketə,4 km şimala geyim mağazasına nəhayət 3 km qərbə dostunun evinə getdi.  Hazırda Mehman evdən hansı məsafədə, hansı istiqamətdədir?


13) [Sualın ID nömrəsi 957 ]
"Avtomobillərin yanacaq ilə işləməsi şəhərin havasını çirkləndirir".

Hansı variant yuxarıdakı cümlədə ifadə olunan problemin səbəbinə qarşı yönəlməyib?


14) [Sualın ID nömrəsi 42 ]
5-likdə fəaliyyət baxımdan artıq olan variantı seçin


15) [Sualın ID nömrəsi 244 ]
1=0001,2=0010, 3=0011, 4=0100, 5=0101, 8=? (açar söz: ikilik )


16) [Sualın ID nömrəsi 4961 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
7,17,37,77,?


17) [Sualın ID nömrəsi 378 ]
1000, 1800, 1400, 2100, 3150, 4725, ?


18) [Sualın ID nömrəsi 510 ]
5, 10, 11, 13, 17, ?


19) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


20) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48


21) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


23) [Sualın ID nömrəsi 5101 ]
Ağac əkiləndə boyu 3 m idi.Ağac hər il 2 m boy atır.5 il sonra ağacın boyundan 3m kəsildi.Ağacın boyu nə qədər oldu?


24) [Sualın ID nömrəsi 446 ]
50 metr/saniyə sürəti ilə gedən maşın 180 km yolu neçə saata qət edər?


25) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


26) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


27) [Sualın ID nömrəsi 771 ]
Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?


28) [Sualın ID nömrəsi 5182 ]
Tutaq ki, stolun üstündə 100 ədəd yumurta qoyulub. Yumurtalardan 97-si ölçü (həm də çəki) baxımından bir-birinə çox yaxındırlar, yəni orta çəkilidirlər. Qalan üçündən ikisi digər 97 dənədən çox böyük, biri isə digər 97 dənədən çox kiçikdir. Sizə yalnız iki yumurtanın çəkisini öyrənmək şansı verilibsə hansı yumurtaları seçib çəkməklə 100 yumurtanın ümumi orta çəkisinə ən yaxın qiyməti ala bilərsiniz?


29) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


30) [Sualın ID nömrəsi 179 ]
2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?