Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


2) [Sualın ID nömrəsi 245 ]
Aşağıdakı sözdə hərflərin yeri dəyişilib. Bərpa etsək nə adı alarıq?
Altinatad.


3) [Sualın ID nömrəsi 914 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:58:37


4) [Sualın ID nömrəsi 940 ]
Elçin yeni ilin ilk günündən idman təmrinləri etməyə başladı. Hər gün ayın gün nömrəsinə uyğun sayda təmrin etməklə günü gündən daha çox təmrin etmiş oldu. Məsələn 1 yanvarda 1 təmrin, 2 yanvarda 2, 10 yanvarda 10 təmrin və.s. Ay tamam olandan sonra o bitən ayın son 3 günündə cəmi neçə təmrin etmiş oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 5103 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2016-07-04 10:43:04


6) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5115 ]
Bağçamızdakı çoxlu güllərin içində qızılgüllər də var.
Bağçamızdakı bəzi gül kolları qalan digər gül kollarından xeyli hündürdürlər.
Deməli
"Bəzi qızılgül kolları digər gül kollarından xeyli hündürdürlər." - bu fikir doğrudurmu?


8) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 600 ]
? i tapın


10) [Sualın ID nömrəsi 513 ]
11 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 885 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)


12) [Sualın ID nömrəsi 134 ]
Uyğunluğu tapın

12-2, 26-2, 29-3 , 68-4, 77-4, 7-1, 240-?


13) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


14) [Sualın ID nömrəsi 5059 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

8, 12, 18 ,?, 40.5, 60.75,...


15) [Sualın ID nömrəsi 5029 ]
Anaqramları həll edin digərlərindən fərqli olanı göstərin.

 


16) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


17) [Sualın ID nömrəsi 519 ]
kəndir -qulluqçu-İzmir
məhsul - həbsdə olan - kumir
sərvət -azad-?


18) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


19) [Sualın ID nömrəsi 854 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∰b=3*a-b
a∯b=2*a-b
a∮b=a-b isə,
((9∰7)∯3)∮5 -?


20) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


21) [Sualın ID nömrəsi 112 ]


22) [Sualın ID nömrəsi 686 ]
Axtarılan ədədi tapın:
Screenshot from 2014-09-26 17:35:08


23) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


24) [Sualın ID nömrəsi 325 ]
12 --- 3, 3 __ 2, 4.
41 --- 3, 12 __ 1, 1
5 --- 3, a __ b, 10.
Məntiqi uyğunluğu taparaq a+b+a*b ifadəsini hesablayın.


25) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


26) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?


27) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


28) [Sualın ID nömrəsi 491 ]
+C, -F, *H, /?


29) [Sualın ID nömrəsi 345 ]
Verilmiş hərflərə qoşulduqda söz əmələ gətirəcək hərflər qrupunu seçin.(Cavablardakı hərflər hər iki variant üçün eyni sıralanmalıdır)
Müq...
H...


30) [Sualın ID nömrəsi 342 ]
70 sutkada neçə saniyə var?