Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 377 ]
Əvvəlki ikiliklərə uyğun olaraq, son ikiliyi tamamlayın:
Ford - Kanada, Nokia - İsveç, BMW - Belçika, Peugeot - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 755 ]
Atanın yaşı oğulun 10 il əvvəlki yaşından üç dəfə böyükdür.Hazırda ata və oğulun yaşları cəminin 74 olduğunu bilərək ata və oğulun yaşını tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5089 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

**mi, ə**li


4) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?


5) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


6) [Sualın ID nömrəsi 491 ]
+C, -F, *H, /?


7) [Sualın ID nömrəsi 5157 ]
Saqqız və şokoladın birgə
qiyməti 1 manat 10 qəpikdir, şokolad
saqqızdan 1 manat bahadır.
Saqqızın qiyməti neçədir?


8) [Sualın ID nömrəsi 268 ]
3-6, 9-72, 2-2, 5-?


9) [Sualın ID nömrəsi 747 ]
13 (52) 15
14 (106) 18
19 (?) 17


10) [Sualın ID nömrəsi 50 ]
400 yerlik kvadrat şəkilli zalda sıraların sayını nə qədər azaldıblar ki,yerlər 40% azalıb?


11) [Sualın ID nömrəsi 170 ]
1)Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 2)Daldan atılan daş topuğa dəyər. 3)Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 4)Yüz ölç bir biç, 5)İgid ölər, adı qalar.

Məntiqi uyğunluq tapın.


12) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


13) [Sualın ID nömrəsi 5147 ]
Səbətdəki meyvələrin ixtiyari ikisi xaric hamısı alma, ixtiyari ikisi xaric hamısı heyva, ixtiyari ikisi varic hamısı nardır.Buna görə səbətdəki hər meyvədən neçə ədəd var?


14) [Sualın ID nömrəsi 257 ]
Yarısının yarısının yarısının 3 misli 24 olan ədədi 8-lə cəmləsək nə alarıq?


15) [Sualın ID nömrəsi 449 ]
mütləqiyyət - ət, təlim, müəllim, til
müzəffər - zəfər, zər, zərər, ?


16) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


17) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


18) [Sualın ID nömrəsi 5035 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?


19) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


20) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


21) [Sualın ID nömrəsi 627 ]
Hansı iddia doğrudur?


22) [Sualın ID nömrəsi 251 ]
Kvadratın sətirlərindəki ədədlər bir-biri ilə əlaqəlidir. Bu halda ? işarələrinin əvəzinə nə olmalıdır?


23) [Sualın ID nömrəsi 655 ]
Uyğunluğu tapın.
baş - papaq
?


24) [Sualın ID nömrəsi 5108 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çox neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli bütöv vərəq parçasını kəsib götürmək olar?


25) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


26) [Sualın ID nömrəsi 787 ]
Qrafikdə şirkətin idxal etdiyi məhsulun illər üzrə göstəricisi verilmişdir.Ən çox məhsul idxal olunan il ilə ən azməhsul idxalı olan illər arasındakı məhsul fərqini tapın.Screenshot from 2015-03-24 13:54:31


27) [Sualın ID nömrəsi 332 ]
Ağac, X, mebel,
Y, parça, paltar.
Məntiqi ardıcıllıqları tap. X və Y hansı yerinə variantdakı sözlər uyğundur?


28) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D


29) [Sualın ID nömrəsi 427 ]
Hansı variant assimilyasiya sözünün qısa izahıdır?


30) [Sualın ID nömrəsi 352 ]
10 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq və yekunda ilk iki yeri tutanlarsa aralarında final oyunu keçirəcək. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?