Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 814 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Pələng - 4
Toyuq - 2
İlan - 0
Pişik - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 393 ]
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında samitlə başlayıb saitlə qurtaran neçə iki hərfli birləşmə var? (sa, mi, ru,... tipli)


3) [Sualın ID nömrəsi 5143 ]
Çəkisi 165 kq olan oğlan pəhriz saxlayır və hər həftə 2 kq çəki atmağa qərar verir. Bir şərtlə  ki, hər həftəsonu yalnız bir gün pəhrizi pozur və buna görə 0.5 kq çəki alır. 10 həftə sonra oğlanın çəkisi neçə kq olacaq?


4) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


5) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


6) [Sualın ID nömrəsi 574 ]
Anaqramı həll edin ve 5 liyə daxil olmayanı seçin


7) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 291 ]
? işarələrinin yerində hansı variantdakı simvollar olmalıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 132 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***mir, kəh***an


10) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


11) [Sualın ID nömrəsi 882 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)


12) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?


13) [Sualın ID nömrəsi 868 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Avtomobil - sürücü
Təyyarə - ?


14) [Sualın ID nömrəsi 144 ]
Yox+əşya=Boşqab, Dəvə+mebel=?


15) [Sualın ID nömrəsi 507 ]
5 A 3 = 1; 24 A 13 = 1; 24 A 5 = 4; 5 A 6 = 0; 13 A 4 =?


16) [Sualın ID nömrəsi 686 ]
Axtarılan ədədi tapın:
Screenshot from 2014-09-26 17:35:08


17) [Sualın ID nömrəsi 398 ]
Məntiqi olaraq tapın: Hansı tarixi şəxsiyətin adı dəmir anlamını verir?


18) [Sualın ID nömrəsi 829 ]
Ardıcıllıq hər növbəti həddi özundən əvvəl gələn həddlə B=A2 - (A+1) münasibəti ilə qurulur.(burada A ardıcıllığın öncəki həddi, B isə indiki həddir.) Ardıcıllığın birinci həddi 2 olarsa 4 cü həddi tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 168 ]
A B-dən böyükdür. C isə D-dən böyükdür. C A-dan da böyükdür. A D-dən kiçikdir. Onda D ... böyükdür.


20) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


21) [Sualın ID nömrəsi 323 ]
Himnimizdə bu sözlərdən hansı yoxdur?


22) [Sualın ID nömrəsi 916 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 12:00:13


23) [Sualın ID nömrəsi 394 ]
Hansı şəkil 5 şəklin üstündəki şəkildən "kəsilib götürülmüşdür"?


24) [Sualın ID nömrəsi 310 ]
Səhra-qum, çoxluq-?


25) [Sualın ID nömrəsi 120 ]
Müəyyən sayda nəticə əsasında nəticə çıxarıb onu daha böyük miqyasda nəticə kimi istifadə etmək. Bu prosesə hansı uyğun gəlir?


26) [Sualın ID nömrəsi 188 ]
Şəhər - Ölkə, Ada - Dəniz, ? - Səhra


27) [Sualın ID nömrəsi 5139 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

213 = 66

411 = 64

250 = 70

811 = ?


28) [Sualın ID nömrəsi 736 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın
Screenshot from 2015-01-08 17:26:00


29) [Sualın ID nömrəsi 767 ]
Ən böyük cüt üçrəqəmli ədəd ilə ən kiçik üçrəqəmli ədədin ədədi ortasını tapın


30) [Sualın ID nömrəsi 182 ]
Hərf dəyişikliyi ilə yazılmış sözlərdən biri digərlərinə uyğun deyil. Onu tapın.