Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


2) [Sualın ID nömrəsi 5098 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları.A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur.Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 5160 ]
Uyğun gələn fiquru seçin:


4) [Sualın ID nömrəsi 5079 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 10 dəfə ucuzlaşıb. Deməli neçə faiz ucuzlaşıb?


5) [Sualın ID nömrəsi 576 ]
Ananın 35 yaşı var. 5 il sonra ana ilə əkiz uşaqlarının birlikdə yaşları arasında fərq 20 olacaq. İndi uşaqların neçə yaşı var?


6) [Sualın ID nömrəsi 49 ]
Ən qısa adam kimdir?
Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.


7) [Sualın ID nömrəsi 5070 ]
Transformasiya nədir?


8) [Sualın ID nömrəsi 352 ]
10 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq və yekunda ilk iki yeri tutanlarsa aralarında final oyunu keçirəcək. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 922 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-07-20 13:31:19


10) [Sualın ID nömrəsi 5148 ]
Bir ailədə qızın bacılarının sayı və qardaşlarının say bir birinə bərabərdir və hər oğlanın bacılarının sayı onun qardaşlarının sayının 3 mislidir.Ailədə neçə bacı və qardaş var?


11) [Sualın ID nömrəsi 5139 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

213 = 66

411 = 64

250 = 70

811 = ?


12) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 662 ]
Sual işarəsinin yerində nə olmalıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 520 ]
Artıq olanı seçin.


15) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.


16) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


17) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


18) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


19) [Sualın ID nömrəsi 5100 ]
Dördrəqəmli ədədin hər bir rəqəmini 3 vahid azaltsaq 3421 alınar. İlkin dördrəqəmli ədədi tapın.


20) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


21) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


22) [Sualın ID nömrəsi 487 ]
11, 20 - 8
41, 12 - 34
14, 14 - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


24) [Sualın ID nömrəsi 744 ]
Nə qoydular yazayım,
Nə qırdılar ...

Əli Bəy Hüseynzadənin şeirindən olan bu parçada üç nöqtəni məntiqi tamamlayın


25) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


26) [Sualın ID nömrəsi 779 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-03-24 13:35:17


27) [Sualın ID nömrəsi 856 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Saat - qol
Sırğa - qulaq
Üzük - ?


28) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


29) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


30) [Sualın ID nömrəsi 753 ]
125 (6) 1
1 (1) 0
? (5) 8