Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 291 ]
? işarələrinin yerində hansı variantdakı simvollar olmalıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 271 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


4) [Sualın ID nömrəsi 418 ]
Qələbənin 3 xalla, heç-heçənin isə 1 xalla qiymətləndirildiyi 18 komandalı, 2 dövrəli futbol üzrə çempionatın qalibi 34 turdan sonra A komandası oldu. A komandası 74 xal toplayıbsa və çempionat oyunlarını məğlubiyyətsiz başa vura bilməyibsə, o ən çox neçə heç-heçə etmiş ola bilər?


5) [Sualın ID nömrəsi 175 ]
Pələng - Skandinaviya, Uzunboğaz çəkmə - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 461 ]
10, 26, 65, ? , 442


7) [Sualın ID nömrəsi 188 ]
Şəhər - Ölkə, Ada - Dəniz, ? - Səhra


8) [Sualın ID nömrəsi 923 ]
Aydan, Cəfər və Samir üç fərqli A,B,C məktəblərində üç fərqli kimya, riyaziyyat və və fizika fənlərindən dərs keçirlər.Fizika fənnini deyən Cəfərin dostudur.

Cəfər A məktəbində dərs demir. C məktəbində fizika dərsini deyən müəllim Samirlə qonşudur. Samir kimya dərsini deyir. Cəfər hansı məktəbdə hansı dərsi deyir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5275 ]
Bildiyimiz kimi, proyektorlarla divarda prezentesiya təqdim edərkən divarda rəngli görüntülər alınır.

Bəs bu zaman qara rəng necə alınır?


10) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


11) [Sualın ID nömrəsi 771 ]
Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?


12) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


13) [Sualın ID nömrəsi 436 ]
Boş nərdtaxtada 1 daş var və o start vəziyyətindəki xanadadır. Bir cüt nərd zərini atılır və daş düşən xalların cəminə uyğun start vəziyyətindən müvafiq xanaya aparıldı. Daşın yeni xanasının nərdtaxtada daşın start vəziyyətində olduğu yarımlövhədə olması ehtimalını tapın.(hər yarımlövhədə 12 xana var) Diqqət: Xalların tətbiqi sadəcə cəmə görə hesablanır, nərd oyun qaydalarına görə yox.


14) [Sualın ID nömrəsi 89 ]
Nömrələmə soldan sağadlr:


15) [Sualın ID nömrəsi 911 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:54:10


16) [Sualın ID nömrəsi 5125 ]
Hərf dəyişikliklərini çözərək artıq olan variantı seçin:


17) [Sualın ID nömrəsi 5088 ]
Variantlar içində artıq olanı seçin. (açar söz: müstəvi)


18) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


19) [Sualın ID nömrəsi 730 ]
Quruluşuna görə digərlərindən fərqlənən sözü seçin


20) [Sualın ID nömrəsi 141 ]
So (...) sat.
2 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir.


21) [Sualın ID nömrəsi 114 ]
"Qələm və kağızı və ya karandaş və xətkeşi və ya kalkulyatoru və ya telefonu mənə ver" tələbini hansı yerinə yetirir?


22) [Sualın ID nömrəsi 957 ]
"Avtomobillərin yanacaq ilə işləməsi şəhərin havasını çirkləndirir".

Hansı variant yuxarıdakı cümlədə ifadə olunan problemin səbəbinə qarşı yönəlməyib?


23) [Sualın ID nömrəsi 5031 ]
Linglərdən hansı sağ aşağı meyillidir?

Screenshot from 2016-04-19 11:24:32


24) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


25) [Sualın ID nömrəsi 273 ]
?-ın yerində hansı ədəd olmalıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


27) [Sualın ID nömrəsi 582 ]
? işarəsinə hansi ədəd uyğundur?


28) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


29) [Sualın ID nömrəsi 512 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


30) [Sualın ID nömrəsi 5084 ]
cənub - güney, şimal - quzey, qərb - ?, şərq - ?