Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


2) [Sualın ID nömrəsi 5141 ]
13 mərtəbəli binanın hər qonşu mərtəbəsi arasında 40 ədəd pilləkən var.8 ci mərtəbədən əvvəlcə 10 cu mərtəbəyə qalxıb sonra isə 3 cü mərtəbəyə enən adam ümumilikdə neçə pillləkən qalxib-enib?


3) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


4) [Sualın ID nömrəsi 5164 ]
10, 9, 16, 45, ?, 875


5) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


6) [Sualın ID nömrəsi 880 ]
Kiçik dairədəki ədədlərlə böyük dairədəkiləri hansı məntiqin birləşdirdiyini müəyyən edərək sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27


7) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


8) [Sualın ID nömrəsi 900 ]
Hərflərinin yeri dəyişdirilmiş sözü taparaq onun hansı varianta uyğun gəldiyini tapın:

TMSEEN


9) [Sualın ID nömrəsi 658 ]
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin


10) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


11) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


12) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


13) [Sualın ID nömrəsi 5149 ]
Dairəvi halqa üzərində sıra ilə dayanmış uşaqlardan 4 cü ilə 13 cü tam qarşı qarşıya dayanmışdır.Dairə üzərindəki uşaqların sayını tapın.


14) [Sualın ID nömrəsi 501 ]
bənna - daş, çilingər - ?


15) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


16) [Sualın ID nömrəsi 918 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3421 ➔ 13

5632 ➔ 24

8631 ➔ 55

7532 ➔ ?


17) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18


18) [Sualın ID nömrəsi 5026 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Məktəb - 2,5

Məhəllə - 2,4,7

Gələcək - 2,4,6

Əlincə - ?


19) [Sualın ID nömrəsi 576 ]
Ananın 35 yaşı var. 5 il sonra ana ilə əkiz uşaqlarının birlikdə yaşları arasında fərq 20 olacaq. İndi uşaqların neçə yaşı var?


20) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?


21) [Sualın ID nömrəsi 857 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Kompass - şimal
Təqvim - tarix
? - zaman


22) [Sualın ID nömrəsi 256 ]
Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?


23) [Sualın ID nömrəsi 505 ]
Bir cüt ideal nərd zərini atdıqda zərlərin üzünün bir-birindən fərqli düşməsi ehtimalı nə qədərdir?


24) [Sualın ID nömrəsi 946 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Azərbaycan → yaşıl

Almaniya     → qara

Fransa         → göy

Türkiyə        → ?


25) [Sualın ID nömrəsi 366 ]
48-77, 63-88, 80-99, 35-?


26) [Sualın ID nömrəsi 5035 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?


27) [Sualın ID nömrəsi 5131 ]
münasibət - bənna

aydınlıq - qaya

mətanətli - tətil

üstünlük - ?


28) [Sualın ID nömrəsi 317 ]
Digər 4 varianta uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


29) [Sualın ID nömrəsi 5023 ]
A çoxluğu ilə B çoxluğunun ortaq elementləri var.C çoxluğunun elementəri isə A və  B çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunub. Bu məlumata əsasən A, B, C çoxluqlarının visual təsviri aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

Screenshot from 2016-04-14 12:08:49


30) [Sualın ID nömrəsi 75 ]
Qarşılıqlı uyğunluqdan istifadə etməklə tapın.

0,8,24,48,?