Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 384 ]
7, 6, 11 - 1, 2.
8, 13, 5 - 4, 1.
12, 10, 6 - 3, ?.


2) [Sualın ID nömrəsi 5023 ]
A çoxluğu ilə B çoxluğunun ortaq elementləri var.C çoxluğunun elementəri isə A və  B çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunub. Bu məlumata əsasən A, B, C çoxluqlarının visual təsviri aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

Screenshot from 2016-04-14 12:08:49


3) [Sualın ID nömrəsi 5198 ]
Sosial şəbəkədə 3123 üzvü olan qrup ayın əvvəlindən başlayaraq 1 ay ərzində böyüdü və ayın sonunda 2 dəfə böyümüş oldu. Təbii ki, buna çoxsaylı yeni üzvlərin qoşulması təsir etdi. Böyümə dövründə, yəni həmin 1 ay ərzinsə 43 üzv isə qrupdan çıxdı.
O halda qrupun hazırki üzv sayı nə qədər olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 291 ]
? işarələrinin yerində hansı variantdakı simvollar olmalıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


7) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 5110 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Dеrlər utan, hеç kəsə bir söz dеmə, –
Həq sözü dеrkən utana bilmirəm!
Nеyləməli, göz görür, əqlim kəsir,
Mən günəşi göydə ... bilmirəm!


9) [Sualın ID nömrəsi 273 ]
?-ın yerində hansı ədəd olmalıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5081 ]
X məhsulu  10 manata idi. Birdən birə qıtlıq ucbatından 50% bahalaşdı, daha sonra yenə 40% bahalaşdı. Daha sonra da istehsal çoxaldı deyə birdən birə 90% ucuzlaşdı.  Mal indi neçəyə olmuş oldu?


11) [Sualın ID nömrəsi 882 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)


12) [Sualın ID nömrəsi 5390 ]
Qara yumor nədir?


13) [Sualın ID nömrəsi 461 ]
10, 26, 65, ? , 442


14) [Sualın ID nömrəsi 949 ]
Aşağıdakı cümləni deyən insan Aytənin nəyidir?

-Aytənin anası mənim anamın yeganə qızıdır.


15) [Sualın ID nömrəsi 428 ]
sərvət, razı, vətən - təranə
günəş, layiq, əməl - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 140 ]
Ümumi xassəcə digərlərinə uyğun gəlməyəni tapın.


17) [Sualın ID nömrəsi 5135 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusun içində neçə nəfər olsa 4 cü dayanacaqdan sonra avtousun içində 21 nəfər olacaq?


18) [Sualın ID nömrəsi 5082 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.
1$2=4
16$2=34
7$3=23
1$1=3
(0$1)$4=?


19) [Sualın ID nömrəsi 430 ]
Qayçı, avtomobil, Dunay, iynə, org, təyyarə, ..., ...
Nöqtələrin yerində hansı sözlər ola bilər?


20) [Sualın ID nömrəsi 5077 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saniyə əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


21) [Sualın ID nömrəsi 835 ]
Qanunauyğluğu pozan şəkili seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:19:48


22) [Sualın ID nömrəsi 172 ]
6 - 66 , 8 -104 , 10 - 150 , 12 - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 186 ]
Ardıcıllıqda müəyyən məntiq var. Tamamlayın.

12, 1, 13, 2, 15, 3, x, y, ...


24) [Sualın ID nömrəsi 361 ]
Tərkibcə digərlərindən fərqlənən ədədin olduğu variantı seçin:


25) [Sualın ID nömrəsi 223 ]
Diskriminasiya sözü hansı varianta uyğun gəlir.


26) [Sualın ID nömrəsi 85 ]
Nömrələmə soldan sağadır:


27) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


28) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


29) [Sualın ID nömrəsi 678 ]


30) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08