Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


2) [Sualın ID nömrəsi 253 ]
X-in yerində hansı işarə olmalıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 397 ]
24-16, 14-1, 33-27, 12-1, 21-?


4) [Sualın ID nömrəsi 942 ]
Uyğunluğu müəyyən edin ? işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin.

mavi,daraq → maraq

zabit,mahir → zahir

qaya,mizan → ?


5) [Sualın ID nömrəsi 854 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∰b=3*a-b
a∯b=2*a-b
a∮b=a-b isə,
((9∰7)∯3)∮5 -?


6) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5170 ]
Dənizin ən dərin yeri 2500 metr, ən dayaz yeri 46 metrdirsə, dənizin orta dərinliyi nə qədərdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


9) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 5149 ]
Dairəvi halqa üzərində sıra ilə dayanmış uşaqlardan 4 cü ilə 13 cü tam qarşı qarşıya dayanmışdır.Dairə üzərindəki uşaqların sayını tapın.


11) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


12) [Sualın ID nömrəsi 303 ]
1-dən 20-yədək olan 20 ədədin yazılışında neçə rəqəmdən istifadə olunub? (Təkrarlar nəzərə alınmaqla).


13) [Sualın ID nömrəsi 107 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***də, ***çim ,***i


14) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...


15) [Sualın ID nömrəsi 223 ]
Diskriminasiya sözü hansı varianta uyğun gəlir.


16) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


17) [Sualın ID nömrəsi 926 ]
Şirkətə Aydan, Emil, Zaur adında üç işçi gəlib. Onlar mühasib, proqramçı və kargüzar vəzifələri üzrə işləyəcəklər. Mühasib vəzifəsində işləyəcək işçi qadın deyil. Emil kargüzar vəzifəsində işləyəcək. Zaur hansı vəzifədə işləyəcək?


18) [Sualın ID nömrəsi 505 ]
Bir cüt ideal nərd zərini atdıqda zərlərin üzünün bir-birindən fərqli düşməsi ehtimalı nə qədərdir?


19) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


20) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


21) [Sualın ID nömrəsi 438 ]
198, 1241 - 91
1451, 54 - 44
76144, 478 - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 93 ]
15,13,17,14 : -1
12, 15, 6, 18 : 9
22, 15,18,19 : ?


23) [Sualın ID nömrəsi 267 ]
Tayqa ...


24) [Sualın ID nömrəsi 296 ]
Kiçicik sayda hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa etməklə digər 4 sözə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


25) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


26) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


27) [Sualın ID nömrəsi 589 ]
Üç müxtəlif sarı,qırmızı,yaşıl rəngdə qapı yanaşı qurulub və nömrələnib.Aşağıdakı şərtlərə görə qapıların sıralanma ardıcıllığını tapın.
Sarı qapı yaşıl və qırmızı qapılar arasında deyil.
Yaşıl qapı qırmızıdan sonra gəlir .
Yaşıl qapı 2 ci deyil.


28) [Sualın ID nömrəsi 739 ]
İşçi və müdürün yaşları cəmi 91 dir.
İki il əvvəl onların yaşları 2 dəfə fərqlənirdi. Yəni biri digərindən iki dəfə çox idi.
Hazırda işçinin yaşının cüt ədəd olduğunu bilərək müdürün hazırki yaşını tapın.


29) [Sualın ID nömrəsi 518 ]
13 - 15 - 19 - 27
11 - 14 - 23 - 50
21 - x - y - 105
x+y=?


30) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.