Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5132 ]
Sözlərdən uyğun cütlər düzəldərək çatışmayan sözü tapın:

yatırım,moderator,layihə,proyekt,investisiya,?


2) [Sualın ID nömrəsi 5099 ]
Lingin solundakı  yükü nə qədər sağa çəkmək lazimdir ki ling tarazlıqda qalsın?

Screenshot from 2016-07-04 10:37:50


3) [Sualın ID nömrəsi 129 ]
CC (2 B 8)=2, C (24 Y 57)=9, CC (13 Y 4 B 17) ? (Hərflər sadə riyazi operatorlardır)


4) [Sualın ID nömrəsi 737 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın

Screenshot from 2015-02-17 17:31:50


5) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?


7) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


8) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


9) [Sualın ID nömrəsi 493 ]
1 - 9, 3 - 21, 5 - 25, 8 - 24, 7 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 5281 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç.


11) [Sualın ID nömrəsi 5271 ]
Banka illik 12% gəlirlə əmanət yerləşdirmisiniz və bank bu şərtlər altında gəlirinizi sizə hər ay verir.

Banka 5000 manat pul qoyduqda bank sizə hər ay nə qədər pul ödəmiş olar?


12) [Sualın ID nömrəsi 900 ]
Hərflərinin yeri dəyişdirilmiş sözü taparaq onun hansı varianta uyğun gəldiyini tapın:

TMSEEN


13) [Sualın ID nömrəsi 5280 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç. 


14) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


15) [Sualın ID nömrəsi 266 ]
1-0, 2-4, 3-18, 4-48, 5-100, 6-180, 7-?


16) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 5279 ]
 Doğru olanı göstər.


18) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?


19) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


20) [Sualın ID nömrəsi 5074 ]
1345 -> 2456 -> 3567 -> 4???


21) [Sualın ID nömrəsi 852 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊠b=a*b+a:b
a⊞b=a+a⊠b
9⊞3 -?


22) [Sualın ID nömrəsi 353 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


23) [Sualın ID nömrəsi 942 ]
Uyğunluğu müəyyən edin ? işarəsinin yerinə düzgün variantı seçin.

mavi,daraq → maraq

zabit,mahir → zahir

qaya,mizan → ?


24) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


25) [Sualın ID nömrəsi 283 ]
?-ın yerində hansı saylı fiqur olmalıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 5282 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç.


27) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


28) [Sualın ID nömrəsi 5278 ]
Uyğunluğu müəyyən edərək a,b ni təyin et.


29) [Sualın ID nömrəsi 311 ]
İki maşın gedir. Öndəki maşının sürəti 100 km/saat, geridəkinin sürəti isə 40 km/saat - dır. Öndəki maşının geridəkinə nəzərən sürəti nə qədərdir?


30) [Sualın ID nömrəsi 5113 ]
Telefonun ekranındakı kilid üçün olan 4 rəqəmli kodu tam unutmusunuz. Ekrandakı köməkçi mətndə belə yazılıb: "Artan musbet cut reqemler". Kodu tapın: