Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 485 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
Yarışın sonunda 3 komanda müvafiq olaraq 7, 7 və 1 xal topladılar, sonuncu komanda neçə xal toplamış olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 151 ]
Yıxılmaq-Ağrı hiss etmək, Gecə yatmaq - Səhər oyanmaq, Ev tikmək - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 468 ]
4 şəhərə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


5) [Sualın ID nömrəsi 156 ]
x və y hansı ədədlər ola bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 936 ]
lyiaedl - hərflərin yerini dəyişərək Azərbaycan dilində olan sözü tapın və variantlarda o sözə mənaca yaxın olan sözü seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 5023 ]
A çoxluğu ilə B çoxluğunun ortaq elementləri var.C çoxluğunun elementəri isə A və  B çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunub. Bu məlumata əsasən A, B, C çoxluqlarının visual təsviri aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

Screenshot from 2016-04-14 12:08:49


8) [Sualın ID nömrəsi 477 ]
5 ədəd zər atılır. Zərlərin hamısının cüt üzü düşürsə, zərlərdəki xalların cəminin ola biləcək maksimum qiyməti ilə minimum qiymətinin fərqini tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 928 ]
Dörd rəfiqə - Aygül, Zəminə, Gülnar və Mehriban tətilə 4 müxtəlif ölkəyə Braziliya, Yaponiya, Amerika və Türkiyəyə bilet alıblar. Biletlərə uyğun təyyarələrin uçma zamanı ardıcıllığı Türkiyə,Amerika,Braziliya,Yaponiya şəklindədir.Aygül Zəminədən daha öncə uçacaq. Gülnar Yaponiyaya bilet alıb.Aygül ən erkən uçacaq. Zəminə Mehribanın uçduğu təyyarədən dərhal sonra uçacaq. Zəminə hansı ölkəyə bilet alıb?


10) [Sualın ID nömrəsi 5103 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2016-07-04 10:43:04


11) [Sualın ID nömrəsi 455 ]
12, 56, 14, 41 - 6.
34, 17, 24, 11 - 14.
24, 37, 10, 30 - ?.


12) [Sualın ID nömrəsi 5125 ]
Hərf dəyişikliklərini çözərək artıq olan variantı seçin:


13) [Sualın ID nömrəsi 77 ]
Fizika - kq, İnformatika - ?


14) [Sualın ID nömrəsi 302 ]
Məntiqi olaraq 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin. (Sözlər hərf dəyişikliyinə uğrayıb, bərpa edərək oxuyun)


15) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?


16) [Sualın ID nömrəsi 856 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Saat - qol
Sırğa - qulaq
Üzük - ?


17) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


18) [Sualın ID nömrəsi 272 ]
21,20,24,15,31,6,42,?


19) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


20) [Sualın ID nömrəsi 5090 ]
Banka 10% illik artma ilə 6000 manat pul qoyan şəxsin pulu götürmədikdə düz 3 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


21) [Sualın ID nömrəsi 420 ]
A, B və C rəqəmlərdir və A+B+C=17. ABC-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. (Məsələn A=1, B=1, C=1 isə ABC=111.)


22) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


23) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


24) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


25) [Sualın ID nömrəsi 820 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?


26) [Sualın ID nömrəsi 182 ]
Hərf dəyişikliyi ilə yazılmış sözlərdən biri digərlərinə uyğun deyil. Onu tapın.


27) [Sualın ID nömrəsi 913 ]
x ədədinin rəqəmləri hasili ilə y ədədinin rəqəmləri hasilinin cəmini tapın.

Screenshot from 2015-07-13 11:57:39


28) [Sualın ID nömrəsi 853 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?


29) [Sualın ID nömrəsi 350 ]
12, 4 (24 ) 18, 14.
10, 9 (14) 12, 6.
7, 4 (6) 4, 4.
20, 16 (?) 20, 16


30) [Sualın ID nömrəsi 5085 ]
Sinifdə 23 şagird var, onların 3-ün yaşı 13, 11-in yaşı 14, qalanların yaşı isə 15-dir. O halda sinifdəki şagirdlərin orta yaş həddini tam ədəd olaraq neçə demək doğru olar?