Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 600 ]
? i tapın


2) [Sualın ID nömrəsi 5182 ]
Tutaq ki, stolun üstündə 100 ədəd yumurta qoyulub. Yumurtalardan 97-si ölçü (həm də çəki) baxımından bir-birinə çox yaxındırlar, yəni orta çəkilidirlər. Qalan üçündən ikisi digər 97 dənədən çox böyük, biri isə digər 97 dənədən çox kiçikdir. Sizə yalnız iki yumurtanın çəkisini öyrənmək şansı verilibsə hansı yumurtaları seçib çəkməklə 100 yumurtanın ümumi orta çəkisinə ən yaxın qiyməti ala bilərsiniz?


3) [Sualın ID nömrəsi 356 ]
Yazılan ədədlərin dəqiqə göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq uyğunluğu tamamlayın:


4) [Sualın ID nömrəsi 54 ]
1,1,2,3,5,?


5) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


6) [Sualın ID nömrəsi 41 ]
Ədədlərdən hansı digərlərində olmayan onda olan müəyyən xüsusiyyətinə görə fərqlənir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5090 ]
Banka 10% illik artma ilə 6000 manat pul qoyan şəxsin pulu götürmədikdə düz 3 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


8) [Sualın ID nömrəsi 494 ]
141 - 22, 16
173 - 26, 49
414 - X, Y
10*Y+X=?


9) [Sualın ID nömrəsi 500 ]
5-liyə mənaca uyğun gəlməyən variantı seçin:


10) [Sualın ID nömrəsi 504 ]
isbat, açar, tərəf - itaət .
üsul, kəmiyyət, rəf - ülkər.
duzlu, ney, ? - dunay .


11) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


12) [Sualın ID nömrəsi 452 ]
4 - 12, 48, 60, 8, 4
7 - 49, 70, 21, 28, 77
11- 121, 22, 44, ?, 33


13) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


14) [Sualın ID nömrəsi 262 ]
Uyğun cütləri tamamlayın:
İnnovasiya, Konservator, Polemika, Diskussiya - Mühafizəkar, Mübahisə, Yenilik ?


15) [Sualın ID nömrəsi 5118 ]
Hansı Bakı və ya Respublika inzibati rayonunun adı yazıçı/şair şərəfinə adlandırılmış deyil?


16) [Sualın ID nömrəsi 485 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
Yarışın sonunda 3 komanda müvafiq olaraq 7, 7 və 1 xal topladılar, sonuncu komanda neçə xal toplamış olar?


17) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


18) [Sualın ID nömrəsi 420 ]
A, B və C rəqəmlərdir və A+B+C=17. ABC-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. (Məsələn A=1, B=1, C=1 isə ABC=111.)


19) [Sualın ID nömrəsi 96 ]
Internet Explorer nədir?


20) [Sualın ID nömrəsi 515 ]
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
*$^*$& $|)^$& *$~ |?;$ *@:@\
Hər hərf bir simvolla işarə olunub. O halda oxuduqdan sonra tapın:
$^|$: kodunun açmasını tapıb alınan sözə uyğun variantı tapın.(alınan söz özü soruşulmur, sözə uyğun gələn variant soruşulur)


21) [Sualın ID nömrəsi 5179 ]
1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hasili (yəni 10! = 1*2*...*10 ) aşağıdakılardan hansına tam bölünmür?


22) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


23) [Sualın ID nömrəsi 5122 ]
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?


24) [Sualın ID nömrəsi 859 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
5,13,29,61,?


25) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 111 ]
22, 12, 15, 65, 34 - 4, 3, 6, 11, ?


27) [Sualın ID nömrəsi 302 ]
Məntiqi olaraq 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin. (Sözlər hərf dəyişikliyinə uğrayıb, bərpa edərək oxuyun)


28) [Sualın ID nömrəsi 5198 ]
Sosial şəbəkədə 3123 üzvü olan qrup ayın əvvəlindən başlayaraq 1 ay ərzində 2 dəfə böyüdü. Təbii ki, buna çoxsaylı yeni üzvlərin qoşulması təsir etdi. Böyümə dövründə, yəni həmin 1 ay ərzinsə 43 üzv isə qrupdan çıxdı.
O halda qrupun hazırki üzv sayı nə qədər olur?


29) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


30) [Sualın ID nömrəsi 460 ]
məslək, qayğı, üsyan - may
kod, səfir, əsmər - kəm
aydın, bilgi,dad - ?