Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 886 ]
Şeir parçasında çatışmayan hissəni məntiqi tamamlayın:

Səadət fürsətini qaçırtdıq sən də, mən də,
Onu köhlən at kimi salmalıydıq kəməndə,
Hərdən sevda yolunu azıb dumanda, çəndə,
Sənə ümid verəcək bir işıq görməyəndə
... olurammı cığırlar arasında?
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi? (Ə.Kürçaylı)


2) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


3) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


4) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 937 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.

6$5=3
7$6=5
1$1=2
7$1=0
3$4=7
4$4=?


6) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


7) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 41 ]
Ədədlərdən hansı digərlərində olmayan onda olan müəyyən xüsusiyyətinə görə fərqlənir?


9) [Sualın ID nömrəsi 126 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. (açar söz - xətt)


10) [Sualın ID nömrəsi 574 ]
Anaqramı həll edin ve 5 liyə daxil olmayanı seçin


11) [Sualın ID nömrəsi 73 ]
Cavab variantlarından artıq olanı seçin ( açar söz: qüvvət)


12) [Sualın ID nömrəsi 391 ]
Tamamlayın: 0, 3, 3, 6, 12, 21, 39, ?


13) [Sualın ID nömrəsi 5036 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


14) [Sualın ID nömrəsi 5015 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları. A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur. Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


15) [Sualın ID nömrəsi 454 ]
Sual işarəsinin əvəzində hansı ədəd olmalıdır?


16) [Sualın ID nömrəsi 93 ]
15,13,17,14 : -1
12, 15, 6, 18 : 9
22, 15,18,19 : ?


17) [Sualın ID nömrəsi 112 ]


18) [Sualın ID nömrəsi 466 ]
10 ədəd fərqli nömrəli şarı 10 ədəd fərqli nömrəli qutuya təsadüfi olaraq yerləşdirdilər. 5 nömrəli şarın 5 nömrəli qutuya düşmə ehtimalı nə qədərdir?


19) [Sualın ID nömrəsi 916 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 12:00:13


20) [Sualın ID nömrəsi 332 ]
Ağac, X, mebel,
Y, parça, paltar.
Məntiqi ardıcıllıqları tap. X və Y hansı yerinə variantdakı sözlər uyğundur?


21) [Sualın ID nömrəsi 333 ]
Variantlardakı sözlərdən 4-ü bir-birinə mənaca bir-birinə yaxındır. Artıq bildiyiniz 5-cini seçin.
Qeyd: []-də sözlərin səslənişi yazılmışdır.


22) [Sualın ID nömrəsi 436 ]
Boş nərdtaxtada 1 daş var və o start vəziyyətindəki xanadadır. Bir cüt nərd zərini atılır və daş düşən xalların cəminə uyğun start vəziyyətindən müvafiq xanaya aparıldı. Daşın yeni xanasının nərdtaxtada daşın start vəziyyətində olduğu yarımlövhədə olması ehtimalını tapın.(hər yarımlövhədə 12 xana var) Diqqət: Xalların tətbiqi sadəcə cəmə görə hesablanır, nərd oyun qaydalarına görə yox.


23) [Sualın ID nömrəsi 637 ]
Qonşuluqda yaşayan 4 nəfər Aygün , Samir , Əhməd və Zərifə müxtəlif müəllim,rəssam,həkim,mühasib peşələrinin sahibidir.
Aygün və Samir müəllimlə qonşuluqda yaşayırlar.Həkim Əhmədin qardaşıdır.Zərifə rəssamdan 1 yaş böyükdür.Samirin qardaşı müəllimdir.Kim hansı peşənin sahibidir?


24) [Sualın ID nömrəsi 349 ]
2-ci çoxluğu tamamlayın:
{Dədə Qorqud, Koroğlu, Yeddi gözəl, Leyli və Məcnun}{Qeys, Bəhram, Dəmirçioğlu, ?}


25) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 42 ]
5-likdə fəaliyyət baxımdan artıq olan variantı seçin


27) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


28) [Sualın ID nömrəsi 272 ]
21,20,24,15,31,6,42,?


29) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


30) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?