Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 384 ]
7, 6, 11 - 1, 2.
8, 13, 5 - 4, 1.
12, 10, 6 - 3, ?.


2) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


3) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


4) [Sualın ID nömrəsi 5168 ]
İşçi fəhlə silindrik formada olan uzun metal borunu 2 yerə bölmək üçün 12 dəqiqə vaxt sərf edirsə, 4 yerə bölmək üçün cəmi neçə dəqiqə vaxt sərf edərdi?


5) [Sualın ID nömrəsi 5015 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları. A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur. Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 406 ]
Saat 03:40-da saatın dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasında neçə dərəcəlik bucaq olur?


7) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


8) [Sualın ID nömrəsi 5195 ]
2 metr enindəki parçanı 1 dəfə yarıdan qatlayanda 1 metr eni olan 2-qat parça alınar. Bəs bu yolla yarıya qatlamanı daha 4 dəfə təkrarlasaq alınan çoxqat parçanın eni nə qədər olar?


9) [Sualın ID nömrəsi 158 ]
A+B= ?

A45A1B

-

1B1415

________

16A90A


10) [Sualın ID nömrəsi 143 ]
Müəyyən bir əlamətə görə variantlardan biri artıqdır


11) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


12) [Sualın ID nömrəsi 795 ]
A*B mənfi ədəddirmi?
1.A mənfidir
2.B mənfidir
(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


13) [Sualın ID nömrəsi 5121 ]
Mağazadan 4 ədəd eyni qiymətli geyimin hər birini 20% endirimlə alan alıcı nə qədər qənaət etmiş olur?


14) [Sualın ID nömrəsi 5123 ]
Bir astronomik ilin təxminən 365 gün 6 saat olduğu məlum olduqda 1-ci əsrdə Romalılar qalıq kimi görünən 6 saat üçün həll düşünməli oldular. Bu həll nədən ibarət idi?


15) [Sualın ID nömrəsi 832 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57


16) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 294 ]
Verilmiş çoxluqdan ən böyük rəqəmi seçin.
{1, 11, 21, 14, 8, 7, 18, 17, 2, 20, 0, 6, 15, 16, 21, 19, 9, 3, 4, 7, 13, 11, 12, -14, -1}


19) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


20) [Sualın ID nömrəsi 865 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?


21) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


22) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


23) [Sualın ID nömrəsi 885 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)


24) [Sualın ID nömrəsi 581 ]
Cədvəlin bütün elementlərinin cəmi 300 isə, x+y+z cəmini tapın.


25) [Sualın ID nömrəsi 5280 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç. 


26) [Sualın ID nömrəsi 745 ]
Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?


27) [Sualın ID nömrəsi 954 ]
Mehman evdən çıxıb 5 km şərqə tərəf  banka  getdi, daha sonra bankdan 8 km cənuba kommunal xərcləri ödəmək üçün yola düşdü. Daha sonra 2 km qərbə marketə,4 km şimala geyim mağazasına nəhayət 3 km qərbə dostunun evinə getdi.  Hazırda Mehman evdən hansı məsafədə, hansı istiqamətdədir?


28) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


29) [Sualın ID nömrəsi 695 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Bəhs-...


30) [Sualın ID nömrəsi 576 ]
Ananın 35 yaşı var. 5 il sonra ana ilə əkiz uşaqlarının birlikdə yaşları arasında fərq 20 olacaq. İndi uşaqların neçə yaşı var?