Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 675 ]
Samirin pulu Ziyanın pulunun yarısının iki mislindən 3 dəfə çoxdur. Əgər Samir Ziyaya 10 manat pul versə onların pulları bərabər olar. Samirin nə qədər pulu var?


2) [Sualın ID nömrəsi 5088 ]
Variantlar içində artıq olanı seçin. (açar söz: müstəvi)


3) [Sualın ID nömrəsi 252 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Şmanı-Otoyat, Yəvem - İrkə, Neyhav - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 513 ]
11 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5143 ]
Çəkisi 165 kq olan oğlan pəhriz saxlayır və hər həftə 2 kq çəki atmağa qərar verir. Bir şərtlə  ki, hər həftəsonu yalnız bir gün pəhrizi pozur və buna görə 0.5 kq çəki alır. 10 həftə sonra oğlanın çəkisi neçə kq olacaq?


6) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5094 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 5052 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:14:20


9) [Sualın ID nömrəsi 919 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

123 ➛ 14

304 ➛ 25

611 ➛ 38

712 ➛  ?


10) [Sualın ID nömrəsi 174 ]
Ədədlər ardıcıllığında ədədlərlə durduqları sıra nömrələrində riyazi asılılıq var. Tamamlayın. (Köməkçi: Kub, kvadrat və ədəd üzərində əməllər)

4, 15, 40, 85, ?


11) [Sualın ID nömrəsi 110 ]
3,0,4 - 15,12,16 - 21,12,28 - 39,12,?


12) [Sualın ID nömrəsi 5033 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn ifadəni seçin.

Screenshot from 2016-04-19 11:26:56


13) [Sualın ID nömrəsi 390 ]
7-77-49.
6-66-36.
11-1111-121.
100-?-10000


14) [Sualın ID nömrəsi 5071 ]
Cübbə, rəngli, tavan - cəsarət

Qurd, sabit, rol - ?


15) [Sualın ID nömrəsi 5180 ]
Orta məktəbdə ötən il 1458 şagird var idi.  98 məzun 11-ci sinfi bitirdi, 32 şagird də 9-cu sinifi bitirəndən sonra məktəbdən ayrıldı. Həmçinin məktəbdən müxtəlif siniflərdən şəxsi səbəblərlə 34 şagird ayrıldı.

Növbəti ildə isə məktəbə 161 1-ci sinif gəldi, müxtəlif yuxarı siniflərə də 23 şagird gəldi. Məktəbdə keçən il ilə müqayisədə neçə şagird artımı oldu?


16) [Sualın ID nömrəsi 454 ]
Sual işarəsinin əvəzində hansı ədəd olmalıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


18) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


19) [Sualın ID nömrəsi 873 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
81 * 97
62 * 84
43 * 71
63 * ?


20) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?


21) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


22) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


23) [Sualın ID nömrəsi 232 ]
Adaptasiya nədir?


24) [Sualın ID nömrəsi 352 ]
10 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq və yekunda ilk iki yeri tutanlarsa aralarında final oyunu keçirəcək. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


25) [Sualın ID nömrəsi 74 ]
Artıq olan variantı seçin (açar söz: peşə)


26) [Sualın ID nömrəsi 945 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

274 (568) 312

593 (973) 421

662 (826) 243

821 (?) 108


27) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


28) [Sualın ID nömrəsi 818 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsin yerində uyğun gələn variantı seçin.
Sümük - ilik
Damar - ?


29) [Sualın ID nömrəsi 401 ]
12-33, 31-44, 41-55, 43-?


30) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?