Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 819 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Zərgər - qızıl
Dülgər - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 293 ]
? işarəsinin yerində hansı fiqur olmalıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 261 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


5) [Sualın ID nömrəsi 5071 ]
Cübbə, rəngli, tavan - cəsarət

Qurd, sabit, rol - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 759 ]
1 (5) 2
2 (17) 3
4 (? ) 5


7) [Sualın ID nömrəsi 296 ]
Kiçicik sayda hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa etməklə digər 4 sözə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 301 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl


9) [Sualın ID nömrəsi 853 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?


10) [Sualın ID nömrəsi 286 ]
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)


11) [Sualın ID nömrəsi 5110 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Dеrlər utan, hеç kəsə bir söz dеmə, –
Həq sözü dеrkən utana bilmirəm!
Nеyləməli, göz görür, əqlim kəsir,
Mən günəşi göydə ... bilmirəm!


12) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


13) [Sualın ID nömrəsi 256 ]
Tamamlayın:
q,w,e,r,t,y,?


14) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


15) [Sualın ID nömrəsi 826 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
36 → 27
78 → 71
38 → 35

42-?


16) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


17) [Sualın ID nömrəsi 956 ]
4 dost hər biri gördükləri işin sonunda 10 min azn pul qazanmış oldular. Bu pulu hər biri bir cür yatırmaq qərarına gəldi.

1-ci dost: Pulu illik 14% olmaqla  5 illiyə banka yatırdı və hər ilin sonunda illik faizləri götürdü.

2-ci dost: Bu pula eyni dəyərdə olan torpaq sahəsi aldı.

3-cü dost: Bu pula eyni dəyərdə olan kiçik bir daşınmaz əmlak alıb onu aylıq 100 azn-ə icarəyə verdi.

4-cü dost: Bu pula qızıl külçələri aldı.

5 il sonra 5 il əvvələ nisbətən qızıl 50%, daşınmaz əmlak 25%,  torpaq isə 80% bahalaşmış oldu.

İndi tapın ki, 5 il sonra hansı dostun yatırımı daha sərfəli olmuş oldu? (Sadəlik üçün sualda verilən şərtlər ilə kifayətlənmək lazımdır, inflyasiya, amortizasiya kimi əlavə mürəkkəb faktorlar nəzərə alınmamalıdır)


18) [Sualın ID nömrəsi 455 ]
12, 56, 14, 41 - 6.
34, 17, 24, 11 - 14.
24, 37, 10, 30 - ?.


19) [Sualın ID nömrəsi 922 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-07-20 13:31:19


20) [Sualın ID nömrəsi 5088 ]
Variantlar içində artıq olanı seçin. (açar söz: müstəvi)


21) [Sualın ID nömrəsi 386 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
124-108, 325 - 310, 162-112, 421 - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 399 ]


23) [Sualın ID nömrəsi 279 ]
Verilmiş avropa xalqlarında işlədilən terminlər və adlar ərəb mənşəlidir. Yazılan sözlər içində hər bir avropa mənşəli söz bir ərəb mənşəli sözə uyğundur. Bu uyğun cütləri bərpa edəndən sonra sonuncu cütü yaratmaq üçün çatışmayan termini tapın:
Algorithm, Əl qohl, İbn Sina, Admiral, Alchemy, Əl Kimya, Əl Xorəzm, Avisenna, Alkoqol, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 812 ]
x,y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:12:12


25) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


26) [Sualın ID nömrəsi 240 ]
4-25, 5-36, 8-81, 10-?


27) [Sualın ID nömrəsi 894 ]
Aydan, Samirə, Gülnar, Tahirə 4 bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Gülnar qoyub. Tahirə  Samirədən  3 yaş böyükdür. Aydan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil. Tahirə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir?


28) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


29) [Sualın ID nömrəsi 496 ]
1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, ?


30) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.