Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 330 ]
Ata oğuldan 28 yaş böyükdür. 12 ildən sonra atanın yaşı oğulun yaşından 3 dəfə çox olacaqsa, indi oğulun neçə yaşı var?


2) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


3) [Sualın ID nömrəsi 184 ]
Artıq olanı seçin. (açar söz: fəza)


4) [Sualın ID nömrəsi 298 ]
1*2*3*...*10 hasilinin son iki rəqəmini məntiqlə tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 158 ]
A+B= ?

A45A1B

-

1B1415

________

16A90A


6) [Sualın ID nömrəsi 447 ]
Klassik sözünə hansı variantdakı izah uyğundur?


7) [Sualın ID nömrəsi 872 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?


8) [Sualın ID nömrəsi 5127 ]
Bir məhsulun qiyməti 80 manatdan artımla 200 manata qalxıbsa, neçə faiz artım olub?


9) [Sualın ID nömrəsi 759 ]
1 (5) 2
2 (17) 3
4 (? ) 5


10) [Sualın ID nömrəsi 904 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

69,63,57,52,47,43,?


11) [Sualın ID nömrəsi 834 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:18:05


12) [Sualın ID nömrəsi 279 ]
Verilmiş avropa xalqlarında işlədilən terminlər və adlar ərəb mənşəlidir. Yazılan sözlər içində hər bir avropa mənşəli söz bir ərəb mənşəli sözə uyğundur. Bu uyğun cütləri bərpa edəndən sonra sonuncu cütü yaratmaq üçün çatışmayan termini tapın:
Algorithm, Əl qohl, İbn Sina, Admiral, Alchemy, Əl Kimya, Əl Xorəzm, Avisenna, Alkoqol, ?


13) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


14) [Sualın ID nömrəsi 755 ]
Atanın yaşı oğulun 10 il əvvəlki yaşından üç dəfə böyükdür.Hazırda ata və oğulun yaşları cəminin 74 olduğunu bilərək ata və oğulun yaşını tapın.


15) [Sualın ID nömrəsi 765 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 327 ]
İskəndər-Aleksandr, Əflatun - Platon, Ərəstun - ?


17) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


18) [Sualın ID nömrəsi 5173 ]
2 kub formalı nərd zərini dalbadal 200 dəfə atsaq, təxminən neçə altı qoşa (6-6) çıxma halı müşahidə edə bilərik?

(kub formasında olan <strong></strong>nərd daşının 1,2,3,4,5,6 saylı üzləri var)


19) [Sualın ID nömrəsi 137 ]
Banka 15% illik artma ilə 1000 dollar pul qoyan şəxsin 2 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


20) [Sualın ID nömrəsi 407 ]
Cütlər arasındakı qanunauyğunluğu tapın: 14-15, 21-3, 15-24, 23-5, 27-45 35-?


21) [Sualın ID nömrəsi 419 ]
3, 4, 11 - 44
9, 8, 4 - 96
1, 1, 33 - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 958 ]
Yusifin doğum günü yay fəslində, adında "s" hərfi olmayan bir ayın sonuncu günü qeyd edilir.  Doğum günü onunla eyni ayda olan bacısının doğum günü isə onun ad günündən düz 30 gün əvvələ düşür. Yusifin ad günü hansı gündə qeyd edilir?


23) [Sualın ID nömrəsi 237 ]
Qatar - Dəmir yolu, Piyada - ?


24) [Sualın ID nömrəsi 885 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)


25) [Sualın ID nömrəsi 468 ]
4 şəhərə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


26) [Sualın ID nömrəsi 316 ]
16542 - 18, 23412 - 12, 41411 - 11, 54789 - ?


27) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


28) [Sualın ID nömrəsi 787 ]
Qrafikdə şirkətin idxal etdiyi məhsulun illər üzrə göstəricisi verilmişdir.Ən çox məhsul idxal olunan il ilə ən azməhsul idxalı olan illər arasındakı məhsul fərqini tapın.Screenshot from 2015-03-24 13:54:31


29) [Sualın ID nömrəsi 5156 ]
Çatışmayan fiquru tapın:


30) [Sualın ID nömrəsi 880 ]
Kiçik dairədəki ədədlərlə böyük dairədəkiləri hansı məntiqin birləşdirdiyini müəyyən edərək sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27