Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 325 ]
12 --- 3, 3 __ 2, 4.
41 --- 3, 12 __ 1, 1
5 --- 3, a __ b, 10.
Məntiqi uyğunluğu taparaq a+b+a*b ifadəsini hesablayın.


2) [Sualın ID nömrəsi 909 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

1,3,4,7,11,18,?


3) [Sualın ID nömrəsi 873 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
81 * 97
62 * 84
43 * 71
63 * ?


4) [Sualın ID nömrəsi 142 ]
Software-Windows. Hardware-?


5) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


7) [Sualın ID nömrəsi 5123 ]
Bir astronomik ilin təxminən 365 gün 6 saat olduğu məlum olduqda 1-ci əsrdə Romalılar qalıq kimi görünən 6 saat üçün həll düşünməli oldular. Bu həll nədən ibarət idi?


8) [Sualın ID nömrəsi 5277 ]
13 nəfərin iştirak etdiyi səsvermədə yetərsaylıq minimumu 50% təşkil edir. Ən azı neçə nəfər iştirak etdikdə səsvermə baş tutmuş hesab edilir?


9) [Sualın ID nömrəsi 607 ]
? işarəsinə uyğun ədədi tapın


10) [Sualın ID nömrəsi 399 ]


11) [Sualın ID nömrəsi 370 ]
64 adam olimpiya sistemiylə 1-ci mərhələdən yarışa başlayır. Qaydaya görə uduzanlar yarışı tərk edir və daha oyun keçirmir. İlk mərhələdə 32 oyun keçirildi. Daha neçə oyun oynanılmalıdır ki turnir tam bitsin?


12) [Sualın ID nömrəsi 360 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


13) [Sualın ID nömrəsi 919 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

123 ➛ 14

304 ➛ 25

611 ➛ 38

712 ➛  ?


14) [Sualın ID nömrəsi 167 ]
Hansı ədəd məşhur Fibonaççi sırasına daxil deyil? (F(0)=1; F(1)=1; F(2)=2;... F(n)=F(n-1)+F(n-2)).


15) [Sualın ID nömrəsi 491 ]
+C, -F, *H, /?


16) [Sualın ID nömrəsi 265 ]
Malın qiyməti 4 dəfə bahalaşıbsa, mal neçə faiz bahalaşıb?


17) [Sualın ID nömrəsi 675 ]
Samirin pulu Ziyanın pulunun yarısının iki mislindən 3 dəfə çoxdur. Əgər Samir Ziyaya 10 manat pul versə onların pulları bərabər olar. Samirin nə qədər pulu var?


18) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


19) [Sualın ID nömrəsi 279 ]
Verilmiş avropa xalqlarında işlədilən terminlər və adlar ərəb mənşəlidir. Yazılan sözlər içində hər bir avropa mənşəli söz bir ərəb mənşəli sözə uyğundur. Bu uyğun cütləri bərpa edəndən sonra sonuncu cütü yaratmaq üçün çatışmayan termini tapın:
Algorithm, Əl qohl, İbn Sina, Admiral, Alchemy, Əl Kimya, Əl Xorəzm, Avisenna, Alkoqol, ?


20) [Sualın ID nömrəsi 4963 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
245 ⤩ 31524
876 ⤩ 634835
974 ⤩ 804815
671 ⤩ ?


21) [Sualın ID nömrəsi 411 ]
0, 0, 4, 8, 16, 24, 36, x, y.
x+y=?


22) [Sualın ID nömrəsi 855 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Meh - külək
? - yağış


23) [Sualın ID nömrəsi 401 ]
12-33, 31-44, 41-55, 43-?


24) [Sualın ID nömrəsi 176 ]
aca - 3 , acb - 6, ada - 6, bdc - ? (a,b,c natural ədədlərdir.)


25) [Sualın ID nömrəsi 5057 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

7-6-55

5-7-32

9-8- ?


26) [Sualın ID nömrəsi 5148 ]
Bir ailədə qızın bacılarının sayı və qardaşlarının say bir birinə bərabərdir və hər oğlanın bacılarının sayı onun qardaşlarının sayının 3 mislidir.Ailədə neçə bacı və qardaş var?


27) [Sualın ID nömrəsi 225 ]
3 nöqtənin yerində hansı variantdakı 4 hərf olsa hər 3 söz tamamlanar?
q..., müq..., əb...


28) [Sualın ID nömrəsi 802 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-26 17:34:06


29) [Sualın ID nömrəsi 664 ]
Dörd dost Araz , Ziya , Nərmin və Kamil fizika , kimya , informatika və riyaziyyat fənlərindən olimpiadada iştirak ediblər . Araz və Ziya olimpiadada 1 ci yeri tutmayıblar. Riyaziyyat olimpiadasına gedən şagird olimpiada qalibidir. Kamil informatikadan 1 ci yeri tutub. Aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir ?


30) [Sualın ID nömrəsi 921 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-07-20 13:30:16