Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 107 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***də, ***çim ,***i


2) [Sualın ID nömrəsi 5181 ]
Tutaq ki, Faiq bir cüt nərd zərini atdı (nərd zəri - 6 üzü olan, hər üzündə müvafiq olaraq 1,2,3,4,5,6 qiymətləri olan kiçik plastik kub hesab edirik) və 1-1 (bir qoşa) düşdü. Sonra bir daha atdı yenə 1-1 düşdü, sonra bir daha atdı yenə 1-1 düşdü. Yəni 3 dəfə dalbadal 1-1 düşdü. Faiq 4-cü dəfə zər atmağa hazırlaşır, 4-cü cəhdində də 1-1 düşmə ehtimalı nə qədərdir?


3) [Sualın ID nömrəsi 608 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
198 (728) 24
392 (?) 13


4) [Sualın ID nömrəsi 225 ]
3 nöqtənin yerində hansı variantdakı 4 hərf olsa hər 3 söz tamamlanar?
q..., müq..., əb...


5) [Sualın ID nömrəsi 452 ]
4 - 12, 48, 60, 8, 4
7 - 49, 70, 21, 28, 77
11- 121, 22, 44, ?, 33


6) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


7) [Sualın ID nömrəsi 477 ]
5 ədəd zər atılır. Zərlərin hamısının cüt üzü düşürsə, zərlərdəki xalların cəminin ola biləcək maksimum qiyməti ilə minimum qiymətinin fərqini tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


9) [Sualın ID nömrəsi 662 ]
Sual işarəsinin yerində nə olmalıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5196 ]
1 həftəlik plan tutub bazar ertəsi günü idman təmrini etməyə başladınız və təmrini 3 dəfə təkrar etdiniz. Məqsədiniz həftəsonuna qədər hər gün təmrin sayını 2 dəfə artırmaqdır.
Cümə günü neçə təmrin etməlisiniz?


11) [Sualın ID nömrəsi 100 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


12) [Sualın ID nömrəsi 5182 ]
Tutaq ki, stolun üstündə 100 ədəd yumurta qoyulub. Yumurtalardan 97-si ölçü (həm də çəki) baxımından bir-birinə çox yaxındırlar, yəni orta çəkilidirlər. Qalan üçündən ikisi digər 97 dənədən çox böyük, biri isə digər 97 dənədən çox kiçikdir. Sizə yalnız iki yumurtanın çəkisini öyrənmək şansı verilibsə hansı yumurtaları seçib çəkməklə 100 yumurtanın ümumi orta çəkisinə ən yaxın qiyməti ala bilərsiniz?


13) [Sualın ID nömrəsi 685 ]
Keçən il atanin yaşı oğulun yaşının üç misli idi.Bu il ananın yaşı oğlunun yaşının iki mislindən 10 yaş çoxdur. Ata anadan 6 yaş böyükdür. Ata, ana və oğulun hazırki yaşlarını tapın.


14) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37


15) [Sualın ID nömrəsi 5066 ]
Hərbi rejim hakimiyyəti hansı varianta uyğun gəlir?


16) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


17) [Sualın ID nömrəsi 440 ]
5 variantda verilmiş sözlərdən digər 4 sözə mənaca uyğun gəlməyən 5-ci sözü seçin.


18) [Sualın ID nömrəsi 736 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın
Screenshot from 2015-01-08 17:26:00


19) [Sualın ID nömrəsi 579 ]
Çəmənlikdə qoyunlarla toyuqların ayaqlarinin birgə sayı 160 dir.Qoyunlar toyuqlardan 10 baş artıqdır.Qoyunların və toyuqların sayını tapın.


20) [Sualın ID nömrəsi 5159 ]
Üstündə V, Ü, Q, A, R  hərfləri yazılmış 5 ədəd eyni formalı plastik oyuncaq parçanı qutunun içinə atdılar və qutunu bağlayaraq qarışdırdılar. Sonra da baxmadan dalbadal bir-bir 5 hərfin hər birini çıxardılar və yerə düzdülər.

Bu ardıcıllıq nəticəsində yerdə VÜQAR adının yazılmış olma şansı nə qədərdir?


21) [Sualın ID nömrəsi 123 ]
Əhaliyə aid müəyyən bir əlamətə görə hansı artıqdır?


22) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


24) [Sualın ID nömrəsi 944 ]
Əhmədin pul qutusunda 3 manat 20 qəpik pul vardı. Bundan sonra o yeni həftədən başlayaraq hər həftənin çərşənbə günü pul qutusuna 1 manat qoyur və hər cümə günü 30 qəpik götürür. Bu qayda ilə keçən 4-cü həftənin cümə axşamı pul qutusunda nə qədər pul olar?


25) [Sualın ID nömrəsi 5108 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çox neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli bütöv vərəq parçasını kəsib götürmək olar?


26) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


27) [Sualın ID nömrəsi 5113 ]
Telefonun ekranındakı kilid üçün olan 4 rəqəmli kodu tam unutmusunuz. Ekrandakı köməkçi mətndə belə yazılıb: "Artan musbet cut reqemler". Kodu tapın:


28) [Sualın ID nömrəsi 5053 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:15:12


29) [Sualın ID nömrəsi 239 ]
Selsi - Temperatur, ? - Seysmo


30) [Sualın ID nömrəsi 264 ]
15 - 522
12 - 441
17 - 982
13 - ?