Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 72 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


3) [Sualın ID nömrəsi 905 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

48, 63, 60, 72, 66, 81, 78, 90, ?, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 851 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊜b=(a+b):2
a⊛b=a*b-2
(4⊜8)⊛7 -?


5) [Sualın ID nömrəsi 365 ]
Hər üç fiqurda fiqurların ümumi sahəsi eyni qaydada hesablanırsa və buna görə də 3-cü fiqurun sahəsi S=A+C olarsa, S üçün daha hansı düstur doğru ola bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


7) [Sualın ID nömrəsi 92 ]
1,8,14 - 1;5

1,4,12 - 1;7

2,7,17 - 1;?


8) [Sualın ID nömrəsi 408 ]
322
-
ABC
_____
A7[C+2]
A*B*C=?


9) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


10) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAD


11) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


12) [Sualın ID nömrəsi 933 ]
Şəhər -> kitabxana -> kitab -> ?


13) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


14) [Sualın ID nömrəsi 475 ]
Tutaq ki, bu gün günəş düz saat 8-də batdı. Gecə saatları 1 saat önə çəkdilər. Sabah günəş saat neçədə batmış olar?


15) [Sualın ID nömrəsi 293 ]
? işarəsinin yerində hansı fiqur olmalıdır?


16) [Sualın ID nömrəsi 5044 ]
İki zəri atdıqda bir zərdə 1, digərində 6 xalın düşmə ehtimalı nə qədərdir?

(hər zərin 6 üzü var və onlar 1,2,3,4,5,6 xal ilə nömrələnib)


17) [Sualın ID nömrəsi 853 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?


18) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


19) [Sualın ID nömrəsi 917 ]
Futbol oyunu zamanı meydançada bir komandanın 11 üzvü çıxış edir. Oyun ərzində bir komandada 2 sahə oyunçusu(sahə oyunçusu - qapıçı olmayan oyunçuları adlandırırıq) qırmızı vərəqə alaraq meydandan xaric edildi. Meydançada qapıçılardan savayı cəmi neçə oyunçu qaldı?


20) [Sualın ID nömrəsi 334 ]
Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?


21) [Sualın ID nömrəsi 757 ]
Ardıcıl üç cüt ədədin cəmi 54 dür.Bu ədədlərin ədədi ortasını tapın


22) [Sualın ID nömrəsi 275 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Onki,retat
Ərbib,Sğnao
Rmano,?


23) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 344 ]
A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdir.
B şəhəri C şəhərindən əhalicə böyükdür.
C şəhəri A şəhəri ilə eyni əhali sayına malikdir.
E şəhəri B şəhəriylə eyni əhali sayına malikdir.
A şəhəri D şəhərindən əhalicə böyükdür.
D şəhəri E şəhərindən əhalicə kiçikdir.

Ən böyük və ən kiçik şəhər hansıdır?


25) [Sualın ID nömrəsi 96 ]
Internet Explorer nədir?


26) [Sualın ID nömrəsi 663 ]
Düşüncəliyə kömək edin.


27) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


28) [Sualın ID nömrəsi 351 ]
Son sətirdəki sözün təşkilində hansı "adamlar" cütü iştirak edə bilər?


29) [Sualın ID nömrəsi 896 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{vaşaq,dovşan,pişik} - Ş;

{kəpənək,pişik,kərtənkələ} - K;

{ilan,?,qurbağa} - A


30) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?