Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


3) [Sualın ID nömrəsi 178 ]
Sual işarəsinin əvəzinə hansı variant uyğun gəlir?


4) [Sualın ID nömrəsi 5017 ]
Aşağıdakı şəklə əsasən A , B və C  çoxluqlarının hansı varianta uyğun gəldiklərini tapın.Screenshot from 2016-04-14 11:58:32


5) [Sualın ID nömrəsi 233 ]
Artıq olan fiquru seçin.


6) [Sualın ID nömrəsi 827 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
124 (4810) 366
456 ( ? ) 643


7) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?


8) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


9) [Sualın ID nömrəsi 628 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədləri tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 772 ]
65 (701) 42
76 (?) 62


11) [Sualın ID nömrəsi 610 ]
Digərlərindən ciddi bir xüsusiyyətə görə fərqlənən variantı seçin ( *|* )


12) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


13) [Sualın ID nömrəsi 242 ]
İşləyərkən geri qalan saat sutka dəyişəndə düz işləyən saata uyğunlaşdırıldı. Saat hər bir saatda 5 dəqiqə geri qaldı və 5 saat əvvəl tamamilə dayandı. İndi saat axşam 7-yə 10 dəqiqə qalmışdırsa, xarab saat neçəni göstərir? (Təxminən)


14) [Sualın ID nömrəsi 45 ]
Email-klaviatura, Məktub-...


15) [Sualın ID nömrəsi 173 ]
17 - ABŞ - 76

19 - Azərbaycan - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 127 ]
Artıq olanı seçin (açar söz: ölkə)


17) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


18) [Sualın ID nömrəsi 150 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Peyk-...


19) [Sualın ID nömrəsi 451 ]
Hər iki hərfi bir-birindən fərqli saitlərdən(a,ı,o,u,e,ə,i,ö,ü) ibarət olan neçə ikihərfli birləşmə mövcuddur?


20) [Sualın ID nömrəsi 804 ]
a❤b=2a-b

a㉿b=a+b

(2❤3)㉿5 - ?

 


21) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


22) [Sualın ID nömrəsi 5162 ]
Çatışmayan hərfləri tapın:


23) [Sualın ID nömrəsi 5285 ]
Uygunluğu müəyyən et.


24) [Sualın ID nömrəsi 5036 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


25) [Sualın ID nömrəsi 89 ]
Nömrələmə soldan sağadlr:


26) [Sualın ID nömrəsi 121 ]
Mükalimə nədir? (Sözün tərkibini məntiqi analiz edin)


27) [Sualın ID nömrəsi 879 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-05-18 12:23:10


28) [Sualın ID nömrəsi 140 ]
Ümumi xassəcə digərlərinə uyğun gəlməyəni tapın.


29) [Sualın ID nömrəsi 5061 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cığır - 13538

Şad- 467

Yal- 962

Ağac yaşıldır - ?


30) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?