Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 922 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-07-20 13:31:19


2) [Sualın ID nömrəsi 896 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{vaşaq,dovşan,pişik} - Ş;

{kəpənək,pişik,kərtənkələ} - K;

{ilan,?,qurbağa} - A


3) [Sualın ID nömrəsi 638 ]
a , b ? .


4) [Sualın ID nömrəsi 881 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Gör necə bir döndü bu bəxtin üzü,

Əyrini düz, əyri yazırdıq düzü.

Ruzi axırdı gecəsi, gündüzü.

Əllini bir, ayrı yığırdıq   …  .

Sandığa pullar necə dam-dam idi,

"Ax, necə kef çəkməli əyyam idi". (M.Ə.Sabir)


5) [Sualın ID nömrəsi 226 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın: 6, 7, 12, 23, ?,71


6) [Sualın ID nömrəsi 5046 ]
Sual işarəsinin yerinəuyğun gələn variantı tapın.

13 -> 36

14 -> 52

15 -> 70

16 ->?


7) [Sualın ID nömrəsi 5089 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

**mi, ə**li


8) [Sualın ID nömrəsi 163 ]


9) [Sualın ID nömrəsi 520 ]
Artıq olanı seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 5141 ]
13 mərtəbəli binanın hər qonşu mərtəbəsi arasında 40 ədəd pilləkən var.8 ci mərtəbədən əvvəlcə 10 cu mərtəbəyə qalxıb sonra isə 3 cü mərtəbəyə enən adam ümumilikdə neçə pillləkən qalxib-enib?


11) [Sualın ID nömrəsi 637 ]
Qonşuluqda yaşayan 4 nəfər Aygün , Samir , Əhməd və Zərifə müxtəlif müəllim,rəssam,həkim,mühasib peşələrinin sahibidir.
Aygün və Samir müəllimlə qonşuluqda yaşayırlar.Həkim Əhmədin qardaşıdır.Zərifə rəssamdan 1 yaş böyükdür.Samirin qardaşı müəllimdir.Kim hansı peşənin sahibidir?


12) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.


13) [Sualın ID nömrəsi 247 ]
Qədim türk xalqı+İngilis kişi adı = İngiliscə ölkə adı. Ölkə adı=?


14) [Sualın ID nömrəsi 949 ]
Aşağıdakı cümləni deyən insan Aytənin nəyidir?

-Aytənin anası mənim anamın yeganə qızıdır.


15) [Sualın ID nömrəsi 934 ]
13 - üo, 45 - bq, 39 - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 5114 ]
Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?


17) [Sualın ID nömrəsi 321 ]
alison-1*2*3*5*9*12, əmr-8*4*0, üslub-6*5*2* 7 *10
4*3*5*1*2 - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 101 ]
-1,0,7,26,?


19) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


20) [Sualın ID nömrəsi 5098 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları.A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur.Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


21) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


22) [Sualın ID nömrəsi 408 ]
322
-
ABC
_____
A7[C+2]
A*B*C=?


23) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37


24) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


25) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


26) [Sualın ID nömrəsi 910 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:52:42

 


27) [Sualın ID nömrəsi 686 ]
Axtarılan ədədi tapın:
Screenshot from 2014-09-26 17:35:08


28) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


29) [Sualın ID nömrəsi 898 ]
Sual işarəsinin yerində hansı fiqur ola bilər onu seçin.

aa


30) [Sualın ID nömrəsi 397 ]
24-16, 14-1, 33-27, 12-1, 21-?


31) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


32) [Sualın ID nömrəsi 765 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?


33) [Sualın ID nömrəsi 95 ]
Adillə Amilin birgə pulu bankda bir ilə 20%-lik şərtlə artaraq 960$ oldu. Əgər Amilin indiki pulu Adilin pulundan 3 dəfə çox isə, Amilin pulunun artımı nə qədərdir?


34) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


35) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


36) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


37) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


38) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


39) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


40) [Sualın ID nömrəsi 363 ]
12-2, 487-3, 54-2, 12427-4, 514784-?.


41) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


42) [Sualın ID nömrəsi 282 ]
1,11,2,10,3,9,?


43) [Sualın ID nömrəsi 118 ]


44) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?


45) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


46) [Sualın ID nömrəsi 890 ]
Aydın bir işini həll etmək üçün bankda işləyən Akif ilə bankda görüşməlidir, bunun üçün o ayın 1-i banka gəlir. Bankda isə ona deyirlər ki, Akif məzuniyyətdədir və ayın 14-ü çərşənbə axşamı onun son məzuniyyət günüdür. Ondan sonra işə çıxan kimi Akiflə görüşmək olar. Aydın isə yalnız ayın cüt günləri banka gələ bilir. O halda Aydın ilə Akifin bankda iş görüşü ən tez nə vaxt baş tuta bilər?


47) [Sualın ID nömrəsi 822 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?


48) [Sualın ID nömrəsi 341 ]
Uyğun variantı seçin:


49) [Sualın ID nömrəsi 732 ]
Şagirdə müəllimin sualını cavablandırmasında kömək edin.

Screenshot from 2015-01-08 17:15:50

 


50) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?