Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4962 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
⍈ 23 = 31
⍈ 41 = 17
⍈ 25 = 129
⍈ 82 = ?


2) [Sualın ID nömrəsi 408 ]
322
-
ABC
_____
A7[C+2]
A*B*C=?


3) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


4) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


5) [Sualın ID nömrəsi 794 ]
Dördrəqəmli ədədin hər bir rəqəmini 2 vahid azaltsaq 2347 alınar.İlkin dördrəqəmli ədədi tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 118 ]


7) [Sualın ID nömrəsi 5103 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2016-07-04 10:43:04


8) [Sualın ID nömrəsi 834 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:18:05


9) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?


10) [Sualın ID nömrəsi 580 ]
Uyğun gələn variantı tapın(hər sözə bir variant uyğundur):
Azər
Amil
Röya => Röya -?
Maya
Səma


11) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


12) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


13) [Sualın ID nömrəsi 243 ]


14) [Sualın ID nömrəsi 5106 ]
Futbol matçında A və B komandasının hərəsinin 11 oyunçusu meydandadır. Hər komandanın meydanda üç hücumçusu var. Meydanda neçə hücumçu olmayan futbolçu var?


15) [Sualın ID nömrəsi 804 ]
a❤b=2a-b

a㉿b=a+b

(2❤3)㉿5 - ?

 


16) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


17) [Sualın ID nömrəsi 5098 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları.
A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur.
Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı daha çox uyğun gəlir?


18) [Sualın ID nömrəsi 171 ]
Digər 4 fiqura uyğun gəlməyən 5-cini tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 444 ]
Nömrələnmiş şəkillərdən hansı sol tərəfdəki şəkillə birgə eyni düzbucaqlıdan "qopub"?


20) [Sualın ID nömrəsi 78 ]
Hophopnamə (...) Naşir


21) [Sualın ID nömrəsi 5109 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çoxu neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli vərəq parçası düzəltmək olar? (kəsmək,birləşdirmək və.s. ilə)


22) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


23) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


24) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."


25) [Sualın ID nömrəsi 655 ]
Uyğunluğu tapın.
baş - papaq
?


26) [Sualın ID nömrəsi 676 ]
Əksik hissəni tapın (Hissələri fırlatmaq olar)


27) [Sualın ID nömrəsi 917 ]
Futbol oyunu zamanı meydançada bir komandanın 11 üzvü çıxış edir. Oyun ərzində bir komandada 2 sahə oyunçusu(sahə oyunçusu - qapıçı olmayan oyunçuları adlandırırıq) qırmızı vərəqə alaraq meydandan xaric edildi. Meydançada qapıçılardan savayı cəmi neçə oyunçu qaldı?


28) [Sualın ID nömrəsi 261 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


29) [Sualın ID nömrəsi 754 ]
1,2,6,24,120,?


30) [Sualın ID nömrəsi 174 ]
Ədədlər ardıcıllığında ədədlərlə durduqları sıra nömrələrində riyazi asılılıq var. Tamamlayın. (Köməkçi: Kub, kvadrat və ədəd üzərində əməllər)

4, 15, 40, 85, ?


31) [Sualın ID nömrəsi 509 ]
Firmada 10 işçi çalışır, 9 nəfərin 32 , bir nəfərin 42 yaşı var. Firma işçilərinin orta yaşı nə qədərdir ?


32) [Sualın ID nömrəsi 456 ]
28 domino daşından biri seçildi və 4:4(qoşa dörd) daşı oldu. Yerdə qalan daşlardan təsadüfi seçilən bir daşın xallarının sayının 4:4-ün xallarının sayına, 8-ə bərabər olması ehtimalı nə qədərdir? (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)


33) [Sualın ID nömrəsi 100 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


34) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


35) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


36) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


37) [Sualın ID nömrəsi 307 ]
Şirvan - A, Bakı - K, Şəki - K, Xaçmaz - ?


38) [Sualın ID nömrəsi 322 ]
Tamamlayın:
6,12,15,17,23,26,28,?


39) [Sualın ID nömrəsi 825 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
33,18,65,61,37,?


40) [Sualın ID nömrəsi 251 ]
Kvadratın sətirlərindəki ədədlər bir-biri ilə əlaqəlidir. Bu halda ? işarələrinin əvəzinə nə olmalıdır?


41) [Sualın ID nömrəsi 890 ]
Aydın bir işini həll etmək üçün bankda işləyən Akif ilə bankda görüşməlidir, bunun üçün o ayın 1-i banka gəlir. Bankda isə ona deyirlər ki, Akif məzuniyyətdədir və ayın 14-ü çərşənbə axşamı onun son məzuniyyət günüdür. Ondan sonra işə çıxan kimi Akiflə görüşmək olar. Aydın isə yalnız ayın cüt günləri banka gələ bilir. O halda Aydın ilə Akifin bankda iş görüşü ən tez nə vaxt baş tuta bilər?


42) [Sualın ID nömrəsi 283 ]
?-ın yerində hansı saylı fiqur olmalıdır?


43) [Sualın ID nömrəsi 232 ]
Adaptasiya nədir?


44) [Sualın ID nömrəsi 170 ]
1)Sonrakı peşmançılıq fayda verməz. 2)Daldan atılan daş topuğa dəyər. 3)Ehtiyat igidin yaraşığıdır. 4)Yüz ölç bir biç, 5)İgid ölər, adı qalar.

Məntiqi uyğunluq tapın.


45) [Sualın ID nömrəsi 5121 ]
Mağazadan 4 ədəd eyni qiymətli geyimin hər birini 20% endirimlə alan alıcı nə qədər qənaət etmiş olur?


46) [Sualın ID nömrəsi 241 ]
Şəkildə neçə bütöv parça var?(Şərtə görə kəsişmə nöqtələri kimi görünən hissələr yeni parça yaratmır)


47) [Sualın ID nömrəsi 270 ]
ab*cb=dfe. e=9 isə b hansı variantdakı ədədə bərabər ola bilər? (Burada ab,cb,def yanaşı yazılışdır. Yəni məs: a=1 b=2 isə ab=12.)


48) [Sualın ID nömrəsi 415 ]
84, 76, 69, 63, 58, ?


49) [Sualın ID nömrəsi 5179 ]
1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hasili (yəni 10! = 1*2*...*10 ) aşağıdakılardan hansına tam bölünmür?


50) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?