Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


2) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


3) [Sualın ID nömrəsi 628 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədləri tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 156 ]
x və y hansı ədədlər ola bilər?


5) [Sualın ID nömrəsi 907 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

12,23,38,107,?


6) [Sualın ID nömrəsi 753 ]
125 (6) 1
1 (1) 0
? (5) 8


7) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


8) [Sualın ID nömrəsi 52 ]
72 ( 27 ) 36
102 ( 30 ) 18
16 ( .. ) 20


9) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


10) [Sualın ID nömrəsi 899 ]
Tire işarəsi ilə ayrılmış cütlərin arasındakı əlaqəni taparaq sonuncu cütü tamamlayın. (cütlər bir yerdə məntiqi ardıcıllıq təşkil etmir, sadəcə hər cütün sol və sağ tərəfi arasında məntiqi əlaqə var)

78 - 51, 39 - 21,  48 - 21, 98 - 71, 29 - 11, 99 - ?


11) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


12) [Sualın ID nömrəsi 903 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

319, 292, 256, 196, 142, ?


13) [Sualın ID nömrəsi 5093 ]
Əsas ortaq əlamətlərinə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


14) [Sualın ID nömrəsi 885 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)


15) [Sualın ID nömrəsi 809 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 01:31:44


16) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


17) [Sualın ID nömrəsi 866 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
345 〄 6810
239 〄 4618
487 〄 81614
956 〄 ?


18) [Sualın ID nömrəsi 390 ]
7-77-49.
6-66-36.
11-1111-121.
100-?-10000


19) [Sualın ID nömrəsi 237 ]
Qatar - Dəmir yolu, Piyada - ?


20) [Sualın ID nömrəsi 608 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
198 (728) 24
392 (?) 13


21) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


22) [Sualın ID nömrəsi 730 ]
Quruluşuna görə digərlərindən fərqlənən sözü seçin


23) [Sualın ID nömrəsi 149 ]
4,9,11,23,25,51,53, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 5189 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
makler - dəllal.
jurnal - ?


25) [Sualın ID nömrəsi 853 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?


26) [Sualın ID nömrəsi 687 ]
Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.


27) [Sualın ID nömrəsi 189 ]
20 faizlik artımla banka pul qoyan A bir ildən sonra bankdakı pullarını götürdü. Əgər götürülən pul 3000 manatdırsa, onda bank bir ildə onun pulunu nə qədər artırıb?


28) [Sualın ID nömrəsi 117 ]
Uyğun gələn fiquru tapın:


29) [Sualın ID nömrəsi 36 ]
İnternet saytlarındakı .org sonluğu ... mənasını verir.


30) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?


31) [Sualın ID nömrəsi 165 ]
1990-cı il martın 5-i doğulan şəxsin verilən 4 ildə (2003-2006-cı illər) bir yerdə neçə gün ad günü deyil? (Yəni ad gününü qeyd etmədiyi günlərin sayı nə qədərdir)


32) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


33) [Sualın ID nömrəsi 292 ]
Rus dilində olan aşağıdakı 5 sözdən 4-ü Türk mənşəllidir. Türk mənşəlli olmayan sözü tapın. (Sözlərin tərkibinə yaxud dilimizdəki analoquna fikir verməklə məntiqi analiz et)


34) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


35) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


36) [Sualın ID nömrəsi 494 ]
141 - 22, 16
173 - 26, 49
414 - X, Y
10*Y+X=?


37) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


38) [Sualın ID nömrəsi 951 ]
Göstərilən rəqəmləri rənglərinə görə qruplayıb toplayın.Ən böyük cəm ilə ən kiçik cəm arasındakı fərqi tapın.

Screenshot from 2015-08-03 01:00:01


39) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


40) [Sualın ID nömrəsi 756 ]
Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın


41) [Sualın ID nömrəsi 5132 ]
Sözlərdən uyğun cütlər düzəldərək çatışmayan sözü tapın:

yatırım,moderator,layihə,proyekt,investisiya,?


42) [Sualın ID nömrəsi 5142 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

83= 55

41= 15

76= 13

54= ?


43) [Sualın ID nömrəsi 912 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 11:56:23


44) [Sualın ID nömrəsi 5067 ]
Din ilə dövlətin bir olduğu dövlət quruluşu necə adlanır?


45) [Sualın ID nömrəsi 5123 ]
Bir astronomik ilin təxminən 365 gün 6 saat olduğu məlum olduqda 1-ci əsrdə Romalılar qalıq kimi görünən 6 saat üçün həll düşünməli oldular. Bu həll nədən ibarət idi?


46) [Sualın ID nömrəsi 419 ]
3, 4, 11 - 44
9, 8, 4 - 96
1, 1, 33 - ?


47) [Sualın ID nömrəsi 5112 ]
Giriş qapısındakı kodun 4 rəqəmli və bütün rəqəmlərin eyni olduğu məlumdur. O halda ən çoxu neçə cəhdə kodu tapa bilərsiniz?


48) [Sualın ID nömrəsi 5118 ]
Hansı Bakı və ya Respublika inzibati rayonunun adı yazıçı/şair şərəfinə adlandırılmış deyil?


49) [Sualın ID nömrəsi 50 ]
400 yerlik kvadrat şəkilli zalda sıraların sayını nə qədər azaldıblar ki,yerlər 40% azalıb?


50) [Sualın ID nömrəsi 737 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı tapın

Screenshot from 2015-02-17 17:31:50