Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 182 ]
Hərf dəyişikliyi ilə yazılmış sözlərdən biri digərlərinə uyğun deyil. Onu tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 5156 ]
Çatışmayan fiquru tapın:


3) [Sualın ID nömrəsi 75 ]
Qarşılıqlı uyğunluqdan istifadə etməklə tapın.

0,8,24,48,?


4) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


5) [Sualın ID nömrəsi 921 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-07-20 13:30:16


6) [Sualın ID nömrəsi 499 ]
Saitlərdən ibarət 3 hərfli, ilk və son hərfi fərqli olan birləşmələrin ümumi sayı nə qədərdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 395 ]
Bakı-Ş...,Xaçmaz-Ş...., Astara-C...., Qazax-Q..., Xızı-?


8) [Sualın ID nömrəsi 253 ]
X-in yerində hansı işarə olmalıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18


10) [Sualın ID nömrəsi 102 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlışdır. Doğru olanı tapın.

Virus-...


11) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


12) [Sualın ID nömrəsi 5136 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusda 19 nəfər olarsa və avtobus 2 ci dayanacaqda dayanmazsa 5 ci dayanacaqdan sonra avtobusda neçə nəfər olar?


13) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


14) [Sualın ID nömrəsi 224 ]
2 uzunqulağın 80 vahid miqdarında arpasını yarısını bu gün yarısını sabah olmaqla yem kimi bölmək lazımdır. 1-ci uzunqulağın 2-cidən 1.5 dəfə çox arpa yediyini nəzərə alaraq 1-ci uzunqulağa 1-ci gün neçə vahid miqdarda arpa düşür?


15) [Sualın ID nömrəsi 261 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


16) [Sualın ID nömrəsi 151 ]
Yıxılmaq-Ağrı hiss etmək, Gecə yatmaq - Səhər oyanmaq, Ev tikmək - ?


17) [Sualın ID nömrəsi 136 ]
Simmetrik şəkli bərpa et:


18) [Sualın ID nömrəsi 5093 ]
Əsas ortaq əlamətlərinə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 500 ]
5-liyə mənaca uyğun gəlməyən variantı seçin:


20) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


21) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


22) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


23) [Sualın ID nömrəsi 5190 ]
Eramızdan əvvəl 32-ci ildən 11 il sonrakı ili neçənci il adlandırırıq?


24) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


25) [Sualın ID nömrəsi 587 ]
x-i tapın.


26) [Sualın ID nömrəsi 353 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


27) [Sualın ID nömrəsi 80 ]
2014-cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin doğumundan (e.ə. 356) neçə il keçir?


28) [Sualın ID nömrəsi 5161 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


29) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


30) [Sualın ID nömrəsi 5031 ]
Linglərdən hansı sağ aşağı meyillidir?

Screenshot from 2016-04-19 11:24:32


31) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


32) [Sualın ID nömrəsi 860 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
1,21,3,19,5,17,7,?,?


33) [Sualın ID nömrəsi 469 ]
İlin aylarında bir ayda ən azı neçə saat ola bilər?


34) [Sualın ID nömrəsi 114 ]
"Qələm və kağızı və ya karandaş və xətkeşi və ya kalkulyatoru və ya telefonu mənə ver" tələbini hansı yerinə yetirir?


35) [Sualın ID nömrəsi 5125 ]
Hərf dəyişikliklərini çözərək artıq olan variantı seçin:


36) [Sualın ID nömrəsi 752 ]
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet


37) [Sualın ID nömrəsi 5184 ]
Məşhur rus pedaqoqu A.Makarenkonun fikri ifadə olunan cümlədəki boşluğu məntiqi olaraq tamamlayın:
"İnsana xoşbət olmağı öyrətmək mümkün deyil, amma onu elə ... mümkündür ki, o xoşbəxt olsun."


38) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


39) [Sualın ID nömrəsi 5028 ]
Üç dost Anar, Cəlil və  Ziya sinifdə bir-birinin ardınca üç sırada otururlar. Cəlil Anar ilə Ziyanın arasında deyil. Ziya son sırada oturur. Dostların oturma sırasını öndən arxaya doğru ardıcıl göstərin.

 


40) [Sualın ID nömrəsi 37 ]
Eqoizmin əksi?


41) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


42) [Sualın ID nömrəsi 609 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin


43) [Sualın ID nömrəsi 388 ]
Qarajdakı bütün BMW-lər sedan tiplidir.
Qarajdakı BMW-lər və başqa bir brendi daşıyan avtomobillər xaric, bütün maşınlar offrouder tiplidir.
Qarajdakı Fordlar offrouder, Nissanlar heçbek tiplidir.
Qarajdakı ən bahalı maşın Mersedes brendini daşıyan maşındır.
Mersedes hansı tipə malikdir?


44) [Sualın ID nömrəsi 884 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin  hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Riyaziyyat dərsini oxuyan zaman dəftər və qələm götür, Ədəbiyyat oxuyan zaman ucadan oxu, oxuyarkən diqqətli ol.


45) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


46) [Sualın ID nömrəsi 121 ]
Mükalimə nədir? (Sözün tərkibini məntiqi analiz edin)


47) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


48) [Sualın ID nömrəsi 264 ]
15 - 522
12 - 441
17 - 982
13 - ?


49) [Sualın ID nömrəsi 144 ]
Yox+əşya=Boşqab, Dəvə+mebel=?


50) [Sualın ID nömrəsi 87 ]
1,-1,2,14,3,79, 4, ?