Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 263 ]
?-ın yerində hansı fiqur olmalıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


3) [Sualın ID nömrəsi 763 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-19 13:06:30


4) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 176 ]
aca - 3 , acb - 6, ada - 6, bdc - ? (a,b,c natural ədədlərdir.)


6) [Sualın ID nömrəsi 249 ]
Hansı ölkənin internet domen uzantısı bizim dilimizdə feldir?


7) [Sualın ID nömrəsi 69 ]
İnternet saytlarındakı .uk sonluğu ... mənasını verir.


8) [Sualın ID nömrəsi 328 ]
iş-yol-həyət-bina-pilləkən-ev-qapı-?-otaq.


9) [Sualın ID nömrəsi 265 ]
Malın qiyməti 4 dəfə bahalaşıbsa, mal neçə faiz bahalaşıb?


10) [Sualın ID nömrəsi 945 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

274 (568) 312

593 (973) 421

662 (826) 243

821 (?) 108


11) [Sualın ID nömrəsi 5065 ]
1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

A:B  müsbət  ədəddirmi?

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


12) [Sualın ID nömrəsi 662 ]
Sual işarəsinin yerində nə olmalıdır?


13) [Sualın ID nömrəsi 381 ]
2009-un yanvar ayı 21-ci əsrdə sayca neçənci aydır?


14) [Sualın ID nömrəsi 748 ]
12,51,45,84,78,?


15) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


16) [Sualın ID nömrəsi 5067 ]
Din ilə dövlətin bir olduğu dövlət quruluşu necə adlanır?


17) [Sualın ID nömrəsi 882 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)


18) [Sualın ID nömrəsi 242 ]
İşləyərkən geri qalan saat sutka dəyişəndə düz işləyən saata uyğunlaşdırıldı. Saat hər bir saatda 5 dəqiqə geri qaldı və 5 saat əvvəl tamamilə dayandı. İndi saat axşam 7-yə 10 dəqiqə qalmışdırsa, xarab saat neçəni göstərir? (Təxminən)


19) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükandakı malların 10 %-nin qiyməti 20 %, 70 %-nin qiyməti 10 % artdı, 20 %-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı malların ümumi dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


20) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?


21) [Sualın ID nömrəsi 191 ]
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?


22) [Sualın ID nömrəsi 5037 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

SUPTR - PUSRT

43215 - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


25) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


26) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


27) [Sualın ID nömrəsi 911 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:54:10


28) [Sualın ID nömrəsi 5031 ]
Linglərdən hansı sağ aşağı meyillidir?

Screenshot from 2016-04-19 11:24:32


29) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


30) [Sualın ID nömrəsi 610 ]
Digərlərindən ciddi bir xüsusiyyətə görə fərqlənən variantı seçin ( *|* )


31) [Sualın ID nömrəsi 153 ]
Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?


32) [Sualın ID nömrəsi 183 ]
Məlumdur ki, bir cüt A vəB nərd zərini atdıqda 6*6=36 cür nəticə alına bilər. Zərdə düşən nömrələrin cəminin 9-dan böyük olması ehtimalını tapın. (Ehtimal= (Tələbi ödəyən hallar)/(Bütün mümkün nəticələr). Məsələn düzgün qəpikdə gerb üzünün düşmə ehtimalı 1/2 - yə bərabərdir.)


33) [Sualın ID nömrəsi 455 ]
12, 56, 14, 41 - 6.
34, 17, 24, 11 - 14.
24, 37, 10, 30 - ?.


34) [Sualın ID nömrəsi 934 ]
13 - üo, 45 - bq, 39 - ?


35) [Sualın ID nömrəsi 231 ]
Uyğun fiquru tapın.


36) [Sualın ID nömrəsi 5113 ]
Telefonun ekranındakı kilid üçün olan 4 rəqəmli kodu tam unutmusunuz. Ekrandakı köməkçi mətndə belə yazılıb: "Artan musbet cut reqemler". Kodu tapın:


37) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


38) [Sualın ID nömrəsi 326 ]
-5 və 31 ədədləri arasında neçə tam ədəd yerləşir? (-5 və 31-in özlərini hesaba almayın).


39) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


40) [Sualın ID nömrəsi 5021 ]
”rdipmoo” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


41) [Sualın ID nömrəsi 160 ]
Şəkildə nöqtə tutduğu mövqenin uyğununu soldan sağa neçənci fiqurda tuta bilər?


42) [Sualın ID nömrəsi 873 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
81 * 97
62 * 84
43 * 71
63 * ?


43) [Sualın ID nömrəsi 344 ]
A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdir.
B şəhəri C şəhərindən əhalicə böyükdür.
C şəhəri A şəhəri ilə eyni əhali sayına malikdir.
E şəhəri B şəhəriylə eyni əhali sayına malikdir.
A şəhəri D şəhərindən əhalicə böyükdür.
D şəhəri E şəhərindən əhalicə kiçikdir.

Ən böyük və ən kiçik şəhər hansıdır?


44) [Sualın ID nömrəsi 832 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57


45) [Sualın ID nömrəsi 599 ]
? işarəsinin yerinde tarazlığı saxlamaq üçün nə qədər yük olmalıdır.


46) [Sualın ID nömrəsi 684 ]
Beş rəfiqə Gülay,Aygün, Kəmalə,Samirə və Zəminə 5 müxtəlif rəssamlıq,rəqs,şahmat,gimnastika və toxuculuq dərnəyinə gedirlər . Gülayın getdiyi dərnək Samirənin getdiyi dərnəyin yaxınlığında yerləşir .Zəminə rəqsi sevmir. Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir.Rəssamlıq və toxuculuq bir birinə yaxın yerləşirlər.
Aşağıdakılardan hansının doğru olduğunu əminliklə söyləmək olar?


47) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


48) [Sualın ID nömrəsi 753 ]
125 (6) 1
1 (1) 0
? (5) 8


49) [Sualın ID nömrəsi 5072 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
qəmlə,kadşanar
dnzəi, lgö
slut,?


50) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?