Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 454 ]
Sual işarəsinin əvəzində hansı ədəd olmalıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 803 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:35:25


3) [Sualın ID nömrəsi 923 ]
Aydan, Cəfər və Samir üç fərqli A,B,C məktəblərində üç fərqli kimya, riyaziyyat və və fizika fənlərindən dərs keçirlər.Fizika fənnini deyən Cəfərin dostudur.

Cəfər A məktəbində dərs demir. C məktəbində fizika dərsini deyən müəllim Samirlə qonşudur. Samir kimya dərsini deyir. Cəfər hansı məktəbdə hansı dərsi deyir?


4) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


5) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03


6) [Sualın ID nömrəsi 630 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 497 ]
Sait və samit cütlərindən sözlər düzəldin:
əi, əu, üü, eə - mftn, rs, snbl, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


9) [Sualın ID nömrəsi 490 ]
Məhsulun ilin əvvəlində sabit qalan qiyməti 50 faiz endirildikdən bir müddət sonra 20 faiz qaldırıldı. Məhsulun cari qiyməti ilin əvvəldəkinə nəzərən neçə faiz azalmış oldu?


10) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


11) [Sualın ID nömrəsi 418 ]
Qələbənin 3 xalla, heç-heçənin isə 1 xalla qiymətləndirildiyi 18 komandalı, 2 dövrəli futbol üzrə çempionatın qalibi 34 turdan sonra A komandası oldu. A komandası 74 xal toplayıbsa və çempionat oyunlarını məğlubiyyətsiz başa vura bilməyibsə, o ən çox neçə heç-heçə etmiş ola bilər?


12) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


13) [Sualın ID nömrəsi 165 ]
1990-cı il martın 5-i doğulan şəxsin verilən 4 ildə (2003-2006-cı illər) bir yerdə neçə gün ad günü deyil? (Yəni ad gününü qeyd etmədiyi günlərin sayı nə qədərdir)


14) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


15) [Sualın ID nömrəsi 421 ]
Variantlardakı hansı atalar sözü "Cəfa çəkməyən səfa görməz" atalar sözünə mənaca daha yaxındır:


16) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


17) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


18) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


19) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


20) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


21) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


22) [Sualın ID nömrəsi 5191 ]
İndiki Yunanıstan yaxınlığında yerləşən bu şəhərin əvvəlki adı Adrianopol olub. Bu hansı şəhərdir?


23) [Sualın ID nömrəsi 178 ]
Sual işarəsinin əvəzinə hansı variant uyğun gəlir?


24) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


25) [Sualın ID nömrəsi 5077 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saniyə əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


26) [Sualın ID nömrəsi 5073 ]
Hər keçiddə bir hərf başqa biri ilə əvəz edilirsə, sonuncu koddakı 3 hərfi bərpa edin
CULLC -> BYTTB -> RLCCR ->  P???P


27) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D


28) [Sualın ID nömrəsi 478 ]
Üzüntü - 4, Qalib - 5, İstisna - 5, Müstəqillik - ?


29) [Sualın ID nömrəsi 904 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

69,63,57,52,47,43,?


30) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


31) [Sualın ID nömrəsi 5111 ]
M.Ə.Sabirə aid olan şeir parçasındakı nöqtələri məntiqi düşünərək bərpa edin:
Möminik, kеflənərik arzuyi-cənnət ilə,
Оxumuşlar adını yad еdərik lənət ilə,
... еlm ilə, insaf ilə, hürriyyət ilə,
Biz bu əfsanələri cəhl ilə tənfir еdərik!
Mümkün оlduqca müsəlmanları təkfir еdərik!


32) [Sualın ID nömrəsi 732 ]
Şagirdə müəllimin sualını cavablandırmasında kömək edin.

Screenshot from 2015-01-08 17:15:50

 


33) [Sualın ID nömrəsi 111 ]
22, 12, 15, 65, 34 - 4, 3, 6, 11, ?


34) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


35) [Sualın ID nömrəsi 924 ]
Ardıcıl nömrələnmiş 4 qapı göy,yaşıl,qırmızı,sarı rəngləri ilə rənglənib.Sarı qapı göy və yaşıl qapların arasındadır.Yaşıl qapı qırmızı qapıdan dərhal əvvəlki qapıdır. Qapıların ıralanma ardıcıllığını tapın.


36) [Sualın ID nömrəsi 734 ]
Kvadratların hər birinin daxilindəki 2 ox fiquru arasında eyni əlaqə var. O halda,
? işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru seçin.
Screenshot from 2015-01-08 17:22:12


37) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


38) [Sualın ID nömrəsi 666 ]
Aşağıdakılardan hansı şərtlər birgə doğru olduqda düzgün hökmü almaq olar?
1.a müsbətdirsə
2.a mənfidirsə
3.a* b müsbətdirsə
4.a*b hasili mənfidirsə
... b mənfi ədəddir.


39) [Sualın ID nömrəsi 444 ]
Nömrələnmiş şəkillərdən hansı sol tərəfdəki şəkillə birgə eyni düzbucaqlıdan "qopub"?


40) [Sualın ID nömrəsi 459 ]
1 ildə neçə gündə ayın sıra nömrəsi günün sıra nömrəsindən böyük olur? (Məsələn 06.07.2008 - da 07>06)


41) [Sualın ID nömrəsi 263 ]
?-ın yerində hansı fiqur olmalıdır?


42) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


43) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


44) [Sualın ID nömrəsi 770 ]
1342134154 > 3
193821234 > 1
4983639421 > 2
9231483+623812 > ?


45) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


46) [Sualın ID nömrəsi 42 ]
5-likdə fəaliyyət baxımdan artıq olan variantı seçin


47) [Sualın ID nömrəsi 5049 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2016-06-11 12:11:15


48) [Sualın ID nömrəsi 356 ]
Yazılan ədədlərin dəqiqə göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq uyğunluğu tamamlayın:


49) [Sualın ID nömrəsi 493 ]
1 - 9, 3 - 21, 5 - 25, 8 - 24, 7 - ?


50) [Sualın ID nömrəsi 5116 ]
Dövlət bayrağımızın üzərində bu rənglərdən hansı var?