Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 341 ]
Uyğun variantı seçin:


2) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 591 ]
1 , 4 , 2 ,5 ,3 ,6 ardıcıllığına uyğun üsulla qurulmuş ardıcıllığı tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


8) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


9) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


11) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


12) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


13) [Sualın ID nömrəsi 756 ]
Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın


14) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


15) [Sualın ID nömrəsi 829 ]
Ardıcıllıq hər növbəti həddi özundən əvvəl gələn həddlə B=A2 - (A+1) münasibəti ilə qurulur.(burada A ardıcıllığın öncəki həddi, B isə indiki həddir.) Ardıcıllığın birinci həddi 2 olarsa 4 cü həddi tapın.


16) [Sualın ID nömrəsi 477 ]
5 ədəd zər atılır. Zərlərin hamısının cüt üzü düşürsə, zərlərdəki xalların cəminin ola biləcək maksimum qiyməti ilə minimum qiymətinin fərqini tapın.


17) [Sualın ID nömrəsi 5114 ]
Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?


18) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 831 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:13:19


20) [Sualın ID nömrəsi 814 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Pələng - 4
Toyuq - 2
İlan - 0
Pişik - ?


21) [Sualın ID nömrəsi 797 ]
Anaqramı həll edin artıq variantı seçin.


22) [Sualın ID nömrəsi 163 ]


23) [Sualın ID nömrəsi 445 ]
Tamamlayın.
3, 6, 0 -'063'
1,4,7 - '741'
4, 4 , 0 - '?'


24) [Sualın ID nömrəsi 52 ]
72 ( 27 ) 36
102 ( 30 ) 18
16 ( .. ) 20


25) [Sualın ID nömrəsi 340 ]
M.Ə.Sabirin şerindən verilən 2 sətirdəki boşluğu məntiqi taparaq tamamlayın:
Şimdi hələlik süfrə də qazğan da bizimdir,
Şərbət də bizim, kasa da, ... da bizimdir.


26) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03


27) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


28) [Sualın ID nömrəsi 168 ]
A B-dən böyükdür. C isə D-dən böyükdür. C A-dan da böyükdür. A D-dən kiçikdir. Onda D ... böyükdür.


29) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


30) [Sualın ID nömrəsi 5091 ]
Atəş (...) kin. 3 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir. Bu hərfləri tapın.


31) [Sualın ID nömrəsi 304 ]
Məntiqi uyğunluğu tapın.
S, m, i - C,u
D, z, u - n,a,c,l
s,u - ?


32) [Sualın ID nömrəsi 5135 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusun içində neçə nəfər olsa 4 cü dayanacaqdan sonra avtousun içində 21 nəfər olacaq?


33) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?


34) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


35) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


36) [Sualın ID nömrəsi 5083 ]
bina - mərtəbə - ev
ofis - şkaf - sənədlər
meşə - ? - ?

 


37) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


38) [Sualın ID nömrəsi 267 ]
Tayqa ...


39) [Sualın ID nömrəsi 952 ]
Mehdinin papağı yaşıl, Akifin qırmızı, Cəmilən sarı, Afaqın papağı isə göy rəngdədir. Əvvəlcə Akif Afaqla, Cəmilə Mehdi ilə papağını dəyişdi. Daha sonra Afaq Cəmillə, Akif Mehdi ilə papaqlarını dəyişdilər. Uyğun olaraq Mehdi, Akif, Cəmilə və Afaqın papaqlarının rəngini tapın.


40) [Sualın ID nömrəsi 681 ]
Screenshot from 2014-09-25 13:42:23


41) [Sualın ID nömrəsi 482 ]
Birinci hərfi qalın sait, sonuncu hərfi incə sait, orta hərfi samit olan neçə 3 hərfli birləşmə var?(Əlifbamizda 23 samit, 4 qalın, 5 incə sait var)


42) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


43) [Sualın ID nömrəsi 914 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:58:37


44) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


45) [Sualın ID nömrəsi 134 ]
Uyğunluğu tapın

12-2, 26-2, 29-3 , 68-4, 77-4, 7-1, 240-?


46) [Sualın ID nömrəsi 339 ]
Şagirdin öyrənməli olduğu 9 dərs var. Dərslərin hər biri çətin, orta və yaxud asan sayıla bilər. Çətin dərslərin sayı asan dərslərin sayından 5 dəfə azdır. Şagirdin artıq bir çətin dərsi oxuduğunu bilərək tapın ki, 9 dərsdən neçəsi orta səviyyəlidir?


47) [Sualın ID nömrəsi 5070 ]
Transformasiya nədir?


48) [Sualın ID nömrəsi 5085 ]
Sinifdə 23 şagird var, onların 3-ün yaşı 13, 11-in yaşı 14, qalanların yaşı isə 15-dir. O halda sinifdəki şagirdlərin orta yaş həddini tam ədəd olaraq neçə demək doğru olar?


49) [Sualın ID nömrəsi 120 ]
Müəyyən sayda nəticə əsasında nəticə çıxarıb onu daha böyük miqyasda nəticə kimi istifadə etmək. Bu prosesə hansı uyğun gəlir?


50) [Sualın ID nömrəsi 502 ]
A4=2, A5=2, A7=2, A10=3, A16=4, A79= ?
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?