Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


2) [Sualın ID nömrəsi 5336 ]
Aşağıdakı cədvəldə 2017-ci il üçün ölkələr üzrə avtomobil istehsal sayı təqdim edilmişdir.

Hansı ölkənin əvvəlki ildən sayca artıq olaraq istehsal etdiyi avtobil sayı digər ölkələrin müvafiq göstəricilərindən çoxdur?


ÖlkəAvtomobil sayıİllik artım
Çin248066873.19%
Yaponiya83478365.31%
Almaniya5645581-1.76%
Hindistan39525505.83%
C.Koreya3735399-2.69%
ABŞ3033216-8.13%
İspaniya2291492-1.3%
Braziliya226946825.2%
Meksika190002913%
Fransa17480006.54%


3) [Sualın ID nömrəsi 329 ]
Ardıcıllığı tamamlayın: 11, 14, 12, 17, 20, 18, 23, 26, 24, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 76 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlış yazılıb. Doğru olanı tapın.

Şirkət-...


5) [Sualın ID nömrəsi 687 ]
Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 452 ]
4 - 12, 48, 60, 8, 4
7 - 49, 70, 21, 28, 77
11- 121, 22, 44, ?, 33


7) [Sualın ID nömrəsi 121 ]
Mükalimə nədir? (Sözün tərkibini məntiqi analiz edin)


8) [Sualın ID nömrəsi 5382 ]
Üç nəfər qiyməti 30 manat olan bir otel otağına daxil olur. Onların hər biri 10 manat verir və yığılan 30 manatı otel işçisinə verir. Sonradan oteldəki administrator otağın qiymətinin 25 manat olduğunu xatırlayır və işçisinə 5 manat verir ki, apar bunu üç qonağa qaytar. İşçi 5 manatdan 2 manatı özünə saxlayır və üç qonağın hər birinə 1 manat geri verir. İndi hər qonaq 9 manat (ümumi 27 manat) ödəyib, zəngçinin isə 2 manatı var. Bu da 29 manat edir. Çatışmayan 1 manat haradadır?


9) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


10) [Sualın ID nömrəsi 918 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3421 ➔ 13

5632 ➔ 24

8631 ➔ 55

7532 ➔ ?


11) [Sualın ID nömrəsi 695 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Bəhs-...


12) [Sualın ID nömrəsi 855 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Meh - külək
? - yağış


13) [Sualın ID nömrəsi 864 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?


14) [Sualın ID nömrəsi 909 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

1,3,4,7,11,18,?


15) [Sualın ID nömrəsi 5076 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saat əqrəbi arasında kiçik bucaq neçə dərəcə olar?


16) [Sualın ID nömrəsi 872 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?


17) [Sualın ID nömrəsi 5068 ]
Baş verən hadisələrə şübhəcil baxış - ...


18) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


19) [Sualın ID nömrəsi 421 ]
Variantlardakı hansı atalar sözü "Cəfa çəkməyən səfa görməz" atalar sözünə mənaca daha yaxındır:


20) [Sualın ID nömrəsi 5075 ]
Saat 04:00-da saniyə və saat əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


21) [Sualın ID nömrəsi 93 ]
15,13,17,14 : -1
12, 15, 6, 18 : 9
22, 15,18,19 : ?


22) [Sualın ID nömrəsi 466 ]
10 ədəd fərqli nömrəli şarı 10 ədəd fərqli nömrəli qutuya təsadüfi olaraq yerləşdirdilər. 5 nömrəli şarın 5 nömrəli qutuya düşmə ehtimalı nə qədərdir?


23) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


24) [Sualın ID nömrəsi 281 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


25) [Sualın ID nömrəsi 5077 ]
Saat 04:00-da dəqiqə və saniyə əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


26) [Sualın ID nömrəsi 78 ]
Hophopnamə (...) Naşir


27) [Sualın ID nömrəsi 5367 ]
Aşağıdakılardan hansı sadə ədəd deyil?


28) [Sualın ID nömrəsi 5191 ]
İndiki Yunanıstan yaxınlığında yerləşən bu şəhərin əvvəlki adı Adrianopol olub. Bu hansı şəhərdir?


29) [Sualın ID nömrəsi 125 ]
0, 0, 1 - 1

2, 6, 4 - 56,

3, 4, 7 - ?


30) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


31) [Sualın ID nömrəsi 5299 ]
Səyyah yol ayrıcına çatır, bir yol Doğruçular şəhərinə, bir yol isə Yalançılar şəhərinə aparır.

Yol ayrıcında bir  nəfər oturub. Səyyah bilmir ki, bu adam Yalançılar şəhərindəndır, yoxsa Doğruçular şəhərindən. Təkcə bir sual verməklə səyyah müəyyən edir ki, bu adam yalançılardandır, yoxsa doğruçulardan. Bu hansı sual ola bilər?


32) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


33) [Sualın ID nömrəsi 225 ]
3 nöqtənin yerində hansı variantdakı 4 hərf olsa hər 3 söz tamamlanar?
q..., müq..., əb...


34) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


35) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


36) [Sualın ID nömrəsi 5067 ]
Din ilə dövlətin bir olduğu dövlət quruluşu necə adlanır?


37) [Sualın ID nömrəsi 728 ]
Asif , Vəli və Zakir qardaşlarından biri qonşunun evinin pəncərəsini sındırıb. Qonşu qardaşları sorğuya çəkir. Asif-”Pəncərəni Zakir sındırıb.”, Vəli “-Həmin vaxt mən dərslərimi oxuyurdum” . Qonşu  bilir ki Asif həmişə yalan ,Vəli həmişə doğru danışır.Pəncərəni kim sındırıb?


38) [Sualın ID nömrəsi 931 ]
Qonaqlığa ən sonda gələn bir ailənin 3 üzvü qonaqlıqda olan digər şəxslərlə bir-bir görüşür və sonra məclis başlayır. Qonaqlıqda cəmi 20 şəxs iştirak edibsə, ən sonda gələn ailənin üzvləri bir yerdə digər qonaqlarla cəmi neçə dəfə görüşüblər?


39) [Sualın ID nömrəsi 271 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


40) [Sualın ID nömrəsi 298 ]
1*2*3*...*10 hasilinin son iki rəqəmini məntiqlə tapın.


41) [Sualın ID nömrəsi 5118 ]
Hansı Bakı və ya Respublika inzibati rayonunun adı yazıçı/şair şərəfinə adlandırılmış deyil?


42) [Sualın ID nömrəsi 261 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


43) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


44) [Sualın ID nömrəsi 500 ]
5-liyə mənaca uyğun gəlməyən variantı seçin:


45) [Sualın ID nömrəsi 945 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

274 (568) 312

593 (973) 421

662 (826) 243

821 (?) 108


46) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


47) [Sualın ID nömrəsi 5350 ]
Bu seriyada növbəti nə olacaq? 2, 4, 8, 16, ..., 64


48) [Sualın ID nömrəsi 783 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:48:58


49) [Sualın ID nömrəsi 944 ]
Əhmədin pul qutusunda 3 manat 20 qəpik pul vardı. Bundan sonra o yeni həftədən başlayaraq hər həftənin çərşənbə günü pul qutusuna 1 manat qoyur və hər cümə günü 30 qəpik götürür. Bu qayda ilə keçən 4-cü həftənin cümə axşamı pul qutusunda nə qədər pul olar?


50) [Sualın ID nömrəsi 5359 ]
Aşağıdakı siyahıda hansı söz düzgün yazılıb?