Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5175 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 311 ]
İki maşın gedir. Öndəki maşının sürəti 100 km/saat, geridəkinin sürəti isə 40 km/saat - dır. Öndəki maşının geridəkinə nəzərən sürəti nə qədərdir?


3) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


4) [Sualın ID nömrəsi 251 ]
Kvadratın sətirlərindəki ədədlər bir-biri ilə əlaqəlidir. Bu halda ? işarələrinin əvəzinə nə olmalıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 775 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
2498 -> 1013
8769 -> 1713
7558 -> ?


6) [Sualın ID nömrəsi 351 ]
Son sətirdəki sözün təşkilində hansı "adamlar" cütü iştirak edə bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 443 ]
A+B+C<43 və A=2B=4C məlumdur. O halda C-nin ala biləcəyi ən böyük tək ədədi tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 5086 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
12,15,20,27,38,?


9) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 744 ]
Nə qoydular yazayım,
Nə qırdılar ...

Əli Bəy Hüseynzadənin şeirindən olan bu parçada üç nöqtəni məntiqi tamamlayın


11) [Sualın ID nömrəsi 229 ]
Çempionatda B futbol klubu 25 oyundan sonra 21 qələbəylə 2-ci yerdədir. 1-ci yerdə gedən A klubu ondan az qələbə qazansa da, xalca öndədir. B klubunun 1 heç-heçə etdiyini nəzərə alsaq, A klubunun çempionatda neçə heç-heçə etdiyini tapın. (Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirilir)


12) [Sualın ID nömrəsi 223 ]
Diskriminasiya sözü hansı varianta uyğun gəlir.


13) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


14) [Sualın ID nömrəsi 149 ]
4,9,11,23,25,51,53, ?


15) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


16) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


17) [Sualın ID nömrəsi 181 ]
Ütü - Soyuducu - Paltaryuyan

Liviya - Sudan - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


19) [Sualın ID nömrəsi 459 ]
1 ildə neçə gündə ayın sıra nömrəsi günün sıra nömrəsindən böyük olur? (Məsələn 06.07.2008 - da 07>06)


20) [Sualın ID nömrəsi 80 ]
2014-cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin doğumundan (e.ə. 356) neçə il keçir?


21) [Sualın ID nömrəsi 886 ]
Şeir parçasında çatışmayan hissəni məntiqi tamamlayın:

Səadət fürsətini qaçırtdıq sən də, mən də,
Onu köhlən at kimi salmalıydıq kəməndə,
Hərdən sevda yolunu azıb dumanda, çəndə,
Sənə ümid verəcək bir işıq görməyəndə
... olurammı cığırlar arasında?
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi? (Ə.Kürçaylı)


22) [Sualın ID nömrəsi 462 ]
Təkamül sözü hansı sözə mənaca yaxındır?


23) [Sualın ID nömrəsi 931 ]
Qonaqlığa ən sonda gələn bir ailənin 3 üzvü qonaqlıqda olan digər şəxslərlə bir-bir görüşür və sonra məclis başlayır. Qonaqlıqda cəmi 20 şəxs iştirak edibsə, ən sonda gələn ailənin üzvləri bir yerdə digər qonaqlarla cəmi neçə dəfə görüşüblər?


24) [Sualın ID nömrəsi 899 ]
Tire işarəsi ilə ayrılmış cütlərin arasındakı əlaqəni taparaq sonuncu cütü tamamlayın. (cütlər bir yerdə məntiqi ardıcıllıq təşkil etmir, sadəcə hər cütün sol və sağ tərəfi arasında məntiqi əlaqə var)

78 - 51, 39 - 21,  48 - 21, 98 - 71, 29 - 11, 99 - ?


25) [Sualın ID nömrəsi 614 ]
Sual işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır ?


26) [Sualın ID nömrəsi 106 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
***lıq, Hüseyn***, Supern***


27) [Sualın ID nömrəsi 324 ]
Böyük adron kollayderi nədir?


28) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


29) [Sualın ID nömrəsi 774 ]
İsmayıl bir gündə kitabın 32 səhifəsini oxudu. Bu oxunan hissə kitabdakı ümumi vərəqlərin 1/8 hissəsidir. Kitabdakı vərəqlərin sayını tapın.


30) [Sualın ID nömrəsi 5043 ]
Tərəfləri 12 sm olan kvadrat şəkilli kağızın üst hissəsindən əvvəlindən axıradən kəsməklə 2 sm hündürlükdə olan düzbucaqlı hissəni kəsib götürdük. Yerdə qalan hissənin sahəsi nə qədər olar?


31) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


32) [Sualın ID nömrəsi 441 ]
4, 17 - 14, 3
6, 7 - 6, 4
10, 3 - 3, 4
8, 8 - X, Y.
X+Y=?


33) [Sualın ID nömrəsi 823 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Mərtəbə - bina
? - ev


34) [Sualın ID nömrəsi 244 ]
1=0001,2=0010, 3=0011, 4=0100, 5=0101, 8=? (açar söz: ikilik )


35) [Sualın ID nömrəsi 5145 ]
Tək satılan bir məhsul nəzəri olaraq ən çox neçə faiz endirimlə satıla bilər?


36) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


37) [Sualın ID nömrəsi 611 ]
Perimetri 100 m olan düzbucaqlı şəklində bağçanın ətrafına çəkilmiş hasar kvadrat şəklində bağça üçün istifadə olunarsa bir tərəfə nə qədər hasar çəkilər?


38) [Sualın ID nömrəsi 5137 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır. Yəni 1-ci dayanacağa gələrkən avtobusda sərnişinlər artıq var.) :

1 ci dayanacaq : 8 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 6 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 4 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 9 nəfər enir

5 ci dayanacaq : 1 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusda 5 ci dayanacaqdan sonra 31 nəfər varsa 2-ci dayanacaqdan sonra neçə nəfər olar?


39) [Sualın ID nömrəsi 362 ]
Xəttlərin köməyi ilə hərflərdən iki söz düzəldib onlara uyğun variantı seçin:


40) [Sualın ID nömrəsi 517 ]


41) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


42) [Sualın ID nömrəsi 888 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən kiçik deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


43) [Sualın ID nömrəsi 5134 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından sonradır. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


44) [Sualın ID nömrəsi 5023 ]
A çoxluğu ilə B çoxluğunun ortaq elementləri var.C çoxluğunun elementəri isə A və  B çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunub. Bu məlumata əsasən A, B, C çoxluqlarının visual təsviri aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

Screenshot from 2016-04-14 12:08:49


45) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


46) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


47) [Sualın ID nömrəsi 407 ]
Cütlər arasındakı qanunauyğunluğu tapın: 14-15, 21-3, 15-24, 23-5, 27-45 35-?


48) [Sualın ID nömrəsi 391 ]
Tamamlayın: 0, 3, 3, 6, 12, 21, 39, ?


49) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


50) [Sualın ID nömrəsi 831 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:13:19