Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 426 ]
28 domino daşından təsadüfi olaraq bir daş seçildikdə seçilmiş daşdakı xalların sayının 3-dən kiçik olma ehtimalını tapın. (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)


2) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 356 ]
Yazılan ədədlərin dəqiqə göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq uyğunluğu tamamlayın:


4) [Sualın ID nömrəsi 484 ]
Artıq olan variantı seçin .


5) [Sualın ID nömrəsi 131 ]
B12 A B6 =108, B4 A B1 = 15, B13 A B7 = ?


6) [Sualın ID nömrəsi 272 ]
21,20,24,15,31,6,42,?


7) [Sualın ID nömrəsi 385 ]
Tamamlayın:
Üsyan - 1, 2, 3, 4, 5.
aynalı - 4, 3, 5, 4, 6, 7.
Zümrə - 8, 9, 10, 11, 12.
Aslan - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 951 ]
Göstərilən rəqəmləri rənglərinə görə qruplayıb toplayın.Ən böyük cəm ilə ən kiçik cəm arasındakı fərqi tapın.

Screenshot from 2015-08-03 01:00:01


10) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48


11) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


12) [Sualın ID nömrəsi 936 ]
lyiaedl - hərflərin yerini dəyişərək Azərbaycan dilində olan sözü tapın və variantlarda o sözə mənaca yaxın olan sözü seçin.


13) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


14) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


15) [Sualın ID nömrəsi 602 ]
Fərqli olanı tapın


16) [Sualın ID nömrəsi 252 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Şmanı-Otoyat, Yəvem - İrkə, Neyhav - ?


17) [Sualın ID nömrəsi 354 ]
Məntiqi yolla tapın: 3*3*3*...*3 (100 dəfə) hasilinin sonuncu rəqəmi hansıdır?


18) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


19) [Sualın ID nömrəsi 157 ]
1, 4, 5 - 15

2, 6, 4 - 10

1, 4, 9 - 25

3, 2, 7 - ?


20) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


21) [Sualın ID nömrəsi 328 ]
iş-yol-həyət-bina-pilləkən-ev-qapı-?-otaq.


22) [Sualın ID nömrəsi 890 ]
Aydın bir işini həll etmək üçün bankda işləyən Akif ilə bankda görüşməlidir, bunun üçün o ayın 1-i banka gəlir. Bankda isə ona deyirlər ki, Akif məzuniyyətdədir və ayın 14-ü çərşənbə axşamı onun son məzuniyyət günüdür. Ondan sonra işə çıxan kimi Akiflə görüşmək olar. Aydın isə yalnız ayın cüt günləri banka gələ bilir. O halda Aydın ilə Akifin bankda iş görüşü ən tez nə vaxt baş tuta bilər?


23) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


24) [Sualın ID nömrəsi 5126 ]
Bir məhsulun qiyməti 200 manatdan endirimlə 80 manata düşübsə, neçə faiz endirim edilib?


25) [Sualın ID nömrəsi 903 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

319, 292, 256, 196, 142, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 921 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-07-20 13:30:16


27) [Sualın ID nömrəsi 94 ]


28) [Sualın ID nömrəsi 282 ]
1,11,2,10,3,9,?


29) [Sualın ID nömrəsi 673 ]
Proqramçı → Kod
Yazıçı → ?


30) [Sualın ID nömrəsi 935 ]
Aşağıda 5 təbiət hadisəsi verilmişdir. Mənşəcə digərlərinə uyğun gəlməyən variantı seçin.


31) [Sualın ID nömrəsi 99 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


32) [Sualın ID nömrəsi 185 ]


33) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


34) [Sualın ID nömrəsi 884 ]
Aşağıdakı cümlədə hansı əmrin  hər bir halda mütləq yerinə yetirilməsi tələb edilir?

Riyaziyyat dərsini oxuyan zaman dəftər və qələm götür, Ədəbiyyat oxuyan zaman ucadan oxu, oxuyarkən diqqətli ol.


35) [Sualın ID nömrəsi 241 ]
Şəkildə neçə bütöv parça var?(Şərtə görə kəsişmə nöqtələri kimi görünən hissələr yeni parça yaratmır)


36) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


37) [Sualın ID nömrəsi 5135 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusun içində neçə nəfər olsa 4 cü dayanacaqdan sonra avtousun içində 21 nəfər olacaq?


38) [Sualın ID nömrəsi 5090 ]
Banka 10% illik artma ilə 6000 manat pul qoyan şəxsin pulu götürmədikdə düz 3 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


39) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D


40) [Sualın ID nömrəsi 72 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


41) [Sualın ID nömrəsi 5128 ]
Qələbənin 3, heç-heçənin 1 xalla dəyərləndirildiyi turnirdə bir klub 38 oyundan sonra 89 xal toplayıb. Bu klubun neçə qələbə qazandığını tapın.


42) [Sualın ID nömrəsi 115 ]


43) [Sualın ID nömrəsi 812 ]
x,y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:12:12


44) [Sualın ID nömrəsi 5279 ]
 Doğru olanı göstər.


45) [Sualın ID nömrəsi 578 ]
Digərlərindən fərqlənəni seçin.


46) [Sualın ID nömrəsi 580 ]
Uyğun gələn variantı tapın(hər sözə bir variant uyğundur):
Azər
Amil
Röya => Röya -?
Maya
Səma


47) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


48) [Sualın ID nömrəsi 486 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
İlk 3 komandada topların fərqi müvafiq olaraq 5-2, 3:1 və 2:4-dür. Sonuncu komandada topların fərqi neçə ola bilər?


49) [Sualın ID nömrəsi 939 ]
Asif işdən saat 6-da çıxaraq evə doğru  velosipedlə yola düşdü. Velosipedin orta sürəti saniyədə 3 metr  olmaqla Asifin 1 saatdan sonra evə çatdığını nəzərə alaraq işdən evə qədər olan yolun təxmini uzunluğunu seçin.


50) [Sualın ID nömrəsi 5096 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

3-25, 7-81, 9-121, 13-?