Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 865 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
44 ௫ 12 = 20
52 ௫ 11 = 30
64 ௫ 16 =32
48 ௫ 13 -?


2) [Sualın ID nömrəsi 5015 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları. A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur. Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 5088 ]
Variantlar içində artıq olanı seçin. (açar söz: müstəvi)


4) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


5) [Sualın ID nömrəsi 830 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:11:24


6) [Sualın ID nömrəsi 916 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 12:00:13


7) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


8) [Sualın ID nömrəsi 827 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
124 (4810) 366
456 ( ? ) 643


9) [Sualın ID nömrəsi 472 ]
21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?


10) [Sualın ID nömrəsi 415 ]
84, 76, 69, 63, 58, ?


11) [Sualın ID nömrəsi 136 ]
Simmetrik şəkli bərpa et:


12) [Sualın ID nömrəsi 245 ]
Aşağıdakı sözdə hərflərin yeri dəyişilib. Bərpa etsək nə adı alarıq?
Altinatad.


13) [Sualın ID nömrəsi 813 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33


14) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


15) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 231 ]
Uyğun fiquru tapın.


17) [Sualın ID nömrəsi 301 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl


18) [Sualın ID nömrəsi 805 ]
1-ci və 2 -ci ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğa əsasən 3-cü ardıcıllıqla bağlı 4-cü ardıcıllığı qurun.

1)3,9,6,18,15

2)27,9,12,4,7

3)4,16,12,48,44

4) ?


19) [Sualın ID nömrəsi 451 ]
Hər iki hərfi bir-birindən fərqli saitlərdən(a,ı,o,u,e,ə,i,ö,ü) ibarət olan neçə ikihərfli birləşmə mövcuddur?


20) [Sualın ID nömrəsi 483 ]
12, 16, 64, 60, 15, ?, 76


21) [Sualın ID nömrəsi 454 ]
Sual işarəsinin əvəzində hansı ədəd olmalıdır?


22) [Sualın ID nömrəsi 823 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Mərtəbə - bina
? - ev


23) [Sualın ID nömrəsi 156 ]
x və y hansı ədədlər ola bilər?


24) [Sualın ID nömrəsi 856 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Saat - qol
Sırğa - qulaq
Üzük - ?


25) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


26) [Sualın ID nömrəsi 5136 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusda 19 nəfər olarsa və avtobus 2 ci dayanacaqda dayanmazsa 5 ci dayanacaqdan sonra avtobusda neçə nəfər olar?


27) [Sualın ID nömrəsi 683 ]
x+y -?
Screenshot from 2014-09-25 13:45:37


28) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


29) [Sualın ID nömrəsi 579 ]
Çəmənlikdə qoyunlarla toyuqların ayaqlarinin birgə sayı 160 dir.Qoyunlar toyuqlardan 10 baş artıqdır.Qoyunların və toyuqların sayını tapın.


30) [Sualın ID nömrəsi 5123 ]
Bir astronomik ilin təxminən 365 gün 6 saat olduğu məlum olduqda 1-ci əsrdə Romalılar qalıq kimi görünən 6 saat üçün həll düşünməli oldular. Bu həll nədən ibarət idi?


31) [Sualın ID nömrəsi 5101 ]
Ağac əkiləndə boyu 3 m idi.Ağac hər il 2 m boy atır.5 il sonra ağacın boyundan 3m kəsildi.Ağacın boyu nə qədər oldu?


32) [Sualın ID nömrəsi 5128 ]
Qələbənin 3, heç-heçənin 1 xalla dəyərləndirildiyi turnirdə bir klub 38 oyundan sonra 89 xal toplayıb. Bu klubun neçə qələbə qazandığını tapın.


33) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


34) [Sualın ID nömrəsi 5180 ]
Orta məktəbdə ötən il 1458 şagird var idi.  98 məzun 11-ci sinfi bitirdi, 32 şagird də 9-cu sinifi bitirəndən sonra məktəbdən ayrıldı. Həmçinin məktəbdən müxtəlif siniflərdən şəxsi səbəblərlə 34 şagird ayrıldı.

Növbəti ildə isə məktəbə 161 1-ci sinif gəldi, müxtəlif yuxarı siniflərə də 23 şagird gəldi. Məktəbdə keçən il ilə müqayisədə neçə şagird artımı oldu?


35) [Sualın ID nömrəsi 765 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?


36) [Sualın ID nömrəsi 872 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?


37) [Sualın ID nömrəsi 108 ]
3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9


38) [Sualın ID nömrəsi 959 ]
Topdan satış məntəqəsində satılan malın bir dənəsinin zay çıxma ehtimalı 3% təşkil edir. Alıcı bu faktı bilərək oradan 2000 ədəd mal alıb apardı. Malları təyinatı üzrə istifadə edəndən sonra o, dostuna dedi: "Bu dəfəki mallarda bəxtim gətirdi, zay məhsul gözləniləndən azacıq az çıxdı. "

Aşağıdakı hansı ədəd yuxarıda deyiləni ödəyən zay məhsul sayını göstərə bilər?


39) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


40) [Sualın ID nömrəsi 5192 ]
12, 7 - 96
14, 3 - 48,
11, 5 - 65,
16, 4 - ?


41) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


42) [Sualın ID nömrəsi 5162 ]
Çatışmayan hərfləri tapın:


43) [Sualın ID nömrəsi 74 ]
Artıq olan variantı seçin (açar söz: peşə)


44) [Sualın ID nömrəsi 5190 ]
Eramızdan əvvəl 32-ci ildən 11 il sonrakı ili neçənci il adlandırırıq?


45) [Sualın ID nömrəsi 484 ]
Artıq olan variantı seçin .


46) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


47) [Sualın ID nömrəsi 5086 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
12,15,20,27,38,?


48) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


49) [Sualın ID nömrəsi 734 ]
Kvadratların hər birinin daxilindəki 2 ox fiquru arasında eyni əlaqə var. O halda,
? işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru seçin.
Screenshot from 2015-01-08 17:22:12


50) [Sualın ID nömrəsi 885 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Özüylə savaşı nə bilsin naşı?

Daim savaşdadır aqil özüylə.

Dostun pis işini üzünə qarşı,

…   işlərini ardınca söylə! (B.Vahabzadə)