Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5089 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

**mi, ə**li


2) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 486 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
İlk 3 komandada topların fərqi müvafiq olaraq 5-2, 3:1 və 2:4-dür. Sonuncu komandada topların fərqi neçə ola bilər?


4) [Sualın ID nömrəsi 771 ]
Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 804 ]
a❤b=2a-b

a㉿b=a+b

(2❤3)㉿5 - ?

 


6) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


7) [Sualın ID nömrəsi 37 ]
Eqoizmin əksi?


8) [Sualın ID nömrəsi 957 ]
"Avtomobillərin yanacaq ilə işləməsi şəhərin havasını çirkləndirir".

Hansı variant yuxarıdakı cümlədə ifadə olunan problemin səbəbinə qarşı yönəlməyib?


9) [Sualın ID nömrəsi 286 ]
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)


10) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


11) [Sualın ID nömrəsi 818 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsin yerində uyğun gələn variantı seçin.
Sümük - ilik
Damar - ?


12) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


13) [Sualın ID nömrəsi 391 ]
Tamamlayın: 0, 3, 3, 6, 12, 21, 39, ?


14) [Sualın ID nömrəsi 5138 ]
Dairəvi stol arxasında adları A,B,C,D,E ilə şifrələmiş 5 nəfər oturub.B A nın dərhal solunda oturub.A ilə C arasında iki nəfər oturub onlardan biri B dir.Bu şərtlərə əsasən aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir.

1.D C ilə B arasında oturub.

2.C ilə B arasında ya D ya da E oturub.

3.A ilə C arasında üç nəfər oturub.

4.D ilə C yanaşı oturub


15) [Sualın ID nömrəsi 5026 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Məktəb - 2,5

Məhəllə - 2,4,7

Gələcək - 2,4,6

Əlincə - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 741 ]
Düşüncə -  $*&*@!%  , Asiya - #^?>#  formasında şifrələnmişdir.Buna uyğun olaraq “ *&*>%@ [email protected]^#@ “   şifrələnmiş mətnini açın.


17) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?


18) [Sualın ID nömrəsi 181 ]
Ütü - Soyuducu - Paltaryuyan

Liviya - Sudan - ?


19) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


20) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


21) [Sualın ID nömrəsi 5072 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
qəmlə,kadşanar
dnzəi, lgö
slut,?


22) [Sualın ID nömrəsi 96 ]
Internet Explorer nədir?


23) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


24) [Sualın ID nömrəsi 4963 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
245 ⤩ 31524
876 ⤩ 634835
974 ⤩ 804815
671 ⤩ ?


25) [Sualın ID nömrəsi 459 ]
1 ildə neçə gündə ayın sıra nömrəsi günün sıra nömrəsindən böyük olur? (Məsələn 06.07.2008 - da 07>06)


26) [Sualın ID nömrəsi 296 ]
Kiçicik sayda hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa etməklə digər 4 sözə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


27) [Sualın ID nömrəsi 940 ]
Elçin yeni ilin ilk günündən idman təmrinləri etməyə başladı. Hər gün ayın gün nömrəsinə uyğun sayda təmrin etməklə günü gündən daha çox təmrin etmiş oldu. Məsələn 1 yanvarda 1 təmrin, 2 yanvarda 2, 10 yanvarda 10 təmrin və.s. Ay tamam olandan sonra o bitən ayın son 3 günündə cəmi neçə təmrin etmiş oldu?


28) [Sualın ID nömrəsi 5271 ]
Banka illik 12% gəlirlə əmanət yerləşdirmisiniz və bank bu şərtlər altında gəlirinizi sizə hər ay verir.

Banka 5000 manat pul qoyduqda bank sizə hər ay nə qədər pul ödəmiş olar?


29) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


30) [Sualın ID nömrəsi 5276 ]
Qanunauyğunluğun pozulduğu variantı seçin.


31) [Sualın ID nömrəsi 69 ]
İnternet saytlarındakı .uk sonluğu ... mənasını verir.


32) [Sualın ID nömrəsi 5083 ]
bina - mərtəbə - ev
ofis - şkaf - sənədlər
meşə - ? - ?

 


33) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


34) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


35) [Sualın ID nömrəsi 46 ]
Google (...) məktub


36) [Sualın ID nömrəsi 745 ]
Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?


37) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?


38) [Sualın ID nömrəsi 589 ]
Üç müxtəlif sarı,qırmızı,yaşıl rəngdə qapı yanaşı qurulub və nömrələnib.Aşağıdakı şərtlərə görə qapıların sıralanma ardıcıllığını tapın.
Sarı qapı yaşıl və qırmızı qapılar arasında deyil.
Yaşıl qapı qırmızıdan sonra gəlir .
Yaşıl qapı 2 ci deyil.


39) [Sualın ID nömrəsi 681 ]
Screenshot from 2014-09-25 13:42:23


40) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


41) [Sualın ID nömrəsi 867 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin
91 ㉿ 38
54 ㉿ 90
32 ㉿ 46
34 ㉿ ?


42) [Sualın ID nömrəsi 179 ]
2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?


43) [Sualın ID nömrəsi 926 ]
Şirkətə Aydan, Emil, Zaur adında üç işçi gəlib. Onlar mühasib, proqramçı və kargüzar vəzifələri üzrə işləyəcəklər. Mühasib vəzifəsində işləyəcək işçi qadın deyil. Emil kargüzar vəzifəsində işləyəcək. Zaur hansı vəzifədə işləyəcək?


44) [Sualın ID nömrəsi 923 ]
Aydan, Cəfər və Samir üç fərqli A,B,C məktəblərində üç fərqli kimya, riyaziyyat və və fizika fənlərindən dərs keçirlər.Fizika fənnini deyən Cəfərin dostudur.

Cəfər A məktəbində dərs demir. C məktəbində fizika dərsini deyən müəllim Samirlə qonşudur. Samir kimya dərsini deyir. Cəfər hansı məktəbdə hansı dərsi deyir?


45) [Sualın ID nömrəsi 749 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:47:25

 


46) [Sualın ID nömrəsi 509 ]
Firmada 10 işçi çalışır, 9 nəfərin 32 , bir nəfərin 42 yaşı var. Firma işçilərinin orta yaşı nə qədərdir ?


47) [Sualın ID nömrəsi 428 ]
sərvət, razı, vətən - təranə
günəş, layiq, əməl - ?


48) [Sualın ID nömrəsi 801 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-26 17:32:21


49) [Sualın ID nömrəsi 167 ]
Hansı ədəd məşhur Fibonaççi sırasına daxil deyil? (F(0)=1; F(1)=1; F(2)=2;... F(n)=F(n-1)+F(n-2)).


50) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?