Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...


2) [Sualın ID nömrəsi 94 ]


3) [Sualın ID nömrəsi 679 ]
Digərlərindən fərqlənən sözü seçin


4) [Sualın ID nömrəsi 177 ]
Küçədəki binaları 1-dən 150-dək olan 150 evi nömrələmək üçün zavoda metal rəqəmlər düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 2 rəqəmi olan neçə ədəd lövhəcik düzəldəcək?


5) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 855 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Meh - külək
? - yağış


7) [Sualın ID nömrəsi 246 ]
23-Futbol-11
?- Boks - 1


8) [Sualın ID nömrəsi 106 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
***lıq, Hüseyn***, Supern***


9) [Sualın ID nömrəsi 5144 ]
000, 001, 010, 011, ? , 101, 110, 111


10) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18


11) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


12) [Sualın ID nömrəsi 588 ]
Aralarındakı məsafə S olan iki məntəqədən eyni zamanda minik və yuk maşını qarşı qarşıya hərəkətə başladı.Yük maşınının sürəti 30 km/saat minik maşının sürəti isə 50 km/saat dır.Maşınlar nə qədər müddətən sonra görüşəcək?


13) [Sualın ID nömrəsi 609 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin


14) [Sualın ID nömrəsi 273 ]
?-ın yerində hansı ədəd olmalıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 92 ]
1,8,14 - 1;5

1,4,12 - 1;7

2,7,17 - 1;?


16) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


18) [Sualın ID nömrəsi 388 ]
Qarajdakı bütün BMW-lər sedan tiplidir.
Qarajdakı BMW-lər və başqa bir brendi daşıyan avtomobillər xaric, bütün maşınlar offrouder tiplidir.
Qarajdakı Fordlar offrouder, Nissanlar heçbek tiplidir.
Qarajdakı ən bahalı maşın Mersedes brendini daşıyan maşındır.
Mersedes hansı tipə malikdir?


19) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


20) [Sualın ID nömrəsi 404 ]
4 ( 1 __ 12 ) 10
11 (15 __ 14 ) 85
X ( 8 __ 7 ) Y
X+Y=?


21) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


22) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


23) [Sualın ID nömrəsi 492 ]
{31, 71, 91, 32, 13, 73, 14, ?}
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


24) [Sualın ID nömrəsi 487 ]
11, 20 - 8
41, 12 - 34
14, 14 - ?


25) [Sualın ID nömrəsi 5301 ]
Fənn - fizika - qüvvə
Sənət - ? - rəqs


26) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


27) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


28) [Sualın ID nömrəsi 503 ]
A|5*A|5=?
Əgər | yanaşı yazılma operatorudursa, sual işarəsinin yerində hansı ifadə olmalıdır? (Yanaşı yazılma operatoru yəni 1|2=12, 10|20=1020, 1|0=10 və.s.)


29) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


30) [Sualın ID nömrəsi 5178 ]
Bir yumurta səbətində 25 yumurta var, anbarda yanaşı 30 sırada səbətlər düzülüb. Hər sırada da üst-üstə 20 səbət var.

Səbətləri daşıyarkən məlum oldu ki, 4 səbət tam boşdur.  Qalanlar isə gözlənildiyi kimi doludur. Anbarda nə qədər yumurta var?


31) [Sualın ID nömrəsi 471 ]
4 qardaş 4 müxtəlif şəhərə çatdıqdan sonra bir-biri ilə telefon əlaqəsi yaradırlar. Bütün qardaşlar bir-biriylə danışdı və hər qardaş digəri ilə yalnız bir dəfə danışmış oldu. Hər telefon danışığı 2 dəqiqə sürübsə, qardaşlar bir-biriylə cəmi neçə dəqiqə danışmış oldular?


32) [Sualın ID nömrəsi 282 ]
1,11,2,10,3,9,?


33) [Sualın ID nömrəsi 5261 ]
Əgər bütün deyilən fikirləri səmimi hesab etsək, o halda hansı şəxs piano çalmağı bacarır?

Yusif: Piano çalmaq mənə çox asan görünür, qısa zamanda öyrənib piano çala bilərəm.

İnci: Mən piano çalmağı bacararam.

Hüseyn: İndiyə qədər piano çalmasam da, bunu bacararam.

Aynur: İfaçı zəif ifa etdi, o əsəri mən daha yaxşı ifa edə bilərəm.

Tuncay: Piano çalmaq məncə çox asandır.


34) [Sualın ID nömrəsi 494 ]
141 - 22, 16
173 - 26, 49
414 - X, Y
10*Y+X=?


35) [Sualın ID nömrəsi 359 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


36) [Sualın ID nömrəsi 304 ]
Məntiqi uyğunluğu tapın.
S, m, i - C,u
D, z, u - n,a,c,l
s,u - ?


37) [Sualın ID nömrəsi 5117 ]
Təqlid etmək - hansı variant bu sözə daha çox uyğun gəlir?


38) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


39) [Sualın ID nömrəsi 522 ]
12 (3) 43
31 (8) 55
12 (?) 79.


40) [Sualın ID nömrəsi 580 ]
Uyğun gələn variantı tapın(verilən 5 variantın hər biri verilmiş bir ada uyğundur):
Azər
Amil
Röya
Maya
Səma

Röya -?


41) [Sualın ID nömrəsi 950 ]
İki dost bir biri haqqında aşağıdakıları deyirlər.

Samir : Cəmil əsla yalan danışmaz.

Cəmil : Samir əsla yalan danışmaz.

Bu deyilənlərə görə aşağıdakılardan neçəsi doğrudur?

1.Cəmil düzgün,Samir yalan danışa bilər.

2.Samir düzgün,Cəmil yalan danışa bilər.

3.Hər ikisi yalan danışa bilər.

4.Hər ikisi doğru danışa bilər.


42) [Sualın ID nömrəsi 316 ]
16542 - 18, 23412 - 12, 41411 - 11, 54789 - ?


43) [Sualın ID nömrəsi 300 ]
Tamamlayın: 1, 5, 4, 1, 3, 2, 1, ?


44) [Sualın ID nömrəsi 822 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?


45) [Sualın ID nömrəsi 5139 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

213 = 66

411 = 64

250 = 70

811 = ?


46) [Sualın ID nömrəsi 960 ]
Ox ilə hədəfi vurma cəhdləri edən Cabir əvvəlki nəticələrini hesablayaraq gördü ki, onun ortalama nəticəsi belədir: "hər 100 cəhddən 72-sində o hədəfə düşür".

Bu dəfə Cabir yenidən cəhd eləyərək 30 atış etdi.  Və nəticə haqqında dostuna dedi: "nədənsə bu dəfəki nəticəm əvvəlki orta nəticəmdən demək olar 2 dəfə zəif oldu".

Cabir bu dəfə neçə dəfə hədəfə düşdü?


47) [Sualın ID nömrəsi 5275 ]
Bildiyimiz kimi, proyektorlarla divarda prezentesiya təqdim edərkən divarda rəngli görüntülər alınır.

Bəs bu zaman qara rəng necə alınır?


48) [Sualın ID nömrəsi 955 ]
Adil evə gələrək qardaşları Elçin və Elmirə dedi: konsertin vaxtını öyrəndim. İndi sizə bir şey deyəcəm, özünüz tapın tarixi: Konsert bu 4 tarixdən birindədir:

14 iyun, 12 iyun, 12 iyul, 13 iyul.

Gəlin birinizə ayı, digərinizə günü deyim, və bir birinizə bildiyinizi demədən doğru tarixi tapın:

Sonra Adil Elçinə təkcə ayı, Elmirə isə günü dedi.

Bir qədər düşündükdən sonra Elmir dedi: "Mən təkcə günü bilirəm, ayı bilmirəm, tapmaq üçün yetərli məlumat yoxdur."

Elçin dedi: "Mən isə təkcə ayı bilirəm, günü yox.  Amma bir dəqiqə... Madam ki, Elmir ayı bilmədi, o halda mən günü də tapdım. Mən bildim cavabı. Konsert ** iyul tarixindədir." Bu cavab düzgün oldu.

İndi məsələni diqqətlə oxuyub **-un yerində nə olmalıdır onu tapın.


49) [Sualın ID nömrəsi 5174 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ?


50) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?