Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 882 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Cütçü babasan, buğdanı ver, darı yeyərsən,

Su olmasa, qışda əridib qarı yeyərsən,

Daşdan yumuşaq zəhr nədir, …  yeyərsən,

Öyrənməmisən ət-yağa dünyadə, əkinçi!

Heyvan kimi ömr eyləmisən sadə, əkinçi! (M.Ə.Sabir)


2) [Sualın ID nömrəsi 807 ]
7 * 5 =6

9 * 3 =2

8 * 6 =7

5 * 3 -?


3) [Sualın ID nömrəsi 740 ]
Anaqramı həll edin və uyğun gələn sözü tapın:

Akzə,əcüşdnü,nihez,...


4) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


5) [Sualın ID nömrəsi 872 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
53,24,18,27,?


6) [Sualın ID nömrəsi 629 ]
a + b + c - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


8) [Sualın ID nömrəsi 254 ]
7,15 - 15
17,18 - 36
17,24 - 48
9,12 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 158 ]
A+B= ?

A45A1B

-

1B1415

________

16A90A


10) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48


11) [Sualın ID nömrəsi 674 ]
Müəyyən fiziki əlamətinə görə aşağıdakı variantlardan fərqli olanı seçin


12) [Sualın ID nömrəsi 162 ]
12+12*7:3-8:2*3-1+10*8-2+12=?


13) [Sualın ID nömrəsi 180 ]
Mənşə etibarilə artıq olanı seçin.


14) [Sualın ID nömrəsi 362 ]
Xəttlərin köməyi ilə hərflərdən iki söz düzəldib onlara uyğun variantı seçin:


15) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


16) [Sualın ID nömrəsi 5082 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.
1$2=4
16$2=34
7$3=23
1$1=3
(0$1)$4=?


17) [Sualın ID nömrəsi 243 ]


18) [Sualın ID nömrəsi 5191 ]
İndiki Yunanıstan yaxınlığında yerləşən bu şəhərin əvvəlki adı Adrianopol olub. Bu hansı şəhərdir?


19) [Sualın ID nömrəsi 5069 ]
Baş verən hadisələrə sabit, dəyişməz, köklü ideallara əsaslanan baxış - ...


20) [Sualın ID nömrəsi 96 ]
Internet Explorer nədir?


21) [Sualın ID nömrəsi 130 ]
Nizami (...) Vəsf


22) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


23) [Sualın ID nömrəsi 781 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2015-03-24 13:44:36


24) [Sualın ID nömrəsi 80 ]
2014-cü ildə Makedoniyalı İsgəndərin doğumundan (e.ə. 356) neçə il keçir?


25) [Sualın ID nömrəsi 356 ]
Yazılan ədədlərin dəqiqə göstəricisi olduğunu nəzərə alaraq uyğunluğu tamamlayın:


26) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


27) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


28) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


29) [Sualın ID nömrəsi 5099 ]
Lingin solundakı  yükü nə qədər sağa çəkmək lazimdir ki ling tarazlıqda qalsın?

Screenshot from 2016-07-04 10:37:50


30) [Sualın ID nömrəsi 5030 ]
Linglərdən hansı tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-04-19 11:22:24


31) [Sualın ID nömrəsi 393 ]
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında samitlə başlayıb saitlə qurtaran neçə iki hərfli birləşmə var? (sa, mi, ru,... tipli)


32) [Sualın ID nömrəsi 782 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:47:19


33) [Sualın ID nömrəsi 5114 ]
Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?


34) [Sualın ID nömrəsi 5067 ]
Din ilə dövlətin bir olduğu dövlət quruluşu necə adlanır?


35) [Sualın ID nömrəsi 73 ]
Cavab variantlarından artıq olanı seçin ( açar söz: qüvvət)


36) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


37) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


38) [Sualın ID nömrəsi 5042 ]
Aişə Nəzrinin dayısı oğlu olan Rəşadın nənəsidir, amma Nəzrinin nənəsi deyil. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


39) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


40) [Sualın ID nömrəsi 174 ]
Ədədlər ardıcıllığında ədədlərlə durduqları sıra nömrələrində riyazi asılılıq var. Tamamlayın. (Köməkçi: Kub, kvadrat və ədəd üzərində əməllər)

4, 15, 40, 85, ?


41) [Sualın ID nömrəsi 5146 ]
Ədədlər müəyyən qanunauyğunluqlar üzrə aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdır.

A qrupu : 3,5,7,11,13

B qrupu : 3,7,15,31,63

C qrupu : 3,5,9,17,33,65

Buna qruplaşdırmaya görə 255,19,129  ədədləri sıra ilə hanslı qruplara aiddir?


42) [Sualın ID nömrəsi 828 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin
47 , 58 , 71 , 79 , 95 , 99 , 119


43) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


44) [Sualın ID nömrəsi 910 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:52:42

 


45) [Sualın ID nömrəsi 952 ]
Mehdinin papağı yaşıl, Akifin qırmızı, Cəmilən sarı, Afaqın papağı isə göy rəngdədir. Əvvəlcə Akif Afaqla, Cəmilə Mehdi ilə papağını dəyişdi. Daha sonra Afaq Cəmillə, Akif Mehdi ilə papaqlarını dəyişdilər. Uyğun olaraq Mehdi, Akif, Cəmilə və Afaqın papaqlarının rəngini tapın.


46) [Sualın ID nömrəsi 5156 ]
Çatışmayan fiquru tapın:


47) [Sualın ID nömrəsi 5175 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ?


48) [Sualın ID nömrəsi 271 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


49) [Sualın ID nömrəsi 695 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb.Onu tapın.

Bəhs-...


50) [Sualın ID nömrəsi 5016 ]
Üç çoxluq var A ,B və  C çoxluqları.B  çoxluğu A çoxluğunun bütün elementlərini öz daxilinə alır.C çoxluğu A çoxluğundan daha geniş çoxluqdur.B C nin alt çoxluğudur.Bu məlmatlara görə  A B C çoxluqlarının vizual təsviri hansı şəkildə düzgündür?

Screenshot from 2016-04-14 11:57:08