Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5183 ]
"A mövzusu B məqaləsinin içində var" cümləsi başqa cür belə ifadə edilə bilər:

"B məqaləsi A mövzusunu özündə ... edir"


2) [Sualın ID nömrəsi 658 ]
Aşağıdakılardan artıq olanı seçin


3) [Sualın ID nömrəsi 436 ]
Boş nərdtaxtada 1 daş var və o start vəziyyətindəki xanadadır. Bir cüt nərd zərini atılır və daş düşən xalların cəminə uyğun start vəziyyətindən müvafiq xanaya aparıldı. Daşın yeni xanasının nərdtaxtada daşın start vəziyyətində olduğu yarımlövhədə olması ehtimalını tapın.(hər yarımlövhədə 12 xana var) Diqqət: Xalların tətbiqi sadəcə cəmə görə hesablanır, nərd oyun qaydalarına görə yox.


4) [Sualın ID nömrəsi 327 ]
İskəndər-Aleksandr, Əflatun - Platon, Ərəstun - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


6) [Sualın ID nömrəsi 5062 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

49 ⇛ 47

43 ⇛ 17

55⇎5

41⇎2

(7337⇎)⇛ -?


7) [Sualın ID nömrəsi 817 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Burun - 9,4
Dərrakəli-25,16
Sülhsevər - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


9) [Sualın ID nömrəsi 257 ]
Yarısının yarısının yarısının 3 misli 24 olan ədədi 8-lə cəmləsək nə alarıq?


10) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


11) [Sualın ID nömrəsi 863 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
12 ⃠ 19 = 11
23 ⃠ 32 =12
91 ⃠ 24 = 17
73 ⃠ 21 = ?


12) [Sualın ID nömrəsi 389 ]
Eyni adlı şəhərləri təmsil edən A, B, C, ...P komandalarının iştirak etdiyi 16 komandalı dairəvi sistemlə keçirilən idman yarışında A komandasının ilk iki səfər ardıcıllığı neçə fərqli formada ola bilər? (BC, CB, CE, FB, HP və.s. tipli)


13) [Sualın ID nömrəsi 324 ]
Böyük adron kollayderi nədir?


14) [Sualın ID nömrəsi 132 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***mir, kəh***an


15) [Sualın ID nömrəsi 303 ]
1-dən 20-yədək olan 20 ədədin yazılışında neçə rəqəmdən istifadə olunub? (Təkrarlar nəzərə alınmaqla).


16) [Sualın ID nömrəsi 588 ]
Aralarındakı məsafə S olan iki məntəqədən eyni zamanda minik və yuk maşını qarşı qarşıya hərəkətə başladı.Yük maşınının sürəti 30 km/saat minik maşının sürəti isə 50 km/saat dır.Maşınlar nə qədər müddətən sonra görüşəcək?


17) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


18) [Sualın ID nömrəsi 404 ]
4 ( 1 __ 12 ) 10
11 (15 __ 14 ) 85
X ( 8 __ 7 ) Y
X+Y=?


19) [Sualın ID nömrəsi 288 ]
3 dostun yaşlarının cəmi 58-ə bərabərdir. Dostların 10 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmindən nə qədər böyük olar?


20) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


21) [Sualın ID nömrəsi 5097 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Əsas məntiq bir hərfdə gizlənib.

Sabit - 9

Bacı - 1

Abak - 4

Dərbənd - ?


22) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


23) [Sualın ID nömrəsi 5027 ]
A çoxluğunun elementləri 4-ə bölünən natural  ədədlərdən, B çoxluğunun elementləri isə 2-yə bölünən natural ədədlərdən təşkil olunub. Bu şərtə əsasən A və B çoxluqlarının təsviri hansı şəklə uyğun gəlir?

Screenshot from 2016-04-19 11:03:56


24) [Sualın ID nömrəsi 342 ]
70 sutkada neçə saniyə var?


25) [Sualın ID nömrəsi 173 ]
17 - ABŞ - 76

19 - Azərbaycan - ?


26) [Sualın ID nömrəsi 5166 ]
Böyük qardaşın yaşı kiçik qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, atanın da yaşı böyük qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, ailənin ən böyük üzvü olan babanın da yaşı atanın yaşından 2 dəfə çoxdur. Böyük qardaşın neçə yaşı var?


27) [Sualın ID nömrəsi 5169 ]
İşçi fəhlə silindrik formada olan uzun metal borunu tən ortadan bölmək üçün 12 dəqiqə vaxt sərf edirsə, 3 yerə bölmək üçün cəmi neçə dəqiqə vaxt sərf edərdi?


28) [Sualın ID nömrəsi 418 ]
Qələbənin 3 xalla, heç-heçənin isə 1 xalla qiymətləndirildiyi 18 komandalı, 2 dövrəli futbol üzrə çempionatın qalibi 34 turdan sonra A komandası oldu. A komandası 74 xal toplayıbsa və çempionat oyunlarını məğlubiyyətsiz başa vura bilməyibsə, o ən çox neçə heç-heçə etmiş ola bilər?


29) [Sualın ID nömrəsi 465 ]
145, 214, 542, 199, 246, 184, X, Y.
X+Y=?


30) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


31) [Sualın ID nömrəsi 82 ]
12 20 (10) 63 45
10 34 (4) 23 3
31 44 (?) 90 89,


32) [Sualın ID nömrəsi 5191 ]
İndiki Yunanıstan yaxınlığında yerləşən bu şəhərin əvvəlki adı Adrianopol olub. Bu hansı şəhərdir?


33) [Sualın ID nömrəsi 411 ]
0, 0, 4, 8, 16, 24, 36, x, y.
x+y=?


34) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


35) [Sualın ID nömrəsi 582 ]
? işarəsinə hansi ədəd uyğundur?


36) [Sualın ID nömrəsi 798 ]
A+B  müsbət  ədəddirmi?

1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


37) [Sualın ID nömrəsi 941 ]
Digərlərindən fərqlənən adı seçin.


38) [Sualın ID nömrəsi 462 ]
Təkamül sözü hansı sözə mənaca yaxındır?


39) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


40) [Sualın ID nömrəsi 832 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:15:57


41) [Sualın ID nömrəsi 5132 ]
Sözlərdən uyğun cütlər düzəldərək çatışmayan sözü tapın:

yatırım,moderator,layihə,proyekt,investisiya,?


42) [Sualın ID nömrəsi 306 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
Monreal, Los Anceles, Barselona, Sidney, ? , Rio De Janeyro


43) [Sualın ID nömrəsi 520 ]
Artıq olanı seçin.


44) [Sualın ID nömrəsi 36 ]
İnternet saytlarındakı .org sonluğu ... mənasını verir.


45) [Sualın ID nömrəsi 894 ]
Aydan, Samirə, Gülnar, Tahirə 4 bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Gülnar qoyub. Tahirə  Samirədən  3 yaş böyükdür. Aydan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil. Tahirə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir?


46) [Sualın ID nömrəsi 330 ]
Ata oğuldan 28 yaş böyükdür. 12 ildən sonra atanın yaşı oğulun yaşından 3 dəfə çox olacaqsa, indi oğulun neçə yaşı var?


47) [Sualın ID nömrəsi 602 ]
Fərqli olanı tapın


48) [Sualın ID nömrəsi 291 ]
? işarələrinin yerində hansı variantdakı simvollar olmalıdır?


49) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18


50) [Sualın ID nömrəsi 228 ]
Artıq olanı seçin.