Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5079 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 10 dəfə ucuzlaşıb. Deməli neçə faiz ucuzlaşıb?


2) [Sualın ID nömrəsi 461 ]
10, 26, 65, ? , 442


3) [Sualın ID nömrəsi 912 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 11:56:23


4) [Sualın ID nömrəsi 948 ]
Məntiqi əlaqəni tapın və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin.

Yatmaq  - yuxu görmək

Oxumaq - informasiya almaq

İşləmək  - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5126 ]
Bir məhsulun qiyməti 200 manatdan endirimlə 80 manata düşübsə, neçə faiz endirim edilib?


6) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 5281 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç.


9) [Sualın ID nömrəsi 269 ]
Mahiyyətcə fərqli variantı seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?


11) [Sualın ID nömrəsi 438 ]
198, 1241 - 91
1451, 54 - 44
76144, 478 - ?


12) [Sualın ID nömrəsi 601 ]
c bucağı çevrənin 30 % ini təşkil edir. d bucağı a bucağından 5 dərəcə kiçikdir. a, d, c bucaqlarının dərəcə ölçüsünü tapın.


13) [Sualın ID nömrəsi 5021 ]
”rdipmoo” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


14) [Sualın ID nömrəsi 5073 ]
Hər keçiddə bir hərf başqa biri ilə əvəz edilirsə, sonuncu koddakı 3 hərfi bərpa edin
CULLC -> BYTTB -> RLCCR ->  P???P


15) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


16) [Sualın ID nömrəsi 383 ]
Saitlər əlavə edərək uyğun sözlər qurun.
Mktb - Təhsil, poçt .
rk -Daxili orqan, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 39 ]
Piratlıq aşağıdakılardan hansına uyğundur?


18) [Sualın ID nömrəsi 5024 ]
Lingin solundakı  yükü nə qədər sağa çəkmək lazimdir ki ling tarazlıqda qalsın?

Screenshot from 2016-04-14 12:11:13


19) [Sualın ID nömrəsi 590 ]
Arif kitabı hər gün 12 səhifə olmaqla 8 günə oxuyub qurtardi . Kitabın neçə vərəqi var?


20) [Sualın ID nömrəsi 147 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


21) [Sualın ID nömrəsi 657 ]
baş - papaq
?


22) [Sualın ID nömrəsi 5262 ]
Ən uyğun gələni seçin:

dənə - əşya

nəfər - insan

? - qoyun


23) [Sualın ID nömrəsi 5155 ]
Variantlardakı anaqramları həll edin və içərisində artıq olanı seçin.


24) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


25) [Sualın ID nömrəsi 5266 ]
Süni intellekt anlayışını hansı variant daha düzgün izah edir?


26) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?


27) [Sualın ID nömrəsi 946 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Azərbaycan → yaşıl

Almaniya     → qara

Fransa         → göy

Türkiyə        → ?


28) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


29) [Sualın ID nömrəsi 471 ]
4 qardaş 4 müxtəlif şəhərə çatdıqdan sonra bir-biri ilə telefon əlaqəsi yaradırlar. Bütün qardaşlar bir-biriylə danışdı və hər qardaş digəri ilə yalnız bir dəfə danışmış oldu. Hər telefon danışığı 2 dəqiqə sürübsə, qardaşlar bir-biriylə cəmi neçə dəqiqə danışmış oldular?


30) [Sualın ID nömrəsi 428 ]
sərvət, razı, vətən - təranə
günəş, layiq, əməl - ?


31) [Sualın ID nömrəsi 877 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:19:49


32) [Sualın ID nömrəsi 766 ]
Aşağıdakı ardıcıllıqlar müəyyən qanunauyğunuğa əsasən düzülmüşdür.Bu qanuna uyğun gələn növbəti sıranı tapın.
4,2,6,4,12,10,30;
5,10,7,14,11,22,19;
6,3,12,9,36,33,132;
?


33) [Sualın ID nömrəsi 5090 ]
Banka 10% illik artma ilə 6000 manat pul qoyan şəxsin pulu götürmədikdə düz 3 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


34) [Sualın ID nömrəsi 937 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.

6$5=3
7$6=5
1$1=2
7$1=0
3$4=7
4$4=?


35) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


36) [Sualın ID nömrəsi 5127 ]
Bir məhsulun qiyməti 80 manatdan artımla 200 manata qalxıbsa, neçə faiz artım olub?


37) [Sualın ID nömrəsi 5121 ]
Mağazadan 4 ədəd eyni qiymətli geyimin hər birini 20% endirimlə alan alıcı nə qədər qənaət etmiş olur?


38) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?


39) [Sualın ID nömrəsi 233 ]
Artıq olan fiquru seçin.


40) [Sualın ID nömrəsi 5188 ]
Anaqramı həll edin və mahiyyətcə uyğun gəlməyən variantı seçin:


41) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


42) [Sualın ID nömrəsi 5120 ]
3 fəhlə 3 detalı 3 dəqiqəyə hazırlayırsa, 30 fəhlə 30 detalı neçə dəqiqəyə hazır edər?


43) [Sualın ID nömrəsi 439 ]
4A5=9, 7A1=8, 3A3=9, 3A2=5, 8A8=64, 24A1-?


44) [Sualın ID nömrəsi 835 ]
Qanunauyğluğu pozan şəkili seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:19:48


45) [Sualın ID nömrəsi 372 ]
Daşıdığı anlama görə digər 4-lüyə uyğun gəlməyən 5-ci ölkə adını seçin.


46) [Sualın ID nömrəsi 450 ]
{Sinus, Bilogiya, Kelvin, Ədəbiyyat, Fizika, Riyaziyyat,?, Xromosom }


47) [Sualın ID nömrəsi 745 ]
Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?


48) [Sualın ID nömrəsi 375 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Hər iki kürənin sarı olması ehtimalını tapın.
Ehtimal hesablaması üçün kömək: Bir qəpik verilibsə və biz onu iki dəfə atırıqsa, hər iki dəfə qartal üzünün düşmə ehtimalını hesablayarkən ayrıca düşmə ehtimallarını bir birinə vururuq.
(1/2)*(1/2)=1/4.


49) [Sualın ID nömrəsi 5016 ]
Üç çoxluq var A ,B və  C çoxluqları.B  çoxluğu A çoxluğunun bütün elementlərini öz daxilinə alır.C çoxluğu A çoxluğundan daha geniş çoxluqdur.B C nin alt çoxluğudur.Bu məlmatlara görə  A B C çoxluqlarının vizual təsviri hansı şəkildə düzgündür?

Screenshot from 2016-04-14 11:57:08


50) [Sualın ID nömrəsi 807 ]
7 * 5 =6

9 * 3 =2

8 * 6 =7

5 * 3 -?