Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5197 ]
Ata və ana ayrılıqda və körpə uşaqla birgə çəkilərini tərəziyə çıxaraq ölçdülər.
4 ölçmə baş verdi, alınan nəticələr bunlardır: 62,2 kq, 66.4 kq, 68 kq, 72,2 kq. Ata anadan 4.2 kiloqram ağırdırsa, o halda körpənin çəkisi nə qədərdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 499 ]
Saitlərdən ibarət 3 hərfli, ilk və son hərfi fərqli olan birləşmələrin ümumi sayı nə qədərdir?


3) [Sualın ID nömrəsi 307 ]
Şirvan - A, Bakı - K, Şəki - K, Xaçmaz - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 420 ]
A, B və C rəqəmlərdir və A+B+C=17. ABC-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. (Məsələn A=1, B=1, C=1 isə ABC=111.)


5) [Sualın ID nömrəsi 5072 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
qəmlə,kadşanar
dnzəi, lgö
slut,?


6) [Sualın ID nömrəsi 93 ]
15,13,17,14 : -1
12, 15, 6, 18 : 9
22, 15,18,19 : ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5081 ]
X məhsulu  10 manata idi. Birdən birə qıtlıq ucbatından 50% bahalaşdı, daha sonra yenə 40% bahalaşdı. Daha sonra da istehsal çoxaldı deyə birdən birə 90% ucuzlaşdı.  Mal indi neçəyə olmuş oldu?


8) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."


9) [Sualın ID nömrəsi 5171 ]
Dənizin ən dərin yeri 2500 metr, ən dayaz yeri 46 metrdirsə, dənizdə aşağıdakılardan hansı dərinlikdə yer ola bilməz?


10) [Sualın ID nömrəsi 940 ]
Elçin yeni ilin ilk günündən idman təmrinləri etməyə başladı. Hər gün ayın gün nömrəsinə uyğun sayda təmrin etməklə günü gündən daha çox təmrin etmiş oldu. Məsələn 1 yanvarda 1 təmrin, 2 yanvarda 2, 10 yanvarda 10 təmrin və.s. Ay tamam olandan sonra o bitən ayın son 3 günündə cəmi neçə təmrin etmiş oldu?


11) [Sualın ID nömrəsi 739 ]
İşçi və müdürün yaşları cəmi 91 dir.
İki il əvvəl onların yaşları 2 dəfə fərqlənirdi. Yəni biri digərindən iki dəfə çox idi.
Hazırda işçinin yaşının cüt ədəd olduğunu bilərək müdürün hazırki yaşını tapın.


12) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


13) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


14) [Sualın ID nömrəsi 817 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Burun - 9,4
Dərrakəli-25,16
Sülhsevər - ?


15) [Sualın ID nömrəsi 905 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

48, 63, 60, 72, 66, 81, 78, 90, ?, ?


16) [Sualın ID nömrəsi 607 ]
? işarəsinə uyğun ədədi tapın


17) [Sualın ID nömrəsi 902 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

50,45,36,27,?


18) [Sualın ID nömrəsi 131 ]
B12 A B6 =108, B4 A B1 = 15, B13 A B7 = ?


19) [Sualın ID nömrəsi 472 ]
21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?


20) [Sualın ID nömrəsi 674 ]
Müəyyən fiziki əlamətinə görə aşağıdakı variantlardan fərqli olanı seçin


21) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


22) [Sualın ID nömrəsi 264 ]
15 - 522
12 - 441
17 - 982
13 - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 300 ]
Tamamlayın: 1, 5, 4, 1, 3, 2, 1, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 5264 ]
3 komanda dairəvi qaydada (hər komanda bir biri ilə iki dəfə qarşılaşır) mübarizə aparır.  Yekunda hər komanda 4 oyun keçirərək yarışı bitir.

Birinci yer dörd qələbə, sıfır heç-heçə, sıfır məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

İkinci yer iki qələbə, sıfır heç-heçə, iki məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Üçüncü yer sıfır qələbə, X heç-heçə, Y məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

X nəyə bərabərdir?


25) [Sualın ID nömrəsi 5152 ]
1 dən 20 yə qədər ədədlərin özü dəfə yanaşı yazılaraq bir ədəd alınır.Alınmış bu ədəddə istifadə olunan 4 rəqəminin sayını tapın.


26) [Sualın ID nömrəsi 274 ]
Restavrasiya sözü hansı varianta daha uyğundur?


27) [Sualın ID nömrəsi 310 ]
Səhra-qum, çoxluq-?


28) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


29) [Sualın ID nömrəsi 188 ]
Şəhər - Ölkə, Ada - Dəniz, ? - Səhra


30) [Sualın ID nömrəsi 241 ]
Şəkildə neçə bütöv parça var?(Şərtə görə kəsişmə nöqtələri kimi görünən hissələr yeni parça yaratmır)


31) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


32) [Sualın ID nömrəsi 768 ]
6, 12, 36, 144, ?


33) [Sualın ID nömrəsi 5092 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

23, 33, 21, 22 : 13

32, 21, 24, 54 : -25

11, 15, 32, 1 : ?


34) [Sualın ID nömrəsi 111 ]
22, 12, 15, 65, 34 - 4, 3, 6, 11, ?


35) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


36) [Sualın ID nömrəsi 679 ]
Digərlərindən fərqlənən sözü seçin


37) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


38) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...


39) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


40) [Sualın ID nömrəsi 388 ]
Qarajdakı bütün BMW-lər sedan tiplidir.
Qarajdakı BMW-lər və başqa bir brendi daşıyan avtomobillər xaric, bütün maşınlar offrouder tiplidir.
Qarajdakı Fordlar offrouder, Nissanlar heçbek tiplidir.
Qarajdakı ən bahalı maşın Mersedes brendini daşıyan maşındır.
Mersedes hansı tipə malikdir?


41) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


42) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


43) [Sualın ID nömrəsi 5178 ]
Bir yumurta səbətində 25 yumurta var, anbarda yanaşı 30 sırada səbətlər düzülüb. Hər sırada da üst-üstə 20 səbət var.

Səbətləri daşıyarkən məlum oldu ki, 4 səbət tam boşdur.  Qalanlar isə gözlənildiyi kimi doludur. Anbarda nə qədər yumurta var?


44) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


45) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


46) [Sualın ID nömrəsi 581 ]
Cədvəlin bütün elementlərinin cəmi 300 isə, x+y+z cəmini tapın.


47) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


48) [Sualın ID nömrəsi 813 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33


49) [Sualın ID nömrəsi 159 ]
Artıq olanı seçin.(Açar söz: real)


50) [Sualın ID nömrəsi 522 ]
12 (3) 43
31 (8) 55
12 (?) 79.