Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 224 ]
2 uzunqulağın 80 vahid miqdarında arpasını yarısını bu gün yarısını sabah olmaqla yem kimi bölmək lazımdır. 1-ci uzunqulağın 2-cidən 1.5 dəfə çox arpa yediyini nəzərə alaraq 1-ci uzunqulağa 1-ci gün neçə vahid miqdarda arpa düşür?


2) [Sualın ID nömrəsi 5093 ]
Əsas ortaq əlamətlərinə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5026 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Məktəb - 2,5

Məhəllə - 2,4,7

Gələcək - 2,4,6

Əlincə - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 794 ]
Dördrəqəmli ədədin hər bir rəqəmini 2 vahid azaltsaq 2347 alınar.İlkin dördrəqəmli ədədi tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


6) [Sualın ID nömrəsi 837 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46


7) [Sualın ID nömrəsi 879 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-05-18 12:23:10


8) [Sualın ID nömrəsi 851 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊜b=(a+b):2
a⊛b=a*b-2
(4⊜8)⊛7 -?


9) [Sualın ID nömrəsi 172 ]
6 - 66 , 8 -104 , 10 - 150 , 12 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


11) [Sualın ID nömrəsi 336 ]
7A2=49, 5A3=125, 4A2=16 isə, A hansı hansı əməliyyatı yerinə yetirir?


12) [Sualın ID nömrəsi 5158 ]
Uyğun gələn fiqur hansıdır?


13) [Sualın ID nömrəsi 491 ]
+C, -F, *H, /?


14) [Sualın ID nömrəsi 359 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


15) [Sualın ID nömrəsi 456 ]
28 domino daşından biri seçildi və 4:4(qoşa dörd) daşı oldu. Yerdə qalan daşlardan təsadüfi seçilən bir daşın xallarının sayının 4:4-ün xallarının sayına, 8-ə bərabər olması ehtimalı nə qədərdir? (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)


16) [Sualın ID nömrəsi 5019 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin

Aprel - 9,2

Binəqədi - 16,4

Şamaxı - 9,3

Qərənfil - ?,3


17) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


18) [Sualın ID nömrəsi 133 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

Məs***, ***yaz.


19) [Sualın ID nömrəsi 36 ]
İnternet saytlarındakı .org sonluğu ... mənasını verir.


20) [Sualın ID nömrəsi 815 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Qələm - kağız
Klaviatura -?


21) [Sualın ID nömrəsi 762 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:
Screenshot from 2015-03-19 13:04:39


22) [Sualın ID nömrəsi 101 ]
-1,0,7,26,?


23) [Sualın ID nömrəsi 160 ]
Şəkildə nöqtə tutduğu mövqenin uyğununu soldan sağa neçənci fiqurda tuta bilər?


24) [Sualın ID nömrəsi 417 ]
Reinkarnasiya nədir?


25) [Sualın ID nömrəsi 430 ]
Qayçı, avtomobil, Dunay, iynə, org, təyyarə, ..., ...
Nöqtələrin yerində hansı sözlər ola bilər?


26) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


27) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


28) [Sualın ID nömrəsi 82 ]
12 20 (10) 63 45
10 34 (4) 23 3
31 44 (?) 90 89,


29) [Sualın ID nömrəsi 5180 ]
Orta məktəbdə ötən il 1458 şagird var idi.  98 məzun 11-ci sinfi bitirdi, 32 şagird də 9-cu sinifi bitirəndən sonra məktəbdən ayrıldı. Həmçinin məktəbdən müxtəlif siniflərdən şəxsi səbəblərlə 34 şagird ayrıldı.

Növbəti ildə isə məktəbə 161 1-ci sinif gəldi, müxtəlif yuxarı siniflərə də 23 şagird gəldi. Məktəbdə keçən il ilə müqayisədə neçə şagird artımı oldu?


30) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


31) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


32) [Sualın ID nömrəsi 5038 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


33) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


34) [Sualın ID nömrəsi 5107 ]
Yunancadan hərfi tərcüməsi "uşaq ötürən" olan bu elm aşağıdakılardan hansı ola bilər?


35) [Sualın ID nömrəsi 465 ]
145, 214, 542, 199, 246, 184, X, Y.
X+Y=?


36) [Sualın ID nömrəsi 820 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Liman - gəmi - su
Depo - qatar - ?


37) [Sualın ID nömrəsi 103 ]
Prezident - dövlət, Baş nazir - ?


38) [Sualın ID nömrəsi 5149 ]
Dairəvi halqa üzərində sıra ilə dayanmış uşaqlardan 4 cü ilə 13 cü tam qarşı qarşıya dayanmışdır.Dairə üzərindəki uşaqların sayını tapın.


39) [Sualın ID nömrəsi 338 ]
Azərbaycanlılar sözünə neçə müxtəlif hərf var?


40) [Sualın ID nömrəsi 951 ]
Göstərilən rəqəmləri rənglərinə görə qruplayıb toplayın.Ən böyük cəm ilə ən kiçik cəm arasındakı fərqi tapın.

Screenshot from 2015-08-03 01:00:01


41) [Sualın ID nömrəsi 500 ]
5-liyə mənaca uyğun gəlməyən variantı seçin:


42) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


43) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?


44) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


45) [Sualın ID nömrəsi 5125 ]
Hərf dəyişikliklərini çözərək artıq olan variantı seçin:


46) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


47) [Sualın ID nömrəsi 515 ]
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
*$^*$& $|)^$& *$~ |?;$ *@:@\
Hər hərf bir simvolla işarə olunub. O halda oxuduqdan sonra tapın:
$^|$: kodunun açmasını tapıb alınan sözə uyğun variantı tapın.(alınan söz özü soruşulmur, sözə uyğun gələn variant soruşulur)


48) [Sualın ID nömrəsi 366 ]
48-77, 63-88, 80-99, 35-?


49) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18


50) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?