Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 176 ]
aca - 3 , acb - 6, ada - 6, bdc - ? (a,b,c natural ədədlərdir.)


2) [Sualın ID nömrəsi 787 ]
Qrafikdə şirkətin idxal etdiyi məhsulun illər üzrə göstəricisi verilmişdir.Ən çox məhsul idxal olunan il ilə ən azməhsul idxalı olan illər arasındakı məhsul fərqini tapın.Screenshot from 2015-03-24 13:54:31


3) [Sualın ID nömrəsi 958 ]
Yusifin doğum günü yay fəslində, adında "s" hərfi olmayan bir ayın sonuncu günü qeyd edilir.  Doğum günü onunla eyni ayda olan bacısının doğum günü isə onun ad günündən düz 30 gün əvvələ düşür. Yusifin ad günü hansı gündə qeyd edilir?


4) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.


5) [Sualın ID nömrəsi 303 ]
1-dən 20-yədək olan 20 ədədin yazılışında neçə rəqəmdən istifadə olunub? (Təkrarlar nəzərə alınmaqla).


6) [Sualın ID nömrəsi 5264 ]
3 komanda dairəvi qaydada (hər komanda bir biri ilə iki dəfə qarşılaşır) mübarizə aparır.  Yekunda hər komanda 4 oyun keçirərək yarışı bitir.

Birinci yer dörd qələbə, sıfır heç-heçə, sıfır məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

İkinci yer iki qələbə, sıfır heç-heçə, iki məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Üçüncü yer sıfır qələbə, X heç-heçə, Y məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

X nəyə bərabərdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 822 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
İsti - alov
Soyuq - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 799 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-26 17:28:03


9) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


10) [Sualın ID nömrəsi 75 ]
Qarşılıqlı uyğunluqdan istifadə etməklə tapın.

0,8,24,48,?


11) [Sualın ID nömrəsi 758 ]
3 (625) 4
3 (169) 2
6 (?) 8


12) [Sualın ID nömrəsi 151 ]
Yıxılmaq-Ağrı hiss etmək, Gecə yatmaq - Səhər oyanmaq, Ev tikmək - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 5147 ]
Səbətdəki meyvələrin ixtiyari ikisi xaric hamısı alma, ixtiyari ikisi xaric hamısı heyva, ixtiyari ikisi varic hamısı nardır.Buna görə səbətdəki hər meyvədən neçə ədəd var?


14) [Sualın ID nömrəsi 638 ]
a , b ? .


15) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


16) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


17) [Sualın ID nömrəsi 770 ]
1342134154 > 3
193821234 > 1
4983639421 > 2
9231483+623812 > ?


18) [Sualın ID nömrəsi 309 ]
Ardıcıllıq-hədd, qatar-?


19) [Sualın ID nömrəsi 5190 ]
Eramızdan əvvəl 32-ci ildən 11 il sonrakı ili neçənci il adlandırırıq?


20) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


21) [Sualın ID nömrəsi 110 ]
3,0,4 - 15,12,16 - 21,12,28 - 39,12,?


22) [Sualın ID nömrəsi 681 ]
Screenshot from 2014-09-25 13:42:23


23) [Sualın ID nömrəsi 333 ]
Variantlardakı sözlərdən 4-ü bir-birinə mənaca bir-birinə yaxındır. Artıq bildiyiniz 5-cini seçin.
Qeyd: []-də sözlərin səslənişi yazılmışdır.


24) [Sualın ID nömrəsi 928 ]
Dörd rəfiqə - Aygül, Zəminə, Gülnar və Mehriban tətilə 4 müxtəlif ölkəyə Braziliya, Yaponiya, Amerika və Türkiyəyə bilet alıblar. Biletlərə uyğun təyyarələrin uçma zamanı ardıcıllığı Türkiyə,Amerika,Braziliya,Yaponiya şəklindədir.Aygül Zəminədən daha öncə uçacaq. Gülnar Yaponiyaya bilet alıb.Aygül ən erkən uçacaq. Zəminə Mehribanın uçduğu təyyarədən dərhal sonra uçacaq. Zəminə hansı ölkəyə bilet alıb?


25) [Sualın ID nömrəsi 495 ]
A və B arasında şahmat oyununa start verildi və bir neçə gediş sonra A oyunçusu öz səhvindən 2 fiqurunu itirdi. 2 fiqurun hansı fiqurlar olduğunu bilmirik. Bu halda şahmat taxtasında cəmi 15 piyadanın qalması ehtimalını tapın. (Startda hər oyunçunun 2 atı, 2 topu, 2 fili, 1 vəziri, 1 şahı və 8 piyadası olur. Qəbul edilir ki şah fiqurları itirilə bilməz.)


26) [Sualın ID nömrəsi 5042 ]
Aişə Nəzrinin dayısı oğlu olan Rəşadın nənəsidir, amma Nəzrinin nənəsi deyil. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


27) [Sualın ID nömrəsi 5280 ]
Uyğunluğu müəyyən et və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seç. 


28) [Sualın ID nömrəsi 347 ]
real - gerçək, müasir - çağdaş, müvəffəqiyyət - uğur, məxluq - ?


29) [Sualın ID nömrəsi 806 ]
21〿32 = 15

34〿42=42

75〼83=11

65〼23=24

(89〿62)〼(92〿12)-?


30) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


31) [Sualın ID nömrəsi 952 ]
Mehdinin papağı yaşıl, Akifin qırmızı, Cəmilən sarı, Afaqın papağı isə göy rəngdədir. Əvvəlcə Akif Afaqla, Cəmilə Mehdi ilə papağını dəyişdi. Daha sonra Afaq Cəmillə, Akif Mehdi ilə papaqlarını dəyişdilər. Uyğun olaraq Mehdi, Akif, Cəmilə və Afaqın papaqlarının rəngini tapın.


32) [Sualın ID nömrəsi 781 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2015-03-24 13:44:36


33) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?


34) [Sualın ID nömrəsi 130 ]
Nizami (...) Vəsf


35) [Sualın ID nömrəsi 749 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:47:25

 


36) [Sualın ID nömrəsi 307 ]
Şirvan - A, Bakı - K, Şəki - K, Xaçmaz - ?


37) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


38) [Sualın ID nömrəsi 155 ]
2 6 (15) 3 15, 3 24 (16) 8 16, 5 10 (10) 3 ?


39) [Sualın ID nömrəsi 411 ]
0, 0, 4, 8, 16, 24, 36, x, y.
x+y=?


40) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03


41) [Sualın ID nömrəsi 948 ]
Məntiqi əlaqəni tapın və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin.

Yatmaq  - yuxu görmək

Oxumaq - informasiya almaq

İşləmək  - ?


42) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


43) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


44) [Sualın ID nömrəsi 76 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlış yazılıb. Doğru olanı tapın.

Şirkət-...


45) [Sualın ID nömrəsi 5168 ]
İşçi fəhlə silindrik formada olan uzun metal borunu 2 yerə bölmək üçün 12 dəqiqə vaxt sərf edirsə, 4 yerə bölmək üçün cəmi neçə dəqiqə vaxt sərf edərdi?


46) [Sualın ID nömrəsi 454 ]
Sual işarəsinin əvəzində hansı ədəd olmalıdır?


47) [Sualın ID nömrəsi 286 ]
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)


48) [Sualın ID nömrəsi 802 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-26 17:34:06


49) [Sualın ID nömrəsi 807 ]
7 * 5 =6

9 * 3 =2

8 * 6 =7

5 * 3 -?


50) [Sualın ID nömrəsi 107 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***də, ***çim ,***i