Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 935 ]
Aşağıda 5 təbiət hadisəsi verilmişdir. Mənşəcə digərlərinə uyğun gəlməyən variantı seçin.


2) [Sualın ID nömrəsi 888 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən kiçik deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


3) [Sualın ID nömrəsi 5172 ]
2 nərd zərini ən azı neçə dəfə atdıqda mütləq 6-6 (altı qoşa) üzləri düşəcək?

(kub formasında olan nərd daşının 1,2,3,4,5,6 saylı üzləri var)


4) [Sualın ID nömrəsi 5035 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?


5) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


6) [Sualın ID nömrəsi 5193 ]
11, 5 - 45
13, 7 - 81,
19, 5 - 81,
12, 4 - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5183 ]
"A mövzusu B məqaləsinin içində var" cümləsi başqa cür belə ifadə edilə bilər:

"B məqaləsi A mövzusunu özündə ... edir"


8) [Sualın ID nömrəsi 851 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a⊜b=(a+b):2
a⊛b=a*b-2
(4⊜8)⊛7 -?


9) [Sualın ID nömrəsi 186 ]
Ardıcıllıqda müəyyən məntiq var. Tamamlayın.

12, 1, 13, 2, 15, 3, x, y, ...


10) [Sualın ID nömrəsi 818 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsin yerində uyğun gələn variantı seçin.
Sümük - ilik
Damar - ?


11) [Sualın ID nömrəsi 944 ]
Əhmədin pul qutusunda 3 manat 20 qəpik pul vardı. Bundan sonra o yeni həftədən başlayaraq hər həftənin çərşənbə günü pul qutusuna 1 manat qoyur və hər cümə günü 30 qəpik götürür. Bu qayda ilə keçən 4-cü həftənin cümə axşamı pul qutusunda nə qədər pul olar?


12) [Sualın ID nömrəsi 950 ]
İki dost bir biri haqqında aşağıdakıları deyirlər.

Samir : Cəmil əsla yalan danışmaz.

Cəmil : Samir əsla yalan danışmaz.

Bu deyilənlərə görə aşağıdakılardan neçəsi doğrudur?

1.Cəmil düzgün,Samir yalan danışa bilər.

2.Samir düzgün,Cəmil yalan danışa bilər.

3.Hər ikisi yalan danışa bilər.

4.Hər ikisi doğru danışa bilər.


13) [Sualın ID nömrəsi 337 ]
Bir cüt nərd zərini 5 dəfə ardıcıl atdıqda cəmdə ən azı neçə xal yığılar və ən çoxu neçə xal yığılar?(Müvafiq olaraq. Xallar zərin düşən üzündəki rəqəmlərin cəmi hesab olunur.)


14) [Sualın ID nömrəsi 5135 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusun içində neçə nəfər olsa 4 cü dayanacaqdan sonra avtousun içində 21 nəfər olacaq?


15) [Sualın ID nömrəsi 437 ]
Perspolis nədir ?


16) [Sualın ID nömrəsi 901 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4, 6, 9, 13, 18, ?


17) [Sualın ID nömrəsi 485 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
Yarışın sonunda 3 komanda müvafiq olaraq 7, 7 və 1 xal topladılar, sonuncu komanda neçə xal toplamış olar?


18) [Sualın ID nömrəsi 402 ]
11: 11, 5, 3, 2, 2.
34: 34, 17, 11, 8, 6.
77:77, a, b, c, 15 .
a+b+c=?
Sual işarəsinin yerində durmalı olan ədədi tapın.


19) [Sualın ID nömrəsi 5075 ]
Saat 04:00-da saniyə və saat əqrəbi arasında bucaq neçə dərəcə olar?


20) [Sualın ID nömrəsi 676 ]
Əksik hissəni tapın (Hissələri fırlatmaq olar)


21) [Sualın ID nömrəsi 160 ]
Şəkildə nöqtə tutduğu mövqenin uyğununu soldan sağa neçənci fiqurda tuta bilər?


22) [Sualın ID nömrəsi 5268 ]


135 7
15171921
abcd
43454749
 

a=?


23) [Sualın ID nömrəsi 898 ]
Sual işarəsinin yerində hansı fiqur ola bilər onu seçin.

aa


24) [Sualın ID nömrəsi 664 ]
Dörd dost Araz , Ziya , Nərmin və Kamil fizika , kimya , informatika və riyaziyyat fənlərindən olimpiadada iştirak ediblər . Araz və Ziya olimpiadada 1 ci yeri tutmayıblar. Riyaziyyat olimpiadasına gedən şagird olimpiada qalibidir. Kamil informatikadan 1 ci yeri tutub. Aşağıdakı məlumatlardan hansı dəqiqdir ?


25) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


26) [Sualın ID nömrəsi 778 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:33:28


27) [Sualın ID nömrəsi 342 ]
70 sutkada neçə saniyə var?


28) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


29) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


30) [Sualın ID nömrəsi 390 ]
7-77-49.
6-66-36.
11-1111-121.
100-?-10000


31) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


32) [Sualın ID nömrəsi 945 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

274 (568) 312

593 (973) 421

662 (826) 243

821 (?) 108


33) [Sualın ID nömrəsi 833 ]
x+y-?

Screenshot from 2015-04-10 15:17:04


34) [Sualın ID nömrəsi 5020 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

34 ↝ 19

12↝ 5

76 ↝ 55

29 ↝  ?


35) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


36) [Sualın ID nömrəsi 291 ]
? işarələrinin yerində hansı variantdakı simvollar olmalıdır?


37) [Sualın ID nömrəsi 341 ]
Uyğun variantı seçin:


38) [Sualın ID nömrəsi 286 ]
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)


39) [Sualın ID nömrəsi 857 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn sözü seçin
Kompass - şimal
Təqvim - tarix
? - zaman


40) [Sualın ID nömrəsi 928 ]
Dörd rəfiqə - Aygül, Zəminə, Gülnar və Mehriban tətilə 4 müxtəlif ölkəyə Braziliya, Yaponiya, Amerika və Türkiyəyə bilet alıblar. Biletlərə uyğun təyyarələrin uçma zamanı ardıcıllığı Türkiyə,Amerika,Braziliya,Yaponiya şəklindədir.Aygül Zəminədən daha öncə uçacaq. Gülnar Yaponiyaya bilet alıb.Aygül ən erkən uçacaq. Zəminə Mehribanın uçduğu təyyarədən dərhal sonra uçacaq. Zəminə hansı ölkəyə bilet alıb?


41) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


42) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


43) [Sualın ID nömrəsi 372 ]
Daşıdığı anlama görə digər 4-lüyə uyğun gəlməyən 5-ci ölkə adını seçin.


44) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


45) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


46) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


47) [Sualın ID nömrəsi 370 ]
64 adam olimpiya sistemiylə 1-ci mərhələdən yarışa başlayır. Qaydaya görə uduzanlar yarışı tərk edir və daha oyun keçirmir. İlk mərhələdə 32 oyun keçirildi. Daha neçə oyun oynanılmalıdır ki turnir tam bitsin?


48) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?


49) [Sualın ID nömrəsi 5103 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2016-07-04 10:43:04


50) [Sualın ID nömrəsi 5109 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çoxu neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli vərəq parçası düzəltmək olar? (kəsmək,birləşdirmək və.s. ilə)