Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


2) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


3) [Sualın ID nömrəsi 5199 ]
Postsovet, postmodern kimi sözlərdə istifadə olunan post hissə hansı mənanı ifadə edir?


4) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 376 ]
Qutuda 4 ağ, 3 qara, 1 qırmızı, 6 sarı kürəcik var. Qutudan 2 kürə çıxarılır.Çıxan 2 kürə sarı olduqdan sonra çıxarılacaq 3-cü kürənin də sarı olma ehtimalını tapın.
Kömək nümunə: Zərin 6 üzü var, iki dəfə atılan zərdə hər iki dəfədə məsələn, "bir" üzünün düşməsi ehtimalı "vurma prinsipi" ilə tapılır.
(1/6)*(1/6)=1/36.


6) [Sualın ID nömrəsi 419 ]
3, 4, 11 - 44
9, 8, 4 - 96
1, 1, 33 - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5074 ]
1345 -> 2456 -> 3567 -> 4???


8) [Sualın ID nömrəsi 587 ]
x-i tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 5035 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?


10) [Sualın ID nömrəsi 5017 ]
Aşağıdakı şəklə əsasən A , B və C  çoxluqlarının hansı varianta uyğun gəldiklərini tapın.Screenshot from 2016-04-14 11:58:32


11) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


12) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


13) [Sualın ID nömrəsi 5152 ]
1 dən 20 yə qədər ədədlərin özü dəfə yanaşı yazılaraq bir ədəd alınır.Alınmış bu ədəddə istifadə olunan 4 rəqəminin sayını tapın.


14) [Sualın ID nömrəsi 125 ]
0, 0, 1 - 1

2, 6, 4 - 56,

3, 4, 7 - ?


15) [Sualın ID nömrəsi 483 ]
12, 16, 64, 60, 15, ?, 76


16) [Sualın ID nömrəsi 490 ]
Məhsulun ilin əvvəlində sabit qalan qiyməti 50 faiz endirildikdən bir müddət sonra 20 faiz qaldırıldı. Məhsulun cari qiyməti ilin əvvəldəkinə nəzərən neçə faiz azalmış oldu?


17) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


18) [Sualın ID nömrəsi 453 ]
Şagird məktəbdən evə gəldi - A A D A D C D


19) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


20) [Sualın ID nömrəsi 37 ]
Eqoizmin əksi?


21) [Sualın ID nömrəsi 473 ]
A=Say{İlin neçə ayında azı 30 gün var?}, B=Say{Ilin neçə ayında cəmi 30 gün var?}. A+B=?


22) [Sualın ID nömrəsi 5034 ]
Aşağıdakı şərtlərdən hansılar x ədədinin 9 a tam bölünməsi üçün kafidir?

1.  x ədədi 2 yə və 3 ə bölünür.

2. x ədədi 18 ə bölünür.

3. x ədədinin rəqəmləri cəmi 3 ə bölünür.

4. x ədədi 6 ya bölünəndən sonra alınan ədəd 3 ə bölünür.


23) [Sualın ID nömrəsi 344 ]
A şəhəri B şəhərindən əhalicə kiçikdir.
B şəhəri C şəhərindən əhalicə böyükdür.
C şəhəri A şəhəri ilə eyni əhali sayına malikdir.
E şəhəri B şəhəriylə eyni əhali sayına malikdir.
A şəhəri D şəhərindən əhalicə böyükdür.
D şəhəri E şəhərindən əhalicə kiçikdir.

Ən böyük və ən kiçik şəhər hansıdır?


24) [Sualın ID nömrəsi 826 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
36 → 27
78 → 71
38 → 35

42-?


25) [Sualın ID nömrəsi 612 ]
Digərlərindən fərqlənən şəkili göstərin.


26) [Sualın ID nömrəsi 301 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl


27) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


28) [Sualın ID nömrəsi 126 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. (açar söz - xətt)


29) [Sualın ID nömrəsi 748 ]
12,51,45,84,78,?


30) [Sualın ID nömrəsi 52 ]
72 ( 27 ) 36
102 ( 30 ) 18
16 ( .. ) 20


31) [Sualın ID nömrəsi 941 ]
Digərlərindən fərqlənən adı seçin.


32) [Sualın ID nömrəsi 821 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Kitab - nəşr
Çörək - ?


33) [Sualın ID nömrəsi 864 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
65 ⇛ 28
49 ⇛ 47
77⇎7
94⇎6
(646⇎)⇛ -?


34) [Sualın ID nömrəsi 5137 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır. Yəni 1-ci dayanacağa gələrkən avtobusda sərnişinlər artıq var.) :

1 ci dayanacaq : 8 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 6 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 4 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 9 nəfər enir

5 ci dayanacaq : 1 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusda 5 ci dayanacaqdan sonra 31 nəfər varsa 2-ci dayanacaqdan sonra neçə nəfər olar?


35) [Sualın ID nömrəsi 886 ]
Şeir parçasında çatışmayan hissəni məntiqi tamamlayın:

Səadət fürsətini qaçırtdıq sən də, mən də,
Onu köhlən at kimi salmalıydıq kəməndə,
Hərdən sevda yolunu azıb dumanda, çəndə,
Sənə ümid verəcək bir işıq görməyəndə
... olurammı cığırlar arasında?
Heç olmasa xəyalın dumanlı aynasında
Səninlə bir anlığa gəlib görüşürəmmi?
Yadına düşürəmmi? (Ə.Kürçaylı)


36) [Sualın ID nömrəsi 863 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
12 ⃠ 19 = 11
23 ⃠ 32 =12
91 ⃠ 24 = 17
73 ⃠ 21 = ?


37) [Sualın ID nömrəsi 591 ]
1 , 4 , 2 ,5 ,3 ,6 ardıcıllığına uyğun üsulla qurulmuş ardıcıllığı tapın.


38) [Sualın ID nömrəsi 277 ]
İnternet domenlerində .mil uzantısı hansı mənanı verir?


39) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


40) [Sualın ID nömrəsi 5150 ]
Namiq evdən işə gedərkən yolun üçdə birinə çatdığında bir marketin yanından, ikidə birinə çatdığında isə bir məktəbin qarşısından keçir.

Namiq həmin market yanına gəldiyində saat 8:40 və məktəbin yanına gəldiyində isə 8:50 olursa, Namiq evdən saat neçədə çıxmışdır?(Namiqin eyni sürətli yeriş ilə getdiyini qəbul edirik)


41) [Sualın ID nömrəsi 129 ]
CC (2 B 8)=2, C (24 Y 57)=9, CC (13 Y 4 B 17) ? (Hərflər sadə riyazi operatorlardır)


42) [Sualın ID nömrəsi 246 ]
23-Futbol-11
?- Boks - 1


43) [Sualın ID nömrəsi 5266 ]
Süni intellekt anlayışını hansı variant daha düzgün izah edir?


44) [Sualın ID nömrəsi 5019 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn sözü seçin

Aprel - 9,2

Binəqədi - 16,4

Şamaxı - 9,3

Qərənfil - ?,3


45) [Sualın ID nömrəsi 5100 ]
Dördrəqəmli ədədin hər bir rəqəmini 3 vahid azaltsaq 3421 alınar. İlkin dördrəqəmli ədədi tapın.


46) [Sualın ID nömrəsi 746 ]
13 (20) 15
14 (56) 18
15 (45) 18
12 (?) 19


47) [Sualın ID nömrəsi 924 ]
Ardıcıl nömrələnmiş 4 qapı göy,yaşıl,qırmızı,sarı rəngləri ilə rənglənib.Sarı qapı göy və yaşıl qapların arasındadır.Yaşıl qapı qırmızı qapıdan dərhal əvvəlki qapıdır. Qapıların ıralanma ardıcıllığını tapın.


48) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


49) [Sualın ID nömrəsi 438 ]
198, 1241 - 91
1451, 54 - 44
76144, 478 - ?


50) [Sualın ID nömrəsi 392 ]
M.Ə.Sabirin şerindən parçanı məntiqi olaraq tamamlayın.
- Görmə! - Baş üstə, yumaram gözlərim.
- Dinmə! - Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.
- Bir söz eşitmə! - Qulağım bağlaram.
- Gülmə! - Pəkey, şamü səhər ağlaram.
- ...! - Bacarmam! Məni məzur tut.