Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 40 ]
Əhalisinə aid müəyyən bir xüsusiyyətə görə 5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın


2) [Sualın ID nömrəsi 334 ]
Van Allen qurşaqları hansı sahəyə birbaşa aidiyyatı olan termindir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5193 ]
11, 5 - 45
13, 7 - 81,
19, 5 - 81,
12, 4 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 167 ]
Hansı ədəd məşhur Fibonaççi sırasına daxil deyil? (F(0)=1; F(1)=1; F(2)=2;... F(n)=F(n-1)+F(n-2)).


5) [Sualın ID nömrəsi 504 ]
isbat, açar, tərəf - itaət .
üsul, kəmiyyət, rəf - ülkər.
duzlu, ney, ? - dunay .


6) [Sualın ID nömrəsi 5169 ]
İşçi fəhlə silindrik formada olan uzun metal borunu tən ortadan bölmək üçün 12 dəqiqə vaxt sərf edirsə, 3 yerə bölmək üçün cəmi neçə dəqiqə vaxt sərf edərdi?


7) [Sualın ID nömrəsi 439 ]
4A5=9, 7A1=8, 3A3=9, 3A2=5, 8A8=64, 24A1-?


8) [Sualın ID nömrəsi 138 ]
Asif 121-i xoşlayır, 120-ni yox, 64-ü xoşlayır, 66-nı yox, 196-nı xoşlayır, 200-ü yox. Sizcə o, başqa hansı ədədi xoşlayır?


9) [Sualın ID nömrəsi 462 ]
Təkamül sözü hansı sözə mənaca yaxındır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5327 ]
Hansı qrafik Bakı şəhərində aylar üzrə orta yuxarı temperaturları əks etdirir?


11) [Sualın ID nömrəsi 186 ]
Ardıcıllıqda müəyyən məntiq var. Tamamlayın.

12, 1, 13, 2, 15, 3, x, y, ...


12) [Sualın ID nömrəsi 765 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun gələn variantı tapın
Piano - dil
Gitara - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?


14) [Sualın ID nömrəsi 318 ]
İmitasiya sözünün mənası aşağıdakı variantlardan hansına uyğun gəlir?


15) [Sualın ID nömrəsi 4961 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
7,17,37,77,?


16) [Sualın ID nömrəsi 5300 ]
A4 kağızının qalınlığı 0.1 mm-dir. Bu kağızı azı neçə dəfə qatlamaq lazımdır ki, qatlanılan kağız hündürlüyü 100 metr olan 26 mərtəbəli hündür bir binanın hündürlüyündən də çox olsun?


17) [Sualın ID nömrəsi 5124 ]
Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?


18) [Sualın ID nömrəsi 49 ]
Ən qısa adam kimdir?
Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.


19) [Sualın ID nömrəsi 900 ]
Hərflərinin yeri dəyişdirilmiş sözü taparaq onun hansı varianta uyğun gəldiyini tapın:

TMSEEN


20) [Sualın ID nömrəsi 682 ]
Digərlərindən fərqlənən fiquru seçin.

Screenshot from 2014-09-25 13:43:48


21) [Sualın ID nömrəsi 5168 ]
İşçi fəhlə silindrik formada olan uzun metal borunu 2 yerə bölmək üçün 12 dəqiqə vaxt sərf edirsə, 4 yerə bölmək üçün cəmi neçə dəqiqə vaxt sərf edərdi?


22) [Sualın ID nömrəsi 431 ]
dərə - çala, dağ - ?


23) [Sualın ID nömrəsi 72 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


24) [Sualın ID nömrəsi 781 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2015-03-24 13:44:36


25) [Sualın ID nömrəsi 497 ]
Sait və samit cütlərindən sözlər düzəldin:
əi, əu, üü, eə - mftn, rs, snbl, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 5026 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Məktəb - 2,5

Məhəllə - 2,4,7

Gələcək - 2,4,6

Əlincə - ?


27) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


28) [Sualın ID nömrəsi 5112 ]
Giriş qapısındakı kodun 4 rəqəmli və bütün rəqəmlərin eyni olduğu məlumdur. O halda ən çoxu neçə cəhdə kodu tapa bilərsiniz?


29) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


30) [Sualın ID nömrəsi 432 ]
7*7*7*...*7 (75 dəfə) hasilinin son rəqəmi hansıdır?


31) [Sualın ID nömrəsi 5141 ]
13 mərtəbəli binanın hər qonşu mərtəbəsi arasında 40 ədəd pilləkən var.8 ci mərtəbədən əvvəlcə 10 cu mərtəbəyə qalxıb sonra isə 3 cü mərtəbəyə enən adam ümumilikdə neçə pillləkən qalxib-enib?


32) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


33) [Sualın ID nömrəsi 837 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46


34) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?


35) [Sualın ID nömrəsi 5130 ]
Əgər 100 manatlıq mal 90 manat ucuzlaşıbsa, neçə dəfə ucuzlaşmış sayılır?


36) [Sualın ID nömrəsi 859 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
5,13,29,61,?


37) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


38) [Sualın ID nömrəsi 46 ]
Google (...) məktub


39) [Sualın ID nömrəsi 5283 ]
Laləyə aşağıdakı tapşırıqlar verilir.

Yağışlı havada bayıra çıxma.
Hava günəşlidirsə marketə get və yalnız çay al.
Çay alsan kommunal borcu da ödə.
Qar yağarsa bayıra çıx,yalnız kofe al və kommunalı ödəmə.

Lalənin kommunal borcu ödəmədiyini bilərək aşağıdakılardan hansının mütləq baş verdiyini təyin et.


40) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


41) [Sualın ID nömrəsi 5299 ]
Səyyah yol ayrıcına çatır, bir yol Doğruçular şəhərinə, bir yol isə Yalançılar şəhərinə aparır.

Yol ayrıcında bir  nəfər oturub. Səyyah bilmir ki, bu adam Yalançılar şəhərindəndır, yoxsa Doğruçular şəhərindən. Təkcə bir sual verməklə səyyah müəyyən edir ki, bu adam yalançılardandır, yoxsa doğruçulardan. Bu hansı sual ola bilər?


42) [Sualın ID nömrəsi 663 ]
Düşüncəliyə kömək edin.


43) [Sualın ID nömrəsi 579 ]
Çəmənlikdə qoyunlarla toyuqların ayaqlarinin birgə sayı 160 dir. Qoyunlar toyuqlardan 10 baş artıqdır. Qoyunların və toyuqların sayını tapın.


44) [Sualın ID nömrəsi 163 ]


45) [Sualın ID nömrəsi 5151 ]
Bir adam stulu götürdükdə çəkisi 78 kq, kitab şkafını götürdükdə isə 84 kq olur. Stul və kitab şkafının birlikdə çəkisi 20 kq dır. Adamın çəkisi nə qədərdir?


46) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


47) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


48) [Sualın ID nömrəsi 5121 ]
Mağazadan 4 ədəd eyni qiymətli geyimin hər birini 20% endirimlə alan alıcı nə qədər qənaət etmiş olur?


49) [Sualın ID nömrəsi 764 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-19 13:09:53


50) [Sualın ID nömrəsi 88 ]
Metafizika - Fəlsəfə, At başı dumanlığı - ?