Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 353 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edib 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin.


2) [Sualın ID nömrəsi 81 ]
10 maşın var. 4-ü qara, 3-ü ağ, 2-si boz, 1- qırmızı. Qara maşınlardan ən zəif sürətlisi qırmızıyla bərabərdir. Boz maşınların ən sürətlisi ağ maşınların orta sürətiylə eynidir. Boz maşınların ən sürətlisi qaraların ən sürətlisindən çoxdur. Ən sürətli maşın hansı rəngdədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


4) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


5) [Sualın ID nömrəsi 5037 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

SUPTR - PUSRT

43215 - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


7) [Sualın ID nömrəsi 607 ]
? işarəsinə uyğun ədədi tapın


8) [Sualın ID nömrəsi 248 ]
8,10,14,? Ardıcıllığı sadə məntiqlə tamamlamayan variantı seçin.


9) [Sualın ID nömrəsi 86 ]
1,1,4,9,25,?


10) [Sualın ID nömrəsi 507 ]
5 A 3 = 1; 24 A 13 = 1; 24 A 5 = 4; 5 A 6 = 0; 13 A 4 =?


11) [Sualın ID nömrəsi 5113 ]
Telefonun ekranındakı kilid üçün olan 4 rəqəmli kodu tam unutmusunuz. Ekrandakı köməkçi mətndə belə yazılıb: "Artan musbet cut reqemler". Kodu tapın:


12) [Sualın ID nömrəsi 5084 ]
cənub - güney, şimal - quzey, qərb - ?, şərq - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 287 ]
William Harley və William, Walter, Arthur Davidson qardaşlarının baniləri olduqları nəqliyyat vasitəsi hansı növə aid olub?


14) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


15) [Sualın ID nömrəsi 579 ]
Çəmənlikdə qoyunlarla toyuqların ayaqlarinin birgə sayı 160 dir.Qoyunlar toyuqlardan 10 baş artıqdır.Qoyunların və toyuqların sayını tapın.


16) [Sualın ID nömrəsi 74 ]
Artıq olan variantı seçin (açar söz: peşə)


17) [Sualın ID nömrəsi 36 ]
İnternet saytlarındakı .org sonluğu ... mənasını verir.


18) [Sualın ID nömrəsi 5080 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 5 dəfə bahalaşıb. Deməli neçə faiz bahalaşıb?


19) [Sualın ID nömrəsi 920 ]
12 - 1 - 3

26 - 4 - 8

35 - 2 - 8

56 - 1 - ?


20) [Sualın ID nömrəsi 300 ]
Tamamlayın: 1, 5, 4, 1, 3, 2, 1, ?


21) [Sualın ID nömrəsi 241 ]
Şəkildə neçə bütöv parça var?(Şərtə görə nöqtələri yeni parça yaratmır)


22) [Sualın ID nömrəsi 925 ]
Altı dost - Cavid, Səməd, Eldar, Aysun, Dilarə, Fərid faciə, komediya və melodram janrlarında olan kinolara bilet alıblar. Dostlar  kinolara iki nəfər olmaqla baxırlar.Cavid və Eldar melodram janrında olan kinoya bilet almayıblar. Səməd Aysunla eyni kinoya getmir. Aysun komediyaya bilet alıb. Dilarə Cavidlə eyni kinoya gedir.Komediya  janrında olan kinoya gedənlər kimlərdir?


23) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


24) [Sualın ID nömrəsi 328 ]
iş-yol-həyət-bina-pilləkən-ev-qapı-?-otaq.


25) [Sualın ID nömrəsi 5022 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{soğan,badımcan,katrof} -A;

{gəmi,bərə,dəniz} - Ə;

{balıq,tısbağa,?} - I


26) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


27) [Sualın ID nömrəsi 853 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
a∇b=a+b
a∆b=a-b
(8∇6)∆(7∆4) -?


28) [Sualın ID nömrəsi 239 ]
Selsi - Temperatur, ? - Seysmo


29) [Sualın ID nömrəsi 345 ]
Verilmiş hərflərə qoşulduqda söz əmələ gətirəcək hərflər qrupunu seçin.(Cavablardakı hərflər hər iki variant üçün eyni sıralanmalıdır)
Müq...
H...


30) [Sualın ID nömrəsi 759 ]
1 (5) 2
2 (17) 3
4 (? ) 5


31) [Sualın ID nömrəsi 833 ]
x+y-?

Screenshot from 2015-04-10 15:17:04


32) [Sualın ID nömrəsi 122 ]
Stalin - Ruzvelt, Hitler - ?


33) [Sualın ID nömrəsi 5117 ]
Təqlid etmək - hansı variant bu sözə daha çox uyğun gəlir?


34) [Sualın ID nömrəsi 862 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
45 ↻ 29
34 ↻ 19
93 ↻ 39
91 ↻ ?


35) [Sualın ID nömrəsi 266 ]
1-0, 2-4, 3-18, 4-48, 5-100, 6-180, 7-?


36) [Sualın ID nömrəsi 43 ]
Qarşılıqlı uyğunluqdan istifadə etməklə tapın.

2-4, 5-15, 6-24, 8-40, 7-?


37) [Sualın ID nömrəsi 158 ]
A+B= ?

A45A1B

-

1B1415

________

16A90A


38) [Sualın ID nömrəsi 117 ]
Uyğun gələn fiquru tapın:


39) [Sualın ID nömrəsi 5078 ]
Bir çəmənlikdə məchul sayda həm toyuq, həm də qoyun var. Onların ayaqlarınının sayının cəmi 300 olduğunu bizə dedilər. Biz onları görmədən qiymətləndirməliyik ki, orada ən çoxu və ən azı neçə toyuq ola bilər.


40) [Sualın ID nömrəsi 5065 ]
1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

A:B  müsbət  ədəddirmi?

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


41) [Sualın ID nömrəsi 655 ]
Uyğunluğu tapın.
baş - papaq
?


42) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


43) [Sualın ID nömrəsi 5053 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:15:12


44) [Sualın ID nömrəsi 468 ]
4 şəhərə uyğun gəlməyən 5-cini seçin.


45) [Sualın ID nömrəsi 191 ]
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?


46) [Sualın ID nömrəsi 467 ]
saydım - ğac, gördüm-?, dolandım -?


47) [Sualın ID nömrəsi 518 ]
13 - 15 - 19 - 27
11 - 14 - 23 - 50
21 - x - y - 105
x+y=?


48) [Sualın ID nömrəsi 922 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-07-20 13:31:19


49) [Sualın ID nömrəsi 136 ]
Simmetrik şəkli bərpa et:


50) [Sualın ID nömrəsi 938 ]
Oscar Wilde-ın aşağıdakı fikrini məntiqi olaraq taparaq tamamlayın:

"Cəmiyyət yalnız fikirlərdə mövcuddur, real aləmdə isə yalnız ... var."