Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 485 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
Yarışın sonunda 3 komanda müvafiq olaraq 7, 7 və 1 xal topladılar, sonuncu komanda neçə xal toplamış olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 587 ]
x-i tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 861 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
32 → 6
51 → 10
78 → 14
93 → ?


5) [Sualın ID nömrəsi 126 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın. (açar söz - xətt)


6) [Sualın ID nömrəsi 878 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:21:29


7) [Sualın ID nömrəsi 440 ]
5 variantda verilmiş sözlərdən digər 4 sözə mənaca uyğun gəlməyən 5-ci sözü seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 893 ]
csduoyuu - sözlərinin yerdəyişməsindən Azərbaycan dilində olan söz aldıqda alınan söz hansı varianta uyğun gələr?


9) [Sualın ID nömrəsi 657 ]
baş - papaq
?


10) [Sualın ID nömrəsi 185 ]


11) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?


12) [Sualın ID nömrəsi 417 ]
Reinkarnasiya nədir?


13) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37


14) [Sualın ID nömrəsi 764 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-19 13:09:53


15) [Sualın ID nömrəsi 98 ]
Cənubi Azərbaycan-Atropatena, Şimali Azərbaycan-?


16) [Sualın ID nömrəsi 5049 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2016-06-11 12:11:15


17) [Sualın ID nömrəsi 464 ]
12-27, 22 - 64, 31 - 64, 51 - 216, 62 - ?


18) [Sualın ID nömrəsi 933 ]
Şəhər -> kitabxana -> kitab -> ?


19) [Sualın ID nömrəsi 519 ]
kəndir -qulluqçu-İzmir
məhsul - həbsdə olan - kumir
sərvət -azad-?


20) [Sualın ID nömrəsi 769 ]
8,16,49,98,289,?


21) [Sualın ID nömrəsi 498 ]
1*2*3*4*5*6*7*8*9*...*20 hasilinin son rəqəmi hansıdır?


22) [Sualın ID nömrəsi 5123 ]
Bir astronomik ilin təxminən 365 gün 6 saat olduğu məlum olduqda 1-ci əsrdə Romalılar qalıq kimi görünən 6 saat üçün həll düşünməli oldular. Bu həll nədən ibarət idi?


23) [Sualın ID nömrəsi 5072 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
qəmlə,kadşanar
dnzəi, lgö
slut,?


24) [Sualın ID nömrəsi 370 ]
64 adam olimpiya sistemiylə 1-ci mərhələdən yarışa başlayır. Qaydaya görə uduzanlar yarışı tərk edir və daha oyun keçirmir. İlk mərhələdə 32 oyun keçirildi. Daha neçə oyun oynanılmalıdır ki turnir tam bitsin?


25) [Sualın ID nömrəsi 502 ]
A4=2, A5=2, A7=2, A10=3, A16=4, A79= ?
Hansı ədəd sual işarəsinin yerində ola bilər?


26) [Sualın ID nömrəsi 5124 ]
Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?


27) [Sualın ID nömrəsi 5029 ]
Anaqramları həll edin digərlərindən fərqli olanı göstərin.

 


28) [Sualın ID nömrəsi 5128 ]
Qələbənin 3, heç-heçənin 1 xalla dəyərləndirildiyi turnirdə bir klub 38 oyundan sonra 89 xal toplayıb. Bu klubun neçə qələbə qazandığını tapın.


29) [Sualın ID nömrəsi 327 ]
İskəndər-Aleksandr, Əflatun - Platon, Ərəstun - ?


30) [Sualın ID nömrəsi 250 ]
Zaman anlamında 5-liyə uyğun gəlməyəni seçin.


31) [Sualın ID nömrəsi 243 ]


32) [Sualın ID nömrəsi 895 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Velosiped - 4

Motosiklet - ?

Minik avtomobili - 16

Yük avtomobili - 100


33) [Sualın ID nömrəsi 759 ]
1 (5) 2
2 (17) 3
4 (? ) 5


34) [Sualın ID nömrəsi 674 ]
Müəyyən fiziki əlamətinə görə aşağıdakı variantlardan fərqli olanı seçin


35) [Sualın ID nömrəsi 5070 ]
Transformasiya nədir?


36) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


37) [Sualın ID nömrəsi 137 ]
Banka 15% illik artma ilə 1000 dollar pul qoyan şəxsin 2 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


38) [Sualın ID nömrəsi 280 ]
'(' - M, '+' - C, '#'-D, '=' - ?


39) [Sualın ID nömrəsi 5051 ]
? işarəsinin yerinə  uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:13:04


40) [Sualın ID nömrəsi 436 ]
Boş nərdtaxtada 1 daş var və o start vəziyyətindəki xanadadır. Bir cüt nərd zərini atılır və daş düşən xalların cəminə uyğun start vəziyyətindən müvafiq xanaya aparıldı. Daşın yeni xanasının nərdtaxtada daşın start vəziyyətində olduğu yarımlövhədə olması ehtimalını tapın.(hər yarımlövhədə 12 xana var) Diqqət: Xalların tətbiqi sadəcə cəmə görə hesablanır, nərd oyun qaydalarına görə yox.


41) [Sualın ID nömrəsi 516 ]
2, 10, 44, 182, ?


42) [Sualın ID nömrəsi 888 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən kiçik deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


43) [Sualın ID nömrəsi 450 ]
{Sinus, Bilogiya, Kelvin, Ədəbiyyat, Fizika, Riyaziyyat,?, Xromosom }


44) [Sualın ID nömrəsi 830 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:11:24


45) [Sualın ID nömrəsi 5023 ]
A çoxluğu ilə B çoxluğunun ortaq elementləri var.C çoxluğunun elementəri isə A və  B çoxluğunun ortaq elementlərindən təşkil olunub. Bu məlumata əsasən A, B, C çoxluqlarının visual təsviri aşağıdakılardan hansılar ola bilər?

Screenshot from 2016-04-14 12:08:49


46) [Sualın ID nömrəsi 825 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
33,18,65,61,37,?


47) [Sualın ID nömrəsi 5164 ]
10, 9, 16, 45, ?, 875


48) [Sualın ID nömrəsi 158 ]
A+B= ?

A45A1B

-

1B1415

________

16A90A


49) [Sualın ID nömrəsi 97 ]
Hansı artıqdır?(açar söz: cins)


50) [Sualın ID nömrəsi 259 ]
25-5, 36-6, 49-7, 121-?