Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 137 ]
Banka 15% illik artma ilə 1000 dollar pul qoyan şəxsin 2 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


2) [Sualın ID nömrəsi 81 ]
10 maşın var. 4-ü qara, 3-ü ağ, 2-si boz, 1- qırmızı. Qara maşınlardan ən zəif sürətlisi qırmızıyla bərabərdir. Boz maşınların ən sürətlisi ağ maşınların orta sürətiylə eynidir. Boz maşınların ən sürətlisi qaraların ən sürətlisindən çoxdur. Ən sürətli maşın hansı rəngdədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 748 ]
12,51,45,84,78,?


4) [Sualın ID nömrəsi 379 ]
Maşın səhər on birə on beş dəqiqə qalmışdan gündüz üçə beş dəqiqə işləmişədək yolda oldu. Maşın yolda nə qədər vaxt oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


6) [Sualın ID nömrəsi 117 ]
Uyğun gələn fiquru tapın:


7) [Sualın ID nömrəsi 950 ]
İki dost bir biri haqqında aşağıdakıları deyirlər.

Samir : Cəmil əsla yalan danışmaz.

Cəmil : Samir əsla yalan danışmaz.

Bu deyilənlərə görə aşağıdakılardan neçəsi doğrudur?

1.Cəmil düzgün,Samir yalan danışa bilər.

2.Samir düzgün,Cəmil yalan danışa bilər.

3.Hər ikisi yalan danışa bilər.

4.Hər ikisi doğru danışa bilər.


8) [Sualın ID nömrəsi 936 ]
lyiaedl - hərflərin yerini dəyişərək Azərbaycan dilində olan sözü tapın və variantlarda o sözə mənaca yaxın olan sözü seçin.


9) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


10) [Sualın ID nömrəsi 5167 ]
2017-ci ilin əvvəlidir, böyük bir şəhərdə yanaşı duran üç bina var. Birinci binanın hündürlüyü ikincidən 5 dəfə çoxdur, ikincinin də hündürlüyü üçüncüdən 10 dəfə çoxdur.

Üçüncü binanın hündürlüyü hansı cavabda göstərilib?


11) [Sualın ID nömrəsi 157 ]
1, 4, 5 - 15

2, 6, 4 - 10

1, 4, 9 - 25

3, 2, 7 - ?


12) [Sualın ID nömrəsi 327 ]
İskəndər-Aleksandr, Əflatun - Platon, Ərəstun - ?


13) [Sualın ID nömrəsi 958 ]
Yusifin doğum günü yay fəslində, adında "s" hərfi olmayan bir ayın sonuncu günü qeyd edilir.  Doğum günü onunla eyni ayda olan bacısının doğum günü isə onun ad günündən düz 30 gün əvvələ düşür. Yusifin ad günü hansı gündə qeyd edilir?


14) [Sualın ID nömrəsi 445 ]
Tamamlayın.
3, 6, 0 -'063'
1,4,7 - '741'
4, 4 , 0 - '?'


15) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


16) [Sualın ID nömrəsi 293 ]
? işarəsinin yerində hansı fiqur olmalıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 352 ]
10 nəfər aralarında idman yarışı keçirir. Hər bir kəs bir-biriylə bir dəfə oynayacaq və yekunda ilk iki yeri tutanlarsa aralarında final oyunu keçirəcək. Cəmi neçə oyun oynanılmalıdır?


18) [Sualın ID nömrəsi 50 ]
400 yerlik kvadrat şəkilli zalda sıraların sayını nə qədər azaldıblar ki,yerlər 40% azalıb?


19) [Sualın ID nömrəsi 576 ]
Ananın 35 yaşı var. 5 il sonra ana ilə əkiz uşaqlarının birlikdə yaşları arasında fərq 20 olacaq. İndi uşaqların neçə yaşı var?


20) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


21) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?


22) [Sualın ID nömrəsi 877 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:19:49


23) [Sualın ID nömrəsi 407 ]
Cütlər arasındakı qanunauyğunluğu tapın: 14-15, 21-3, 15-24, 23-5, 27-45 35-?


24) [Sualın ID nömrəsi 796 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığına diqqət etməli)

Kainat - qalatika - planet


25) [Sualın ID nömrəsi 809 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 01:31:44


26) [Sualın ID nömrəsi 932 ]
Əgər dünən yox, daha əvvəlki gün yox, daha əvvəlki gün çərşənbə idisə, sabah yox biri gün hansı gün olar?


27) [Sualın ID nömrəsi 187 ]


28) [Sualın ID nömrəsi 5276 ]
Qanunauyğunluğun pozulduğu variantı seçin.


29) [Sualın ID nömrəsi 892 ]
Asif maşından evə aldığı qarpızları daşımalıdır. O hər səfərində ən çoxu 2 qarpız aparmaq iqtidarındadır. Maşında isə 11 qarpız var. O halda Asif qarpızları ən azı neçə dəfəyə evə daşıyacaq?


30) [Sualın ID nömrəsi 360 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


31) [Sualın ID nömrəsi 5176 ]
Anaqramları çözərək ardıcıllığı tamamlayın:

kəütt, zruan, nablaba, ?


32) [Sualın ID nömrəsi 779 ]
x+y - ?

Screenshot from 2015-03-24 13:35:17


33) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


34) [Sualın ID nömrəsi 451 ]
Hər iki hərfi bir-birindən fərqli saitlərdən(a,ı,o,u,e,ə,i,ö,ü) ibarət olan neçə ikihərfli birləşmə mövcuddur?


35) [Sualın ID nömrəsi 5263 ]
3 komanda dairəvi qaydada (hər komanda bir biri ilə iki dəfə qarşılaşır) mübarizə aparır.  Yekunda hər komanda 4 oyun keçirərək yarışı bitir.

Birinci yer dörd qələbə, sıfır heç-heçə, sıfır məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

İkinci yer iki qələbə, sıfır heç-heçə, iki məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Üçüncü yer sıfır qələbə, X heç-heçə, Y məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Y nəyə bərabərdir?


36) [Sualın ID nömrəsi 5038 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


37) [Sualın ID nömrəsi 5109 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çoxu neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli vərəq parçası düzəltmək olar? (kəsmək,birləşdirmək və.s. ilə)


38) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?


39) [Sualın ID nömrəsi 420 ]
A, B və C rəqəmlərdir və A+B+C=17. ABC-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. (Məsələn A=1, B=1, C=1 isə ABC=111.)


40) [Sualın ID nömrəsi 4964 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
14→ 24
41→ 65
35 → 55
?→ 98


41) [Sualın ID nömrəsi 395 ]
Bakı-Ş...,Xaçmaz-Ş...., Astara-C...., Qazax-Q..., Xızı-?


42) [Sualın ID nömrəsi 898 ]
Sual işarəsinin yerində hansı fiqur ola bilər onu seçin.

aa


43) [Sualın ID nömrəsi 417 ]
Reinkarnasiya nədir?


44) [Sualın ID nömrəsi 481 ]
0, 2, 4, 5, 5, 5, 10, 8, 6, 15, A, B
A+B=?


45) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


46) [Sualın ID nömrəsi 5131 ]
münasibət - bənna

aydınlıq - qaya

mətanətli - tətil

üstünlük - ?


47) [Sualın ID nömrəsi 147 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


48) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


49) [Sualın ID nömrəsi 430 ]
Qayçı, avtomobil, Dunay, iynə, org, təyyarə, ..., ...
Nöqtələrin yerində hansı sözlər ola bilər?


50) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49