Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49


2) [Sualın ID nömrəsi 231 ]
Uyğun fiquru tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5283 ]
Laləyə aşağıdakı tapşırıqlar verilir.

Yağışlı havada bayıra çıxma.
Hava günəşlidirsə marketə get və yalnız çay al.
Çay alsan kommunal borcu da ödə.
Qar yağarsa bayıra çıx,yalnız kofe al və kommunalı ödəmə.

Lalənin kommunal borcu ödəmədiyini bilərək aşağıdakılardan hansının mütləq baş verdiyini təyin et.


4) [Sualın ID nömrəsi 118 ]


5) [Sualın ID nömrəsi 507 ]
5 A 3 = 1; 24 A 13 = 1; 24 A 5 = 4; 5 A 6 = 0; 13 A 4 =?


6) [Sualın ID nömrəsi 824 ]
A1 düzbucaqlı şəklində olan vərəqdir, o, qatlanaraq A2 fiquru, o da yenidən qatlanaraq A3 fiquru şəklinə düşmüşdür. Daha sonra A3 fiqurunun küncləri A4 şəklindəki kimi kəsilmişdir. Sonra bükülmüş  vərəq tam açılmışdır. Variantlardan hansı vərəqin açıq vəziyyətdəki halıdır?

Screenshot from 2015-04-03 10:49:50


7) [Sualın ID nömrəsi 58 ]
Əgər siz sınaq imtahanında 4 dəfə 26, 2 dəfə 25 bal, 1 dəfə də 21 bal toplasaz, orta hesabla neçə bal toplamış olarsız?


8) [Sualın ID nömrəsi 38 ]
Benilüks - Belçika,Lüksemburq və ...


9) [Sualın ID nömrəsi 771 ]
Ağac əkiləndə boyu 1 m idi. Ağac hər il 1 m boy atır. 5 il sonra ağacın boyundan 2m kəsildi. Ağacın boyu nə qədər oldu?


10) [Sualın ID nömrəsi 787 ]
Qrafikdə şirkətin idxal etdiyi məhsulun illər üzrə göstəricisi verilmişdir.Ən çox məhsul idxal olunan il ilə ən azməhsul idxalı olan illər arasındakı məhsul fərqini tapın.Screenshot from 2015-03-24 13:54:31


11) [Sualın ID nömrəsi 5031 ]
Linglərdən hansı sağ aşağı meyillidir?

Screenshot from 2016-04-19 11:24:32


12) [Sualın ID nömrəsi 5079 ]
X məhsulu  5 il əvvəl ilə müayisədə 10 dəfə ucuzlaşıb. Deməli neçə faiz ucuzlaşıb?


13) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


14) [Sualın ID nömrəsi 471 ]
4 qardaş 4 müxtəlif şəhərə çatdıqdan sonra bir-biri ilə telefon əlaqəsi yaradırlar. Bütün qardaşlar bir-biriylə danışdı və hər qardaş digəri ilə yalnız bir dəfə danışmış oldu. Hər telefon danışığı 2 dəqiqə sürübsə, qardaşlar bir-biriylə cəmi neçə dəqiqə danışmış oldular?


15) [Sualın ID nömrəsi 294 ]
Verilmiş çoxluqdan ən böyük rəqəmi seçin.
{1, 11, 21, 14, 8, 7, 18, 17, 2, 20, 0, 6, 15, 16, 21, 19, 9, 3, 4, 7, 13, 11, 12, -14, -1}


16) [Sualın ID nömrəsi 446 ]
50 metr/saniyə sürəti ilə gedən maşın 180 km yolu neçə saata qət edər?


17) [Sualın ID nömrəsi 262 ]
Uyğun cütləri tamamlayın:
İnnovasiya, Konservator, Polemika, Diskussiya - Mühafizəkar, Mübahisə, Yenilik ?


18) [Sualın ID nömrəsi 329 ]
Ardıcıllığı tamamlayın: 11, 14, 12, 17, 20, 18, 23, 26, 24, ?


19) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


20) [Sualın ID nömrəsi 108 ]
3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9


21) [Sualın ID nömrəsi 219 ]
Uyğun fiquru tapın.


22) [Sualın ID nömrəsi 382 ]
Artıq olan şəkili seçin:


23) [Sualın ID nömrəsi 891 ]
400-ün 1/4-nün 1/2-nin 1/5-i neçədir?


24) [Sualın ID nömrəsi 295 ]
Ardıcıllığı tamamlayın
3, 13, 8, 17, 13, 21, 18, 25, ?


25) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


26) [Sualın ID nömrəsi 762 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:
Screenshot from 2015-03-19 13:04:39


27) [Sualın ID nömrəsi 406 ]
Saat 03:40-da saatın dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasında neçə dərəcəlik bucaq olur?


28) [Sualın ID nömrəsi 5262 ]
Ən uyğun gələni seçin:

dənə - əşya

nəfər - insan

? - qoyun


29) [Sualın ID nömrəsi 5182 ]
Tutaq ki, stolun üstündə 100 ədəd yumurta qoyulub. Yumurtalardan 97-si ölçü (həm də çəki) baxımından bir-birinə çox yaxındırlar, yəni orta çəkilidirlər. Qalan üçündən ikisi digər 97 dənədən çox böyük, biri isə digər 97 dənədən çox kiçikdir. Sizə yalnız iki yumurtanın çəkisini öyrənmək şansı verilibsə hansı yumurtaları seçib çəkməklə 100 yumurtanın ümumi orta çəkisinə ən yaxın qiyməti ala bilərsiniz?


30) [Sualın ID nömrəsi 911 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:54:10


31) [Sualın ID nömrəsi 440 ]
5 variantda verilmiş sözlərdən digər 4 sözə mənaca uyğun gəlməyən 5-ci sözü seçin.


32) [Sualın ID nömrəsi 255 ]
Kodlaşmaya uyğun 3-cü sətri tamamlayın.
a-3,l-6,m-7,a-3, -2,f-1,a-3,y-8,d-5,a-3,l-6, ı-0,d-5,ı-0,r-10,q-11,z-12
Alma faydalıdır -3.6.7.3.2.1.3.8.5.3.6.0.5.0.10
Yad qızı- 8.3.5.2.11.0.12.0
Qızdırma -?


33) [Sualın ID nömrəsi 5102 ]
Camal bir gündə kitabın 48 səhifəsini  oxudu. Bu kitabın ümumən 1/4 hissəsidir. Kitabdakı səhifələrin sayını tapın.


34) [Sualın ID nömrəsi 400 ]
Verilmiş şəkil hansı variantı daha düzgün əks etdirir?


35) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


36) [Sualın ID nömrəsi 76 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlış yazılıb. Doğru olanı tapın.

Şirkət-...


37) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


38) [Sualın ID nömrəsi 627 ]
Hansı iddia doğrudur?


39) [Sualın ID nömrəsi 5022 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{soğan,badımcan,katrof} -A;

{gəmi,bərə,dəniz} - Ə;

{balıq,tısbağa,?} - I


40) [Sualın ID nömrəsi 5036 ]
Digər dördündən mahiyyətcə fərqlənəni seçin


41) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


42) [Sualın ID nömrəsi 271 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


43) [Sualın ID nömrəsi 747 ]
13 (52) 15
14 (106) 18
19 (?) 17


44) [Sualın ID nömrəsi 368 ]
Artımdakı məntiqə uyğun olaraq ardıcıllığı tamamlayın.
2, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, ?


45) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


46) [Sualın ID nömrəsi 749 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:47:25

 


47) [Sualın ID nömrəsi 514 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: təzmivanü


48) [Sualın ID nömrəsi 369 ]
Maşın A şəhərindən B şəhərinə doğru yola düşdü. Yolun yarısını getdikdən sonra, maşın geriyə döndü və getdiyi yolun yarısı qədər geri-A-ya doğru gəldi. Daha sonra geri qayıtdığı yolun yarısı qədər B-yə doğru irəli getdi. B-yə çatmaq üçün daha 250 km məsafə varsa, A-dan B-yə nə qədər məsafə var?


49) [Sualın ID nömrəsi 112 ]


50) [Sualın ID nömrəsi 456 ]
28 domino daşından biri seçildi və 4:4(qoşa dörd) daşı oldu. Yerdə qalan daşlardan təsadüfi seçilən bir daşın xallarının sayının 4:4-ün xallarının sayına, 8-ə bərabər olması ehtimalı nə qədərdir? (dominoda 0-0,...0-6, 1-1,...1-6, 2-2, ...2-6, 3-3,...3-6....6-6 tipli cütlərdən təşkil olunan 28 daş var)