Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 50, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5049 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2016-06-11 12:11:15


2) [Sualın ID nömrəsi 5263 ]
3 komanda dairəvi qaydada (hər komanda bir biri ilə iki dəfə qarşılaşır) mübarizə aparır.  Yekunda hər komanda 4 oyun keçirərək yarışı bitir.

Birinci yer dörd qələbə, sıfır heç-heçə, sıfır məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

İkinci yer iki qələbə, sıfır heç-heçə, iki məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Üçüncü yer sıfır qələbə, X heç-heçə, Y məğlubiyyət nəticəsi göstərir.

Y nəyə bərabərdir?


3) [Sualın ID nömrəsi 111 ]
22, 12, 15, 65, 34 - 4, 3, 6, 11, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 157 ]
1, 4, 5 - 15

2, 6, 4 - 10

1, 4, 9 - 25

3, 2, 7 - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 870 ]
”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


6) [Sualın ID nömrəsi 5059 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

8, 12, 18 ,?, 40.5, 60.75,...


7) [Sualın ID nömrəsi 403 ]
10 nəfərlik heyət hər biri hər gün bərabər iş görməklə 15 günə bir işi görüb qurtarmalıdırlar. 3 gün işlədikdən sonra 7 nəfər işi dayandırır, qalan 3 nəfər daha 8 gün iş görürlər. Daha sonra əvvəlki 7 nəfər yenidən işə qoşulur. Yenidən 10 nəfər olan heyət işi neçə günə bitirəcək?


8) [Sualın ID nömrəsi 387 ]
Əlinin X manat pulu var idi. O 1-ci gün pulunun yarısını, 2-ci gün qalan pulun 1/3-ni xərclədi. Əlinin 2 gün ərzində pullarının ancaq kağız pullardan ibarət olduğunu bilərək tapın ki, onun başlanğıcdakı pulunun miqdarı hansı variantdakı məbləğ ola bilərdi?


9) [Sualın ID nömrəsi 5114 ]
Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


11) [Sualın ID nömrəsi 5179 ]
1-dən 10-a qədər olan natural ədədlərin hasili (yəni 10! = 1*2*...*10 ) aşağıdakılardan hansına tam bölünmür?


12) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAD


13) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?


14) [Sualın ID nömrəsi 758 ]
3 (625) 4
3 (169) 2
6 (?) 8


15) [Sualın ID nömrəsi 268 ]
3-6, 9-72, 2-2, 5-?


16) [Sualın ID nömrəsi 591 ]
1 , 4 , 2 ,5 ,3 ,6 ardıcıllığına uyğun üsulla qurulmuş ardıcıllığı tapın.


17) [Sualın ID nömrəsi 445 ]
Tamamlayın.
3, 6, 0 -'063'
1,4,7 - '741'
4, 4 , 0 - '?'


18) [Sualın ID nömrəsi 5084 ]
cənub - güney, şimal - quzey, qərb - ?, şərq - ?


19) [Sualın ID nömrəsi 818 ]
Sözlər arasındakı məntiqi əlaqəyə uyğun olaraq ? işarəsin yerində uyğun gələn variantı seçin.
Sümük - ilik
Damar - ?


20) [Sualın ID nömrəsi 5262 ]
Ən uyğun gələni seçin:

dənə - əşya

nəfər - insan

? - qoyun


21) [Sualın ID nömrəsi 398 ]
Məntiqi olaraq tapın: Hansı tarixi şəxsiyətin adı dəmir anlamını verir?


22) [Sualın ID nömrəsi 300 ]
Tamamlayın: 1, 5, 4, 1, 3, 2, 1, ?


23) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


24) [Sualın ID nömrəsi 947 ]
Cüt nömrəli maşınlar həftənin cüt günləri, tək nömrəli maşınlar işə həftənin tək günləri hərəkət edir. Bu qayda ilə **-BG-230 nömrəli maşın hansı günlərdə hərəkət edə bilər?


25) [Sualın ID nömrəsi 747 ]
13 (52) 15
14 (106) 18
19 (?) 17


26) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...


27) [Sualın ID nömrəsi 752 ]
Sözlər arasında qanunauyğunluğu tapın və ? işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.
günəş -?
yer -planet


28) [Sualın ID nömrəsi 5061 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Cığır - 13538

Şad- 467

Yal- 962

Ağac yaşıldır - ?


29) [Sualın ID nömrəsi 5048 ]
Aşağıdakı linglərdən hansı tarazlıq vəziyyətinə digərlərinə nisbətən daha yaxındır?


30) [Sualın ID nömrəsi 382 ]
Artıq olan şəkili seçin:


31) [Sualın ID nömrəsi 850 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-04-16 19:07:14


32) [Sualın ID nömrəsi 920 ]
12 - 1 - 3

26 - 4 - 8

35 - 2 - 8

56 - 1 - ?


33) [Sualın ID nömrəsi 217 ]
Turnirdə 8 şahmatçı 1 dövrəlik dairəvi sistem üzrə yarışır, yəni hər oyunçu digərləri ilə 1 dəfə oynamalıdır. Cəmi neçə oyun keçirilməlidir?


34) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


35) [Sualın ID nömrəsi 5044 ]
İki zəri atdıqda bir zərdə 1, digərində 6 xalın düşmə ehtimalı nə qədərdir?

(hər zərin 6 üzü var və onlar 1,2,3,4,5,6 xal ilə nömrələnib)


36) [Sualın ID nömrəsi 181 ]
Ütü - Soyuducu - Paltaryuyan

Liviya - Sudan - ?


37) [Sualın ID nömrəsi 5194 ]
M.Ə.Sabirin "KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA
NƏSİHƏTİ" şeirindən parçada çatışmayan hissəni məntiqi olaraq tapın:

Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtarmaz,
Əfsunuma bah-bah!..
Mən еylədiyim məkri ... də bacarmaz,
Vallah və billah!


38) [Sualın ID nömrəsi 277 ]
İnternet domenlerində .mil uzantısı hansı mənanı verir?


39) [Sualın ID nömrəsi 100 ]
Bir mühüm riyazi cəhətinə görə 5-liyə daxil olmayanı tapın.


40) [Sualın ID nömrəsi 5106 ]
Futbol matçında A və B komandasının hərəsinin 11 oyunçusu meydandadır. Hər komandanın meydanda üç hücumçusu var. Meydanda neçə hücumçu olmayan futbolçu var?


41) [Sualın ID nömrəsi 191 ]
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?


42) [Sualın ID nömrəsi 5160 ]
Uyğun gələn fiquru seçin:


43) [Sualın ID nömrəsi 486 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
İlk 3 komandada topların fərqi müvafiq olaraq 5-2, 3:1 və 2:4-dür. Sonuncu komandada topların fərqi neçə ola bilər?


44) [Sualın ID nömrəsi 629 ]
a + b + c - ?


45) [Sualın ID nömrəsi 286 ]
3 A 3=27. 2 A 2 = 8; 1 A 1 = ? (A riyazi əməliyyatdır)


46) [Sualın ID nömrəsi 5088 ]
Variantlar içində artıq olanı seçin. (açar söz: müstəvi)


47) [Sualın ID nömrəsi 422 ]
3 sutkada neçə saniyə olur?


48) [Sualın ID nömrəsi 508 ]
17-48,11-30, 7-18, 16-?


49) [Sualın ID nömrəsi 5200 ]
dolan..., ... almaq
Hansı 3 hərf birinci natamam sözü isimə, ikincini feilə çevirir? (hərflər sıra ilə verilməyib)


50) [Sualın ID nömrəsi 102 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digər anaqramlar isə yanlışdır. Doğru olanı tapın.

Virus-...