Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5270 ]
Qatar başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə qədər 2 saata gedib çatdı. Arada daha 3 məntəqədə hərəsində 5 dəqiqə olmaqla dayandı.

Qatarın cəmi yola sərf olunan zamandakı orta sürəti 120 km/saat olmuşdur.

Qatar aradakı 3 məntəqənin hərəsində 5 dəqiqə yox, 1 dəqiqə gözləsəydi, ümumi orta sürət təxminən nə qədər olardı?


2) [Sualın ID nömrəsi 5033 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn ifadəni seçin.

Screenshot from 2016-04-19 11:26:56


3) [Sualın ID nömrəsi 5164 ]
10, 9, 16, 45, ?, 875


4) [Sualın ID nömrəsi 5065 ]
1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

A:B  müsbət  ədəddirmi?

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


5) [Sualın ID nömrəsi 108 ]
3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9


6) [Sualın ID nömrəsi 71 ]
Mənası yunanca stin poli - şəhərə doğru deməkdir. Bu hansı ölkənin şəhəridir?


7) [Sualın ID nömrəsi 880 ]
Kiçik dairədəki ədədlərlə böyük dairədəkiləri hansı məntiqin birləşdirdiyini müəyyən edərək sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27


8) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


9) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


10) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.