Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5033 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn ifadəni seçin.

Screenshot from 2016-04-19 11:26:56


2) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


3) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


4) [Sualın ID nömrəsi 663 ]
Düşüncəliyə kömək edin.


5) [Sualın ID nömrəsi 134 ]
Uyğunluğu tapın

12-2, 26-2, 29-3 , 68-4, 77-4, 7-1, 240-?


6) [Sualın ID nömrəsi 461 ]
10, 26, 65, ? , 442


7) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


8) [Sualın ID nömrəsi 179 ]
2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?


9) [Sualın ID nömrəsi 5165 ]
-2, 0, -4, 12, ?, 19596


10) [Sualın ID nömrəsi 813 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33