Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 113 ]
Hissələrdən soldakı şəkli qursaq, hansı hissədə 2 artıq parça olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 5078 ]
Bir çəmənlikdə məchul sayda həm toyuq, həm də qoyun var. Onların ayaqlarınının sayının cəmi 300 olduğunu bizə dedilər. Biz onları görmədən qiymətləndirməliyik ki, orada ən çoxu və ən azı neçə toyuq ola bilər.


3) [Sualın ID nömrəsi 4974 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

74→ 22

96→  30

54→ 18

91→  ?


4) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5135 ]
Avtobusa dayanacağında ilk beş dayanacaqda aşağıdakı şəkildə enib minmələr olur (avtobusun başlanğıc dayanacağı 0 cı dayanacaqdır.) :

1 ci dayanacaq : 7 nəfər minir

2 ci dayanacaq : 5 nəfər minir, 3 nəfər enir

3 cü dayanacaq : 2 nəfər minir, 1 nəfər enir

4 cü dayanacaq : 5 nəfər enir

5 ci dayanacaq :7 nəfər minir, 4 nəfər enir

Yuxarıdakı şərtlər daxilində başlanğıc dayanacaqdan qalxan avtobusun içində neçə nəfər olsa 4 cü dayanacaqdan sonra avtousun içində 21 nəfər olacaq?


6) [Sualın ID nömrəsi 937 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.

6$5=3
7$6=5
1$1=2
7$1=0
3$4=7
4$4=?


7) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49


8) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37


9) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


10) [Sualın ID nömrəsi 493 ]
1 - 9, 3 - 21, 5 - 25, 8 - 24, 7 - ?