Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 177 ]
Küçədəki binaları 1-dən 150-dək olan 150 evi nömrələmək üçün zavoda metal rəqəmlər düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 2 rəqəmi olan neçə ədəd lövhəcik düzəldəcək?


3) [Sualın ID nömrəsi 906 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4313125423350454, 74395849, 11121313 ,2344, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 304 ]
Məntiqi uyğunluğu tapın.
S, m, i - C,u
D, z, u - n,a,c,l
s,u - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 404 ]
4 ( 1 __ 12 ) 10
11 (15 __ 14 ) 85
X ( 8 __ 7 ) Y
X+Y=?


6) [Sualın ID nömrəsi 5109 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çoxu neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli vərəq parçası düzəltmək olar? (kəsmək,birləşdirmək və.s. ilə)


7) [Sualın ID nömrəsi 278 ]
Hər keçiddə hər bir hərfin başqa biri ilə yerdəyiş edildiyini bilərək çatışmayan həddi tapın:
ABCAD -> BADBC -> ? -> ABCAD


8) [Sualın ID nömrəsi 172 ]
6 - 66 , 8 -104 , 10 - 150 , 12 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


10) [Sualın ID nömrəsi 829 ]
Ardıcıllıq hər növbəti həddi özundən əvvəl gələn həddlə B=A2 - (A+1) münasibəti ilə qurulur.(burada A ardıcıllığın öncəki həddi, B isə indiki həddir.) Ardıcıllığın birinci həddi 2 olarsa 4 cü həddi tapın.