Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 155 ]
2 6 (15) 3 15, 3 24 (16) 8 16, 5 10 (10) 3 ?


2) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 5177 ]
Soldakı verilmiş ədədlərdən sağdakı ədəd alınırsa, sual işarəsinin yerində olacaq ədədi tapın:

14, 20  - 41;

12, 10 - 26;

32, 5 - 47;

16, 16 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


5) [Sualın ID nömrəsi 5069 ]
Baş verən hadisələrə sabit, dəyişməz, köklü ideallara əsaslanan baxış - ...


6) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


7) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49


8) [Sualın ID nömrəsi 808 ]
x,y - ?

54 (148) 20

82 (196) 16

78 (x) y


9) [Sualın ID nömrəsi 5164 ]
10, 9, 16, 45, ?, 875


10) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?