Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


2) [Sualın ID nömrəsi 878 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:21:29


3) [Sualın ID nömrəsi 465 ]
145, 214, 542, 199, 246, 184, X, Y.
X+Y=?


4) [Sualın ID nömrəsi 94 ]


5) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


6) [Sualın ID nömrəsi 959 ]
Topdan satış məntəqəsində satılan malın bir dənəsinin zay çıxma ehtimalı 3% təşkil edir. Alıcı bu faktı bilərək oradan 2000 ədəd mal alıb apardı. Malları təyinatı üzrə istifadə edəndən sonra o, dostuna dedi: "Bu dəfəki mallarda bəxtim gətirdi, zay məhsul gözləniləndən azacıq az çıxdı. "

Aşağıdakı hansı ədəd yuxarıda deyiləni ödəyən zay məhsul sayını göstərə bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 747 ]
13 (52) 15
14 (106) 18
19 (?) 17


8) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


9) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 580 ]
Uyğun gələn variantı tapın(hər sözə bir variant uyğundur):
Azər
Amil
Röya => Röya -?
Maya
Səma