Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 91 ]
1,8,14 - 1;5

5,1,32 - 5;11

2,7,17 - 4;?


3) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


4) [Sualın ID nömrəsi 5109 ]
Tərəflərinin uzunluğu 20x30sm olan düzbucaqlı şəkilli vərəqdən ən çoxu neçə 6x6 sm-lik kvadrat şəkilli vərəq parçası düzəltmək olar? (kəsmək,birləşdirmək və.s. ilə)


5) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


6) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


7) [Sualın ID nömrəsi 153 ]
Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?


8) [Sualın ID nömrəsi 463 ]
A*B*C < 57. A=2*C. B=3*A.
A, B və C-nin hər üçü tam ədədirsə, onda A+B+C-nin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


10) [Sualın ID nömrəsi 5054 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:17:44