Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 106 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
***lıq, Hüseyn***, Supern***


2) [Sualın ID nömrəsi 575 ]
? işarəsinin yerində nə olmalıdır?
36 * 42 -> 12
29 * 31 -> 14
46 * 29 ->13
58 * 48 -> ?


3) [Sualın ID nömrəsi 738 ]
Fiqurdan kəsilmiş hissə hansıdır?

Screenshot from 2015-02-17 17:33:27


4) [Sualın ID nömrəsi 5092 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

23, 33, 21, 22 : 13

32, 21, 24, 54 : -25

11, 15, 32, 1 : ?


5) [Sualın ID nömrəsi 94 ]


6) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 175 ]
Pələng - Skandinaviya, Uzunboğaz çəkmə - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


10) [Sualın ID nömrəsi 470 ]
Asif ikinci sinifdə oxuyur -5,10,13
Biz məktəbi çoxdan bitirmişik - 8,10,16
Tək əldən səs çıxmaz - A, B, C.
A+B+C=?