Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 4962 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
⍈ 23 = 31
⍈ 41 = 17
⍈ 25 = 129
⍈ 82 = ?


3) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37


4) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


5) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 51 ]
Çatışmayan ədədi tapın

34, 14, 62, 47, 23, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 808 ]
x,y - ?

54 (148) 20

82 (196) 16

78 (x) y


8) [Sualın ID nömrəsi 5018 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-04-14 12:03:39


9) [Sualın ID nömrəsi 5032 ]
Aşağıdakı şifrələmələrə görə “Alf qruoalf” cümlənsinii deşifrə edin.

Səməni - Alilfo

Dəli - Qleo

Hamı - Urip


10) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?