Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 179 ]
2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?


2) [Sualın ID nömrəsi 5165 ]
-2, 0, -4, 12, ?, 19596


3) [Sualın ID nömrəsi 733 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

Screenshot from 2015-01-08 17:18:52


4) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


5) [Sualın ID nömrəsi 153 ]
Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?


6) [Sualın ID nömrəsi 829 ]
Ardıcıllıq hər növbəti həddi özundən əvvəl gələn həddlə B=A2 - (A+1) münasibəti ilə qurulur.(burada A ardıcıllığın öncəki həddi, B isə indiki həddir.) Ardıcıllığın birinci həddi 2 olarsa 4 cü həddi tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 175 ]
Pələng - Skandinaviya, Uzunboğaz çəkmə - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 112 ]


10) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?