Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 92 ]
1,8,14 - 1;5

1,4,12 - 1;7

2,7,17 - 1;?


2) [Sualın ID nömrəsi 5291 ]
Sinifdəki uşaqların 7-də 1-i əlaçıdır.  12 nəfərin qiymətləri isə ümunən elə də yaxşı deyil. Sinifdə neçə uşaq var?


3) [Sualın ID nömrəsi 406 ]
Saat 03:40-da saatın dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasında neçə dərəcəlik bucaq olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 907 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

12,23,38,107,?


5) [Sualın ID nömrəsi 79 ]
300 km-lik yolun yarısı gedildi, daha sonra qalan yolun 50%-i, daha sonra həmin anadək ümumi gedilən yolun 4%-i gedildi. Nə qədər yol qaldı?


6) [Sualın ID nömrəsi 5041 ]
Əhməd cibindəki pulun 40 % ini xərcləyir, sonra qalan pulun daha 20 % ini xərcləyir. Sonra bankomatdan 56 manat pul çıxarır və cibində cəmi 200 manat olur. Əvvəlcə Əhmədin nə qədər pulu vardı?


7) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


8) [Sualın ID nömrəsi 5270 ]
Qatar başlanğıc məntəqədən son məntəqəyə qədər 2 saata gedib çatdı. Arada daha 3 məntəqədə hərəsində 5 dəqiqə olmaqla dayandı.

Qatarın cəmi yola sərf olunan zamandakı orta sürəti 120 km/saat olmuşdur.

Qatar aradakı 3 məntəqənin hərəsində 5 dəqiqə yox, 1 dəqiqə gözləsəydi, ümumi orta sürət təxminən nə qədər olardı?


9) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


10) [Sualın ID nömrəsi 659 ]
Anaqramı həll edib artıq olanı seçin.