Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5181 ]
Tutaq ki, Faiq bir cüt nərd zərini atdı (nərd zəri - 6 üzü olan, hər üzündə müvafiq olaraq 1,2,3,4,5,6 qiymətləri olan kiçik plastik kub hesab edirik) və 1-1 (bir qoşa) düşdü. Sonra bir daha atdı yenə 1-1 düşdü, sonra bir daha atdı yenə 1-1 düşdü. Yəni 3 dəfə dalbadal 1-1 düşdü. Faiq 4-cü dəfə zər atmağa hazırlaşır, 4-cü cəhdində də 1-1 düşmə ehtimalı nə qədərdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 406 ]
Saat 03:40-da saatın dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasında neçə dərəcəlik bucaq olur?


3) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


4) [Sualın ID nömrəsi 56 ]
15 13
17 14
10 9

22 11
17 15
10 19

22 15
19 18
? - 12


5) [Sualın ID nömrəsi 959 ]
Topdan satış məntəqəsində satılan malın bir dənəsinin zay çıxma ehtimalı 3% təşkil edir. Alıcı bu faktı bilərək oradan 2000 ədəd mal alıb apardı. Malları təyinatı üzrə istifadə edəndən sonra o, dostuna dedi: "Bu dəfəki mallarda bəxtim gətirdi, zay məhsul gözləniləndən azacıq az çıxdı. "

Aşağıdakı hansı ədəd yuxarıda deyiləni ödəyən zay məhsul sayını göstərə bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 639 ]
a*b*c -?


7) [Sualın ID nömrəsi 955 ]
Adil evə gələrək qardaşları Elçin və Elmirə dedi: konsertin vaxtını öyrəndim. İndi sizə bir şey deyəcəm, özünüz tapın tarixi: Konsert bu 4 tarixdən birindədir:

14 iyun, 12 iyun, 12 iyul, 13 iyul.

Gəlin birinizə ayı, digərinizə günü deyim, və bir birinizə bildiyinizi demədən doğru tarixi tapın:

Sonra Adil Elçinə təkcə ayı, Elmirə isə günü dedi.

Bir qədər düşündükdən sonra Elmir dedi: "Mən təkcə günü bilirəm, ayı bilmirəm, tapmaq üçün yetərli məlumat yoxdur."

Elçin dedi: "Mən isə təkcə ayı bilirəm, günü yox.  Amma bir dəqiqə... Madam ki, Elmir ayı bilmədi, o halda mən günü də tapdım. Mən bildim cavabı. Konsert ** iyul tarixindədir." Bu cavab düzgün oldu.

İndi məsələni diqqətlə oxuyub **-un yerində nə olmalıdır onu tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 880 ]
Kiçik dairədəki ədədlərlə böyük dairədəkiləri hansı məntiqin birləşdirdiyini müəyyən edərək sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27


9) [Sualın ID nömrəsi 811 ]
x*y-?
Screenshot from 2015-03-31 11:07:10


10) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49