Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


2) [Sualın ID nömrəsi 4971 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

3432,12126,22212,?


3) [Sualın ID nömrəsi 55 ]
1,-2,2,-1,3,14,4,79,5, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 908 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

4972,366314,18361834,?


5) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


6) [Sualın ID nömrəsi 47 ]
200 manata olan mal əvvəlcə 10% qalxdı,sonra yenə 10% qalxdı,daha sonra 20% düşdü.Mal indi neçəyədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5059 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

8, 12, 18 ,?, 40.5, 60.75,...


8) [Sualın ID nömrəsi 304 ]
Məntiqi uyğunluğu tapın.
S, m, i - C,u
D, z, u - n,a,c,l
s,u - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


10) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?