Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 95 ]
Adillə Amilin birgə pulu bankda bir ilə 20%-lik şərtlə artaraq 960$ oldu. Əgər Amilin indiki pulu Adilin pulundan 3 dəfə çox isə, Amilin pulunun artımı nə qədərdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 5053 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:15:12


3) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 72 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 813 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33


6) [Sualın ID nömrəsi 4962 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
⍈ 23 = 31
⍈ 41 = 17
⍈ 25 = 129
⍈ 82 = ?


7) [Sualın ID nömrəsi 493 ]
1 - 9, 3 - 21, 5 - 25, 8 - 24, 7 - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 4970 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.

17,78,143,353,?


10) [Sualın ID nömrəsi 922 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-07-20 13:31:19