Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 656 ]
Aytən, Samirə və Gülay sarışın, qaraşın və kürən qızlardır. Aytən qaraşın deyil. Gülay sarışın və qaraşın qızın arasında oturub. Aşağıdakılardan hansı dəqiqdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 937 ]
$ əməlinin sirrini açaraq sonuncu ifadənin də qiymətini tapın.

6$5=3
7$6=5
1$1=2
7$1=0
3$4=7
4$4=?


3) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11


4) [Sualın ID nömrəsi 177 ]
Küçədəki binaları 1-dən 150-dək olan 150 evi nömrələmək üçün zavoda metal rəqəmlər düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 2 rəqəmi olan neçə ədəd lövhəcik düzəldəcək?


5) [Sualın ID nömrəsi 493 ]
1 - 9, 3 - 21, 5 - 25, 8 - 24, 7 - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 186 ]
Ardıcıllıqda müəyyən məntiq var. Tamamlayın.

12, 1, 13, 2, 15, 3, x, y, ...


7) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 660 ]
Anaqramı həll edin uyğunluğa görə növbətini seçin .
ğaça , örkəp , şaqu , ?


9) [Sualın ID nömrəsi 164 ]
C-riyazi operatordursa, tapın.

C1=-14; C12=30; C32=110; C22-?


10) [Sualın ID nömrəsi 5065 ]
1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

A:B  müsbət  ədəddirmi?

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin: