Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5165 ]
-2, 0, -4, 12, ?, 19596


2) [Sualın ID nömrəsi 5104 ]
Ana və atanın birgə yaşı 2 övladın birgə yaşından 4 dəfə çoxdur.  10 il sonra onların 4-nün birgə yaş cəmi 130 olacaq. Hazırda 2 övladın birgə yaş cəmini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5140 ]
İki ədəd biri 24 dəqiqəlik digəri 2 dəqiqəlik qum saatı var. Yalnız bu iki qum saatını birlikdə istifadə etməklə 50 dəqiqəni necə ölçmək olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


5) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 305 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
4 --- 3, 3, 15, 75.
5 --- 3, 3, 23, 143.
6 --- 3, 3, 33, ? .


7) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


8) [Sualın ID nömrəsi 189 ]
20 faizlik artımla banka pul qoyan A bir ildən sonra bankdakı pullarını götürdü. Əgər götürülən pul 3000 manatdırsa, onda bank bir ildə onun pulunu nə qədər artırıb?


9) [Sualın ID nömrəsi 5069 ]
Baş verən hadisələrə sabit, dəyişməz, köklü ideallara əsaslanan baxış - ...


10) [Sualın ID nömrəsi 107 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?

***də, ***çim ,***i