Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 769 ]
8,16,49,98,289,?


2) [Sualın ID nömrəsi 84 ]
2,0,4,16,144,?


3) [Sualın ID nömrəsi 4962 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
⍈ 23 = 31
⍈ 41 = 17
⍈ 25 = 129
⍈ 82 = ?


4) [Sualın ID nömrəsi 5165 ]
-2, 0, -4, 12, ?, 19596


5) [Sualın ID nömrəsi 5034 ]
Aşağıdakı şərtlərdən hansılar x ədədinin 9 a tam bölünməsi üçün kafidir?

1.  x ədədi 2 yə və 3 ə bölünür.

2. x ədədi 18 ə bölünür.

3. x ədədinin rəqəmləri cəmi 3 ə bölünür.

4. x ədədi 6 ya bölünəndən sonra alınan ədəd 3 ə bölünür.


6) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 667 ]
Sol ədəddən sağ ədədin alınması məntiqi ilə uyğunluğu tamamlayın.
23 - 64, 12 - 42, 71 - 241, 31 - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 777 ]
a+b+c-?

Screenshot from 2015-03-24 13:31:49


9) [Sualın ID nömrəsi 5041 ]
Əhməd cibindəki pulun 40 % ini xərcləyir, sonra qalan pulun daha 20 % ini xərcləyir. Sonra bankomatdan 56 manat pul çıxarır və cibində cəmi 200 manat olur. Əvvəlcə Əhmədin nə qədər pulu vardı?


10) [Sualın ID nömrəsi 174 ]
Ədədlər ardıcıllığında ədədlərlə durduqları sıra nömrələrində riyazi asılılıq var. Tamamlayın. (Köməkçi: Kub, kvadrat və ədəd üzərində əməllər)

4, 15, 40, 85, ?