Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 48 ]
1-dən 35-ə qədər olan ədədlərin yazılışında neçə 3 var? (35 də daxil)


2) [Sualın ID nömrəsi 365 ]
Hər üç fiqurda fiqurların ümumi sahəsi eyni qaydada hesablanırsa və buna görə də 3-cü fiqurun sahəsi S=A+C olarsa, S üçün daha hansı düstur doğru ola bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 828 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin
47 , 58 , 71 , 79 , 95 , 99 , 119


4) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


5) [Sualın ID nömrəsi 130 ]
Nizami (...) Vəsf


6) [Sualın ID nömrəsi 5160 ]
Uyğun gələn fiquru seçin:


7) [Sualın ID nömrəsi 72 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 960 ]
Ox ilə hədəfi vurma cəhdləri edən Cabir əvvəlki nəticələrini hesablayaraq gördü ki, onun ortalama nəticəsi belədir: "hər 100 cəhddən 72-sində o hədəfə düşür".

Bu dəfə Cabir yenidən cəhd eləyərək 30 atış etdi.  Və nəticə haqqında dostuna dedi: "nədənsə bu dəfəki nəticəm əvvəlki orta nəticəmdən demək olar 2 dəfə zəif oldu".

Cabir bu dəfə neçə dəfə hədəfə düşdü?


9) [Sualın ID nömrəsi 179 ]
2:48 - 6, 74 - 8, 25 - 4, 32 - 5, 40 - 6, 69 - 8, 238 - 15

3:48 - 3, 74 - 4, 25 - 2, 32 - 3, 40 - 3, 69 - 4, 238 -?


10) [Sualın ID nömrəsi 800 ]
Qanunauyğunluğu pozan şəkli göstərin

Screenshot from 2015-03-26 17:30:37