Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


2) [Sualın ID nömrəsi 226 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın: 6, 7, 12, 23, ?,71


3) [Sualın ID nömrəsi 813 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:13:33


4) [Sualın ID nömrəsi 806 ]
21〿32 = 15

34〿42=42

75〼83=11

65〼23=24

(89〿62)〼(92〿12)-?


5) [Sualın ID nömrəsi 405 ]
Qutuda 3 rəngdə - ağ,qırmızı və qara rəngdə şarlar var. Qutudakı ağ şarlar qaralardan 1.2 dəfə çoxdur. Qırmızı şarların sayı isə qara şarlardan 2 dəfə çoxdur. Qutudan 15 ağ şarı çıxardılar. Qutuda X sayda şar qaldı. X hansı varianta uyğun qiymət ala bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 81 ]
10 maşın var. 4-ü qara, 3-ü ağ, 2-si boz, 1- qırmızı. Qara maşınlardan ən zəif sürətlisi qırmızıyla bərabərdir. Boz maşınların ən sürətlisi ağ maşınların orta sürətiylə eynidir. Boz maşınların ən sürətlisi qaraların ən sürətlisindən çoxdur. Ən sürətli maşın hansı rəngdədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 189 ]
20 faizlik artımla banka pul qoyan A bir ildən sonra bankdakı pullarını götürdü. Əgər götürülən pul 3000 manatdırsa, onda bank bir ildə onun pulunu nə qədər artırıb?


8) [Sualın ID nömrəsi 5129 ]
Repatriasiya sözü verilən variantlardan hansına uyğun gəlir?


9) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


10) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?