Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 83 ]
Çatışmayan ədədi tapın

3, 5, 7, 11, 17, 27, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


3) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


4) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?


5) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


6) [Sualın ID nömrəsi 5133 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından öncə gəlir. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 165 ]
1990-cı il martın 5-i doğulan şəxsin verilən 4 ildə (2003-2006-cı illər) bir yerdə neçə gün ad günü deyil? (Yəni ad gününü qeyd etmədiyi günlərin sayı nə qədərdir)


8) [Sualın ID nömrəsi 581 ]
Cədvəlin bütün elementlərinin cəmi 300 isə, x+y+z cəmini tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 788 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:55:27


10) [Sualın ID nömrəsi 733 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

Screenshot from 2015-01-08 17:18:52