Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 834 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:18:05


2) [Sualın ID nömrəsi 878 ]
?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:21:29


3) [Sualın ID nömrəsi 5033 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn ifadəni seçin.

Screenshot from 2016-04-19 11:26:56


4) [Sualın ID nömrəsi 5063 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin

36,45,54,66,72,81,90,99,...


5) [Sualın ID nömrəsi 189 ]
20 faizlik artımla banka pul qoyan A bir ildən sonra bankdakı pullarını götürdü. Əgər götürülən pul 3000 manatdırsa, onda bank bir ildə onun pulunu nə qədər artırıb?


6) [Sualın ID nömrəsi 157 ]
1, 4, 5 - 15

2, 6, 4 - 10

1, 4, 9 - 25

3, 2, 7 - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 143 ]
Müəyyən bir əlamətə görə variantlardan biri artıqdır


8) [Sualın ID nömrəsi 5065 ]
1.A müsbətdir

2.B müsbətdir

A:B  müsbət  ədəddirmi?

(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


9) [Sualın ID nömrəsi 5062 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

49 ⇛ 47

43 ⇛ 17

55⇎5

41⇎2

(7337⇎)⇛ -?


10) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)