Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 123 ]
Əhaliyə aid müəyyən bir əlamətə görə hansı artıqdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 461 ]
10, 26, 65, ? , 442


3) [Sualın ID nömrəsi 834 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-04-10 15:18:05


4) [Sualın ID nömrəsi 154 ]
İslami bayramların hər il yerini on gün dəyişməsinin səbəbi ... (Kömək: Hicrət - İslami təqvimin başlanğıcı, Qəmər - Ay, Şəms - Günəş, Milad- Hazırki işlədilən təqvimin əvvəli)


5) [Sualın ID nömrəsi 5034 ]
Aşağıdakı şərtlərdən hansılar x ədədinin 9 a tam bölünməsi üçün kafidir?

1.  x ədədi 2 yə və 3 ə bölünür.

2. x ədədi 18 ə bölünür.

3. x ədədinin rəqəmləri cəmi 3 ə bölünür.

4. x ədədi 6 ya bölünəndən sonra alınan ədəd 3 ə bölünür.


6) [Sualın ID nömrəsi 769 ]
8,16,49,98,289,?


7) [Sualın ID nömrəsi 5048 ]
Aşağıdakı linglərdən hansı tarazlıq vəziyyətinə digərlərinə nisbətən daha yaxındır?


8) [Sualın ID nömrəsi 164 ]
C-riyazi operatordursa, tapın.

C1=-14; C12=30; C32=110; C22-?


9) [Sualın ID nömrəsi 639 ]
a*b*c -?


10) [Sualın ID nömrəsi 629 ]
a + b + c - ?