Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 78 ]
Hophopnamə (...) Naşir


2) [Sualın ID nömrəsi 4965 ]
Ardıcıllığı tamamlayın.
90,81,72,63,?


3) [Sualın ID nömrəsi 5047 ]
Hansı linglər tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-06-11 12:09:20


4) [Sualın ID nömrəsi 226 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın: 6, 7, 12, 23, ?,71


5) [Sualın ID nömrəsi 582 ]
? işarəsinə hansi ədəd uyğundur?


6) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


7) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


9) [Sualın ID nömrəsi 109 ]
12-3,17-4,27-5 ,33-5,36-6,69-8,128-?


10) [Sualın ID nömrəsi 751 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-18 17:52:18