Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 598 ]
Şəkildə neçə kişi var? (Dərhal xaotik yolla yox, məntiq taparaq sayın)


2) [Sualın ID nömrəsi 164 ]
C-riyazi operatordursa, tapın.

C1=-14; C12=30; C32=110; C22-?


3) [Sualın ID nömrəsi 5134 ]
Növbədə Nərmin sondan 13 cü sırada, Aydın başdan 18 ci sıradadır. Nərminin növbəsi Aydından sonradır. İkisinin arasında 10 adam olduğunu bilərək növbənin neçə nəfərdən ibarət olduğunu tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 894 ]
Aydan, Samirə, Gülnar, Tahirə 4 bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Gülnar qoyub. Tahirə  Samirədən  3 yaş böyükdür. Aydan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil. Tahirə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 436 ]
Boş nərdtaxtada 1 daş var və o start vəziyyətindəki xanadadır. Bir cüt nərd zərini atılır və daş düşən xalların cəminə uyğun start vəziyyətindən müvafiq xanaya aparıldı. Daşın yeni xanasının nərdtaxtada daşın start vəziyyətində olduğu yarımlövhədə olması ehtimalını tapın.(hər yarımlövhədə 12 xana var) Diqqət: Xalların tətbiqi sadəcə cəmə görə hesablanır, nərd oyun qaydalarına görə yox.


6) [Sualın ID nömrəsi 582 ]
? işarəsinə hansi ədəd uyğundur?


7) [Sualın ID nömrəsi 157 ]
1, 4, 5 - 15

2, 6, 4 - 10

1, 4, 9 - 25

3, 2, 7 - ?


8) [Sualın ID nömrəsi 5053 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:15:12


9) [Sualın ID nömrəsi 5030 ]
Linglərdən hansı tarazlıqdadır?

Screenshot from 2016-04-19 11:22:24


10) [Sualın ID nömrəsi 5139 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun variantı seçin.

213 = 66

411 = 64

250 = 70

811 = ?