Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 57 ]
7, 14, 19, 29, 40, 44, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 5078 ]
Bir çəmənlikdə məchul sayda həm toyuq, həm də qoyun var. Onların ayaqlarınının sayının cəmi 300 olduğunu bizə dedilər. Biz onları görmədən qiymətləndirməliyik ki, orada ən çoxu və ən azı neçə toyuq ola bilər.


3) [Sualın ID nömrəsi 763 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-03-19 13:06:30


4) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


5) [Sualın ID nömrəsi 5069 ]
Baş verən hadisələrə sabit, dəyişməz, köklü ideallara əsaslanan baxış - ...


6) [Sualın ID nömrəsi 580 ]
Uyğun gələn variantı tapın(hər sözə bir variant uyğundur):
Azər
Amil
Röya => Röya -?
Maya
Səma


7) [Sualın ID nömrəsi 5279 ]
 Doğru olanı göstər.


8) [Sualın ID nömrəsi 808 ]
x,y - ?

54 (148) 20

82 (196) 16

78 (x) y


9) [Sualın ID nömrəsi 894 ]
Aydan, Samirə, Gülnar, Tahirə 4 bacıdır. Bacıların ikisi əkizdir. Kiçik bacının adını Gülnar qoyub. Tahirə  Samirədən  3 yaş böyükdür. Aydan sonuncu bacı deyil və əkiz bacılardan biridir. Əkiz bacılar ilk doğulan uşaqlar deyil. Tahirə birinci uşaqdır. Digər əkiz bacı kimdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?