Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


2) [Sualın ID nömrəsi 5090 ]
Banka 10% illik artma ilə 6000 manat pul qoyan şəxsin pulu götürmədikdə düz 3 ildən sonra pulu nə qədər olar ?


3) [Sualın ID nömrəsi 733 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

Screenshot from 2015-01-08 17:18:52


4) [Sualın ID nömrəsi 637 ]
Qonşuluqda yaşayan 4 nəfər Aygün , Samir , Əhməd və Zərifə müxtəlif müəllim,rəssam,həkim,mühasib peşələrinin sahibidir.
Aygün və Samir müəllimlə qonşuluqda yaşayırlar.Həkim Əhmədin qardaşıdır.Zərifə rəssamdan 1 yaş böyükdür.Samirin qardaşı müəllimdir.Kim hansı peşənin sahibidir?


5) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


6) [Sualın ID nömrəsi 112 ]


7) [Sualın ID nömrəsi 373 ]
A**B**C=ABC CAC CAA CAB AAB.
A**C**B=ACB BAB BAA BAC AAC.
C**A**B=?


8) [Sualın ID nömrəsi 172 ]
6 - 66 , 8 -104 , 10 - 150 , 12 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 489 ]
Soldakı şəklin çatışmayan parçası hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 828 ]
Qanunauyğunluğu pozan ədədi göstərin
47 , 58 , 71 , 79 , 95 , 99 , 119