Azərbaycanda ilk məntiq testləri saytı

 

İnformatika testləri-4.

 1. Mətn redaktorunda bütün mətni qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır?
  Alt+Enter
  Shift+Delete
  Ctrl+A
  Esc
  Caps Lock


 2. Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.
  İCQ  
  Yahoo Messenger
  Windows Live Messenger
  Odigo
  Amazon


 3. (for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?
  2*100!
  100!
  2
  200
  202


 4. Hansı tətbiqi proqram Adobe şirkətinə məxsus deyil?
  Flash CS4
  Bridge
  Photoshop
  Acrobat
  Finereader

 5. Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?
  Firefox
  Opera
  Chrome
  Onenote
  Safari


 6. İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?
  freecodes
  freeware
  software
  free source
  free community code

 7. Veb hostinq nə deməkdir??
  Veb saytların adı.
  Veb saytların lisenziya tarixi
  Veb saytların faylarının saxlandığı yer
  Veb saytların proqram təminatı
  Veb saytların idarə paneli

 8. MS Dos əməliyyat sistemində Abc adlı papka yaratmaq üçün hansı sətri daxil etmək lazımdır?
  Rmdir Abc
  Abc
  Dir Abc
  Mkdir Abc
  create folder Abc

 9. Hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?
  Start>Run>Regedit
  Start>Run>Msconfig
  Start>Settings>Control Panel>Add or Remove Programs
  My Computer >Properties>General
  My Computer >Properties>Hardware

 10. WWW proyektinin müəllifi:
  Tim Berners-Lee
  Robert Viner
  Bill Gates
  Larry Page
  Sergey Brin

 

Müəllif - E.Hacı.

MyCounter - Ваш счётчик