Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4951 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(MUSTERİ_NOMRESİ) FROM SALARY WHERE MAAS <=800

Screenshot from 2016-01-17 23:08:55


2) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 564 ]
Informasiyanın məxfiliyinin qorunması ilə İnformatikanın hansı sahəsi məşğul olur?


5) [Sualın ID nömrəsi 547 ]
Hansı fayl uzantısı Arxivasiya proqramlarına məxsus deyil?


6) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


7) [Sualın ID nömrəsi 5235 ]
CTRL+U kombinasiyası mətn redaktorunda hansı işi görür?


8) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 700 ]
Faylın genişlənməsi nəyi bildirə bilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 642 ]
Aşağıdakı kombinasiyaların hansı vasitəsi ilə Windows ƏS-ləri ilə işləyən kompyuteri restart(reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar?