Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4949 ]
Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 670 ]
(1274)8 → (?) 2


3) [Sualın ID nömrəsi 4985 ]
.mp3 uzantısı hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?


4) [Sualın ID nömrəsi 645 ]
Bunlardan hansi veb səhifə ünvanıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 567 ]
Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 727 ]
Məntiqi dəyişənlər kompyuterdə hansı şəkildə saxlanılır?


8) [Sualın ID nömrəsi 535 ]
Diskdən shift+delete əmri ilə silinmiş faylları yenidən bərpa edən proqramlar necə adlanır?


9) [Sualın ID nömrəsi 4940 ]
Verilənlər bazasında hər bir ayrıca verilənin cədvəlin hansı elementindən saxlanılır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5004 ]
MS Word mətn redaktorunda mətnin yerdəyişməsi üçün düzgün alqoritmi seçin.