Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 633 ]
Aşağıdakılardan birində yazılan adda antivirus proqram növü mövcud deyil.


2) [Sualın ID nömrəsi 5250 ]
Veb saytın ünvanındakı HTTPS başlanğıc hissəsindəkı S nəyi bildirir?


3) [Sualın ID nömrəsi 4980 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

 


4) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 717 ]
Aşağıda verilmiş cədvəldə neçə sahə(xana) var?
Screenshot from 2014-11-21 16:54:00


6) [Sualın ID nömrəsi 550 ]
Hansı proqram əsasən prezentasiyalar, slayd şoular hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?


7) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


8) [Sualın ID nömrəsi 534 ]
Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?


9) [Sualın ID nömrəsi 4949 ]
Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 410 ]
İstifadəçi 1 Mb-lıq informasiyanın 100 Kb-nı yüklədi. O informasiyanı tam yükləmək üçün daha neçə bayt yükləmə aparmalıdır?