Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


2) [Sualın ID nömrəsi 670 ]
(1274)8 → (?) 2


3) [Sualın ID nömrəsi 567 ]
Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5203 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin yerləşdiyi qovluğun adı hansıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


8) [Sualın ID nömrəsi 697 ]
Sıxılmış fayl hansı fayllardır?


9) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?