Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 60 ]
İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi?


2) [Sualın ID nömrəsi 717 ]
Aşağıda verilmiş cədvəldə neçə sahə(xana) var?
Screenshot from 2014-11-21 16:54:00


3) [Sualın ID nömrəsi 5011 ]
MS Word mətn redaktorunda yaradılmış sənədin uzunluğu aşağıdakılardan hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 534 ]
Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5239 ]
Əməliyyat sistemlərində ən yüksək səlahiyyətli istifadəçi necə adlanır?


6) [Sualın ID nömrəsi 4976 ]
Düzgün email ünvanının verildiyi variantı seçin


7) [Sualın ID nömrəsi 528 ]
Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?


8) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 567 ]
Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?