Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 703 ]
Mətn redaktorunda köçürmə (Copy) əməliyyatı ........ sonra mümkündür.


2) [Sualın ID nömrəsi 4969 ]
Aşağıdakı formal dildə kod parçasının sonunda s dəyişənin qiyməti neçə olar?

s=2;

p=1;

s=s+5;

s=s*3;

s=p;

s=s+3;


3) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 791 ]
Əgər alqoritmin əməliyyatları  sonadək eynən təsvir edildiyi kimi ardıcıl olaraq aparılırsa o alqoritm hansı tip alqoritmdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 644 ]
Brauzer nədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 206 ]
Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?


7) [Sualın ID nömrəsi 530 ]
Veb hostinq nə deməkdir??


8) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


9) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


10) [Sualın ID nömrəsi 727 ]
Məntiqi dəyişənlər kompyuterdə hansı şəkildə saxlanılır?