Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?


2) [Sualın ID nömrəsi 4960 ]
Windows və Linux əməliyyat sistemlərində seçilmiş faylın adını dəyişmək üçün hansı funksional düyməni sıxmaq lazımdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


4) [Sualın ID nömrəsi 534 ]
Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5235 ]
CTRL+U kombinasiyası mətn redaktorunda hansı işi görür?


6) [Sualın ID nömrəsi 193 ]
6 ikilik say sistemində necə yazılır?


7) [Sualın ID nömrəsi 5234 ]
Smartfon və kompüter prosessorlarının takt tezliyi hansı vahidlə ölçülür?


8) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


9) [Sualın ID nömrəsi 5239 ]
Əməliyyat sistemlərində ən yüksək səlahiyyətli istifadəçi necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 541 ]
İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?