Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


2) [Sualın ID nömrəsi 206 ]
Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 789 ]
Şirkət daxilində müxtəlif vasitələrlə bir-biri ilə birləşdirilmiş və aralarında informasiya mübadiləsi təmin edilmiş kompüter şəbəkəsi necə şəbəkə adlanır?


4) [Sualın ID nömrəsi 524 ]
Mətn redaktorunda bütün mətni qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 565 ]
Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?


6) [Sualın ID nömrəsi 635 ]
Aşağıdakılardan hansı informasiya daxil etmə qurğusu deyil?


7) [Sualın ID nömrəsi 693 ]
IBM PC tipli kompüterlərdə giriş və çıxış üçün baza sistemi necə adlanır?


8) [Sualın ID nömrəsi 704 ]
Paint qrafik redaktorunda aşağıdakı funksiyalardan hansı yoxdur?


9) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 714 ]
Brauzer nədir? (sadə anlamda)