Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


2) [Sualın ID nömrəsi 67 ]
Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:


3) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


5) [Sualın ID nömrəsi 704 ]
Paint qrafik redaktorunda aşağıdakı funksiyalardan hansı yoxdur?


6) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 540 ]
Hansı ƏS birməsələli əməliyyat sistemidir?


8) [Sualın ID nömrəsi 4933 ]
MS Word proqramında yaratdığınız sənədi necə yadda saxlamaq olar?


9) [Sualın ID nömrəsi 4949 ]
Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?