Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 563 ]
İnternet sözünün açması?


2) [Sualın ID nömrəsi 5258 ]
Hansı dəyişən tipi proqramlaşdırma dillərində həqiqi ədədlərə ekvivalent tiplərdəndir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5010 ]
Kursorun sağında olan simvlu necə silmək olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 543 ]
İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş, isitfadəçilərdən HTTP sorğuları qəbul edən və müvafiq HTTP cavablar göndərən kompüter ... adlanır.


5) [Sualın ID nömrəsi 4976 ]
Düzgün email ünvanının verildiyi variantı seçin


6) [Sualın ID nömrəsi 633 ]
Aşağıdakılardan birində yazılan adda antivirus proqram növü mövcud deyil.


7) [Sualın ID nömrəsi 571 ]
İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?


8) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 717 ]
Aşağıda verilmiş cədvəldə neçə sahə(xana) var?
Screenshot from 2014-11-21 16:54:00


10) [Sualın ID nömrəsi 704 ]
Paint qrafik redaktorunda aşağıdakı funksiyalardan hansı yoxdur?