Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


2) [Sualın ID nömrəsi 642 ]
Aşağıdakı kombinasiyaların hansı vasitəsi ilə Windows ƏS-ləri ilə işləyən kompyuteri restart(reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 564 ]
Informasiyanın məxfiliyinin qorunması ilə İnformatikanın hansı sahəsi məşğul olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


5) [Sualın ID nömrəsi 4947 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı vasitəsi ilə  komputerə məlumat daxil edilə bilməz?


6) [Sualın ID nömrəsi 791 ]
Əgər alqoritmin əməliyyatları  sonadək eynən təsvir edildiyi kimi ardıcıl olaraq aparılırsa o alqoritm hansı tip alqoritmdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5010 ]
Kursorun sağında olan simvlu necə silmək olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


9) [Sualın ID nömrəsi 538 ]
Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?


10) [Sualın ID nömrəsi 542 ]
Ən böyük video paylaşım saytları videoları istifadəçilərinə html5 oxuyucuları ilə yanaşı əsasən hansı vasitə ilə təqdim edir?