Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


2) [Sualın ID nömrəsi 700 ]
Faylın genişlənməsi nəyi bildirə bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


5) [Sualın ID nömrəsi 642 ]
Aşağıdakı kombinasiyaların hansı vasitəsi ilə Windows ƏS-ləri ilə işləyən kompyuteri restart(reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4978 ]
MS Word tətbiqi proqram təminatında hansı tool vasitəsi ilə sətirlər arasındakı məsafəni dəyişdirmək mümkündür?

Screenshot from 2016-02-13 10:15:43


8) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


9) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 727 ]
Məntiqi dəyişənlər kompyuterdə hansı şəkildə saxlanılır?