Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5010 ]
Kursorun sağında olan simvlu necə silmək olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 5203 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin yerləşdiyi qovluğun adı hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5234 ]
Smartfon və kompüter prosessorlarının takt tezliyi hansı vahidlə ölçülür?


5) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?


6) [Sualın ID nömrəsi 689 ]
Faylın qısayolu nədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


8) [Sualın ID nömrəsi 4937 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları neçə cür sıralaya bilərik? (Aşağıdakılardan neçəsi ilə mümkündür?)
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


9) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


10) [Sualın ID nömrəsi 4951 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(MUSTERİ_NOMRESİ) FROM SALARY WHERE MAAS <=800

Screenshot from 2016-01-17 23:08:55