Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 633 ]
Aşağıdakılardan birində yazılan adda antivirus proqram növü mövcud deyil.


2) [Sualın ID nömrəsi 669 ]
Hansı qrafiki əməliyyat sistemidir?


3) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


4) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 202 ]
HTML nədir ?


6) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


7) [Sualın ID nömrəsi 528 ]
Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?


8) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


9) [Sualın ID nömrəsi 4978 ]
MS Word tətbiqi proqram təminatında hansı tool vasitəsi ilə sətirlər arasındakı məsafəni dəyişdirmək mümkündür?

Screenshot from 2016-02-13 10:15:43


10) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?