Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4946 ]
Hansı addım "Ağac əkmək" üçün olan alqoritmik təsvirə daxil deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 4984 ]
.txt uzantısı hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

 


3) [Sualın ID nömrəsi 204 ]
Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?


5) [Sualın ID nömrəsi 5229 ]
Klaviaturada olan ESC düyməsi əsasən nə üçün nəzərdə tutulub?


6) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


7) [Sualın ID nömrəsi 645 ]
Bunlardan hansi veb səhifə ünvanıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 4969 ]
Aşağıdakı formal dildə kod parçasının sonunda s dəyişənin qiyməti neçə olar?

s=2;

p=1;

s=s+5;

s=s*3;

s=p;

s=s+3;


9) [Sualın ID nömrəsi 5006 ]
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 533 ]
WWW proyektinin müəllifi: