Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 20, dərəcə - qarışıq suallar | Sual № 281-300


1) [Sualın ID nömrəsi 5240 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[1, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


2) [Sualın ID nömrəsi 5241 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


3) [Sualın ID nömrəsi 5242 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


4) [Sualın ID nömrəsi 5243 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[3, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


5) [Sualın ID nömrəsi 5244 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


6) [Sualın ID nömrəsi 5245 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+2*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


7) [Sualın ID nömrəsi 5246 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i]*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


8) [Sualın ID nömrəsi 5247 ]
Verilənlər bazasın cədvəlinə SQL sorğu əsasında yeni sətir daxil etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


10) [Sualın ID nömrəsi 5249 ]
Fərz edək ki, verilənlər bazasında İşçilər və Maaşlar adlı 2 cədvəl var.

İşçilər cədvəlində ID nömrə, Ad soyad ata adı, Təvəllüd sütunları var.

Maaş cədvəlində isə 2 sütun var, 2-ci sütun maaşın məbləğini göstərir.  O halda bu cədvəldəki 1-ci sütun hansı məlumatı özündə əks etdirən bir sütun olmalıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5250 ]
Veb saytın ünvanındakı HTTPS başlanğıc hissəsindəkı S nəyi bildirir?


12) [Sualın ID nömrəsi 5251 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adıdır?


13) [Sualın ID nömrəsi 5252 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adı deyil?


14) [Sualın ID nömrəsi 5253 ]
Aşağıdakılardan hansı Windows ƏS-də yerləşən bir mətn redaktoru faylının tam ünvanını göstərir?


15) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


16) [Sualın ID nömrəsi 5255 ]
Hansı operator proqramlaşdırma dillərində DÖVR operatoru deyil?


17) [Sualın ID nömrəsi 5256 ]
Aşağıdakı kod parçası ekrana hansı ədədi çap etmiş olar?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}
print(rec(1,1,5));


18) [Sualın ID nömrəsi 5257 ]
Aşağıdakı funksiya  nəyi hesablayır?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}


19) [Sualın ID nömrəsi 5258 ]
Hansı dəyişən tipi proqramlaşdırma dillərində həqiqi ədədlərə ekvivalent tiplərdəndir?


20) [Sualın ID nömrəsi 5259 ]
Sadə bir cədvələ baxaq:

AdSatış sayıQiymət
Şokolad1023
Saqqız3421
Meyvə suyu122
Qazlı su421
Qazsız su531
Peçenye2012
Kivi 1KQ123
Banan 1KQ472
Yoqurt1021

aşağıdakı sorğu cədvələ uyğun düzgün bir sorğudursa, ekrana neçə ədəd nəticə çıxmış olar?

SELECT * from satislar where satis_sayi>50 and qiymet <=2