Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


3) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 4956 ]
Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:49:17


5) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın


6) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


8) [Sualın ID nömrəsi 5237 ]
Açıq qaynaqlı proqram nə deməkdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5233 ]
MS Excel proqramlarında faktorial hesablanması üçün effektiv yol hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37