Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 526 ]
(for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


4) [Sualın ID nömrəsi 5246 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i]*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


5) [Sualın ID nömrəsi 5233 ]
MS Excel proqramlarında faktorial hesablanması üçün effektiv yol hansıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 5240 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[1, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


7) [Sualın ID nömrəsi 4982 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


8) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


9) [Sualın ID nömrəsi 5237 ]
Açıq qaynaqlı proqram nə deməkdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın