Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 649 ]
Markeri aşağı çəkdiyimizdə A4 xanasına hansı ədəd dolacaq?


2) [Sualın ID nömrəsi 4983 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


3) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


6) [Sualın ID nömrəsi 5257 ]
Aşağıdakı funksiya  nəyi hesablayır?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}


7) [Sualın ID nömrəsi 5259 ]
Sadə bir cədvələ baxaq:

AdSatış sayıQiymət
Şokolad1023
Saqqız3421
Meyvə suyu122
Qazlı su421
Qazsız su531
Peçenye2012
Kivi 1KQ123
Banan 1KQ472
Yoqurt1021

aşağıdakı sorğu cədvələ uyğun düzgün bir sorğudursa, ekrana neçə ədəd nəticə çıxmış olar?

SELECT * from satislar where satis_sayi>50 and qiymet <=2

 


8) [Sualın ID nömrəsi 5237 ]
Açıq qaynaqlı proqram nə deməkdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 65 ]
Alqoritmin xassəsinə aiddir...


10) [Sualın ID nömrəsi 604 ]
RAM (Operativ yaddaş) haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır.