Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4956 ]
Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:49:17


2) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 4950 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(*) FROM SALARY WHERE MAAS BETWEEN 190 AND 600

Screenshot from 2016-01-17 22:21:37


4) [Sualın ID nömrəsi 4945 ]
Smartfonunuzun kart yaddaşında 1000MB boş yer var. Kompüterinizdən oraya mümkün qədər çox musiqi köçürmək istəyirsiniz.
Bildiyiniz bircə odur ki, musiqi fayllarınızın ən kiçiyi 2MB, ən böyüyü 5MB-dır. O halda siz telefonunuzun kartına ən az və ən çox neçə musiqi faylı köçürə bilərsiniz?


5) [Sualın ID nömrəsi 621 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı analoq siqnalları rəqəmsala və əksinə çevirir?


6) [Sualın ID nömrəsi 790 ]
TCP/IP modelinə aid olan hansı protokol modelin tətbiqi dərəcəsinə daxil deyil?


7) [Sualın ID nömrəsi 592 ]
Verilmiş obyekt üçün olan model obyekt nədir?


8) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


9) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


10) [Sualın ID nömrəsi 566 ]
Database deyəndə nə başa düşülür?