Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 566 ]
Database deyəndə nə başa düşülür?


2) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


4) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


5) [Sualın ID nömrəsi 5256 ]
Aşağıdakı kod parçası ekrana hansı ədədi çap etmiş olar?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}
print(rec(1,1,5));


6) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4983 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


8) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


9) [Sualın ID nömrəsi 694 ]
İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?