Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4982 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


2) [Sualın ID nömrəsi 4956 ]
Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:49:17


3) [Sualın ID nömrəsi 5259 ]
Sadə bir cədvələ baxaq:

AdSatış sayıQiymət
Şokolad1023
Saqqız3421
Meyvə suyu122
Qazlı su421
Qazsız su531
Peçenye2012
Kivi 1KQ123
Banan 1KQ472
Yoqurt1021

aşağıdakı sorğu cədvələ uyğun düzgün bir sorğudursa, ekrana neçə ədəd nəticə çıxmış olar?

SELECT * from satislar where satis_sayi>50 and qiymet <=2

 


4) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


5) [Sualın ID nömrəsi 4983 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


6) [Sualın ID nömrəsi 5240 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[1, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


7) [Sualın ID nömrəsi 65 ]
Alqoritmin xassəsinə aiddir...


8) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


9) [Sualın ID nömrəsi 4945 ]
Smartfonunuzun kart yaddaşında 1000MB boş yer var. Kompüterinizdən oraya mümkün qədər çox musiqi köçürmək istəyirsiniz.
Bildiyiniz bircə odur ki, musiqi fayllarınızın ən kiçiyi 2MB, ən böyüyü 5MB-dır. O halda siz telefonunuzun kartına ən az və ən çox neçə musiqi faylı köçürə bilərsiniz?


10) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?