Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


2) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


4) [Sualın ID nömrəsi 690 ]
İnternet modeminizdə endirmə sürəti 5 meqabit/san, yükləmə sürəti isə 1 meqabit/san isə, dostunuza email ilə göndərmək istədiyiniz 10 mb-lıq kitablar arxiv faylını təxminən neçə saniyəyə mail serverə ötürə(göndərə) bilərsiniz?


5) [Sualın ID nömrəsi 5213 ]
Anar öz kompüterinə daxil olaraq elektron kitabları saxladığı qovluğa daxil oldu və orada son əlavə etdiyi kitablar üçün ayrıca yeni qovluq yaradaraq yeni kitabları o qovluğa daşıdı. Məsələn yeni kitablardan birinin tam ünvanl belədir: C:\anar\dersler\kitablar\1\kimyager.pdf

Bu nümunədəki kitabın Anar onu daşımazdan əvvəlki ünvanı necə idi?


6) [Sualın ID nömrəsi 5001 ]
Elektron cədvəldə A2:B4 sahə qrupu seçilmişdir.Bu qrupda neçə xana var?

 


7) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


8) [Sualın ID nömrəsi 560 ]
ARPANET şəbəkəsi ilk dəfə hansı ştatlar arasında qurulmuşdur?


9) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5232 ]
Veb saytlara girərkən veb sayt məzmununun formalaşması üçün yüklənən fayllar arasında tip fayl tipinə rastlamırıq?


11) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


12) [Sualın ID nömrəsi 68 ]
Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?


13) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


14) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


15) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?