Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


2) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 195 ]
Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.


4) [Sualın ID nömrəsi 718 ]
Microsoft Worddə  Screenshot from 2014-11-21 16:54:52 işarəsi nə üçün istifadə olunur?


5) [Sualın ID nömrəsi 4933 ]
MS Word proqramında yaratdığınız sənədi necə yadda saxlamaq olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 605 ]
Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi Proqram Paketlərinin imkanlarına aid deyil.


7) [Sualın ID nömrəsi 595 ]
İnsan və onun əcdadı haqda məlumat hansı modelə daha çox uyğun gəlir


8) [Sualın ID nömrəsi 707 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


9) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 4940 ]
Verilənlər bazasında hər bir ayrıca verilənin cədvəlin hansı elementindən saxlanılır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5231 ]
Tutaq ki, Word proqramında cədvəldə 10 sütun, 20 sətir var, ən yuxarı sətir isə başlıq sətridir, yəni ən üst sətirdəki sütunlarda sütunların adları yazılıb. O halda cədvəldə cəmi neçə qiymətlər xanası var?


12) [Sualın ID nömrəsi 5006 ]
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?


13) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 203 ]
1 Meqabayt=?


15) [Sualın ID nömrəsi 711 ]
a=3 , b=8 olarsa alqoritmin sonunda nə çap olunar?
Screenshot from 2014-11-21 16:44:48