Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 583 ]
2014-cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat Sistemi hansıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


4) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?


5) [Sualın ID nömrəsi 4931 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)


6) [Sualın ID nömrəsi 670 ]
(1274)8 → (?) 2


7) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


8) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


9) [Sualın ID nömrəsi 4941 ]
Aşağıdakılardan hansı olmadan verilənlər bazası mövcud ola bilməz?


10) [Sualın ID nömrəsi 538 ]
Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?


11) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


12) [Sualın ID nömrəsi 211 ]
Domen nədir?


13) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 550 ]
Hansı proqram əsasən prezentasiyalar, slayd şoular hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?


15) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?