Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


2) [Sualın ID nömrəsi 604 ]
RAM (Operativ yaddaş) haqqında deyilənlərdən biri yanlışdır.


3) [Sualın ID nömrəsi 536 ]
a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;)
əməliyyatı neçə addım davam edər?


4) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


5) [Sualın ID nömrəsi 206 ]
Hansı tətbiqi proqram Microsoft şirkətinə məxsus deyil?


6) [Sualın ID nömrəsi 4988 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın domen adıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


8) [Sualın ID nömrəsi 557 ]
Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?


9) [Sualın ID nömrəsi 618 ]
Verilmiş alqoritmdə b nin nəticəsi nə olacaq?
a integer :=0; b integer :=4;
begin
a:=a+8;
b:=a+b;
end;


10) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


11) [Sualın ID nömrəsi 5247 ]
Verilənlər bazasın cədvəlinə SQL sorğu əsasında yeni sətir daxil etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?


12) [Sualın ID nömrəsi 4953 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


13) [Sualın ID nömrəsi 200 ]
57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?


14) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


15) [Sualın ID nömrəsi 201 ]
Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir(daha geniş düzgün variantı seçin):