Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir:


2) [Sualın ID nömrəsi 5225 ]
Notbuklarda maus qurğusunun imkanlarını özündə əks etdirən hissə necə adlanır?


3) [Sualın ID nömrəsi 4998 ]
Prosessorun təyinatnı göstər.


4) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


5) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


6) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


7) [Sualın ID nömrəsi 202 ]
HTML nədir ?


8) [Sualın ID nömrəsi 4943 ]
Hər hansı konfransda çıxış edən şəxsin öz layihəsini səhnədən iştirakçılara təqdim etməsi üçün hansı proqram təminatından geniş istifadə edilir?


9) [Sualın ID nömrəsi 4933 ]
MS Word proqramında yaratdığınız sənədi necə yadda saxlamaq olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 5245 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+2*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


11) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


12) [Sualın ID nömrəsi 565 ]
Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?


13) [Sualın ID nömrəsi 5214 ]
Hansı əməliyyat fayllarla aparılan əsas əməliyyatlardan biri hesab edilmir?


14) [Sualın ID nömrəsi 564 ]
Informasiyanın məxfiliyinin qorunması ilə İnformatikanın hansı sahəsi məşğul olur?


15) [Sualın ID nömrəsi 4947 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı vasitəsi ilə  komputerə məlumat daxil edilə bilməz?