Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5228 ]
Əsas informasiyanı internet üzərindən hər hansı serverdə saxlayan bir proqram təminatı bir müddət işlədilmədikdən sonra yenidən işə salınırsa, bu zaman internetdəki müvafiq serverdən ən son aktual vəziyyəti dartıb çəkib eyniləçdirmə prosesi necə adlanır?


2) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 199 ]
Verilənlər bazası cədvəl şəklindədirsə, cədvəlin hər hansı bir veriləni o ...


4) [Sualın ID nömrəsi 4946 ]
Hansı addım "Ağac əkmək" üçün olan alqoritmik təsvirə daxil deyil?


5) [Sualın ID nömrəsi 584 ]
İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?


6) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


7) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


8) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


9) [Sualın ID nömrəsi 694 ]
İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


11) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


12) [Sualın ID nömrəsi 5226 ]
Aşağıdakılardan hansı Verilənlər bazasının idarəetmə sisitemləri (VBİS) -ə aid deyil?


13) [Sualın ID nömrəsi 634 ]
(10010)2 = (?)10


14) [Sualın ID nömrəsi 707 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


15) [Sualın ID nömrəsi 5231 ]
Tutaq ki, Word proqramında cədvəldə 10 sütun, 20 sətir var, ən yuxarı sətir isə başlıq sətridir, yəni ən üst sətirdəki sütunlarda sütunların adları yazılıb. O halda cədvəldə cəmi neçə qiymətlər xanası var?