Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5225 ]
Notbuklarda maus qurğusunun imkanlarını özündə əks etdirən hissə necə adlanır?


2) [Sualın ID nömrəsi 4951 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(MUSTERİ_NOMRESİ) FROM SALARY WHERE MAAS <=800

Screenshot from 2016-01-17 23:08:55


3) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


4) [Sualın ID nömrəsi 4958 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT COUNT(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


5) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


6) [Sualın ID nömrəsi 541 ]
İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4946 ]
Hansı addım "Ağac əkmək" üçün olan alqoritmik təsvirə daxil deyil?


8) [Sualın ID nömrəsi 792 ]
Alqoritmi blok-sxemlə təsvir edərkən hansı müxtəlif addımları bildirmək üçün hansı tip obyektlərdən istifadə olunur?


9) [Sualın ID nömrəsi 713 ]
Aşağıdakılardan hansı İP (ipv4) ünvan ola bilər ?


10) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


12) [Sualın ID nömrəsi 4982 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


13) [Sualın ID nömrəsi 200 ]
57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?


14) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


15) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)