Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 526 ]
(for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


3) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


5) [Sualın ID nömrəsi 532 ]
Windows 7 sistemində hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 5232 ]
Veb saytlara girərkən veb sayt məzmununun formalaşması üçün yüklənən fayllar arasında tip fayl tipinə rastlamırıq?


7) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


8) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 209 ]
Bütün göstəriciləri eyni, yalnız boot diski (sistemin işə salındığı disk) fərqli olan 5 kompüterdən hansında fayl köçürmələri daha sürətli olar?


10) [Sualın ID nömrəsi 689 ]
Faylın qısayolu nədir?


11) [Sualın ID nömrəsi 540 ]
Hansı ƏS birməsələli əməliyyat sistemidir?


12) [Sualın ID nömrəsi 5246 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i]*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


13) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


14) [Sualın ID nömrəsi 5249 ]
Fərz edək ki, verilənlər bazasında İşçilər və Maaşlar adlı 2 cədvəl var.

İşçilər cədvəlində ID nömrə, Ad soyad ata adı, Təvəllüd sütunları var.

Maaş cədvəlində isə 2 sütun var, 2-ci sütun maaşın məbləğini göstərir.  O halda bu cədvəldəki 1-ci sütun hansı məlumatı özündə əks etdirən bir sütun olmalıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?