Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


2) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 4949 ]
Aşağıdakılardan hansı brauzerdir?


4) [Sualın ID nömrəsi 692 ]
Ruslanın 5 futbol topu var - cümləsində neçə bayt informasiya var?


5) [Sualın ID nömrəsi 706 ]
C1 xanasındakı düstur C3 xanasına köçürüldükdə nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:55:45


6) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


7) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


8) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


9) [Sualın ID nömrəsi 528 ]
Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?


10) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


11) [Sualın ID nömrəsi 649 ]
Markeri aşağı çəkdiyimizdə A4 xanasına hansı ədəd dolacaq?


12) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


13) [Sualın ID nömrəsi 5224 ]
Aşağıdakılardan hansı çox-məsələli Əməliyyat Sistemi deyil.


14) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?