Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4999 ]
Kompyuter virusu aşağıdakı halların hansında yarana bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 410 ]
İstifadəçi 1 Mb-lıq informasiyanın 100 Kb-nı yüklədi. O informasiyanı tam yükləmək üçün daha neçə bayt yükləmə aparmalıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 4936 ]
Qeyd dəftərçəsindən əzbər bilmədiyimiz bir mobil telefon nömrəsini oxuyaraq dəftəri bağlayırıq. Və indicə oxuduğumuz nömrəni mobil telefonda asanlıqla yığaraq zəng düyməsini basaraq danışırıq. Bir qədər sonra o mobil nömrəni yada salmağa çalışsaq da yada sala bilmirik və bu təbii haldır. Beynimizdə baş verən bu proses kompüterdəki hansı yaddaş qurğusunun işini xatırlatmış oldu?


5) [Sualın ID nömrəsi 5009 ]
Kursorun solunda olan simvolu necə silmək olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


7) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


8) [Sualın ID nömrəsi 5216 ]
Fayl siyahısındakı bir neçə faylı tək-tək seçmək üçün hansı köməkçi düymə sıxılır?


9) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


10) [Sualın ID nömrəsi 557 ]
Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?


11) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?


12) [Sualın ID nömrəsi 68 ]
Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?


13) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?


14) [Sualın ID nömrəsi 4958 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT COUNT(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


15) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?