Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 644 ]
Brauzer nədir?


2) [Sualın ID nömrəsi 533 ]
WWW proyektinin müəllifi:


3) [Sualın ID nömrəsi 727 ]
Məntiqi dəyişənlər kompyuterdə hansı şəkildə saxlanılır?


4) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


5) [Sualın ID nömrəsi 538 ]
Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?


6) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 560 ]
ARPANET şəbəkəsi ilk dəfə hansı ştatlar arasında qurulmuşdur?


8) [Sualın ID nömrəsi 691 ]
Çıxış informasiyası üçün olmayan qurğunu göstərin:


9) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.


10) [Sualın ID nömrəsi 5011 ]
MS Word mətn redaktorunda yaradılmış sənədin uzunluğu aşağıdakılardan hansıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5001 ]
Elektron cədvəldə A2:B4 sahə qrupu seçilmişdir.Bu qrupda neçə xana var?

 


12) [Sualın ID nömrəsi 4956 ]
Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:49:17


13) [Sualın ID nömrəsi 201 ]
Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir(daha geniş düzgün variantı seçin):


14) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


15) [Sualın ID nömrəsi 5225 ]
Notbuklarda maus qurğusunun imkanlarını özündə əks etdirən hissə necə adlanır?