Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5203 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin yerləşdiyi qovluğun adı hansıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 583 ]
2014-cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat Sistemi hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


5) [Sualın ID nömrəsi 544 ]
Tətbiqi proqramlara aid deyil:


6) [Sualın ID nömrəsi 722 ]
Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

Screenshot from 2014-11-26 15:15:34


7) [Sualın ID nömrəsi 559 ]
"Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?


8) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


9) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


11) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


12) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


13) [Sualın ID nömrəsi 538 ]
Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?


14) [Sualın ID nömrəsi 532 ]
Windows 7 sistemində hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?


15) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?