Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 5216 ]
Fayl siyahısındakı bir neçə faylı tək-tək seçmək üçün hansı köməkçi düymə sıxılır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5234 ]
Smartfon və kompüter prosessorlarının takt tezliyi hansı vahidlə ölçülür?


5) [Sualın ID nömrəsi 4942 ]
Prosessorun takt tezliyi nə deməkdir?


6) [Sualın ID nömrəsi 541 ]
İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 650 ]
Excel proqramında susmaya görə neçə səhifə (sheet) olur?


9) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


10) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.


11) [Sualın ID nömrəsi 709 ]
32MB neçə bitdir?


12) [Sualın ID nömrəsi 648 ]
C1 xanasınınn nəticəsi nə olacaq?


13) [Sualın ID nömrəsi 4983 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


14) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


15) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?