Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın


2) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


4) [Sualın ID nömrəsi 5235 ]
CTRL+U kombinasiyası mətn redaktorunda hansı işi görür?


5) [Sualın ID nömrəsi 633 ]
Aşağıdakılardan birində yazılan adda antivirus proqram növü mövcud deyil.


6) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


7) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


8) [Sualın ID nömrəsi 4942 ]
Prosessorun takt tezliyi nə deməkdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5243 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[3, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


10) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


11) [Sualın ID nömrəsi 59 ]
Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına 20-ci əsrin neçənci illərində start verilib?


12) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


13) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


14) [Sualın ID nömrəsi 565 ]
Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?


15) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir: