Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 15, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4954 ]
32 KB neçə bitdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 67 ]
Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:


3) [Sualın ID nömrəsi 193 ]
6 ikilik say sistemində necə yazılır?


4) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 621 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı analoq siqnalları rəqəmsala və əksinə çevirir?


6) [Sualın ID nömrəsi 619 ]
Kompyuterlərin fiziki komponentləri adlanır :


7) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


8) [Sualın ID nömrəsi 531 ]
MS Dos əməliyyat sistemində Abc adlı papka yaratmaq üçün hansı sətri daxil etmək lazımdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 66 ]
Mənimsəmə operatoru nəyi dəyişir?


10) [Sualın ID nömrəsi 792 ]
Alqoritmi blok-sxemlə təsvir edərkən hansı müxtəlif addımları bildirmək üçün hansı tip obyektlərdən istifadə olunur?


11) [Sualın ID nömrəsi 714 ]
Brauzer nədir? (sadə anlamda)


12) [Sualın ID nömrəsi 4983 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


13) [Sualın ID nömrəsi 4968 ]
Windows sistemli kompütrdə işçilər qovluğunda hər işçinin adına bir docx uzantılı fayl var. Faylların adları da soyad_ad formasındadır. Məsələn: Əliyev_Əli.docx.

Axtarış xanasında nə yazsaq Əli adlı bütün faylları axtarış nəticəsində çıxar?


14) [Sualın ID nömrəsi 4943 ]
Hər hansı konfransda çıxış edən şəxsin öz layihəsini səhnədən iştirakçılara təqdim etməsi üçün hansı proqram təminatından geniş istifadə edilir?


15) [Sualın ID nömrəsi 534 ]
Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?