Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 789 ]
Şirkət daxilində müxtəlif vasitələrlə bir-biri ilə birləşdirilmiş və aralarında informasiya mübadiləsi təmin edilmiş kompüter şəbəkəsi necə şəbəkə adlanır?


2) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 670 ]
(1274)8 → (?) 2


4) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?


5) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 597 ]
Tətbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4954 ]
32 KB neçə bitdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 723 ]
Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?


9) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir:


10) [Sualın ID nömrəsi 5214 ]
Hansı əməliyyat fayllarla aparılan əsas əməliyyatlardan biri hesab edilmir?


11) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.


12) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


13) [Sualın ID nömrəsi 617 ]
Aşağıdakılardan hansı düzgün gmail e-poçt ünvanıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 67 ]
Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:


15) [Sualın ID nömrəsi 5223 ]
Tətbiqi proqramların bəzilərində olan Export funksiyası ilə Save funksiyası arasında əsas məntiqi fərq nədən ibarətdir?


16) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


17) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


18) [Sualın ID nömrəsi 626 ]
Browserdə F11 nə üçün istıfadə olunur?


19) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


20) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


21) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


22) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


23) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?


24) [Sualın ID nömrəsi 651 ]
Exceldə “=ABS(-22)” düsturunun nəticəsi nədir?


25) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


26) [Sualın ID nömrəsi 4984 ]
.txt uzantısı hansı fayllar üçün nəzərdə tutulur?

 


27) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


28) [Sualın ID nömrəsi 4951 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(MUSTERİ_NOMRESİ) FROM SALARY WHERE MAAS <=800

Screenshot from 2016-01-17 23:08:55


29) [Sualın ID nömrəsi 5247 ]
Verilənlər bazasın cədvəlinə SQL sorğu əsasında yeni sətir daxil etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?


30) [Sualın ID nömrəsi 195 ]
Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.