Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5212 ]
İnternet saytlarda gördüyünüz, əsasən 2-5 epizoddan ibaret kiçik ölçülü, animasiya necə adlanır?


2) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


3) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


4) [Sualın ID nömrəsi 4950 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(*) FROM SALARY WHERE MAAS BETWEEN 190 AND 600

Screenshot from 2016-01-17 22:21:37


5) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 4948 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


7) [Sualın ID nömrəsi 4954 ]
32 KB neçə bitdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 571 ]
İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?


9) [Sualın ID nömrəsi 692 ]
Ruslanın 5 futbol topu var - cümləsində neçə bayt informasiya var?


10) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


11) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


12) [Sualın ID nömrəsi 597 ]
Tətbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?


13) [Sualın ID nömrəsi 204 ]
Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


15) [Sualın ID nömrəsi 671 ]
(0111011110010011)2 → (?)8


16) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


17) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


18) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


19) [Sualın ID nömrəsi 634 ]
(10010)2 = (?)10


20) [Sualın ID nömrəsi 635 ]
Aşağıdakılardan hansı informasiya daxil etmə qurğusu deyil?


21) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


22) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


23) [Sualın ID nömrəsi 541 ]
İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?


24) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


25) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


26) [Sualın ID nömrəsi 566 ]
Database deyəndə nə başa düşülür?


27) [Sualın ID nömrəsi 4988 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın domen adıdır?


28) [Sualın ID nömrəsi 626 ]
Browserdə F11 nə üçün istıfadə olunur?


29) [Sualın ID nömrəsi 620 ]
Microsoft Windows sistemlərinə F1 düyməsi əsasan hansı məqsədlə istifadə olunur?


30) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?