Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5212 ]
İnternet saytlarda gördüyünüz, əsasən 2-5 epizoddan ibaret kiçik ölçülü, animasiya necə adlanır?


3) [Sualın ID nömrəsi 5206 ]
Aşağıdakılardan hansını etmək məsləhət görülmür?


4) [Sualın ID nömrəsi 4941 ]
Aşağıdakılardan hansı olmadan verilənlər bazası mövcud ola bilməz?


5) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


6) [Sualın ID nömrəsi 693 ]
IBM PC tipli kompüterlərdə giriş və çıxış üçün baza sistemi necə adlanır?


7) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


8) [Sualın ID nömrəsi 723 ]
Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?


9) [Sualın ID nömrəsi 5255 ]
Hansı operator proqramlaşdırma dillərində DÖVR operatoru deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


11) [Sualın ID nömrəsi 203 ]
1 Meqabayt=?


12) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


13) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


14) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


16) [Sualın ID nömrəsi 704 ]
Paint qrafik redaktorunda aşağıdakı funksiyalardan hansı yoxdur?


17) [Sualın ID nömrəsi 212 ]
Domen adları harada saxlanılır?


18) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?


19) [Sualın ID nömrəsi 722 ]
Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

Screenshot from 2014-11-26 15:15:34


20) [Sualın ID nömrəsi 621 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı analoq siqnalları rəqəmsala və əksinə çevirir?


21) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


22) [Sualın ID nömrəsi 559 ]
"Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?


23) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


24) [Sualın ID nömrəsi 717 ]
Aşağıda verilmiş cədvəldə neçə sahə(xana) var?
Screenshot from 2014-11-21 16:54:00


25) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


26) [Sualın ID nömrəsi 4932 ]
MS Paint proqramında yaratdığınız şəkli necə yadda saxlamaq olar?


27) [Sualın ID nömrəsi 605 ]
Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi Proqram Paketlərinin imkanlarına aid deyil.


28) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


29) [Sualın ID nömrəsi 5253 ]
Aşağıdakılardan hansı Windows ƏS-də yerləşən bir mətn redaktoru faylının tam ünvanını göstərir?


30) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?