Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4976 ]
Düzgün email ünvanının verildiyi variantı seçin


2) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


4) [Sualın ID nömrəsi 5256 ]
Aşağıdakı kod parçası ekrana hansı ədədi çap etmiş olar?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}
print(rec(1,1,5));


5) [Sualın ID nömrəsi 5203 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin yerləşdiyi qovluğun adı hansıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


7) [Sualın ID nömrəsi 721 ]
Excel – də verilmiş düsturun nəticəsini hesablayın:    = (A2*B3)2 + D4/A1 Burada  A2=3, B3=2, D4=-18, A1=2;

 


8) [Sualın ID nömrəsi 670 ]
(1274)8 → (?) 2


9) [Sualın ID nömrəsi 5246 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i]*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


10) [Sualın ID nömrəsi 205 ]
Alqoritmin dəqiq tərifi aşağıdakılardan hansıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5239 ]
Əməliyyat sistemlərində ən yüksək səlahiyyətli istifadəçi necə adlanır?


12) [Sualın ID nömrəsi 789 ]
Şirkət daxilində müxtəlif vasitələrlə bir-biri ilə birləşdirilmiş və aralarında informasiya mübadiləsi təmin edilmiş kompüter şəbəkəsi necə şəbəkə adlanır?


13) [Sualın ID nömrəsi 193 ]
6 ikilik say sistemində necə yazılır?


14) [Sualın ID nömrəsi 4932 ]
MS Paint proqramında yaratdığınız şəkli necə yadda saxlamaq olar?


15) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


16) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


17) [Sualın ID nömrəsi 568 ]
Internet Explorerdə HTML səhifəni hansı fayl tipi ilə bütöv(mətn+şəkillər) formada, amma cəmi bircə fayl şəklində yaddaşa vermək olur?


18) [Sualın ID nömrəsi 202 ]
HTML nədir ?


19) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


20) [Sualın ID nömrəsi 5204 ]
Mətni format etmək - aşağıdakılardan hansı üçün doğru ifadədir?


21) [Sualın ID nömrəsi 5252 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adı deyil?


22) [Sualın ID nömrəsi 711 ]
a=3 , b=8 olarsa alqoritmin sonunda nə çap olunar?
Screenshot from 2014-11-21 16:44:48


23) [Sualın ID nömrəsi 204 ]
Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?


24) [Sualın ID nömrəsi 4998 ]
Prosessorun təyinatnı göstər.


25) [Sualın ID nömrəsi 709 ]
32MB neçə bitdir?


26) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


27) [Sualın ID nömrəsi 642 ]
Aşağıdakı kombinasiyaların hansı vasitəsi ilə Windows ƏS-ləri ilə işləyən kompyuteri restart(reboot) etmək və ya müvafiq pəncərəni açmaq olar?


28) [Sualın ID nömrəsi 4992 ]
Kompyuterdə informasiyanı emal edən qurğunu göstərin.


29) [Sualın ID nömrəsi 5010 ]
Kursorun sağında olan simvlu necə silmək olar?


30) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.