Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


2) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


3) [Sualın ID nömrəsi 4966 ]
25-in ikilik say sistemində yazılışında neçə 1 var?


4) [Sualın ID nömrəsi 529 ]
İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5243 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[3, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


6) [Sualın ID nömrəsi 706 ]
C1 xanasındakı düstur C3 xanasına köçürüldükdə nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:55:45


7) [Sualın ID nömrəsi 5252 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adı deyil?


8) [Sualın ID nömrəsi 5208 ]
Cədvəl redaktorundakı formulalarda aşağıdakılardan hansının olması qeyri-mümkündür?


9) [Sualın ID nömrəsi 715 ]
Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Brauzer
2.Verilənlər bazası
3.Əməliyyat sistemi
4.Tətbiqi proqram
* .SQL Server
#.Microsoft Word
% .Safari
& .Linux


10) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


11) [Sualın ID nömrəsi 528 ]
Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?


12) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


13) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 623 ]
Plotter nədir?


16) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?


18) [Sualın ID nömrəsi 4996 ]
Operativ yaddaş zəruridir:


19) [Sualın ID nömrəsi 5207 ]
Qrafik redaktorda ən kiçik obyekt hansıdır?


20) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


21) [Sualın ID nömrəsi 849 ]
İnternetdə ən yayğın dələduzluq növlərindən biri olan bu metod əsasən belə təşkil edilir: kibercani sizin gündəlik daxil olduğunuz saytın eyni görüntülü formasını yaradır(məs: paypal,facebook və.s.) və sizə hər hansı formada oraya keçid linki göndərir, siz daxil olursunuz, ünvan yerinə fikir vermədən öyrəşiklik olduğuna görə login parolu daxil edib cəhd edirsiniz həmişəki kimi hesaba daxil olasınız. Bu zaman isə interfeys aldadıcı olduğundan sayta daxil olma əvəzinə sizin login və parol həmin adamın emailinə göndərilir. Və beləliklə o hesabınızı ələ keçirir. Bu metod necə adlanır?


22) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


23) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


24) [Sualın ID nömrəsi 716 ]
6410=100x tənliyində x-i tapin (indeks hissə say sistemini göstərir)


25) [Sualın ID nömrəsi 4945 ]
Smartfonunuzun kart yaddaşında 1000MB boş yer var. Kompüterinizdən oraya mümkün qədər çox musiqi köçürmək istəyirsiniz.
Bildiyiniz bircə odur ki, musiqi fayllarınızın ən kiçiyi 2MB, ən böyüyü 5MB-dır. O halda siz telefonunuzun kartına ən az və ən çox neçə musiqi faylı köçürə bilərsiniz?


26) [Sualın ID nömrəsi 4939 ]
Elektron poçt göndərilməsi və qəbulu üçün hansı protokollar istifadə edilir?


27) [Sualın ID nömrəsi 792 ]
Alqoritmi blok-sxemlə təsvir edərkən hansı müxtəlif addımları bildirmək üçün hansı tip obyektlərdən istifadə olunur?


28) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


29) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


30) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?