Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4989 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansılar veb saytın İP ünvanıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 723 ]
Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?


3) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?


5) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


7) [Sualın ID nömrəsi 849 ]
İnternetdə ən yayğın dələduzluq növlərindən biri olan bu metod əsasən belə təşkil edilir: kibercani sizin gündəlik daxil olduğunuz saytın eyni görüntülü formasını yaradır(məs: paypal,facebook və.s.) və sizə hər hansı formada oraya keçid linki göndərir, siz daxil olursunuz, ünvan yerinə fikir vermədən öyrəşiklik olduğuna görə login parolu daxil edib cəhd edirsiniz həmişəki kimi hesaba daxil olasınız. Bu zaman isə interfeys aldadıcı olduğundan sayta daxil olma əvəzinə sizin login və parol həmin adamın emailinə göndərilir. Və beləliklə o hesabınızı ələ keçirir. Bu metod necə adlanır?


8) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 584 ]
İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5234 ]
Smartfon və kompüter prosessorlarının takt tezliyi hansı vahidlə ölçülür?


11) [Sualın ID nömrəsi 5000 ]
 Rəsm çəkmə redaktorlarında minimal obyekt nədir?


12) [Sualın ID nömrəsi 649 ]
Markeri aşağı çəkdiyimizdə A4 xanasına hansı ədəd dolacaq?


13) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


14) [Sualın ID nömrəsi 648 ]
C1 xanasınınn nəticəsi nə olacaq?


15) [Sualın ID nömrəsi 196 ]
Mətn redaktorunda mətndə dəyişiklik apararkən nə dəyişir?


16) [Sualın ID nömrəsi 4953 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


17) [Sualın ID nömrəsi 201 ]
Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir(daha geniş düzgün variantı seçin):


18) [Sualın ID nömrəsi 536 ]
a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;)
əməliyyatı neçə addım davam edər?


19) [Sualın ID nömrəsi 5004 ]
MS Word mətn redaktorunda mətnin yerdəyişməsi üçün düzgün alqoritmi seçin.


20) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


21) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


22) [Sualın ID nömrəsi 4932 ]
MS Paint proqramında yaratdığınız şəkli necə yadda saxlamaq olar?


23) [Sualın ID nömrəsi 689 ]
Faylın qısayolu nədir?


24) [Sualın ID nömrəsi 694 ]
İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?


25) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


26) [Sualın ID nömrəsi 4943 ]
Hər hansı konfransda çıxış edən şəxsin öz layihəsini səhnədən iştirakçılara təqdim etməsi üçün hansı proqram təminatından geniş istifadə edilir?


27) [Sualın ID nömrəsi 596 ]
Hansı tip informasiyanın saxlanması kompüterdə daha çox yaddaş tələb edir?


28) [Sualın ID nömrəsi 650 ]
Excel proqramında susmaya görə neçə səhifə (sheet) olur?


29) [Sualın ID nömrəsi 211 ]
Domen nədir?


30) [Sualın ID nömrəsi 708 ]
Paint , WordPad, Calculator proqramlarını işlətmək üçün hansı menyu istifadə olunur?