Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


2) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


3) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


4) [Sualın ID nömrəsi 688 ]
MS Power point proqramında fayl genişlənməsi:


5) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


6) [Sualın ID nömrəsi 200 ]
57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 60 ]
İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi?


8) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 68 ]
Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?


11) [Sualın ID nömrəsi 5014 ]
MS Exceldə SUM funksiyası hansı tip funksiyalar qrupuna daxildir?


12) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


13) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


14) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


15) [Sualın ID nömrəsi 545 ]
ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?


16) [Sualın ID nömrəsi 721 ]
Excel – də verilmiş düsturun nəticəsini hesablayın:    = (A2*B3)2 + D4/A1 Burada  A2=3, B3=2, D4=-18, A1=2;

 


17) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


18) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


19) [Sualın ID nömrəsi 547 ]
Hansı fayl uzantısı Arxivasiya proqramlarına məxsus deyil?


20) [Sualın ID nömrəsi 571 ]
İnternet Explorer browseri hansı şirkətin məhsuludur?


21) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


22) [Sualın ID nömrəsi 4937 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları neçə cür sıralaya bilərik? (Aşağıdakılardan neçəsi ilə mümkündür?)
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


23) [Sualın ID nömrəsi 705 ]
C1 xanasındakı düsturu C2 yə köçürsək nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:53:43


24) [Sualın ID nömrəsi 5247 ]
Verilənlər bazasın cədvəlinə SQL sorğu əsasında yeni sətir daxil etmək üçün hansı əmrdən istifadə edilir?


25) [Sualın ID nömrəsi 5207 ]
Qrafik redaktorda ən kiçik obyekt hansıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


27) [Sualın ID nömrəsi 5004 ]
MS Word mətn redaktorunda mətnin yerdəyişməsi üçün düzgün alqoritmi seçin.


28) [Sualın ID nömrəsi 5253 ]
Aşağıdakılardan hansı Windows ƏS-də yerləşən bir mətn redaktoru faylının tam ünvanını göstərir?


29) [Sualın ID nömrəsi 689 ]
Faylın qısayolu nədir?


30) [Sualın ID nömrəsi 5235 ]
CTRL+U kombinasiyası mətn redaktorunda hansı işi görür?