Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 204 ]
Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?


4) [Sualın ID nömrəsi 4937 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları neçə cür sıralaya bilərik? (Aşağıdakılardan neçəsi ilə mümkündür?)
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


5) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


6) [Sualın ID nömrəsi 530 ]
Veb hostinq nə deməkdir??


7) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


8) [Sualın ID nömrəsi 4989 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansılar veb saytın İP ünvanıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 196 ]
Mətn redaktorunda mətndə dəyişiklik apararkən nə dəyişir?


10) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 4957 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT AVG(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


12) [Sualın ID nömrəsi 4947 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı vasitəsi ilə  komputerə məlumat daxil edilə bilməz?


13) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


14) [Sualın ID nömrəsi 688 ]
MS Power point proqramında fayl genişlənməsi:


15) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


16) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 699 ]
Aşağıdakılardan hansı mətnin redaktəsinə aiddir?


18) [Sualın ID nömrəsi 526 ]
(for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?


19) [Sualın ID nömrəsi 5251 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adıdır?


20) [Sualın ID nömrəsi 5250 ]
Veb saytın ünvanındakı HTTPS başlanğıc hissəsindəkı S nəyi bildirir?


21) [Sualın ID nömrəsi 529 ]
İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?


22) [Sualın ID nömrəsi 5202 ]
C:\Docs\senedin_tipi\parklar.docx

sənəd ünvanında sənədin tipini hansı hissə müəyyən edir?


23) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?


24) [Sualın ID nömrəsi 700 ]
Faylın genişlənməsi nəyi bildirə bilər?


25) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


26) [Sualın ID nömrəsi 4950 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(*) FROM SALARY WHERE MAAS BETWEEN 190 AND 600

Screenshot from 2016-01-17 22:21:37


27) [Sualın ID nömrəsi 4939 ]
Elektron poçt göndərilməsi və qəbulu üçün hansı protokollar istifadə edilir?


28) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


29) [Sualın ID nömrəsi 4943 ]
Hər hansı konfransda çıxış edən şəxsin öz layihəsini səhnədən iştirakçılara təqdim etməsi üçün hansı proqram təminatından geniş istifadə edilir?


30) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın