Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 198 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:F5 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə sütun qeyd olunub?


2) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


3) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


4) [Sualın ID nömrəsi 68 ]
Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?


5) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?


6) [Sualın ID nömrəsi 583 ]
2014-cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat Sistemi hansıdır?


7) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


8) [Sualın ID nömrəsi 5243 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[3, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


9) [Sualın ID nömrəsi 5237 ]
Açıq qaynaqlı proqram nə deməkdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 559 ]
"Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?


11) [Sualın ID nömrəsi 4978 ]
MS Word tətbiqi proqram təminatında hansı tool vasitəsi ilə sətirlər arasındakı məsafəni dəyişdirmək mümkündür?

Screenshot from 2016-02-13 10:15:43


12) [Sualın ID nömrəsi 724 ]
Word proqramında Screenshot from 2014-11-26 15:17:03 obyekti nə üçün istifadə edilir?


13) [Sualın ID nömrəsi 699 ]
Aşağıdakılardan hansı mətnin redaktəsinə aiddir?


14) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


15) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?


16) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


17) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


18) [Sualın ID nömrəsi 561 ]
İlk internet axtarış motoru hansıdır?


19) [Sualın ID nömrəsi 4980 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

 


20) [Sualın ID nömrəsi 5212 ]
İnternet saytlarda gördüyünüz, əsasən 2-5 epizoddan ibaret kiçik ölçülü, animasiya necə adlanır?


21) [Sualın ID nömrəsi 4976 ]
Düzgün email ünvanının verildiyi variantı seçin


22) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


23) [Sualın ID nömrəsi 5259 ]
Sadə bir cədvələ baxaq:

AdSatış sayıQiymət
Şokolad1023
Saqqız3421
Meyvə suyu122
Qazlı su421
Qazsız su531
Peçenye2012
Kivi 1KQ123
Banan 1KQ472
Yoqurt1021

aşağıdakı sorğu cədvələ uyğun düzgün bir sorğudursa, ekrana neçə ədəd nəticə çıxmış olar?

SELECT * from satislar where satis_sayi>50 and qiymet <=2

 


24) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


25) [Sualın ID nömrəsi 59 ]
Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına 20-ci əsrin neçənci illərində start verilib?


26) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


27) [Sualın ID nömrəsi 4947 ]
Aşağıdakı qurğulardan hansı vasitəsi ilə  komputerə məlumat daxil edilə bilməz?


28) [Sualın ID nömrəsi 4940 ]
Verilənlər bazasında hər bir ayrıca verilənin cədvəlin hansı elementindən saxlanılır?


29) [Sualın ID nömrəsi 5232 ]
Veb saytlara girərkən veb sayt məzmununun formalaşması üçün yüklənən fayllar arasında tip fayl tipinə rastlamırıq?


30) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?