Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 644 ]
Brauzer nədir?


2) [Sualın ID nömrəsi 536 ]
a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;)
əməliyyatı neçə addım davam edər?


3) [Sualın ID nömrəsi 525 ]
Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 693 ]
IBM PC tipli kompüterlərdə giriş və çıxış üçün baza sistemi necə adlanır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5251 ]
Aşağıdakılardan hansı qrafik fayl adıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5259 ]
Sadə bir cədvələ baxaq:

AdSatış sayıQiymət
Şokolad1023
Saqqız3421
Meyvə suyu122
Qazlı su421
Qazsız su531
Peçenye2012
Kivi 1KQ123
Banan 1KQ472
Yoqurt1021

aşağıdakı sorğu cədvələ uyğun düzgün bir sorğudursa, ekrana neçə ədəd nəticə çıxmış olar?

SELECT * from satislar where satis_sayi>50 and qiymet <=2

 


8) [Sualın ID nömrəsi 5255 ]
Hansı operator proqramlaşdırma dillərində DÖVR operatoru deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 4954 ]
32 KB neçə bitdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5010 ]
Kursorun sağında olan simvlu necə silmək olar?


11) [Sualın ID nömrəsi 620 ]
Microsoft Windows sistemlərinə F1 düyməsi əsasan hansı məqsədlə istifadə olunur?


12) [Sualın ID nömrəsi 5232 ]
Veb saytlara girərkən veb sayt məzmununun formalaşması üçün yüklənən fayllar arasında tip fayl tipinə rastlamırıq?


13) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


14) [Sualın ID nömrəsi 202 ]
HTML nədir ?


15) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


16) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


17) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


18) [Sualın ID nömrəsi 4940 ]
Verilənlər bazasında hər bir ayrıca verilənin cədvəlin hansı elementindən saxlanılır?


19) [Sualın ID nömrəsi 192 ]
1 bayt=?


20) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


21) [Sualın ID nömrəsi 605 ]
Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi Proqram Paketlərinin imkanlarına aid deyil.


22) [Sualın ID nömrəsi 648 ]
C1 xanasınınn nəticəsi nə olacaq?


23) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


24) [Sualın ID nömrəsi 5223 ]
Tətbiqi proqramların bəzilərində olan Export funksiyası ilə Save funksiyası arasında əsas məntiqi fərq nədən ibarətdir?


25) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


26) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


27) [Sualın ID nömrəsi 4980 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

 


28) [Sualın ID nömrəsi 5248 ]
Xronoloji ardıcıllıq necədir?

Radio yayım
İnternet Sayt
Televiziya yayım


29) [Sualın ID nömrəsi 524 ]
Mətn redaktorunda bütün mətni qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır?


30) [Sualın ID nömrəsi 703 ]
Mətn redaktorunda köçürmə (Copy) əməliyyatı ........ sonra mümkündür.