Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


2) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


4) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


5) [Sualın ID nömrəsi 4951 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(MUSTERİ_NOMRESİ) FROM SALARY WHERE MAAS <=800

Screenshot from 2016-01-17 23:08:55


6) [Sualın ID nömrəsi 727 ]
Məntiqi dəyişənlər kompyuterdə hansı şəkildə saxlanılır?


7) [Sualın ID nömrəsi 211 ]
Domen nədir?


8) [Sualın ID nömrəsi 537 ]
Microsoft Exceldə F1-dən F4-dək sütun üzrə cəmləmə aparıb qiyməti yeni xanaya yazmaqçün yeni xananın Fx düstur hissəsinə hansı kodu yazmaq lazımdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


10) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


11) [Sualın ID nömrəsi 5246 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i]*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


12) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


13) [Sualın ID nömrəsi 698 ]
İnternetdə sırf faylların ötürülməsi üçün istifadə edilən protokol hansıdır?


14) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


15) [Sualın ID nömrəsi 4932 ]
MS Paint proqramında yaratdığınız şəkli necə yadda saxlamaq olar?


16) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


17) [Sualın ID nömrəsi 203 ]
1 Meqabayt=?


18) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


19) [Sualın ID nömrəsi 5207 ]
Qrafik redaktorda ən kiçik obyekt hansıdır?


20) [Sualın ID nömrəsi 722 ]
Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

Screenshot from 2014-11-26 15:15:34


21) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


22) [Sualın ID nömrəsi 68 ]
Relyasiya verilənlər bazası hansı formada ola bilər?


23) [Sualın ID nömrəsi 5216 ]
Fayl siyahısındakı bir neçə faylı tək-tək seçmək üçün hansı köməkçi düymə sıxılır?


24) [Sualın ID nömrəsi 200 ]
57600 bit/san sürəti ilə internetə qoşulan modem 1 saniyədə ən çox nə qədər informasiya yükləyə(ötürə) bilər?


25) [Sualın ID nömrəsi 711 ]
a=3 , b=8 olarsa alqoritmin sonunda nə çap olunar?
Screenshot from 2014-11-21 16:44:48


26) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


27) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


28) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?


29) [Sualın ID nömrəsi 534 ]
Tətbiqi proqramlarda adətən kömək pəncərəsi hansı düymə ilə çağırılır?


30) [Sualın ID nömrəsi 4999 ]
Kompyuter virusu aşağıdakı halların hansında yarana bilər?