Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 559 ]
"Dünya hörümçək toru"- WWW ilə İnternet anlayışları hansı ildən etibarən demək olar ki, eyniləşdi?


2) [Sualın ID nömrəsi 62 ]
Kompüterdə hesablama əməliyyatların daha sürətlə yerinə yetirilməsı birbaşa asılıdır: ...


3) [Sualın ID nömrəsi 626 ]
Browserdə F11 nə üçün istıfadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


5) [Sualın ID nömrəsi 5005 ]
Sənədin yalnız cüt səhifələrini çap etmək mümkündürmü?


6) [Sualın ID nömrəsi 5245 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+2*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


7) [Sualın ID nömrəsi 565 ]
Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?


8) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


9) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


10) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


11) [Sualın ID nömrəsi 59 ]
Personal kompüterlərin kütləvi istehsalına 20-ci əsrin neçənci illərində start verilib?


12) [Sualın ID nömrəsi 4950 ]
Aşağıdakı MAAŞ cədvəlində bir şirkətdə müştərilərin aldığı maaşların siyahısı göstərilmişdir.

Verilmiş sorğunun nəticəsi nədir?

SELECT COUNT(*) FROM SALARY WHERE MAAS BETWEEN 190 AND 600

Screenshot from 2016-01-17 22:21:37


13) [Sualın ID nömrəsi 4987 ]
Alqoritmdə x=10,y=5 oalrsa z dəyişəninin qiymətini tapın.

Screenshot from 2016-02-13 10:39:37


14) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


15) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


16) [Sualın ID nömrəsi 709 ]
32MB neçə bitdir?


17) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


18) [Sualın ID nömrəsi 4937 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları neçə cür sıralaya bilərik? (Aşağıdakılardan neçəsi ilə mümkündür?)
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


19) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


20) [Sualın ID nömrəsi 5260 ]
Tətbiqi proqramların təyinatı nədir?


21) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?


22) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


23) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


24) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


25) [Sualın ID nömrəsi 410 ]
İstifadəçi 1 Mb-lıq informasiyanın 100 Kb-nı yüklədi. O informasiyanı tam yükləmək üçün daha neçə bayt yükləmə aparmalıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 4931 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)


27) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


28) [Sualın ID nömrəsi 5215 ]
Klaviaturada hansı tip düymələr yoxdur?


29) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


30) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?