Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5006 ]
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 5214 ]
Hansı əməliyyat fayllarla aparılan əsas əməliyyatlardan biri hesab edilmir?


3) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.


4) [Sualın ID nömrəsi 688 ]
MS Power point proqramında fayl genişlənməsi:


5) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


6) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 545 ]
ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5255 ]
Hansı operator proqramlaşdırma dillərində DÖVR operatoru deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 594 ]
Kompüterin virus proqrama yoluxması sadalanan hallardan hansı halda baş verə bilər?


11) [Sualın ID nömrəsi 5014 ]
MS Exceldə SUM funksiyası hansı tip funksiyalar qrupuna daxildir?


12) [Sualın ID nömrəsi 4988 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın domen adıdır?


13) [Sualın ID nömrəsi 694 ]
İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?


14) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın


15) [Sualın ID nömrəsi 5257 ]
Aşağıdakı funksiya  nəyi hesablayır?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}


16) [Sualın ID nömrəsi 620 ]
Microsoft Windows sistemlərinə F1 düyməsi əsasan hansı məqsədlə istifadə olunur?


17) [Sualın ID nömrəsi 4954 ]
32 KB neçə bitdir?


18) [Sualın ID nömrəsi 710 ]
Əməli yaddaşın tutumu nə ilə ölçülür?


19) [Sualın ID nömrəsi 5213 ]
Anar öz kompüterinə daxil olaraq elektron kitabları saxladığı qovluğa daxil oldu və orada son əlavə etdiyi kitablar üçün ayrıca yeni qovluq yaradaraq yeni kitabları o qovluğa daşıdı. Məsələn yeni kitablardan birinin tam ünvanl belədir: C:\anar\dersler\kitablar\1\kimyager.pdf

Bu nümunədəki kitabın Anar onu daşımazdan əvvəlki ünvanı necə idi?


20) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


21) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
[email protected]
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


22) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


23) [Sualın ID nömrəsi 565 ]
Windows ƏS-də hansı adda papka yaratmaq olmaz?


24) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


25) [Sualın ID nömrəsi 197 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:E8 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə xana qeyd olunub?


26) [Sualın ID nömrəsi 4986 ]
Alqoritmin sonunda a dəyişəninin qiyməti neçə olar?

Screenshot from 2016-02-13 10:31:44


27) [Sualın ID nömrəsi 635 ]
Aşağıdakılardan hansı informasiya daxil etmə qurğusu deyil?


28) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


29) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


30) [Sualın ID nömrəsi 669 ]
Hansı qrafiki əməliyyat sistemidir?