Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


2) [Sualın ID nömrəsi 650 ]
Excel proqramında susmaya görə neçə səhifə (sheet) olur?


3) [Sualın ID nömrəsi 5001 ]
Elektron cədvəldə A2:B4 sahə qrupu seçilmişdir.Bu qrupda neçə xana var?

 


4) [Sualın ID nömrəsi 5245 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+2*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


5) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


7) [Sualın ID nömrəsi 723 ]
Aşağıdakılardan hansı yaddaş qurğusudur?


8) [Sualın ID nömrəsi 583 ]
2014-cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat Sistemi hansıdır?


9) [Sualın ID nömrəsi 5225 ]
Notbuklarda maus qurğusunun imkanlarını özündə əks etdirən hissə necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 4958 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT COUNT(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


11) [Sualın ID nömrəsi 196 ]
Mətn redaktorunda mətndə dəyişiklik apararkən nə dəyişir?


12) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


13) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


14) [Sualın ID nömrəsi 560 ]
ARPANET şəbəkəsi ilk dəfə hansı ştatlar arasında qurulmuşdur?


15) [Sualın ID nömrəsi 210 ]
Hansı protokol müasir kompüterərdə brauzer daxilində internet vasitəsi ilə infomasiyanın qəbulunu və ötürülməsini təmin edir?


16) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


18) [Sualın ID nömrəsi 585 ]
20-ci əsrin ikinci yarısında dövrün kompüterləri Azərbaycan dilində necə adlanırdı?


19) [Sualın ID nömrəsi 547 ]
Hansı fayl uzantısı Arxivasiya proqramlarına məxsus deyil?


20) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


21) [Sualın ID nömrəsi 4957 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT AVG(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


22) [Sualın ID nömrəsi 648 ]
C1 xanasınınn nəticəsi nə olacaq?


23) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


24) [Sualın ID nömrəsi 63 ]
İnsan həyatı üçün təhlükəli ola bilər...


25) [Sualın ID nömrəsi 5217 ]
Hiperlink olaraq aşağıdakılardan hansı istifadə edilə bilər?


26) [Sualın ID nömrəsi 5206 ]
Aşağıdakılardan hansını etmək məsləhət görülmür?


27) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?


28) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


29) [Sualın ID nömrəsi 5241 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, i];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


30) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?