Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 545 ]
ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?


2) [Sualın ID nömrəsi 726 ]
Word mətn redaktorunun minimal obyekti nədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5211 ]
İnternet üzərindən başqa bir istifadəçiyə göndərdiyiniz informasiya(video,sənəd,şəkil və.s.) ... bölünərək hissə-hissə göndərilir.


4) [Sualın ID nömrəsi 713 ]
Aşağıdakılardan hansı İP (ipv4) ünvan ola bilər ?


5) [Sualın ID nömrəsi 550 ]
Hansı proqram əsasən prezentasiyalar, slayd şoular hazırlamaq üçün nəzərdə tutulmuşdur?


6) [Sualın ID nömrəsi 651 ]
Exceldə “=ABS(-22)” düsturunun nəticəsi nədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 5223 ]
Tətbiqi proqramların bəzilərində olan Export funksiyası ilə Save funksiyası arasında əsas məntiqi fərq nədən ibarətdir?


8) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


9) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


10) [Sualın ID nömrəsi 617 ]
Aşağıdakılardan hansı düzgün gmail e-poçt ünvanıdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


12) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


13) [Sualın ID nömrəsi 553 ]
Hansı qrafik redaktor Microsofta aiddir və Windows əməliyyat sistemində çalışan hər bir kompüterdə olur?


14) [Sualın ID nömrəsi 711 ]
a=3 , b=8 olarsa alqoritmin sonunda nə çap olunar?
Screenshot from 2014-11-21 16:44:48


15) [Sualın ID nömrəsi 5257 ]
Aşağıdakı funksiya  nəyi hesablayır?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}


16) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


17) [Sualın ID nömrəsi 5207 ]
Qrafik redaktorda ən kiçik obyekt hansıdır?


18) [Sualın ID nömrəsi 4941 ]
Aşağıdakılardan hansı olmadan verilənlər bazası mövcud ola bilməz?


19) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


20) [Sualın ID nömrəsi 4982 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


21) [Sualın ID nömrəsi 4980 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?

 


22) [Sualın ID nömrəsi 672 ]
Doğru fikri göstərin


23) [Sualın ID nömrəsi 5231 ]
Tutaq ki, Word proqramında cədvəldə 10 sütun, 20 sətir var, ən yuxarı sətir isə başlıq sətridir, yəni ən üst sətirdəki sütunlarda sütunların adları yazılıb. O halda cədvəldə cəmi neçə qiymətlər xanası var?


24) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir:


25) [Sualın ID nömrəsi 4990 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv6 ünvanıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 671 ]
(0111011110010011)2 → (?)8


27) [Sualın ID nömrəsi 192 ]
1 bayt=?


28) [Sualın ID nömrəsi 4992 ]
Kompyuterdə informasiyanı emal edən qurğunu göstərin.


29) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


30) [Sualın ID nömrəsi 705 ]
C1 xanasındakı düsturu C2 yə köçürsək nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:53:43