Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


2) [Sualın ID nömrəsi 4991 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansı veb saytın İPv4 ünvanıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 707 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


5) [Sualın ID nömrəsi 5002 ]
Alqoritm xətti adlanır əgər:


6) [Sualın ID nömrəsi 849 ]
İnternetdə ən yayğın dələduzluq növlərindən biri olan bu metod əsasən belə təşkil edilir: kibercani sizin gündəlik daxil olduğunuz saytın eyni görüntülü formasını yaradır(məs: paypal,facebook və.s.) və sizə hər hansı formada oraya keçid linki göndərir, siz daxil olursunuz, ünvan yerinə fikir vermədən öyrəşiklik olduğuna görə login parolu daxil edib cəhd edirsiniz həmişəki kimi hesaba daxil olasınız. Bu zaman isə interfeys aldadıcı olduğundan sayta daxil olma əvəzinə sizin login və parol həmin adamın emailinə göndərilir. Və beləliklə o hesabınızı ələ keçirir. Bu metod necə adlanır?


7) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
[email protected]
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


9) [Sualın ID nömrəsi 671 ]
(0111011110010011)2 → (?)8


10) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


11) [Sualın ID nömrəsi 4992 ]
Kompyuterdə informasiyanı emal edən qurğunu göstərin.


12) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?


13) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


14) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


15) [Sualın ID nömrəsi 5223 ]
Tətbiqi proqramların bəzilərində olan Export funksiyası ilə Save funksiyası arasında əsas məntiqi fərq nədən ibarətdir?


16) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


17) [Sualın ID nömrəsi 204 ]
Hər hansı kağız parçasındakı şəkli elektron poçtla tanışınıza göndərmək üçün aşağıdakılardan hansı qurğunun köməyi lazımdır?


18) [Sualın ID nömrəsi 697 ]
Sıxılmış fayl hansı fayllardır?


19) [Sualın ID nömrəsi 531 ]
MS Dos əməliyyat sistemində Abc adlı papka yaratmaq üçün hansı sətri daxil etmək lazımdır?


20) [Sualın ID nömrəsi 199 ]
Verilənlər bazası cədvəl şəklindədirsə, cədvəlin hər hansı bir veriləni o ...


21) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


22) [Sualın ID nömrəsi 651 ]
Exceldə “=ABS(-22)” düsturunun nəticəsi nədir?


23) [Sualın ID nömrəsi 702 ]
Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)


24) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


25) [Sualın ID nömrəsi 410 ]
İstifadəçi 1 Mb-lıq informasiyanın 100 Kb-nı yüklədi. O informasiyanı tam yükləmək üçün daha neçə bayt yükləmə aparmalıdır?


26) [Sualın ID nömrəsi 529 ]
İstifadəsi pulsuz olan proqram təminatları necə adlanır?


27) [Sualın ID nömrəsi 4989 ]
Veb sayt haqqında aşağıdakı məlumatlar verilmişdir:

1.213.123.123.216

2.example.com

3.FE80::0202:B3FF:FE1E:8329

4.CentOS 6.5

Bu məlumatlardan hansılar veb saytın İP ünvanıdır?


28) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


29) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?


30) [Sualın ID nömrəsi 596 ]
Hansı tip informasiyanın saxlanması kompüterdə daha çox yaddaş tələb edir?