Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 30, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 790 ]
TCP/IP modelinə aid olan hansı protokol modelin tətbiqi dərəcəsinə daxil deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 573 ]
Adobe photoshop proqramında şəkli neqativ formaya çevirən əmr hansıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


5) [Sualın ID nömrəsi 5204 ]
Mətni format etmək - aşağıdakılardan hansı üçün doğru ifadədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 528 ]
Aşağıdakılardan hansı internet browser deyil ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5256 ]
Aşağıdakı kod parçası ekrana hansı ədədi çap etmiş olar?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}
print(rec(1,1,5));


8) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


9) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


10) [Sualın ID nömrəsi 715 ]
Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Brauzer
2.Verilənlər bazası
3.Əməliyyat sistemi
4.Tətbiqi proqram
* .SQL Server
#.Microsoft Word
% .Safari
& .Linux


11) [Sualın ID nömrəsi 4945 ]
Smartfonunuzun kart yaddaşında 1000MB boş yer var. Kompüterinizdən oraya mümkün qədər çox musiqi köçürmək istəyirsiniz.
Bildiyiniz bircə odur ki, musiqi fayllarınızın ən kiçiyi 2MB, ən böyüyü 5MB-dır. O halda siz telefonunuzun kartına ən az və ən çox neçə musiqi faylı köçürə bilərsiniz?


12) [Sualın ID nömrəsi 5250 ]
Veb saytın ünvanındakı HTTPS başlanğıc hissəsindəkı S nəyi bildirir?


13) [Sualın ID nömrəsi 4977 ]
MS Excelde düstur yazılmağa başlayarkən hansı simvol istifadə olunur?


14) [Sualın ID nömrəsi 4986 ]
Alqoritmin sonunda a dəyişəninin qiyməti neçə olar?

Screenshot from 2016-02-13 10:31:44


15) [Sualın ID nömrəsi 541 ]
İkilik say sistemi üzərində qurulmuş ilk kompüter hansı adla və nə vaxt hazırlanmışdır?


16) [Sualın ID nömrəsi 5205 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) xananın adı necə təyin edilir?


17) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


18) [Sualın ID nömrəsi 548 ]
DOC və DOCX fayl uzantıları hansı tətbiqi proqrama aiddir?


19) [Sualın ID nömrəsi 5213 ]
Anar öz kompüterinə daxil olaraq elektron kitabları saxladığı qovluğa daxil oldu və orada son əlavə etdiyi kitablar üçün ayrıca yeni qovluq yaradaraq yeni kitabları o qovluğa daşıdı. Məsələn yeni kitablardan birinin tam ünvanl belədir: C:\anar\dersler\kitablar\1\kimyager.pdf

Bu nümunədəki kitabın Anar onu daşımazdan əvvəlki ünvanı necə idi?


20) [Sualın ID nömrəsi 530 ]
Veb hostinq nə deməkdir??


21) [Sualın ID nömrəsi 709 ]
32MB neçə bitdir?


22) [Sualın ID nömrəsi 5214 ]
Hansı əməliyyat fayllarla aparılan əsas əməliyyatlardan biri hesab edilmir?


23) [Sualın ID nömrəsi 4946 ]
Hansı addım "Ağac əkmək" üçün olan alqoritmik təsvirə daxil deyil?


24) [Sualın ID nömrəsi 704 ]
Paint qrafik redaktorunda aşağıdakı funksiyalardan hansı yoxdur?


25) [Sualın ID nömrəsi 690 ]
İnternet modeminizdə endirmə sürəti 5 meqabit/san, yükləmə sürəti isə 1 meqabit/san isə, dostunuza email ilə göndərmək istədiyiniz 10 mb-lıq kitablar arxiv faylını təxminən neçə saniyəyə mail serverə ötürə(göndərə) bilərsiniz?


26) [Sualın ID nömrəsi 4953 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


27) [Sualın ID nömrəsi 4940 ]
Verilənlər bazasında hər bir ayrıca verilənin cədvəlin hansı elementindən saxlanılır?


28) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


29) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


30) [Sualın ID nömrəsi 197 ]
Cədvəl redaktorunda (məsələn MS Excel) A1:E8 xanalar qrupu qeyd olunubsa, cəmi neçə xana qeyd olunub?