Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 527 ]
Hansı tətbiqi proqram Adobe şirkətinə məxsus deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


3) [Sualın ID nömrəsi 4944 ]
Takt tezliyi komputerin hansı hissəsinn göstəricisi sayılır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5222 ]
Kompüterin bribaşa LAN şəbəkə kabeli taxmaqla internetə qoşulması üçün hansı tip portunun olması vacibdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 557 ]
Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?


6) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?


7) [Sualın ID nömrəsi 5238 ]
Sosial şəbəkələrdə qeydiyyat və giriş formalarında rast gəldiyimiz Təhlükəsizlik Kodu nə üçündür?


8) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


10) [Sualın ID nömrəsi 5231 ]
Tutaq ki, Word proqramında cədvəldə 10 sütun, 20 sətir var, ən yuxarı sətir isə başlıq sətridir, yəni ən üst sətirdəki sütunlarda sütunların adları yazılıb. O halda cədvəldə cəmi neçə qiymətlər xanası var?