Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


3) [Sualın ID nömrəsi 5249 ]
Fərz edək ki, verilənlər bazasında İşçilər və Maaşlar adlı 2 cədvəl var.

İşçilər cədvəlində ID nömrə, Ad soyad ata adı, Təvəllüd sütunları var.

Maaş cədvəlində isə 2 sütun var, 2-ci sütun maaşın məbləğini göstərir.  O halda bu cədvəldəki 1-ci sütun hansı məlumatı özündə əks etdirən bir sütun olmalıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 4941 ]
Aşağıdakılardan hansı olmadan verilənlər bazası mövcud ola bilməz?


5) [Sualın ID nömrəsi 706 ]
C1 xanasındakı düstur C3 xanasına köçürüldükdə nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:55:45


6) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


7) [Sualın ID nömrəsi 567 ]
Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?


8) [Sualın ID nömrəsi 595 ]
İnsan və onun əcdadı haqda məlumat hansı modelə daha çox uyğun gəlir


9) [Sualın ID nömrəsi 696 ]
Mətn Azərbaycan dilindən Fransız dilinə tərcümə olunur.Bu informasiyanın ____ adlanır.


10) [Sualın ID nömrəsi 708 ]
Paint , WordPad, Calculator proqramlarını işlətmək üçün hansı menyu istifadə olunur?