Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4956 ]
Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:49:17


2) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


3) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 554 ]
Dünya internet şəbəkəsinin vahid idarəetmə mərkəzi harada yerləşir?


5) [Sualın ID nömrəsi 4937 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları neçə cür sıralaya bilərik? (Aşağıdakılardan neçəsi ilə mümkündür?)
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


6) [Sualın ID nömrəsi 4982 ]
Windows əməliyyat sistemində düzgün yazılmış fayl adını göstərin.


7) [Sualın ID nömrəsi 5256 ]
Aşağıdakı kod parçası ekrana hansı ədədi çap etmiş olar?

function rec(m,n,up){
if (n<up) return rec(m*n,n+1,up);
return m*n;
}
print(rec(1,1,5));


8) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


9) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 524 ]
Mətn redaktorunda bütün mətni qeyd etmək üçün hansı kombinasiyadan istifadə etmək lazımdır?