Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 597 ]
Tətbiqi proqram icra zamanı hansı yaddaşda saxlanılır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5012 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşda seçilmiş məlumatın surətinin saxlanmasına xidmət edir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5008 ]
Redaktorda qeyd edilmiş (highlighted) simvolu necə silmək olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?


5) [Sualın ID nömrəsi 539 ]
1 bitlik dəyişən hansı qiymətləri ala bilər?


6) [Sualın ID nömrəsi 700 ]
Faylın genişlənməsi nəyi bildirə bilər?


7) [Sualın ID nömrəsi 4930 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda Azərbaycan sözünə neçə bayt tələb olunur?


8) [Sualın ID nömrəsi 543 ]
İnternet şəbəkəsinə qoşulmuş, isitfadəçilərdən HTTP sorğuları qəbul edən və müvafiq HTTP cavablar göndərən kompüter ... adlanır.


9) [Sualın ID nömrəsi 5233 ]
MS Excel proqramlarında faktorial hesablanması üçün effektiv yol hansıdır?


10) [Sualın ID nömrəsi 618 ]
Verilmiş alqoritmdə b nin nəticəsi nə olacaq?
a integer :=0; b integer :=4;
begin
a:=a+8;
b:=a+b;
end;