Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4935 ]
Windows 10 ƏS-ində önqurulmuş halda gələn(default) internet səyyah proqramı hansıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 694 ]
İnformasiya emalı zamanı əməliyyatların bir neçə bölünməz hissələrə bölünməsi zamanı haqqında bəhs edilən hissələr necə adlanır?


3) [Sualın ID nömrəsi 533 ]
WWW proyektinin müəllifi:


4) [Sualın ID nömrəsi 636 ]
Aşağıdakılardan hansi çıxış qurğusu deyil?


5) [Sualın ID nömrəsi 790 ]
TCP/IP modelinə aid olan hansı protokol modelin tətbiqi dərəcəsinə daxil deyil?


6) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir:


7) [Sualın ID nömrəsi 5233 ]
MS Excel proqramlarında faktorial hesablanması üçün effektiv yol hansıdır?


8) [Sualın ID nömrəsi 536 ]
a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;)
əməliyyatı neçə addım davam edər?


9) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


10) [Sualın ID nömrəsi 545 ]
ABBYY Finereader proqramı skanerdən keçirilmiş şəklin daxilində olan mətnləri oxuyub tekst formatına çevirmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bu proqram hansı tip tətbiqi proqramlara aiddir?