Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 64 ]
Fayl nədir?


2) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?


3) [Sualın ID nömrəsi 4975 ]
Verilənlər bazasında cədvəlin əsas açarı (Primary Key) dedikdə nə nəzərdə tutulur?


4) [Sualın ID nömrəsi 194 ]
Hansı tam alqoritmdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


6) [Sualın ID nömrəsi 5004 ]
MS Word mətn redaktorunda mətnin yerdəyişməsi üçün düzgün alqoritmi seçin.


7) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


8) [Sualın ID nömrəsi 208 ]
Kompüterin göstəricilərini təsvir edilərkən yazılan "HDD-500 GB" nəyi bildirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 557 ]
Hansı web browser tarixdə ilk hesab olunur?


10) [Sualın ID nömrəsi 583 ]
2014-cü ilə olan göstəriciyə görə ən populyar smartfon Əməliyyat Sistemi hansıdır?