Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 626 ]
Browserdə F11 nə üçün istıfadə olunur?


2) [Sualın ID nömrəsi 5001 ]
Elektron cədvəldə A2:B4 sahə qrupu seçilmişdir.Bu qrupda neçə xana var?

 


3) [Sualın ID nömrəsi 551 ]
Microsoft Excel proqramında A1 xanasında 15 yazılıbsa, A2 xanasının formul hissəsinə A1^2 yazsaq, A2 xanasına nəticədə hansı ədəd yazılmış olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


5) [Sualın ID nömrəsi 558 ]
1984-də yaranmış NSFnet şəbəkəsinin indiki adı nədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 4946 ]
Hansı addım "Ağac əkmək" üçün olan alqoritmik təsvirə daxil deyil?


7) [Sualın ID nömrəsi 570 ]
Microsoft Word proqramında Cədvəlin xassələrindən Alignment üçün Right seçimini etmək hansı işi görür?


8) [Sualın ID nömrəsi 715 ]
Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Brauzer
2.Verilənlər bazası
3.Əməliyyat sistemi
4.Tətbiqi proqram
* .SQL Server
#.Microsoft Word
% .Safari
& .Linux


9) [Sualın ID nömrəsi 671 ]
(0111011110010011)2 → (?)8


10) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?