Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 791 ]
Əgər alqoritmin əməliyyatları  sonadək eynən təsvir edildiyi kimi ardıcıl olaraq aparılırsa o alqoritm hansı tip alqoritmdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 209 ]
Bütün göstəriciləri eyni, yalnız boot diski (sistemin işə salındığı disk) fərqli olan 5 kompüterdən hansında fayl köçürmələri daha sürətli olar?


3) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


4) [Sualın ID nömrəsi 707 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


5) [Sualın ID nömrəsi 4938 ]
Windows əməliyyat sistemlərində qovluqlardakı faylları hansı metodla sıralaya bilmərik?
1. Faylların ölçüsünə görə
2. Faylların tipinə görə
3. Əlifba sırasına görə
4. Son dəyişiklik edilmə tarixinə görə
5. Faylın adındakı simvol sayına görə


6) [Sualın ID nömrəsi 4975 ]
Verilənlər bazasında cədvəlin əsas açarı (Primary Key) dedikdə nə nəzərdə tutulur?


7) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 4952 ]
100(2) + 5(8)  + 1(16)      ifadəsinin qiyməti onluq say sistemində neçədir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5007 ]
Aşağıdakı kombiyansiyalardan hansı bufer yaddaşdakı məlumatın sənədə daxil edilməsinə xidmət edir?