Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 546 ]
Hansı proqram Verilənlər Bazasını İdareətmə Sistemlərinə(VBİS) aid deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 719 ]

a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?


3) [Sualın ID nömrəsi 5242 ]
1 2 1
1 1 1
1 4 1
A matrisi verilmişdir. Aşağıdakı formal kod ekrana hansı qiyməti çap edər?

Cem:=0;
Say:=3;
For i:=1 to Say do
Cem:=Cem+A[i, 2];
Write(Cem);

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


4) [Sualın ID nömrəsi 538 ]
Hansı ardıcıllıq daha düzgündür?


5) [Sualın ID nömrəsi 4968 ]
Windows sistemli kompütrdə işçilər qovluğunda hər işçinin adına bir docx uzantılı fayl var. Faylların adları da soyad_ad formasındadır. Məsələn: Əliyev_Əli.docx.

Axtarış xanasında nə yazsaq Əli adlı bütün faylları axtarış nəticəsində çıxar?


6) [Sualın ID nömrəsi 540 ]
Hansı ƏS birməsələli əməliyyat sistemidir?


7) [Sualın ID nömrəsi 725 ]
Abs.doc faylı Windows 7 ƏS-də C diskində Fayllar qovluğunda saxlanılır.Abs.doc faylına gedən yolu yazın


8) [Sualın ID nömrəsi 567 ]
Kompüter proqramlarının istifadəçi interfeysi təxmini olaraq nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?


10) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?