Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 67 ]
Mətn redaktorunda istifadə olunan ən minimal obyekt:


2) [Sualın ID nömrəsi 552 ]
Adobe Acrobat reader proqramı hansı iş üçün nəzərdə tutulub?


3) [Sualın ID nömrəsi 5212 ]
İnternet saytlarda gördüyünüz, əsasən 2-5 epizoddan ibaret kiçik ölçülü, animasiya necə adlanır?


4) [Sualın ID nömrəsi 4932 ]
MS Paint proqramında yaratdığınız şəkli necə yadda saxlamaq olar?


5) [Sualın ID nömrəsi 533 ]
WWW proyektinin müəllifi:


6) [Sualın ID nömrəsi 196 ]
Mətn redaktorunda mətndə dəyişiklik apararkən nə dəyişir?


7) [Sualın ID nömrəsi 720 ]
İP (ipv4) ünvanın uzunluğu neçə bittir?


8) [Sualın ID nömrəsi 4939 ]
Elektron poçt göndərilməsi və qəbulu üçün hansı protokollar istifadə edilir?


9) [Sualın ID nömrəsi 549 ]
Microsoft Word tətbiqi proqramında riyazı düsturları yazmaq üçün istifadə edilən köməkçi redaktor necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 4957 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT AVG(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?