Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 555 ]
İlk elektron poçt proqramı neçənci ildə işlənib hazırlanmışdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 586 ]
Hansı tip proqramlar xidməti proqramlara aid deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 195 ]
Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.


4) [Sualın ID nömrəsi 703 ]
Mətn redaktorunda köçürmə (Copy) əməliyyatı ........ sonra mümkündür.


5) [Sualın ID nömrəsi 791 ]
Əgər alqoritmin əməliyyatları  sonadək eynən təsvir edildiyi kimi ardıcıl olaraq aparılırsa o alqoritm hansı tip alqoritmdir?


6) [Sualın ID nömrəsi 595 ]
İnsan və onun əcdadı haqda məlumat hansı modelə daha çox uyğun gəlir


7) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


8) [Sualın ID nömrəsi 5212 ]
İnternet saytlarda gördüyünüz, əsasən 2-5 epizoddan ibaret kiçik ölçülü, animasiya necə adlanır?


9) [Sualın ID nömrəsi 5230 ]
İnformasiya hər dəfə emal edilərək yekun nəticə formalaşmasın deyə, bu təkrardan qaçmaq və sistemin daha sürətli işləməsini təmin edən üçün yaradılan yaddaş necə adlanır?


10) [Sualın ID nömrəsi 5009 ]
Kursorun solunda olan simvolu necə silmək olar?