Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 556 ]
Hansı ölkələrin transatlantik telefon kabeliylə ARPANET şəbəkəsinə qoşulması ilə ARPANET beynəlxalq şəbəkəyə çevrildi?


2) [Sualın ID nömrəsi 5250 ]
Veb saytın ünvanındakı HTTPS başlanğıc hissəsindəkı S nəyi bildirir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5226 ]
Aşağıdakılardan hansı Verilənlər bazasının idarəetmə sisitemləri (VBİS) -ə aid deyil?


4) [Sualın ID nömrəsi 688 ]
MS Power point proqramında fayl genişlənməsi:


5) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
[email protected]
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


6) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


7) [Sualın ID nömrəsi 619 ]
Kompyuterlərin fiziki komponentləri adlanır :


8) [Sualın ID nömrəsi 4986 ]
Alqoritmin sonunda a dəyişəninin qiyməti neçə olar?

Screenshot from 2016-02-13 10:31:44


9) [Sualın ID nömrəsi 625 ]
Sərt Disk (Hard disk) haqda deyilənlərdən biri doğrudur.


10) [Sualın ID nömrəsi 645 ]
Bunlardan hansi veb səhifə ünvanıdır?