Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


2) [Sualın ID nömrəsi 595 ]
İnsan və onun əcdadı haqda məlumat hansı modelə daha çox uyğun gəlir


3) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


4) [Sualın ID nömrəsi 618 ]
Verilmiş alqoritmdə b nin nəticəsi nə olacaq?
a integer :=0; b integer :=4;
begin
a:=a+8;
b:=a+b;
end;


5) [Sualın ID nömrəsi 672 ]
Doğru fikri göstərin


6) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


7) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


8) [Sualın ID nömrəsi 5244 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


9) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


10) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?