Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 4953 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


5) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


6) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


7) [Sualın ID nömrəsi 672 ]
Doğru fikri göstərin


8) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


9) [Sualın ID nömrəsi 5013 ]
MS Access verilənlər  bazasında sahə dedikdə nəzərdə tutulur:


10) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58