Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 209 ]
Bütün göstəriciləri eyni, yalnız boot diski (sistemin işə salındığı disk) fərqli olan 5 kompüterdən hansında fayl köçürmələri daha sürətli olar?


2) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


3) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


4) [Sualın ID nömrəsi 5213 ]
Anar öz kompüterinə daxil olaraq elektron kitabları saxladığı qovluğa daxil oldu və orada son əlavə etdiyi kitablar üçün ayrıca yeni qovluq yaradaraq yeni kitabları o qovluğa daşıdı. Məsələn yeni kitablardan birinin tam ünvanl belədir: C:\anar\dersler\kitablar\1\kimyager.pdf

Bu nümunədəki kitabın Anar onu daşımazdan əvvəlki ünvanı necə idi?


5) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


6) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


7) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


8) [Sualın ID nömrəsi 618 ]
Verilmiş alqoritmdə b nin nəticəsi nə olacaq?
a integer :=0; b integer :=4;
begin
a:=a+8;
b:=a+b;
end;


9) [Sualın ID nömrəsi 5217 ]
Hiperlink olaraq aşağıdakılardan hansı istifadə edilə bilər?


10) [Sualın ID nömrəsi 707 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?