Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 646 ]
Ms Excel proqramında düstur hansi işarə ilə başlamalıdr?


2) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?


3) [Sualın ID nömrəsi 5226 ]
Aşağıdakılardan hansı Verilənlər bazasının idarəetmə sisitemləri (VBİS) -ə aid deyil?


4) [Sualın ID nömrəsi 207 ]
İnternet browserlərdə olan TAB anlayışı nədir?


5) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


6) [Sualın ID nömrəsi 4967 ]
15-in ikilik say sistemində yazılışında neçə 1 var?


7) [Sualın ID nömrəsi 648 ]
C1 xanasınınn nəticəsi nə olacaq?


8) [Sualın ID nömrəsi 605 ]
Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi Proqram Paketlərinin imkanlarına aid deyil.


9) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


10) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :