Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 848 ]
Hansı termin informatikaya aid deyil?


2) [Sualın ID nömrəsi 701 ]
M=8 , N=6 olarsa aşağıdakı alqoritmin nəticəsi nə olar ?
Screenshot from 2014-10-30 10:49:47


3) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


4) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


5) [Sualın ID nömrəsi 692 ]
Ruslanın 5 futbol topu var - cümləsində neçə bayt informasiya var?


6) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


7) [Sualın ID nömrəsi 5002 ]
Alqoritm xətti adlanır əgər:


8) [Sualın ID nömrəsi 596 ]
Hansı tip informasiyanın saxlanması kompüterdə daha çox yaddaş tələb edir?


9) [Sualın ID nömrəsi 709 ]
32MB neçə bitdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 211 ]
Domen nədir?