Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 606 ]
Web səhifənin görünüşünü təsvir etmək üçün olan formal dil belə adlanır:


2) [Sualın ID nömrəsi 4931 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)


3) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


4) [Sualın ID nömrəsi 4996 ]
Operativ yaddaş zəruridir:


5) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


7) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


8) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
[email protected]
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


9) [Sualın ID nömrəsi 4979 ]
Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


10) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?