Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


2) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 701 ]
M=8 , N=6 olarsa aşağıdakı alqoritmin nəticəsi nə olar ?
Screenshot from 2014-10-30 10:49:47


4) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
1.@
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


5) [Sualın ID nömrəsi 652 ]
Aşağıdakılardan hansı funksiyanı tətbiq etməklə MS Excel proqramlarında “ExcEl” sözünü “EXCEL” şəklinə gətirmək olar?


6) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


7) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


8) [Sualın ID nömrəsi 5000 ]
 Rəsm çəkmə redaktorlarında minimal obyekt nədir?


9) [Sualın ID nömrəsi 584 ]
İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5231 ]
Tutaq ki, Word proqramında cədvəldə 10 sütun, 20 sətir var, ən yuxarı sətir isə başlıq sətridir, yəni ən üst sətirdəki sütunlarda sütunların adları yazılıb. O halda cədvəldə cəmi neçə qiymətlər xanası var?