Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


2) [Sualın ID nömrəsi 4958 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT COUNT(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?


3) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


4) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


5) [Sualın ID nömrəsi 712 ]
Əməliyyat sistemində obyektləri qrup şəklində axtarmaq üçün hansı simvoldan istifadə olunur ?
[email protected]
2.$
3.#
4.?
5.%
6.*


6) [Sualın ID nömrəsi 4936 ]
Qeyd dəftərçəsindən əzbər bilmədiyimiz bir mobil telefon nömrəsini oxuyaraq dəftəri bağlayırıq. Və indicə oxuduğumuz nömrəni mobil telefonda asanlıqla yığaraq zəng düyməsini basaraq danışırıq. Bir qədər sonra o mobil nömrəni yada salmağa çalışsaq da yada sala bilmirik və bu təbii haldır. Beynimizdə baş verən bu proses kompüterdəki hansı yaddaş qurğusunun işini xatırlatmış oldu?


7) [Sualın ID nömrəsi 596 ]
Hansı tip informasiyanın saxlanması kompüterdə daha çox yaddaş tələb edir?


8) [Sualın ID nömrəsi 4953 ]
Mənimsəmə operatoru nə üçün istifadə olunur?


9) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


10) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?