Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 201 ]
Müasir elektron poçtlar qəbul edə bilir(daha geniş düzgün variantı seçin):


2) [Sualın ID nömrəsi 4995 ]
Proqram icra zamanı yerləşir :


3) [Sualın ID nömrəsi 203 ]
1 Meqabayt=?


4) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


5) [Sualın ID nömrəsi 5204 ]
Mətni format etmək - aşağıdakılardan hansı üçün doğru ifadədir?


6) [Sualın ID nömrəsi 5244 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


7) [Sualın ID nömrəsi 718 ]
Microsoft Worddə  Screenshot from 2014-11-21 16:54:52 işarəsi nə üçün istifadə olunur?


8) [Sualın ID nömrəsi 584 ]
İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?


9) [Sualın ID nömrəsi 525 ]
Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 5209 ]
Hipermətn nədir?