Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


2) [Sualın ID nömrəsi 5217 ]
Hiperlink olaraq aşağıdakılardan hansı istifadə edilə bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 5254 ]
Aşağıdakılardan hansı elektron poçt protokulu adıdır?


4) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?


5) [Sualın ID nömrəsi 5001 ]
Elektron cədvəldə A2:B4 sahə qrupu seçilmişdir.Bu qrupda neçə xana var?

 


6) [Sualın ID nömrəsi 4968 ]
Windows sistemli kompütrdə işçilər qovluğunda hər işçinin adına bir docx uzantılı fayl var. Faylların adları da soyad_ad formasındadır. Məsələn: Əliyev_Əli.docx.

Axtarış xanasında nə yazsaq Əli adlı bütün faylları axtarış nəticəsində çıxar?


7) [Sualın ID nömrəsi 647 ]
C1 xanasında nəticə nə olacaq?


8) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?


9) [Sualın ID nömrəsi 4931 ]
Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)


10) [Sualın ID nömrəsi 701 ]
M=8 , N=6 olarsa aşağıdakı alqoritmin nəticəsi nə olar ?
Screenshot from 2014-10-30 10:49:47