Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5253 ]
Aşağıdakılardan hansı Windows ƏS-də yerləşən bir mətn redaktoru faylının tam ünvanını göstərir?


2) [Sualın ID nömrəsi 525 ]
Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 5227 ]
Əgər hər hansı veb proqram təminatı (veb sayt üzərindən işləyən proqram təminatı) internet kəsildikdən sonra da normal işləyə bilirsə (məlumatları saxlaya bilirsə, yeni yaradılan məlumatları emal edə bilirsə və.s.) o halda bu emal edilən məlumatlar harada saxlanmış olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 692 ]
Ruslanın 5 futbol topu var - cümləsində neçə bayt informasiya var?


5) [Sualın ID nömrəsi 4993 ]
Kompyuter söndürülən zaman bütün informasiya silinir:


6) [Sualın ID nömrəsi 5222 ]
Kompüterin bribaşa LAN şəbəkə kabeli taxmaqla internetə qoşulması üçün hansı tip portunun olması vacibdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 61 ]
İkilik say sistemində 5 necə yazılır? (izah: 11011*(2*2*2)+1*(2*2)+0*2+1*1=13. Deməli 13 ikilik say sistemində 1101 kimi yazılır.)


8) [Sualın ID nömrəsi 705 ]
C1 xanasındakı düsturu C2 yə köçürsək nəticə nə olar?
Screenshot from 2014-10-30 10:53:43


9) [Sualın ID nömrəsi 724 ]
Word proqramında Screenshot from 2014-11-26 15:17:03 obyekti nə üçün istifadə edilir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5220 ]
Kompüteri işə salarkən bu sistemlərdən hansı daha əvvəl işə düşür?