Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4934 ]
MS Access proqramında çıxış obyekti hansı formatdadır?


2) [Sualın ID nömrəsi 4944 ]
Takt tezliyi komputerin hansı hissəsinn göstəricisi sayılır?


3) [Sualın ID nömrəsi 525 ]
Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 643 ]
Windows sistemlərində axtarışa s????.doc sözü verilsə hansı fayllar çıxar?


5) [Sualın ID nömrəsi 4994 ]
Prosessorun tezliyi xarakterizə olunur.


6) [Sualın ID nömrəsi 4955 ]
Alqoritm nəticəsində a dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

Screenshot from 2016-01-17 23:45:58


7) [Sualın ID nömrəsi 195 ]
Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.


8) [Sualın ID nömrəsi 5236 ]
Ubuntu, Debian, Mint, Fedora, CentOS kimi əməliyyat sistemləri hansı ƏS ailəsinə daxildirlər?


9) [Sualın ID nömrəsi 619 ]
Kompyuterlərin fiziki komponentləri adlanır :


10) [Sualın ID nömrəsi 605 ]
Aşağıdakılardan hansı Tətbiqi Proqram Paketlərinin imkanlarına aid deyil.