Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4981 ]
Aşağıdakılardan hansı icra faylının uzantısıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5211 ]
İnternet üzərindən başqa bir istifadəçiyə göndərdiyiniz informasiya(video,sənəd,şəkil və.s.) ... bölünərək hissə-hissə göndərilir.


3) [Sualın ID nömrəsi 626 ]
Browserdə F11 nə üçün istıfadə olunur?


4) [Sualın ID nömrəsi 4944 ]
Takt tezliyi komputerin hansı hissəsinn göstəricisi sayılır?


5) [Sualın ID nömrəsi 624 ]
ASCII nədir ?


6) [Sualın ID nömrəsi 4968 ]
Windows sistemli kompütrdə işçilər qovluğunda hər işçinin adına bir docx uzantılı fayl var. Faylların adları da soyad_ad formasındadır. Məsələn: Əliyev_Əli.docx.

Axtarış xanasında nə yazsaq Əli adlı bütün faylları axtarış nəticəsində çıxar?


7) [Sualın ID nömrəsi 5245 ]
A=(1 2 3 4 5 6)  altı elementli massivi üçün aşağıdakı kodun nəticəsini hesablayın:

Cem:=0;

For i:=1 to 6 do Cem:=Cem+2*A[i];

Qeyd: Nömrələmə 1-dən başlayır.


8) [Sualın ID nömrəsi 632 ]
Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 4997 ]
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?


10) [Sualın ID nömrəsi 584 ]
İkiölçülü massiv dəyişəni riyaziyyatda hansı anlayışa ekvivalentdir?