Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 195 ]
Proqramlaşdırmada dəyişən tam təsvir olunub deyirlər, əgər onun .... verilibsə.


2) [Sualın ID nömrəsi 210 ]
Hansı protokol müasir kompüterərdə brauzer daxilində internet vasitəsi ilə infomasiyanın qəbulunu və ötürülməsini təmin edir?


3) [Sualın ID nömrəsi 622 ]
(10111) 2 = (?) 10


4) [Sualın ID nömrəsi 5003 ]
MS Word mətn redaktorunda səhifə parametrlərini  nə zaman dəyişmək olar?


5) [Sualın ID nömrəsi 711 ]
a=3 , b=8 olarsa alqoritmin sonunda nə çap olunar?
Screenshot from 2014-11-21 16:44:48


6) [Sualın ID nömrəsi 634 ]
(10010)2 = (?)10


7) [Sualın ID nömrəsi 585 ]
20-ci əsrin ikinci yarısında dövrün kompüterləri Azərbaycan dilində necə adlanırdı?


8) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?


9) [Sualın ID nömrəsi 5210 ]
Mətn redaktorunun ən kiçik obyekti ...


10) [Sualın ID nömrəsi 4959 ]
Əgər Verilənlər Bazasında CEDVEL adlı cədvəldə 4 sətir varsa və YASH sütununda 23, 25, 24, 26 qiymətləri varsa o halda
SELECT SUM(YASH) from CEDVEL
sorğusu hansı nəticəni verər?