Test seansı: Mövzu - informatika, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4944 ]
Takt tezliyi komputerin hansı hissəsinn göstəricisi sayılır?


2) [Sualın ID nömrəsi 5221 ]
Son dövrlərdə kompüterlərdə ənənəvi BIOS işə salma proqramını hansı proqramla əvəz edirlər?


3) [Sualın ID nömrəsi 209 ]
Bütün göstəriciləri eyni, yalnız boot diski (sistemin işə salındığı disk) fərqli olan 5 kompüterdən hansında fayl köçürmələri daha sürətli olar?


4) [Sualın ID nömrəsi 525 ]
Mahiyyətcə digər 4-lükdən fərqlənən 5-cini tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 653 ]
Aşağıdakılardan hansı MS Excel-də düstur deyil?


6) [Sualın ID nömrəsi 4942 ]
Prosessorun takt tezliyi nə deməkdir?


7) [Sualın ID nömrəsi 585 ]
20-ci əsrin ikinci yarısında dövrün kompüterləri Azərbaycan dilində necə adlanırdı?


8) [Sualın ID nömrəsi 5226 ]
Aşağıdakılardan hansı Verilənlər bazasının idarəetmə sisitemləri (VBİS) -ə aid deyil?


9) [Sualın ID nömrəsi 62 ]
Kompüterdə hesablama əməliyyatların daha sürətlə yerinə yetirilməsı birbaşa asılıdır: ...


10) [Sualın ID nömrəsi 690 ]
İnternet modeminizdə endirmə sürəti 5 meqabit/san, yükləmə sürəti isə 1 meqabit/san isə, dostunuza email ilə göndərmək istədiyiniz 10 mb-lıq kitablar arxiv faylını təxminən neçə saniyəyə mail serverə ötürə(göndərə) bilərsiniz?