Azərbaycanda ilk məntiq və informatika testləri saytı


1-ci tur magistr imtahanları üçün ONLİNE SINAQ İMTAHANI

2009-cu il ərzində istifadəçilər saytımızda təxminən 50 min dəfə, 2010-cu ildə təxminən 45 min dəfə, 2011-ci ildə təxminən 50 min dəfə, 2012-ci ildə təxminən 60 min dəfə, 2013-cü ildə isə təxminən 170 min dəfə test həll ediblər.

Məntiq testləri

Saytda olan bütün məntiq testləri bu bölmədə yerləşir.
Nümunə:
50 SUALLI MƏNTİQ TESTİ-2, MAGİSTRATURAYA HAZIRLAŞANLAR ÜÇÜN!!!
50 SUALLI MƏNTİQ TESTİ, MAGİSTRATURAYA HAZIRLAŞANLAR ÜÇÜN!!!
Başa çatmış Müsabiqə 27 - nin sualları!
Bütün testlər və düzgün cavabları

İnformatika testləri

İnformatikaya aid online-testlər bu bölmədə yerləşir. Nümunə: İnformatika-4 testi..

Müsabiqə

Hazırda müsabiqə keçirilmir. Statistika, Müsabiqələrin arxivi

Əlavələr

Saytda məntiq testlərinə birbaşa aidiyyatı olmayan materialların bu bölmədə yerləşir. Nümunə:
Bilikli Kiril-Latın konverter

İzahlı həllər

Saytda olan testlər həlli ilə verilmədiyindən bəzi testlərin cavabları və onların izahı maraq doğura bilər . İstədiyiniz İQ testin nömrəsini əlaqə bölməsində qeyd edin, qısa zamanda izahlı həll bölməsində izahlı cavablar olacaq.

İnformasiya

İntellekt - düşünmək üçün əqli bacarıq, qərar vermə, abstrakt düşünmə, material mənimsəmə qabiliyyəti barəsində işlənən termindir. İntellekt müxtəlif üsullarla ölçülür. İQ testlər də bu məqsədlə yaradılıb. İlk dəfə intellekt testini 19-cu əsrdə fransız psixoloqu Alfred Binet tərtib etmişdir. Bu test əvvəllər Fransada populyarlaşmamışdır. New Jersey (Nyu Cersi)-də əqli zəif uşaqlarçün olan məktəbin direktoru Henry Goddard onu Amerikaya gətirmişdir və bundan sonra psixoloq Lewis Terman (Lüis Terman) onu təkmilləşdirmişdir. 1916-da ilk dəfə Stanford-Binet Intelligence Scale adıyla çap olunmuşdur. Daha sonra o bu adı qısaldaraq İQ (intelligence quotient-intellekt ölçüsü) qoymuşdur. Ümumiyyətlə bu termini ilk dəfə 1912-də alman psixoloqu William Stern təklif edib.

Hazırda ən məşhur intellekt testləri Stanford-Binet, Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC), Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS), Kaufman Assessment Battery for Children (Kaufman-ABC) testləridir. Bu saytın yaradılmasında məqsədlərdən biri də Azərbaycan türkcəsində məntiq test bazası yaratmaq, istifadəçilərin bu testlərlə işləmə bacarığını artırmaq, sualların bəzi həll texnikalarını göstərməkdir.

Saytdakı qeydiyyatlı istifadəçilərimizin sayı 4201 nəfərdir.

MyCounter - Ваш счётчик