Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 957 ]
"Avtomobillərin yanacaq ilə işləməsi şəhərin havasını çirkləndirir".

Hansı variant yuxarıdakı cümlədə ifadə olunan problemin səbəbinə qarşı yönəlməyib?


2) [Sualın ID nömrəsi 348 ]
Artıq olanı seçin:


3) [Sualın ID nömrəsi 338 ]
Azərbaycanlılar sözünə neçə müxtəlif hərf var?


4) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


5) [Sualın ID nömrəsi 5022 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{soğan,badımcan,katrof} -A;

{gəmi,bərə,dəniz} - Ə;

{balıq,tısbağa,?} - I