Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


2) [Sualın ID nömrəsi 911 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-07-13 11:54:10


3) [Sualın ID nömrəsi 235 ]
Mahiyyətcə artıq olanı seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


5) [Sualın ID nömrəsi 515 ]
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
*$^*$& $|)^$& *$~ |?;$ *@:@\
Hər hərf bir simvolla işarə olunub. O halda oxuduqdan sonra tapın:
$^|$: kodunun açmasını tapıb alınan sözə uyğun variantı tapın.(alınan söz özü soruşulmur, sözə uyğun gələn variant soruşulur)