Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 311 ]
İki maşın gedir. Öndəki maşının sürəti 100 km/saat, geridəkinin sürəti isə 40 km/saat - dır. Öndəki maşının geridəkinə nəzərən sürəti nə qədərdir?


2) [Sualın ID nömrəsi 515 ]
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
*$^*$& $|)^$& *$~ |?;$ *@:@\
Hər hərf bir simvolla işarə olunub. O halda oxuduqdan sonra tapın:
$^|$: kodunun açmasını tapıb alınan sözə uyğun variantı tapın.(alınan söz özü soruşulmur, sözə uyğun gələn variant soruşulur)


3) [Sualın ID nömrəsi 5086 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
12,15,20,27,38,?


4) [Sualın ID nömrəsi 443 ]
A+B+C<43 və A=2B=4C məlumdur. O halda C-nin ala biləcəyi ən böyük tək ədədi tapın.


5) [Sualın ID nömrəsi 929 ]
Bir fiqur digər 4 eyni fiqurdan fərqlənir, fərqli olanı tapın.

Screenshot from 2015-07-21 10:44:03