Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 745 ]
Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?


2) [Sualın ID nömrəsi 5174 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 674 ]
Müəyyən fiziki əlamətinə görə aşağıdakı variantlardan fərqli olanı seçin


4) [Sualın ID nömrəsi 123 ]
Əhaliyə aid müəyyən bir əlamətə görə hansı artıqdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 5159 ]
Üstündə V, Ü, Q, A, R  hərfləri yazılmış 5 ədəd eyni formalı plastik oyuncaq parçanı qutunun içinə atdılar və qutunu bağlayaraq qarışdırdılar. Sonra da baxmadan dalbadal bir-bir 5 hərfin hər birini çıxardılar və yerə düzdülər.

Bu ardıcıllıq nəticəsində yerdə VÜQAR adının yazılmış olma şansı nə qədərdir?