Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 182 ]
Hərf dəyişikliyi ilə yazılmış sözlərdən biri digərlərinə uyğun deyil. Onu tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 815 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Qələm - kağız
Klaviatura -?


3) [Sualın ID nömrəsi 442 ]
Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?


4) [Sualın ID nömrəsi 5261 ]
Əgər bütün deyilən fikirləri səmimi hesab etsək, o halda hansı şəxs piano çalmağı bacarır?

Yusif: Piano çalmaq mənə çox asan görünür, qısa zamanda öyrənib piano çala bilərəm.

İnci: Mən piano çalmağı bacararam.

Hüseyn: İndiyə qədər piano çalmasam da, bunu bacararam.

Aynur: İfaçı zəif ifa etdi, o əsəri mən daha yaxşı ifa edə bilərəm.

Tuncay: Piano çalmaq məncə çox asandır.


5) [Sualın ID nömrəsi 95 ]
Adillə Amilin birgə pulu bankda bir ilə 20%-lik şərtlə artaraq 960$ oldu. Əgər Amilin indiki pulu Adilin pulundan 3 dəfə çox isə, Amilin pulunun artımı nə qədərdir?