Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 90 ]
Sağdakı fiqurlardan hansı sual işarəsinin yerində olmalıdır?


2) [Sualın ID nömrəsi 496 ]
1, 2, 3, 6, 11, 20, 37, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 919 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

123 ➛ 14

304 ➛ 25

611 ➛ 38

712 ➛  ?


5) [Sualın ID nömrəsi 221 ]
Sual işarəsinin əvəzinə hansı variant uyğun gəlir?