Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 735 ]
İfadəni həll edin:
Screenshot from 2015-01-08 17:23:07


2) [Sualın ID nömrəsi 480 ]
Artıq olan variantı seçin.


3) [Sualın ID nömrəsi 5156 ]
Çatışmayan fiquru tapın:


4) [Sualın ID nömrəsi 780 ]
Screenshot from 2015-03-24 13:40:08


5) [Sualın ID nömrəsi 340 ]
M.Ə.Sabirin şerindən verilən 2 sətirdəki boşluğu məntiqi taparaq tamamlayın:
Şimdi hələlik süfrə də qazğan da bizimdir,
Şərbət də bizim, kasa da, ... da bizimdir.