Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 230 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:
12 – 12, 2 – 7, 8 – 10, 14 – 13, 6 – ?


2) [Sualın ID nömrəsi 142 ]
Software-Windows. Hardware-?


3) [Sualın ID nömrəsi 772 ]
65 (701) 42
76 (?) 62


4) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


5) [Sualın ID nömrəsi 302 ]
Məntiqi olaraq 5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin. (Sözlər hərf dəyişikliyinə uğrayıb, bərpa edərək oxuyun)