Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 515 ]
Daldan atılan daş topuğa dəyər.
*$^*$& $|)^$& *$~ |?;$ *@:@\
Hər hərf bir simvolla işarə olunub. O halda oxuduqdan sonra tapın:
$^|$: kodunun açmasını tapıb alınan sözə uyğun variantı tapın.(alınan söz özü soruşulmur, sözə uyğun gələn variant soruşulur)


2) [Sualın ID nömrəsi 285 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Ərssma, iraş
yabo, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 114 ]
"Qələm və kağızı və ya karandaş və xətkeşi və ya kalkulyatoru və ya telefonu mənə ver" tələbini hansı yerinə yetirir?


4) [Sualın ID nömrəsi 354 ]
Məntiqi yolla tapın: 3*3*3*...*3 (100 dəfə) hasilinin sonuncu rəqəmi hansıdır?


5) [Sualın ID nömrəsi 118 ]