Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 139 ]
Tapın:

6,16 - 2,2,9,6

4,18 - 2,2,7,?


2) [Sualın ID nömrəsi 283 ]
?-ın yerində hansı saylı fiqur olmalıdır?


3) [Sualın ID nömrəsi 360 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?


4) [Sualın ID nömrəsi 455 ]
12, 56, 14, 41 - 6.
34, 17, 24, 11 - 14.
24, 37, 10, 30 - ?.


5) [Sualın ID nömrəsi 288 ]
3 dostun yaşlarının cəmi 58-ə bərabərdir. Dostların 10 ildən sonrakı yaşlarının cəmi 5 ildən sonrakı yaşlarının cəmindən nə qədər böyük olar?