Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5117 ]
Təqlid etmək - hansı variant bu sözə daha çox uyğun gəlir?


2) [Sualın ID nömrəsi 732 ]
Şagirdə müəllimin sualını cavablandırmasında kömək edin.

Screenshot from 2015-01-08 17:15:50

 


3) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


4) [Sualın ID nömrəsi 335 ]
Sol tərəfdəki ədələrlə sağdakı ardıcıllıqlar arası əlaqəni taparaq son ardıcıllığı tamamlayın.
66 ---- 13 və 37.
18 --- 10 və 9.
28 --- 11 və 17.
58 --- 14 və ?


5) [Sualın ID nömrəsi 450 ]
{Sinus, Bilogiya, Kelvin, Ədəbiyyat, Fizika, Riyaziyyat,?, Xromosom }