Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 5, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 731 ]
“OEMSEZ OMGMOĞMÜ” Mətni Azərbaycan əlifbasının hərflərini müəyyən vahid sürüşdürməklə orijinaldan alınmış şifrələnmiş mətndir .“AÇAR”- “EGEÜ” uyğunluğunu bilərək yuxarıdakı orijinal mətni tapın.

Əlifba : ABCÇDEƏFGĞHXIİJKQLMNOÖPRSŞTUÜVYZ


2) [Sualın ID nömrəsi 687 ]
Nəvə babadan bağdakı ağacın neçə yaşı olduğunu soruşdu.Baba ona belə cavab verdi.”-Mənim yaşımın iki misli ilə sənin yaşının yarısının cəmindən bizim ümumi yaşımızı çıxsan ağacın yaşını tapa bilərsən”.Babanın 84 nəvənin 16 yaşı olduğunu bilərək ağacın yaşını tapın.


3) [Sualın ID nömrəsi 455 ]
12, 56, 14, 41 - 6.
34, 17, 24, 11 - 14.
24, 37, 10, 30 - ?.


4) [Sualın ID nömrəsi 761 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-19 13:02:00


5) [Sualın ID nömrəsi 5117 ]
Təqlid etmək - hansı variant bu sözə daha çox uyğun gəlir?