Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 20, dərəcə - qarışıq suallar | Sual № 981-1000


1) [Sualın ID nömrəsi 5320 ]
"Dörd rəfiqə - Gülay, Aygün, Kəmalə, Samirə ****** rəssamlıq, rəqs, şahmat və toxuculuq dərnəyinə gedirlər. "

Bu cümlədə ulduz işarələri əvəzinə hansı sözləri qoysaq, anlaşılar ki, Gülay rəssamlıq dərnəyinə, Aygün rəqsə, Kəmalə şahmata, Samirə toxuculuq dərnəyinə gedir?


2) [Sualın ID nömrəsi 5321 ]
A4 vərəqini iki dəfə tən ortadan qatladıqdan sonra alınan düzbucaqlı formalı kağızda dəlikaçanla bir dəlik açıldı. Vərəqi yenidən normal vəziyyətinə qaytardıqda neçə dəlik olduğunu görərik?


3) [Sualın ID nömrəsi 5322 ]
Eni 21 sm, hündürlüyü  29.7 sm olan A4 vərəqi diaqonal boyu qayçı ilə kəsildi. Alınan 3 bucaqlı fiqurlardan birini götürdük və ən uzun tərəfinə sərhəd boyu xətt çəkdim. Çəkdiyim xəttin uzunluğu hansı intervala düşür?


4) [Sualın ID nömrəsi 5323 ]


5) [Sualın ID nömrəsi 5324 ]


6) [Sualın ID nömrəsi 5325 ]
Fərqli fiquru tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 5326 ]


a+b=?


8) [Sualın ID nömrəsi 5327 ]
Hansı qrafik Bakı şəhərində aylar üzrə orta yuxarı temperaturları əks etdirir?


9) [Sualın ID nömrəsi 5328 ]
Arif yanvar ayından başlayaraq hər ay öz təzə bank hesabına pul qoymağa başladı.

12 ay boyu bu proses davam etdi. Bu müddətdə 2 dəfə isə ayın ortasında bu hesabdan pul çəkdi. Bu zaman bir dəfə bütün pullarını çəkdi, digərində isə hamısını çəkməsə də, həmin ayda qoyduğundan daha çox pul götürdü.

Hansı qrafik həmin bank hesabının aylar üzrə balansını göstərir?


10) [Sualın ID nömrəsi 5329 ]
Tutaq ki, bir ölkənin 2015-2000-ci illər arasında orta aylıq əmək haqqı dollar vahidi ilə verilmişdir.  Qrafikə əsasən təxmin edərək, bu 6 ildə ortalama orta aylıq əmək haqqını müəyyən edin.


11) [Sualın ID nömrəsi 5330 ]
Tutaq ki, bir ölkənin 2015-2000-ci illər arasında orta aylıq əmək haqqı dollar vahidi ilə verilmişdir. Qrafikə əsasən bu 6 ildə olan maksimum orta əmək haqqı ilə  minimum orta əmək haqqı arasında fərqi tapın.


12) [Sualın ID nömrəsi 5331 ]
Verilmiş cədvəlkəki futbol komandaları bir biri ilə 6 dəfə oynadıqdan sonra aşağıdakı yekun cədvəl formalaşmışdır.

Sual işarəsinin olduğu sütun vurulan və buraxılan qolların fərqidirsə, o halda sual işarəsinin yerində hansı ədəd olmalıdır?

Porto6402127512
Club Brugge632174311
Bayer Leverkusen612348 ?5
Atletico Madrid612359-45


13) [Sualın ID nömrəsi 5332 ]
Verilmiş cədvəlkəki futbol komandaları bir biri ilə 6 dəfə oynadıqdan sonra aşağıdakı yekun cədvəl formalaşmışdır.

Sual işarəsi olan sütun vurulan qolları ifadə edir, ondan sonrakı sütun isə buraxılan qolları. O halda "?" işarəsi əvəzinə hansı ədəd olmalıdır?

Porto 6 4 0 2 12 7 12
Club Brugge 6 3 2 1 7 4 11
Bayer Leverkusen 6 1 2 3 4 8 5
Atletico Madrid 6 1 2 3 ? 9 5


14) [Sualın ID nömrəsi 5333 ]
Dairəvi diaqramın 1-cisi universitet qəbul imtahanı verən namizədlərin verilmiş rayonlar üzrə göstəriciləridir. İkinci diaqramda isə müvafiq olaraq universitetə qəbul olanların göstəriciləridir.

Daxil olma göstəricisinə görə ən yaxşı nəticəni hansı rayon göstərmişdir?


15) [Sualın ID nömrəsi 5334 ]
Dairəvi diaqramın 1-cisi universitet qəbul imtahanı verən namizədlərin verilmiş rayonlar üzrə göstəriciləridir. İkinci diaqramda isə müvafiq olaraq universitetə qəbul olanların göstəriciləridir.

Daxil olma göstəricisinə görə ən pis iki nəticəni hansı rayonlar göstərmişdir?


16) [Sualın ID nömrəsi 5335 ]
Dairəvi diaqramın 1-cisi universitet qəbul imtahanı verən tələbələrin verilmiş rayonlar üzrə göstəriciləridir. İkinci diaqramda isə müvafiq olaraq universitetə qəbul olanların göstəriciləridir.

B rayonundan imtahan verən namizədlərin neçə faizi tələbə adını qazana bilməyib?


17) [Sualın ID nömrəsi 5336 ]
Aşağıdakı cədvəldə 2017-ci il üçün ölkələr üzrə avtomobil istehsal sayı təqdim edilmişdir.

Hansı ölkənin əvvəlki ildən sayca artıq olaraq istehsal etdiyi avtobil sayı digər ölkələrin müvafiq göstəricilərindən çoxdur?


ÖlkəAvtomobil sayıİllik artım
Çin248066873.19%
Yaponiya83478365.31%
Almaniya5645581-1.76%
Hindistan39525505.83%
C.Koreya3735399-2.69%
ABŞ3033216-8.13%
İspaniya2291492-1.3%
Braziliya226946825.2%
Meksika190002913%
Fransa17480006.54%


18) [Sualın ID nömrəsi 5337 ]
Aşağıdakı cədvəldə 2017-ci il üçün ölkələr üzrə avtomobil istehsal sayı təqdim edilmişdir.

İllik artım üzrə ən yaxşı və ən pis nəticələri olan ölkələr müvafiq olaraq hansı iki ölkədir?

Ölkə Avtomobil sayı İllik artım
Çin 24806687 3.19%
Yaponiya 8347836 5.31%
Almaniya 5645581 -1.76%
Hindistan 3952550 5.83%
C.Koreya 3735399 -2.69%
ABŞ 3033216 -8.13%
İspaniya 2291492 -1.3%
Braziliya 2269468 25.2%
Meksika 1900029 13%
Fransa 1748000 6.54%


19) [Sualın ID nömrəsi 5338 ]
Əgər dünya əhalisinin sayı 8 milyarddırsa, o halda bu 5 ölkə dünya əhalisinin neçə faizini təşkil edir?

Çin 1,455,265,698
Hindistan 1,419,559,452
ABŞ 336,600,326
İndoneziya 281,973,135
Pakistan 233,733,319


20) [Sualın ID nömrəsi 5339 ]
Çatışmayan fiquru tapın: