Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1675 ]
(how often / TV / he / watch?) ...


2) [Sualın ID nömrəsi 1133 ]
It's a nice day. I... we go out for a walk.


3) [Sualın ID nömrəsi 1170 ]
I think ... is very important.


4) [Sualın ID nömrəsi 1857 ]
Is Ann coming to the cinema with us? No , she ... the film.


5) [Sualın ID nömrəsi 4521 ]
She's got blonde ... .


6) [Sualın ID nömrəsi 2685 ]
It's a fantastic film. You ... see it.


7) [Sualın ID nömrəsi 4918 ]
I can't sleep if there's ... of any kind , so I use these ear-plugs.


8) [Sualın ID nömrəsi 4671 ]
(the children / what / are / doing?) ...


9) [Sualın ID nömrəsi 4877 ]
Don't just stand there! ... something!


10) [Sualın ID nömrəsi 1369 ]
My husband went ... on business last week.