Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 3518 ]
The butter is ... the fridge.


2) [Sualın ID nömrəsi 3090 ]
a range of -- ...


3) [Sualın ID nömrəsi 3800 ]
An adult has 32 ... .


4) [Sualın ID nömrəsi 4146 ]
I was no good at ... art at school. What about you?


5) [Sualın ID nömrəsi 1490 ]
attentive --


6) [Sualın ID nömrəsi 4479 ]
... true that Bill can fly a helicopter?


7) [Sualın ID nömrəsi 1103 ]
A: ... that clock? B: Three hundred years old.


8) [Sualın ID nömrəsi 3687 ]
Can you lend me £10? -- Again? ... you got any money left?


9) [Sualın ID nömrəsi 3549 ]
Write antonym: rude -- ...


10) [Sualın ID nömrəsi 3650 ]
Tomorrow she ... in Amsterdam.