Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4774 ]
go ...


2) [Sualın ID nömrəsi 1135 ]
Vegetarians ... meat.


3) [Sualın ID nömrəsi 1841 ]
This morning I was expecting a letter. Now I have it. ...


4) [Sualın ID nömrəsi 3510 ]
I think Jill will get the job. I'll be very surprised ... she doesn't get it.


5) [Sualın ID nömrəsi 1154 ]
His sister ... the guitar after school.


6) [Sualın ID nömrəsi 3430 ]
It does sound a ... place and I'm looking forward to it.


7) [Sualın ID nömrəsi 4363 ]
What are people from Egypt called? -- ...


8) [Sualın ID nömrəsi 1042 ]
Apparently her alarm clock didn't ring and she ... .


9) [Sualın ID nömrəsi 3523 ]
I sat ... the bed and wrote the letter.


10) [Sualın ID nömrəsi 1596 ]
My ... didn't ring this morning and I didn't wake up until 9.30.