Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - orta səviyyəli suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1168 ]
Hesitate --...


2) [Sualın ID nömrəsi 1152 ]
His brother always washes his car ... .


3) [Sualın ID nömrəsi 1146 ]
A liar is someone who ... the truth.


4) [Sualın ID nömrəsi 4775 ]
clean ...


5) [Sualın ID nömrəsi 1150 ]
We listen to music ... .


6) [Sualın ID nömrəsi 4526 ]
She doesn't like men with hairy ... .


7) [Sualın ID nömrəsi 1133 ]
It's a nice day. I... we go out for a walk.


8) [Sualın ID nömrəsi 1858 ]
Are your friends here yet? Yes , they ... .


9) [Sualın ID nömrəsi 4347 ]
It's time the government ... something about the problem.


10) [Sualın ID nömrəsi 1992 ]
What kind of films is she interested ... ?