Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4390 ]
'Did you buy any eggs?' 'No , ... any in the shop.'


2) [Sualın ID nömrəsi 4580 ]
timetable -- ...


3) [Sualın ID nömrəsi 3801 ]
You smell with your ... .


4) [Sualın ID nömrəsi 1685 ]
I ... the piano very well.


5) [Sualın ID nömrəsi 4560 ]
Diane won't be here but Chris ... .


6) [Sualın ID nömrəsi 1325 ]
We ... walk home last night. There were no buses.


7) [Sualın ID nömrəsi 1369 ]
My husband went ... on business last week.


8) [Sualın ID nömrəsi 4844 ]
I made a stupid mistake. I ... the wrong train.


9) [Sualın ID nömrəsi 3400 ]
tin ...


10) [Sualın ID nömrəsi 1075 ]
Mrs Dixon ... funny and nice.