Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4834 ]
Would you like to go ... a tour of the city?


2) [Sualın ID nömrəsi 3008 ]
That's a(n) ... idea! Let's do it!


3) [Sualın ID nömrəsi 1267 ]
... your brother live at home with your parents?


4) [Sualın ID nömrəsi 4841 ]
Kate ... the car and drove away.


5) [Sualın ID nömrəsi 1119 ]
... the man in this photograph?


6) [Sualın ID nömrəsi 4396 ]
... a good film on TV yesterday evening.


7) [Sualın ID nömrəsi 1657 ]
Amanda is married but she ... a ring.


8) [Sualın ID nömrəsi 4500 ]
... are birds.


9) [Sualın ID nömrəsi 1009 ]
I have an ... with the dentist at three o'clock.


10) [Sualın ID nömrəsi 1372 ]
She went ... the shop.