Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4846 ]
The last time I ... an exam was ten years ago.


2) [Sualın ID nömrəsi 1686 ]
They ... my phone number.


3) [Sualın ID nömrəsi 1675 ]
(how often / TV / he / watch?) ...


4) [Sualın ID nömrəsi 4481 ]
'No , ... Wednesday'


5) [Sualın ID nömrəsi 2049 ]
It's time to turn ... the TV and go to bed now.


6) [Sualın ID nömrəsi 1509 ]
less snow / fall in winter? ...


7) [Sualın ID nömrəsi 4014 ]
A: Are you OK? B: No , ... A: Would you like to use the bathroom? B: Yes , thank you.


8) [Sualın ID nömrəsi 1409 ]
Long lessons always ... tired.


9) [Sualın ID nömrəsi 3096 ]
(she / want / what / for dinner?) ...


10) [Sualın ID nömrəsi 4579 ]
ship -- ...