Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4500 ]
... are birds.


2) [Sualın ID nömrəsi 3193 ]
What time ... she go?


3) [Sualın ID nömrəsi 1106 ]
A: ... the time , please? B: Half past five.


4) [Sualın ID nömrəsi 3192 ]
... Barbara gone home?


5) [Sualın ID nömrəsi 995 ]
(watch television / never / I / and my brother)...


6) [Sualın ID nömrəsi 4396 ]
... a good film on TV yesterday evening.


7) [Sualın ID nömrəsi 4760 ]
Chips are made from ... .


8) [Sualın ID nömrəsi 2686 ]
We've got enough food , so we ... go shopping.


9) [Sualın ID nömrəsi 1130 ]
... your parents?


10) [Sualın ID nömrəsi 1259 ]
I ... in English.