Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 3197 ]
How long ... they been married?


2) [Sualın ID nömrəsi 3202 ]
Joe ... bought a new car.


3) [Sualın ID nömrəsi 1552 ]
What do you do when you come ... your classroom?


4) [Sualın ID nömrəsi 4009 ]
We have a lot of time. We ... hurry.


5) [Sualın ID nömrəsi 4406 ]
My brother is a ... . He lives in a farm.


6) [Sualın ID nömrəsi 2054 ]
Her boyfriend left her. She got ... it quickly.


7) [Sualın ID nömrəsi 1116 ]
Choose the right interrogative sentence: ...


8) [Sualın ID nömrəsi 4561 ]
You weren't late but I ... .


9) [Sualın ID nömrəsi 1409 ]
Long lessons always ... tired.


10) [Sualın ID nömrəsi 3399 ]
useless -- ...