Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1386 ]
your parents / television / watching? ...


2) [Sualın ID nömrəsi 1115 ]
Choose the right interrogative sentence: ...


3) [Sualın ID nömrəsi 3189 ]
... you go out last night?


4) [Sualın ID nömrəsi 1554 ]
She came ... yesterday.


5) [Sualın ID nömrəsi 1675 ]
(how often / TV / he / watch?) ...


6) [Sualın ID nömrəsi 1654 ]
I play tennis. And you? ...


7) [Sualın ID nömrəsi 1120 ]
... your favourite sport?


8) [Sualın ID nömrəsi 3205 ]
She is very good ... talking to customers.


9) [Sualın ID nömrəsi 3204 ]
Anne has got used ... her new job and is doing well there.


10) [Sualın ID nömrəsi 1388 ]
you / listening / to me? ...