Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1388 ]
you / listening / to me? ...


2) [Sualın ID nömrəsi 1098 ]
A: ... that man in the car? B: My uncle.


3) [Sualın ID nömrəsi 1521 ]
he / sleep? ...


4) [Sualın ID nömrəsi 964 ]
I have an ... tomorrow , so I have to study tonight.


5) [Sualın ID nömrəsi 1672 ]
You speak English. And your brother? ...


6) [Sualın ID nömrəsi 3802 ]
The ... is a symbol of love.


7) [Sualın ID nömrəsi 4581 ]
platform -- ...


8) [Sualın ID nömrəsi 4855 ]
Somewhere you can put books. - ...


9) [Sualın ID nömrəsi 4014 ]
A: Are you OK? B: No , ... A: Would you like to use the bathroom? B: Yes , thank you.


10) [Sualın ID nömrəsi 3193 ]
What time ... she go?