Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 2279 ]
Sally ... to school because she was late.


2) [Sualın ID nömrəsi 1113 ]
What are you ... do next year?


3) [Sualın ID nömrəsi 4009 ]
We have a lot of time. We ... hurry.


4) [Sualın ID nömrəsi 3742 ]
Did you phone Jenny? Oh no , I forgot ... it now.


5) [Sualın ID nömrəsi 2940 ]
Spaghetti with Italian tomato sauce ... very good.


6) [Sualın ID nömrəsi 1372 ]
She went ... the shop.


7) [Sualın ID nömrəsi 2752 ]
He is a bad singer. He sings very ... .


8) [Sualın ID nömrəsi 2025 ]
Last year she ... 22 , so she ... 23 now.


9) [Sualın ID nömrəsi 2040 ]
' ... Sue and Bill at the party?'


10) [Sualın ID nömrəsi 2172 ]
The concert last night ... at 7.30 and ... at 10 o’clock.