Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 2688 ]
I want to know what happened. You ... tell me.


2) [Sualın ID nömrəsi 4327 ]
Look! ... a photograph of your brother in the newspaper!


3) [Sualın ID nömrəsi 4845 ]
I'm ... a course in photography at the moment. It's very good.


4) [Sualın ID nömrəsi 4387 ]
... any letters for me yesterday?


5) [Sualın ID nömrəsi 4846 ]
The last time I ... an exam was ten years ago.


6) [Sualın ID nömrəsi 1117 ]
Choose the right interrogative sentence: ...


7) [Sualın ID nömrəsi 1533 ]
He sometimes ... in the library.


8) [Sualın ID nömrəsi 3194 ]
When ... these houses built?


9) [Sualın ID nömrəsi 1390 ]
working / Paul / today ? ...


10) [Sualın ID nömrəsi 1268 ]
... the washing this morning?