Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 2050 ]
That teacher always gets ... her students.


2) [Sualın ID nömrəsi 3013 ]
We can take a taxi. -- ...


3) [Sualın ID nömrəsi 4487 ]
... rains a lot in winter.


4) [Sualın ID nömrəsi 3856 ]
glove -- for ...


5) [Sualın ID nömrəsi 1674 ]
(you / early / always / get up?) ...


6) [Sualın ID nömrəsi 963 ]
I ... ten years old.


7) [Sualın ID nömrəsi 1325 ]
We ... walk home last night. There were no buses.


8) [Sualın ID nömrəsi 3005 ]
My timetable's not ... I'm free on Wednesdays and Fridays.


9) [Sualın ID nömrəsi 3559 ]
"I don't want to go home by bus. I ... ."


10) [Sualın ID nömrəsi 3212 ]
Billy is thinking ... the holidays.