Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 3340 ]
polite -- ...


2) [Sualın ID nömrəsi 2661 ]
I'd like to work ... and learn about a new country.


3) [Sualın ID nömrəsi 1385 ]
what / cooking / Ann? ...


4) [Sualın ID nömrəsi 2174 ]
When I was a child I ... to be a doctor.


5) [Sualın ID nömrəsi 2280 ]
... dancing?


6) [Sualın ID nömrəsi 3280 ]
It ... a lot while we were on holiday.


7) [Sualın ID nömrəsi 1103 ]
A: ... that clock? B: Three hundred years old.


8) [Sualın ID nömrəsi 3805 ]
Your ... type can be A , B , AB or O.


9) [Sualın ID nömrəsi 2893 ]
Jill has been in Ireland ... three days.


10) [Sualın ID nömrəsi 3292 ]
Stephanie jumped into the river and ... to the other side.