Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 3279 ]
We ... a very good film yesterday.


2) [Sualın ID nömrəsi 2047 ]
Come ... ! It's time to get ... .


3) [Sualın ID nömrəsi 1261 ]
Liz , what ... with all those clothes?


4) [Sualın ID nömrəsi 963 ]
I ... ten years old.


5) [Sualın ID nömrəsi 4833 ]
Shall we go out ... a meal this evening?


6) [Sualın ID nömrəsi 1010 ]
Do you want to have a game of ... ?


7) [Sualın ID nömrəsi 1550 ]
What time do you ... every day?


8) [Sualın ID nömrəsi 4339 ]
Where can I change money? -- ...


9) [Sualın ID nömrəsi 4392 ]
' ... many people at the meeting?' 'No , very few.'


10) [Sualın ID nömrəsi 4859 ]
Something for switching the light on/off.- ...