Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 3191 ]
Where ... your mother born?


2) [Sualın ID nömrəsi 4391 ]
The wallet was empty. ... any money in it.


3) [Sualın ID nömrəsi 1368 ]
Oliver went ... the stairs to his bedroom on the top floor.


4) [Sualın ID nömrəsi 4926 ]
She...in the house.


5) [Sualın ID nömrəsi 4847 ]
When you've finished Exercise 1 , you can ... Exercise 2.


6) [Sualın ID nömrəsi 4478 ]
We must go now. ... very late.


7) [Sualın ID nömrəsi 1508 ]
the changes / become a problem? ...


8) [Sualın ID nömrəsi 4327 ]
Look! ... a photograph of your brother in the newspaper!


9) [Sualın ID nömrəsi 1112 ]
Are you ... watch the football match tonight?


10) [Sualın ID nömrəsi 4848 ]
There's something wrong with the car. The engine is ... a strange noise.