Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 10, dərəcə - çətin suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1464 ]
My boss came into the office just as I ... everyone my holiday photos.


2) [Sualın ID nömrəsi 4302 ]
After I'd dismantled the motor I couldn't remember ...


3) [Sualın ID nömrəsi 4553 ]
Blue ... are a kind of international uniform for young people.


4) [Sualın ID nömrəsi 4624 ]
The company is ... the child car seats are safe.


5) [Sualın ID nömrəsi 1085 ]
This firm has produced a lot in recent years. This firm has been very ... in recent years.


6) [Sualın ID nömrəsi 1191 ]
Here ... the bus! You'd better hurry!


7) [Sualın ID nömrəsi 1651 ]
... - made


8) [Sualın ID nömrəsi 1492 ]
graceful --


9) [Sualın ID nömrəsi 2075 ]
Prima ...


10) [Sualın ID nömrəsi 1352 ]
She's a very ... person.