Test seansı: Mövzu - İngilis dili, sual sayı - 50, dərəcə - asan suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 1076 ]
He ... a teacher.


2) [Sualın ID nömrəsi 971 ]
We ... in the park.


3) [Sualın ID nömrəsi 972 ]
Jim ... in school.


4) [Sualın ID nömrəsi 970 ]
She ... at home in the morning.


5) [Sualın ID nömrəsi 978 ]
Look! Carol and Jim ... at home.


6) [Sualın ID nömrəsi 4476 ]
Mr Baker and I ... friends.


7) [Sualın ID nömrəsi 4929 ]
I ...Kevin.


8) [Sualın ID nömrəsi 977 ]
The dogs ... hungry. Let's feed them.


9) [Sualın ID nömrəsi 1011 ]
Jane's having a ... on Saturday. Are you going?


10) [Sualın ID nömrəsi 973 ]
Our friends ... on holiday in the summer.


11) [Sualın ID nömrəsi 4927 ]
The dog and the cat ...in the garden.


12) [Sualın ID nömrəsi 4471 ]
Canada ... a big country.


13) [Sualın ID nömrəsi 1376 ]
You ... right.


14) [Sualın ID nömrəsi 4474 ]
I ... Caroline.


15) [Sualın ID nömrəsi 1374 ]
He ... very funny.


16) [Sualın ID nömrəsi 968 ]
I ... at the lesson.


17) [Sualın ID nömrəsi 961 ]
We must have a ... to talk about these problems.


18) [Sualın ID nömrəsi 1012 ]
Do you want to have a ... ? The bathroom is just here.


19) [Sualın ID nömrəsi 4472 ]
They ... very nice animals.


20) [Sualın ID nömrəsi 964 ]
I have an ... tomorrow , so I have to study tonight.


21) [Sualın ID nömrəsi 963 ]
I ... ten years old.


22) [Sualın ID nömrəsi 1081 ]
They ... nice girls.


23) [Sualın ID nömrəsi 962 ]
I'm going to cafeteria to have a ... . Do you want to come?


24) [Sualın ID nömrəsi 974 ]
The weather ... very nice today.


25) [Sualın ID nömrəsi 976 ]
This ball ... very heavy.


26) [Sualın ID nömrəsi 1075 ]
Mrs Dixon ... funny and nice.


27) [Sualın ID nömrəsi 4475 ]
It ... time for dinner.


28) [Sualın ID nömrəsi 1009 ]
I have an ... with the dentist at three o'clock.


29) [Sualın ID nömrəsi 965 ]
Ann'... a nice girl.


30) [Sualın ID nömrəsi 1375 ]
The shoes ... white.


31) [Sualın ID nömrəsi 1080 ]
The pupils ... in the shop.


32) [Sualın ID nömrəsi 1077 ]
The children ... in the garden.


33) [Sualın ID nömrəsi 969 ]
I ... at home.


34) [Sualın ID nömrəsi 1010 ]
Do you want to have a game of ... ?


35) [Sualın ID nömrəsi 975 ]
I ... not tired.


36) [Sualın ID nömrəsi 967 ]
They ... at school.


37) [Sualın ID nömrəsi 4473 ]
My rabbit and my cat ... friends.


38) [Sualın ID nömrəsi 980 ]
The dog and the cat ... under the table.


39) [Sualın ID nömrəsi 1083 ]
It ... black.


40) [Sualın ID nömrəsi 4925 ]
Carol and I...friends.


41) [Sualın ID nömrəsi 1014 ]
We can have ... before the film , or we can eat after it.


42) [Sualın ID nömrəsi 966 ]
You'... good.


43) [Sualın ID nömrəsi 1079 ]
Tom ... an engineer.


44) [Sualın ID nömrəsi 4928 ]
The woman...behind a tree.


45) [Sualın ID nömrəsi 1013 ]
I always have ... for breakfast.


46) [Sualın ID nömrəsi 4926 ]
She...in the house.


47) [Sualın ID nömrəsi 1078 ]
Dog food ... also good for cats.


48) [Sualın ID nömrəsi 1001 ]
The hotel has a swimming pool , so we can have a ... every day.


49) [Sualın ID nömrəsi 1082 ]
My name ... Bob.


50) [Sualın ID nömrəsi 979 ]
Uncle George ... a good football player.