Myers-Briggs Type Indicator – MBTI testi (qısaldılmış versiya)Şənliklərdə, siz:


Siz meyl edirsiniz:


İşdə siz buna meyl edirsiniz:


Siz üstünlük verirsiniz:


Daha çox:


Diqqətinizi cəmləməyə üstünlük verirsiniz:


Sizi daha çox maraqlandırır:


Hansı sizi daha çox cəlb edir:


Sizin üzərinizdə daha çox təsiri var:


Sizi daha çox cəlb edir:


Qərar qəbul edərkən ilk növbədə:


Siz təyin edib və izləməyi üstün tutursunuz:


Hansı iş daha rahat görünür:


Hansına daha çox meyllisiniz:


Daha tez-tez olursunuz:


Həyatınızda üstünlük verirsiniz:


Siz üstünlük verirsiniz:


Siz daha rahatsınız:


Hansıların olması sizi daha çox narahat edir:


Sizin dünyanızda buna üstünlük verilir: