Quiz test: Emosional intellekt testiƏminlik: Öz qabiliyyətlərinizə və bacarıqlarınıza nə qədər əminsiniz?


Emosional Özünüdərketmə: Duyğularınızı dəqiq müəyyən edib etiketləyə-adlandıra bilirsinizmi?


Emosional İfadə: Duyğularınızı başqalarına ifadə etməkdə nə dərəcədə rahatsınız?


İddialılıq: İnanc və fikirlərinizi sakit şəkildə nə dərəcədə tez-tez müdafiə edirsiniz?


Müstəqillik: Başqalarının fikrinə güvənmədən müstəqil, fərqli qərarlar qəbul edirəm.


Şəxslərarası Münasibətlər: Önəmli, faydalı əlaqələr qurmaqda və saxlamaqda nə dərəcədə müvəffəqiyyətlisiniz?


Empatiya: Özünüzü başqasının yerinə qoyub onun hisslərini necə asanlıqla başa düşə bilərsiniz?


Sosial Məsuliyyət: Cəmiyyətinizə və ya sosial qrupunuza nə qədər tez-tez müsbət töhfə verirsiniz?


Problemlərin həlli: emosional olduğunuz durumlarda problemlərə nə dərəcədə effektiv yanaşır və həll edirsiniz?


Reallıq Testi: Emosional yüklənmiş vəziyyətlərdə qavrayışlarınızın düzgünlüyünü nə dərəcədə yaxşı qiymətləndirə bilərsiniz?


İmpulsa Nəzarət: Siz impulslarınızı nə dərəcədə effektiv idarə edirsiniz və onlara uyğun olmayan hərəkətlərə müqavimət göstərirsiniz?


Elastiklik: Siz mühitinizdə və ya şəraitinizdəki dəyişikliklərə nə dərəcədə uyğunlaşırsınız?


Stressə dözümlülük: Stressin öhdəsindən nə dərəcədə effektiv gəlirsiniz və onu idarə edirsiniz?


Optimizm: Çətin vəziyyətlərdə belə, nə qədər tez-tez müsbət dünyagörüşü saxlayırsınız?


Xoşbəxtlik: Ümumi həyatınızdan və rifahınızdan nə dərəcədə razısınız?