Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 503 ]
A|5*A|5=?
Əgər | yanaşı yazılma operatorudursa, sual işarəsinin yerində hansı ifadə olmalıdır? (Yanaşı yazılma operatoru yəni 1|2=12, 10|20=1020, 1|0=10 və.s.)


2) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


3) [Sualın ID nömrəsi 5091 ]
Atəş (...) kin. 3 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir. Bu hərfləri tapın.


4) [Sualın ID nömrəsi 274 ]
Restavrasiya sözü hansı varianta daha uyğundur?


5) [Sualın ID nömrəsi 5148 ]
Bir ailədə qızın bacılarının sayı və qardaşlarının say bir birinə bərabərdir və hər oğlanın bacılarının sayı onun qardaşlarının sayının 3 mislidir.Ailədə neçə bacı və qardaş var?


6) [Sualın ID nömrəsi 99 ]
5-liyə daxil olmayan 5-cini tapın.


7) [Sualın ID nömrəsi 475 ]
Tutaq ki, bu gün günəş düz saat 8-də batdı. Gecə saatları 1 saat önə çəkdilər. Sabah günəş saat neçədə batmış olar?


8) [Sualın ID nömrəsi 117 ]
Uyğun gələn fiquru tapın:


9) [Sualın ID nömrəsi 114 ]
"Qələm və kağızı və ya karandaş və xətkeşi və ya kalkulyatoru və ya telefonu mənə ver" tələbini hansı yerinə yetirir?


10) [Sualın ID nömrəsi 816 ]
Dörd dost Rasim , Mahir ,Cəlal və Akif ikisi eyni fakültədə olmaqla riyaziyyat,kimya və biologiya fakültələrində təhsil alırlar.Rasim və Akif eyni fakültədə oxumurlar.Cəlal kimya fakültəsində oxumur və biologiya fakültəsində oxuyanla eyni fakültətə deyil.Mahir riyaziyyat fakültəsində oxuyur.Eyni fakültədə oxuyanların adlarını və oxuduqları fakültələrini tapın.