Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 740 ]
Anaqramı həll edin və uyğun gələn sözü tapın:

Akzə,əcüşdnü,nihez,...


2) [Sualın ID nömrəsi 5163 ]
Kainatda milyardlarla qalaktika olsa da, biz adi gözlə gecələr səmaya baxanda yalnız bir qalaktikaya aid olan minlərlə ulduzu görə bilirik. Bu hansı qalaktikadır?


3) [Sualın ID nömrəsi 445 ]
Tamamlayın.
3, 6, 0 -'063'
1,4,7 - '741'
4, 4 , 0 - '?'


4) [Sualın ID nömrəsi 331 ]
Hərf dəyişikliyini bərpa edərək tamamlayın:
Mis - Metal
Su - Maye
Qənd - ?


5) [Sualın ID nömrəsi 458 ]
A, B, C riyazi operatorlardır.
C(22B8)=5.
C( (11A14)B4 )=C(21).
C( (23B1)A7 )=C(29).
C(33A7)=4.
C( (21A17)B(14B10) )=?


6) [Sualın ID nömrəsi 868 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Avtomobil - sürücü
Təyyarə - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 939 ]
Asif işdən saat 6-da çıxaraq evə doğru  velosipedlə yola düşdü. Velosipedin orta sürəti saniyədə 3 metr  olmaqla Asifin 1 saatdan sonra evə çatdığını nəzərə alaraq işdən evə qədər olan yolun təxmini uzunluğunu seçin.


8) [Sualın ID nömrəsi 464 ]
12-27, 22 - 64, 31 - 64, 51 - 216, 62 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 141 ]
So (...) sat.
2 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir.


10) [Sualın ID nömrəsi 108 ]
3 16 (42) 2 45, 3 44 (?) 9 9