Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5097 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin. Əsas məntiq bir hərfdə gizlənib.

Sabit - 9

Bacı - 1

Abak - 4

Dərbənd - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 164 ]
C-riyazi operatordursa, tapın.

C1=-14; C12=30; C32=110; C22-?


3) [Sualın ID nömrəsi 785 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:51:21


4) [Sualın ID nömrəsi 5200 ]
dolan..., ... almaq
Hansı 3 hərf birinci natamam sözü isimə, ikincini feilə çevirir? (hərflər sıra ilə verilməyib)


5) [Sualın ID nömrəsi 149 ]
4,9,11,23,25,51,53, ?


6) [Sualın ID nömrəsi 810 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.
Screenshot from 2015-03-31 11:05:49


7) [Sualın ID nömrəsi 589 ]
Üç müxtəlif sarı,qırmızı,yaşıl rəngdə qapı yanaşı qurulub və nömrələnib.Aşağıdakı şərtlərə görə qapıların sıralanma ardıcıllığını tapın.
Sarı qapı yaşıl və qırmızı qapılar arasında deyil.
Yaşıl qapı qırmızıdan sonra gəlir .
Yaşıl qapı 2 ci deyil.


8) [Sualın ID nömrəsi 5037 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

SUPTR - PUSRT

43215 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


10) [Sualın ID nömrəsi 836 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:22:11