Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 345 ]
Verilmiş hərflərə qoşulduqda söz əmələ gətirəcək hərflər qrupunu seçin.(Cavablardakı hərflər hər iki variant üçün eyni sıralanmalıdır)
Müq...
H...


2) [Sualın ID nömrəsi 5261 ]
Əgər bütün deyilən fikirləri səmimi hesab etsək, o halda hansı şəxs piano çalmağı bacarır?

Yusif: Piano çalmaq mənə çox asan görünür, qısa zamanda öyrənib piano çala bilərəm.

İnci: Mən piano çalmağı bacararam.

Hüseyn: İndiyə qədər piano çalmasam da, bunu bacararam.

Aynur: İfaçı zəif ifa etdi, o əsəri mən daha yaxşı ifa edə bilərəm.

Tuncay: Piano çalmaq məncə çox asandır.


3) [Sualın ID nömrəsi 631 ]
Sıranı pozan fiquru tapın


4) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...


5) [Sualın ID nömrəsi 5095 ]
Məntiqi uyğun gələni tapın:

14 – 16, 8 – 4, 9 – 6, 7 – 2, 10 – ?


6) [Sualın ID nömrəsi 488 ]
7, 11, 17, 26, 40, 62, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 4972 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin

31 ㉿ 26

62 ㉿ 52

72 ㉿ 54

87 ㉿ ?


8) [Sualın ID nömrəsi 607 ]
? işarəsinə uyğun ədədi tapın


9) [Sualın ID nömrəsi 677 ]
Anaqramı həll edib artıq olan sözü seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 360 ]
Sə...,
...un.
Verilmiş nöqtələrin yerində hansı hərflər olmalıdır ki, hər iki sətirdə söz alınsın?