Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5039 ]
Əgər A məntəqəsi B məntəqəsinə 2 km yaxın tikilsə idi onda bu məntəqələr arasındakı məsafə 34 km olardı.Məntəqlər arasındakı məsafə nə qədərdir.


2) [Sualın ID nömrəsi 406 ]
Saat 03:40-da saatın dəqiqə əqrəbi ilə saat əqrəbi arasında neçə dərəcəlik bucaq olur?


3) [Sualın ID nömrəsi 343 ]
Tamamlayın: 4, 9, 25, 64, 169, ?


4) [Sualın ID nömrəsi 289 ]
Əli cibindəki pulun onda birini xərclədikdən sonra qalan pulun yarısını evə qoyur. Bir qədər sonra isə cibindəki pulun yarısını xərcləyərək qalan pulun onda birini evə qoyur. Əlinin evə qoyduğu pul 94 manat 50 qəpikdirsə, Əlinin cəmi nə qədər pulu var idi?


5) [Sualın ID nömrəsi 284 ]
Ölkələrdən biri digərlərinin daşıdığı coğrafi əlaməti daşımır. Həmin variantı tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 5174 ]
Ardıcıllığı tamamlayın:

4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 217 ]
Turnirdə 8 şahmatçı 1 dövrəlik dairəvi sistem üzrə yarışır, yəni hər oyunçu digərləri ilə 1 dəfə oynamalıdır. Cəmi neçə oyun keçirilməlidir?


8) [Sualın ID nömrəsi 138 ]
Asif 121-i xoşlayır, 120-ni yox, 64-ü xoşlayır, 66-nı yox, 196-nı xoşlayır, 200-ü yox. Sizcə o, başqa hansı ədədi xoşlayır?


9) [Sualın ID nömrəsi 589 ]
Üç müxtəlif sarı,qırmızı,yaşıl rəngdə qapı yanaşı qurulub və nömrələnib.Aşağıdakı şərtlərə görə qapıların sıralanma ardıcıllığını tapın.
Sarı qapı yaşıl və qırmızı qapılar arasında deyil.
Yaşıl qapı qırmızıdan sonra gəlir .
Yaşıl qapı 2 ci deyil.


10) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21