Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 124 ]
Məntiq, nitq, natiq, müstəntiq - Monoloq, inspektor, logika, ?


2) [Sualın ID nömrəsi 5042 ]
Aişə Nəzrinin dayısı oğlu olan Rəşadın nənəsidir, amma Nəzrinin nənəsi deyil. Aşağıdakılardan hansı doğrudur?


3) [Sualın ID nömrəsi 939 ]
Asif işdən saat 6-da çıxaraq evə doğru  velosipedlə yola düşdü. Velosipedin orta sürəti saniyədə 3 metr  olmaqla Asifin 1 saatdan sonra evə çatdığını nəzərə alaraq işdən evə qədər olan yolun təxmini uzunluğunu seçin.


4) [Sualın ID nömrəsi 638 ]
a , b ? .


5) [Sualın ID nömrəsi 275 ]
Hərf dəyişikliklərini bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Onki,retat
Ərbib,Sğnao
Rmano,?


6) [Sualın ID nömrəsi 295 ]
Ardıcıllığı tamamlayın
3, 13, 8, 17, 13, 21, 18, 25, ?


7) [Sualın ID nömrəsi 889 ]
İstirahət zonasına iyul ayının 1-i axşam gedib, həmin ayın 11-i axşam qayıtmısınızsa, bu müddətdə neçə dəfə səhəri orada, istirahət zonasında açmış olursunuz?


8) [Sualın ID nömrəsi 506 ]
12, 22, 31, 41 - 24, 4
43, 21, 24, 37 - 48, 84
12, 12, 22, 22 - 4, ?


9) [Sualın ID nömrəsi 5073 ]
Hər keçiddə bir hərf başqa biri ilə əvəz edilirsə, sonuncu koddakı 3 hərfi bərpa edin
CULLC -> BYTTB -> RLCCR ->  P???P


10) [Sualın ID nömrəsi 5092 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

23, 33, 21, 22 : 13

32, 21, 24, 54 : -25

11, 15, 32, 1 : ?