Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 104 ]
Papaq (...) Dövlət


2) [Sualın ID nömrəsi 959 ]
Topdan satış məntəqəsində satılan malın bir dənəsinin zay çıxma ehtimalı 3% təşkil edir. Alıcı bu faktı bilərək oradan 2000 ədəd mal alıb apardı. Malları təyinatı üzrə istifadə edəndən sonra o, dostuna dedi: "Bu dəfəki mallarda bəxtim gətirdi, zay məhsul gözləniləndən azacıq az çıxdı. "

Aşağıdakı hansı ədəd yuxarıda deyiləni ödəyən zay məhsul sayını göstərə bilər?


3) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


4) [Sualın ID nömrəsi 786 ]
A+B -?

Screenshot from 2015-03-24 13:52:49


5) [Sualın ID nömrəsi 5083 ]
bina - mərtəbə - ev
ofis - şkaf - sənədlər
meşə - ? - ?

 


6) [Sualın ID nömrəsi 5060 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Sabitlik - 247

Mühakimə - 2468

Məhkəmə - ?


7) [Sualın ID nömrəsi 755 ]
Atanın yaşı oğulun 10 il əvvəlki yaşından üç dəfə böyükdür.Hazırda ata və oğulun yaşları cəminin 74 olduğunu bilərək ata və oğulun yaşını tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 837 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46


9) [Sualın ID nömrəsi 146 ]
11,13,17,23,31,?


10) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...