Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5033 ]
? Işarəsinin yerinə uyğun gələn ifadəni seçin.

Screenshot from 2016-04-19 11:26:56


2) [Sualın ID nömrəsi 363 ]
12-2, 487-3, 54-2, 12427-4, 514784-?.


3) [Sualın ID nömrəsi 870 ]
”Cnəgə” anaqramını həll edin və aşağıdakılardan hansı kateqoriyaya daxil olduğunu müəyyən edin


4) [Sualın ID nömrəsi 748 ]
12,51,45,84,78,?


5) [Sualın ID nömrəsi 776 ]
? İşarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-03-24 13:30:13


6) [Sualın ID nömrəsi 5173 ]
2 kub formalı nərd zərini dalbadal 200 dəfə atsaq, təxminən neçə altı qoşa (6-6) çıxma halı müşahidə edə bilərik?

(kub formasında olan <strong></strong>nərd daşının 1,2,3,4,5,6 saylı üzləri var)


7) [Sualın ID nömrəsi 5184 ]
Məşhur rus pedaqoqu A.Makarenkonun fikri ifadə olunan cümlədəki boşluğu məntiqi olaraq tamamlayın:
"İnsana xoşbət olmağı öyrətmək mümkün deyil, amma onu elə ... mümkündür ki, o xoşbəxt olsun."


8) [Sualın ID nömrəsi 602 ]
Fərqli olanı tapın


9) [Sualın ID nömrəsi 760 ]
x,y-?

Screenshot from 2015-03-19 13:00:45


10) [Sualın ID nömrəsi 240 ]
4-25, 5-36, 8-81, 10-?