Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 952 ]
Mehdinin papağı yaşıl, Akifin qırmızı, Cəmilən sarı, Afaqın papağı isə göy rəngdədir. Əvvəlcə Akif Afaqla, Cəmilə Mehdi ilə papağını dəyişdi. Daha sonra Afaq Cəmillə, Akif Mehdi ilə papaqlarını dəyişdilər. Uyğun olaraq Mehdi, Akif, Cəmilə və Afaqın papaqlarının rəngini tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 5166 ]
Böyük qardaşın kiçik qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, atanın da yaşı böyük qardaşın yaşından 6 dəfə çoxdur, ailənin ən böyük üzvü olan babanın da yaşı atanın yaşından 2 dəfə çoxdur. Böyük qardaşın neçə yaşı var?


3) [Sualın ID nömrəsi 896 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{vaşaq,dovşan,pişik} - Ş;

{kəpənək,pişik,kərtənkələ} - K;

{ilan,?,qurbağa} - A


4) [Sualın ID nömrəsi 5161 ]
Uyğunluğu tamamlayın:


5) [Sualın ID nömrəsi 5037 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

SUPTR - PUSRT

43215 - ?


6) [Sualın ID nömrəsi 657 ]
baş - papaq
?


7) [Sualın ID nömrəsi 425 ]
14, 19, 29, 40, 44, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 485 ]
4 komandadan ibarət yarışda hər komanda bir-biri ilə 1 dəfə oynayır və bütün komandalar bir-biri ilə oynayır. Qələbə 3 xal, heç-heçə isə 1 xalla qiymətləndirir.
Yarışın sonunda 3 komanda müvafiq olaraq 7, 7 və 1 xal topladılar, sonuncu komanda neçə xal toplamış olar?


9) [Sualın ID nömrəsi 876 ]
 

?  işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Screenshot from 2015-05-18 12:17:42

 


10) [Sualın ID nömrəsi 169 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
23 - 55, 45 - 99, 12 - 33, 18 - ?