Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 4963 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.
245 ⤩ 31524
876 ⤩ 634835
974 ⤩ 804815
671 ⤩ ?


2) [Sualın ID nömrəsi 5194 ]
M.Ə.Sabirin "KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA
NƏSİHƏTİ" şeirindən parçada çatışmayan hissəni məntiqi olaraq tapın:

Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtarmaz,
Əfsunuma bah-bah!..
Mən еylədiyim məkri ... də bacarmaz,
Vallah və billah!


3) [Sualın ID nömrəsi 782 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin
Screenshot from 2015-03-24 13:47:19


4) [Sualın ID nömrəsi 241 ]
Şəkildə neçə bütöv parça var?(Şərtə görə kəsişmə nöqtələri kimi görünən hissələr yeni parça yaratmır)


5) [Sualın ID nömrəsi 265 ]
Malın qiyməti 4 dəfə bahalaşıbsa, mal neçə faiz bahalaşıb?


6) [Sualın ID nömrəsi 5122 ]
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?


7) [Sualın ID nömrəsi 407 ]
Cütlər arasındakı qanunauyğunluğu tapın: 14-15, 21-3, 15-24, 23-5, 27-45 35-?


8) [Sualın ID nömrəsi 140 ]
Ümumi xassəcə digərlərinə uyğun gəlməyəni tapın.


9) [Sualın ID nömrəsi 582 ]
? işarəsinə hansi ədəd uyğundur?


10) [Sualın ID nömrəsi 5114 ]
Şokolad və saqqız ikisi bir yerdə 1 manat 10 qəpikdir. Şokolad saqqızdan 1 manat bahadırsa, saqqız neçəyədir?