Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 5091 ]
Atəş (...) kin. 3 hərf birincinin axırı, ikincinin əvvəlidir və sözlər əmələ gətirir. Bu hərfləri tapın.


2) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 134 ]
Uyğunluğu tapın

12-2, 26-2, 29-3 , 68-4, 77-4, 7-1, 240-?


4) [Sualın ID nömrəsi 115 ]


5) [Sualın ID nömrəsi 5087 ]
Bir küçədəki 75 evi nömrələmək üçün zavoda üzərində 1 dən 75 -ə qədər ədədlər yazılmış 75 bütöv metal lövhə düzəltmək sifarişi verilir. Zavod üzərində 6 rəqəmi olan neçə ədəd lövhə düzəldəcək?


6) [Sualın ID nömrəsi 236 ]
Sual işarələrinin yerinə hansı variant uyğun gəlir?
Meşə - Ağac - Meyvə - Çəyirdək.
? - Günəş sistemi - ? - İnsan


7) [Sualın ID nömrəsi 5201 ]


Artıq olan variantı seçin:


8) [Sualın ID nömrəsi 355 ]
451 - 155, 124 - 422, 101 - 102, 168 - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 338 ]
Azərbaycanlılar sözünə neçə müxtəlif hərf var?


10) [Sualın ID nömrəsi 252 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Şmanı-Otoyat, Yəvem - İrkə, Neyhav - ?