Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 767 ]
Ən böyük cüt üçrəqəmli ədəd ilə ən kiçik üçrəqəmli ədədin ədədi ortasını tapın


2) [Sualın ID nömrəsi 303 ]
1-dən 20-yədək olan 20 ədədin yazılışında neçə rəqəmdən istifadə olunub? (Təkrarlar nəzərə alınmaqla).


3) [Sualın ID nömrəsi 386 ]
Uyğunluğu tamamlayın:
124-108, 325 - 310, 162-112, 421 - ?


4) [Sualın ID nömrəsi 416 ]
Saat 12:00-da üst-üstə olan saat və dəqiqə əqrəbləri növbəti dəfə hansı saat intervalında üst-üstə düşəcəklər?


5) [Sualın ID nömrəsi 5054 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2016-06-11 12:17:44


6) [Sualın ID nömrəsi 881 ]
Nöqtələrin yerinə məntiqi uyğun gələn variantı seçin.

Gör necə bir döndü bu bəxtin üzü,

Əyrini düz, əyri yazırdıq düzü.

Ruzi axırdı gecəsi, gündüzü.

Əllini bir, ayrı yığırdıq   …  .

Sandığa pullar necə dam-dam idi,

"Ax, necə kef çəkməli əyyam idi". (M.Ə.Sabir)


7) [Sualın ID nömrəsi 5275 ]
Bildiyimiz kimi, proyektorlarla divarda prezentesiya təqdim edərkən divarda rəngli görüntülər alınır.

Bəs bu zaman qara rəng necə alınır?


8) [Sualın ID nömrəsi 144 ]
Yox+əşya=Boşqab, Dəvə+mebel=?


9) [Sualın ID nömrəsi 795 ]
A*B mənfi ədəddirmi?
1.A mənfidir
2.B mənfidir
(1) və (2) mülahizəlәrindən vә tapşırığın sualından istifadə edәrәk, mülahizəlәrin kafi olub-olmadığını müəyyənlәşdirib aşağıda göstәrilәn 5 cavabdan bir düzgün cavabı seçin:


10) [Sualın ID nömrəsi 128 ]
Uyğun gələn söz hərf dəyişikliklə yazılıb. Digərləri isə yanlış anaqramlardır. Düzgün olanı tapın.

Avtomobil - ...