Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 73 ]
Cavab variantlarından artıq olanı seçin ( açar söz: qüvvət)


2) [Sualın ID nömrəsi 920 ]
12 - 1 - 3

26 - 4 - 8

35 - 2 - 8

56 - 1 - ?


3) [Sualın ID nömrəsi 5098 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları.A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur.Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


4) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


5) [Sualın ID nömrəsi 36 ]
İnternet saytlarındakı .org sonluğu ... mənasını verir.


6) [Sualın ID nömrəsi 5105 ]
Hərf qarışığından söz düzəldib mənaca o sözlə uyuşan variantı seçin: slübu


7) [Sualın ID nömrəsi 805 ]
1-ci və 2 -ci ardıcıllıqlar arasındakı qanunauyğunluğa əsasən 3-cü ardıcıllıqla bağlı 4-cü ardıcıllığı qurun.

1)3,9,6,18,15

2)27,9,12,4,7

3)4,16,12,48,44

4) ?


8) [Sualın ID nömrəsi 814 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun olan variantı seçin
Pələng - 4
Toyuq - 2
İlan - 0
Pişik - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 912 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-07-13 11:56:23


10) [Sualın ID nömrəsi 947 ]
Cüt nömrəli maşınlar həftənin cüt günləri, tək nömrəli maşınlar işə həftənin tək günləri hərəkət edir. Bu qayda ilə **-BG-230 nömrəli maşın hansı günlərdə hərəkət edə bilər?