Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 118 ]


2) [Sualın ID nömrəsi 308 ]
Hansı domen uzantısı mövcud deyil?


3) [Sualın ID nömrəsi 5086 ]
Sual işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi tapın.
12,15,20,27,38,?


4) [Sualın ID nömrəsi 511 ]
Dükanda eyni qiymətə satılan bir qrup mal çeşidlərinin 10%-nin qiyməti 20%, 70%-nin qiyməti 10% artdı, 20%-nin qiyməti isə sabit qaldı. Dükandakı bu mallar qrupunun ümumi satış dəyəri neçə faiz artmış oldu ?


5) [Sualın ID nömrəsi 457 ]
10,12,6,4,8,10,5,3,?


6) [Sualın ID nömrəsi 5022 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

{soğan,badımcan,katrof} -A;

{gəmi,bərə,dəniz} - Ə;

{balıq,tısbağa,?} - I


7) [Sualın ID nömrəsi 401 ]
12-33, 31-44, 41-55, 43-?


8) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


9) [Sualın ID nömrəsi 219 ]
Uyğun fiquru tapın.


10) [Sualın ID nömrəsi 183 ]
Məlumdur ki, bir cüt A vəB nərd zərini atdıqda 6*6=36 cür nəticə alına bilər. Zərdə düşən nömrələrin cəminin 9-dan böyük olması ehtimalını tapın. (Ehtimal= (Tələbi ödəyən hallar)/(Bütün mümkün nəticələr). Məsələn düzgün qəpikdə gerb üzünün düşmə ehtimalı 1/2 - yə bərabərdir.)