Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 431 ]
dərə - çala, dağ - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 434 ]
Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?


3) [Sualın ID nömrəsi 5074 ]
1345 -> 2456 -> 3567 -> 4???


4) [Sualın ID nömrəsi 178 ]
Sual işarəsinin əvəzinə hansı variant uyğun gəlir?


5) [Sualın ID nömrəsi 4973 ]
? işarəsininin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

8,19,41,85,?


6) [Sualın ID nömrəsi 339 ]
Şagirdin öyrənməli olduğu 9 dərs var. Dərslərin hər biri çətin, orta və yaxud asan sayıla bilər. Çətin dərslərin sayı asan dərslərin sayından 5 dəfə azdır. Şagirdin artıq bir çətin dərsi oxuduğunu bilərək tapın ki, 9 dərsdən neçəsi orta səviyyəlidir?


7) [Sualın ID nömrəsi 238 ]
WWW-nin açması hansı mənanı verir?


8) [Sualın ID nömrəsi 880 ]
Kiçik dairədəki ədədlərlə böyük dairədəkiləri hansı məntiqin birləşdirdiyini müəyyən edərək sual işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin:

Screenshot from 2015-05-18 12:24:27


9) [Sualın ID nömrəsi 190 ]
Zonaya uyğun artıq olanı seçin.


10) [Sualın ID nömrəsi 509 ]
Firmada 10 işçi çalışır, 9 nəfərin 32 , bir nəfərin 42 yaşı var. Firma işçilərinin orta yaşı nə qədərdir ?