Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 523 ]
quyu - neft
boru - ?


2) [Sualın ID nömrəsi 837 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin

Screenshot from 2015-04-10 15:23:46


3) [Sualın ID nömrəsi 358 ]
8125-95, 4964-78, 3681-69, 2500-?


4) [Sualın ID nömrəsi 5197 ]
Ata və ana ayrılıqda və körpə uşaqla birgə çəkilərini tərəziyə çıxaraq ölçdülər.
4 ölçmə baş verdi, alınan nəticələr bunlardır: 62,2 kq, 66.4 kq, 68 kq, 72,2 kq. Ata anadan 4.2 kiloqram ağırdırsa, o halda körpənin çəkisi nə qədərdir?


5) [Sualın ID nömrəsi 367 ]
...lar! Sinə dağı, göz dağı,
Məhəbbətin tüstülənən ocağı.
Bir millətin kimliyini bildirən,
Nəfəsindən ləpələnən bayrağı! (B.Vahabzadə).
Nöqtələrin yerində olacaq sözü məntiqi olaraq tapın.


6) [Sualın ID nömrəsi 135 ]
12,12,17,29,50,?


7) [Sualın ID nömrəsi 591 ]
1 , 4 , 2 ,5 ,3 ,6 ardıcıllığına uyğun üsulla qurulmuş ardıcıllığı tapın.


8) [Sualın ID nömrəsi 5015 ]
İki çoxluq verilib A və B çoxluqları. A çoxluğunun bütün elementləri B çoxluğunda var, lakin B çoxluğunun elementlərindən bəziləri A çoxluğunda yoxdur. Bu məlumatlara görə A və B çoxluqları aşağıdakılardan hansı ola bilər?


9) [Sualın ID nömrəsi 429 ]
5, 4, 11 - 4
9, 12, 3 -1
1, 1, 24 - ?


10) [Sualın ID nömrəsi 772 ]
65 (701) 42
76 (?) 62