Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 106 ]
Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
***lıq, Hüseyn***, Supern***


2) [Sualın ID nömrəsi 5068 ]
Baş verən hadisələrə şübhəcil baxış - ...


3) [Sualın ID nömrəsi 507 ]
5 A 3 = 1; 24 A 13 = 1; 24 A 5 = 4; 5 A 6 = 0; 13 A 4 =?


4) [Sualın ID nömrəsi 577 ]
5-liyə uyğun gəlməyən variantı seçin


5) [Sualın ID nömrəsi 871 ]
Anaqramları həll edin və artıq olan variantı seçin:


6) [Sualın ID nömrəsi 5178 ]
Bir yumurta səbətində 25 yumurta var, anbarda yanaşı 30 sırada səbətlər düzülüb. Hər sırada da üst-üstə 20 səbət var.

Səbətləri daşıyarkən məlum oldu ki, 4 səbət tam boşdur.  Qalanlar isə gözlənildiyi kimi doludur. Anbarda nə qədər yumurta var?


7) [Sualın ID nömrəsi 887 ]
Verilmiş ədədlərdən neçəsi 13-dən böyük deyil?

4, 12, 13, 16, 8, 23, 21


8) [Sualın ID nömrəsi 639 ]
a*b*c -?


9) [Sualın ID nömrəsi 781 ]
? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçinScreenshot from 2015-03-24 13:44:36


10) [Sualın ID nömrəsi 191 ]
Kompromis sözünə hansı daha çox uyğun gəlir?