Test seansı: Mövzu - Məntiq, sual sayı - 10, dərəcə - qarışıq suallar


1) [Sualın ID nömrəsi 258 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib ardıcılığı tamamlayın:
Laıpd, Ürkank, Rinça, ...


2) [Sualın ID nömrəsi 519 ]
kəndir -qulluqçu-İzmir
məhsul - həbsdə olan - kumir
sərvət -azad-?


3) [Sualın ID nömrəsi 324 ]
Böyük adron kollayderi nədir?


4) [Sualın ID nömrəsi 5154 ]
Qanunauyğunluğu müəyyən edin və ? işarəsinin yerinə uyğun gələn ədədi seçin.

screenshot-from-2016-10-29-004409


5) [Sualın ID nömrəsi 315 ]
Qırmızı, Narıncı, Sarı, Yaşıl, ?, Göy, Bənövşəyi


6) [Sualın ID nömrəsi 393 ]
Latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasında samitlə başlayıb saitlə qurtaran neçə iki hərfli birləşmə var? (sa, mi, ru,... tipli)


7) [Sualın ID nömrəsi 299 ]
Tamamlayın: 12,10,1, 8, 6, 1, 4, 2, 1, ?


8) [Sualın ID nömrəsi 314 ]
6, 10 , 12, 20, 18, 40,a, b isə, a+b=?


9) [Sualın ID nömrəsi 412 ]
Meydan verdik ağ yalana
Həqiqət də ... ...
Çəkildi dağlar dalına
Bəlkə orda ... (B. Vahabzadə)
Üç nöqtələri məntiqi olaraq uyğun sözlərlə əvəz edin.


10) [Sualın ID nömrəsi 252 ]
Hərf dəyişikliyinə uğramış sözləri bərpa edib uyğunluğu tamamlayın.
Şmanı-Otoyat, Yəvem - İrkə, Neyhav - ?